Peel en Maas

15 juni 2017

Peel en Maas 15 juni 2017


Zilveren Ereblijk voor deken Smeets

Burgemeester Hans Gilissen reikte het Zilveren Ereblijk uit aan deken Harry Smeets, die zondag zijn zilveren priesterjubileum vierde. Foto: Rikus ten Brücke

Venray | Burgemeester Hans Gilissen heeft zondag het Zilveren Ereblijk van de gemeente Venray uitgereikt aan deken Harry Smeets (56) ter gelegenheid van de viering van zijn zilveren priesterjubileum.

Sinds 2004 is Harry Smeets pastoor en deken van het dekenaat Venray, respectievelijk Venray-Gennep met 26 parochies. Hij draagt het geloof uit in zijn doen en laten: overal aanwezig, betrokken bij het wel en wee van de mensen. Oprecht betrokken bij de vreugde en bij het verdriet van zijn parochianen.

Via de Paus Franciscusgroep in Venray draagt de deken bij aan de ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers. In samenwerking met verschillende werkgroepen en stichtingen zet hij zich daarnaast in voor de instandhouding van de 'Kathedraal van de Peel' en de rijke kunst- en cultuurschat van deze kerk. Door mee te werken aan de uitzending via KRO/NCRV van een aantal hoogmissen op zondag vanuit de Grote Kerk heeft deken Smeets bijgedragen aan de promotie van Venray. Vanuit zijn rol als voorzitter van de Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs kent hij samen met het bestuur jaarlijks prijzen toe aan verenigingen of stichtingen die zich inzetten voor de jeugd, voor behoud van de cultuur in Limburg in de meest brede zin en voor restauratie van kerken en beelden. Ten slotte is hij ook nog voorzitter van de Stichting Limburgse Bedevaart naar Lourdes, een organisatie die talloze Limburgse zieken en gehandicapten naar Lourdes begeleidt.

Zondagmorgen vierde de deken zijn jubileum met een heilige mis in de Grote Kerk. Enigszins onwennig omdat hij nu zelf in het middelpunt stond, maar vooral dankbaar dat hij dit jubileum mocht vieren. Tijdens de daaropvolgende receptie in de Witte Hoeve werd ook de voorlopige stand bekendgemaakt van de inzameling voor de Zeven Smarten van de Paterskerk. Deken Smeets wilde geen eigen cadeau, maar vroeg om een bijdrage vanuit de gemeenschap voor de restauratie van de Zeven Smarten van Maria. De zeven taferelen, van roodbakkende klei, dateren uit de zeventiende eeuw. Ze hebben de grote brand van 1925, die de Paterskerk geheel verwoestte, overleefd. Daarna hingen de Zeven smarten in de voormalige kloostergangen van Beukenrode. Nu wil de deken deze een mooie plek geven in de Paterskerk. Zondagmiddag was de stand ruim 2500 euro.

'Kracht van personal training'

Frank Janssen (links) en Dave Ewalts wonnen enkele gouden awards tijdens de Dutch Fitness Awards 2017. Foto: Henk Lammen

Venray | Tijdens de Dutch Fitness Awards 2017 wonnen Dave Ewalts (VieStyle) en Frank Janssen (Personal Trainer Venray) enkele gouden awards.

"De markt voor personal training wint steeds meer terrein. Het is een teken dat we ons bewuster worden van het belang van een goede gezondheid en levensstijl", zegt Frank Janssen. Ewalts vult hem aan: "De tijd dat een personal trainer naast je staat te schreeuwen om er nog een aantal herhalingen uit te persen, bestaat in onze ogen niet meer. Het gaat er om dat er veilig, effectief en doelgericht getraind wordt." De twee zijn het over een ding roerend eens: "Een personal trainer motiveert, zorgt dat tijdens een training vooruitgang wordt geboekt, dat oefeningen correct uitgevoerd worden en ook effect hebben op het gestelde doel." Volgens het tweetal zit de kracht van een personal trainer in de een op een coaching of in een kleine groep met dezelfde doelstelling. Janssen: "Veel mensen doen maar wat, trainen de verkeerde oefeningen en voeren die ook vaak verkeerd uit. Op deze manier haal je de doelstelling niet, is de kans op een blessure veel groter en dus zonde van je spaarzame tijd." De personal trainer kan onder andere ingezet worden voor sportverbeterende prestaties, lichaamsverhouding verbetering, blessurepreventie of herstel, conditie opbouwen, een gezonde levensstijl creëren of gewoon om lekker in het vel te zitten. Ewalts: "Iedereen heeft een eigen doel en wij stellen dit in een persoonlijk plan af. Goed is voor ons niet goed genoeg. Wij gaan voor beter." Voor informatie: www.viestyle.nl en www.personaltrainervenray.nl.

Weinig enthousiasme bij politiek voor supermarkt op De Brier

Theo Mulders (Samenwerking): "De Brier moet meer variëteit en versterking zoeken binnen de eigen branche"

VENRAY | Er lijkt bij de politieke partijen geen meerderheid te zijn om de komst van een supermarkt naar woonboulevard De Brier toe te staan. In de commissie Wonen keerden PvdA, Samenwerking en VVD zich tegen het plan.

Door Henk Willemssen

De vijf andere partijen spraken zich nog niet duidelijk uit. Voorzitter Jan Arts van ondernemersvereniging De Brier deed vooraf een beroep op de commissieleden om het nieuwe bestemmingsplan – waarin geen ruimte is voor een supermarkt – nog niet in procedure te brengen. Daar voelden enkele fracties wel voor, maar wethouder Jan Loonen (CDA) hield juist een pleidooi om het niet uit te stellen.

De meeste commissieleden spraken van een lastig dilemma. Arts zou dolgraag Aldi, dat nu tijdelijk op het Servaasterrein zit, naar De Brier halen. Aldi is bijna klaar met het onderzoek naar een nieuwe locatie. Enkele partijen willen de uitkomst eerst afwachten.

Daarnaast kwam de strijd tussen de beide ondernemersverenigingen aan het licht. De Brier voelt zich achtergesteld bij Venray Centraal. Arts verweet de vereniging van centrumondernemers misplaatste arrogantie. "Wij voelen er niets voor steeds op audiëntie te moeten komen bij Venray Centraal." Wethouder Jan Loonen zei het te betreuren dat het niet is gelukt tot overeenstemming te komen tussen de twee ondernemersverenigingen.

Hoe moet het verder met De Brier? In het nieuwe bestemmingsplan zijn ruimere mogelijkheden toegestaan, zoals voor de rijwielbranche. Ook is er meer ruimte voor horeca. "Met het versterken van De Brier verarm je het winkelcentrum. Het is een dilemma", verwoordde Ronald van Hal (SP). De SP neigde wel naar het toestaan van een supermarkt. "Ik denk dat het een goede aanvulling is."

Cees de Vocht (inVENtief) wees erop dat De Brier al jaren op slot zit. Het gewijzigde bestemmingsplan betekent geen echte doorbraak. "Het is oude koek met opnieuw blokkades. Het betekent stilstand. Dit bestemmingsplan is nog niet rijp", vond De Vocht. Hij suggereerde dat Venray Centraal een flinke vinger in de pap heeft op De Brier. Dat sprak Jan Loonen tegen. De Vocht wees erop dat lang niet alle centrumondernemers zich vertegenwoordigd voelen voor Venray Centraal.

Daan Janssen (D66) merkte op dat er alleen mogelijkheden zijn als initiatieven zich aandienen. Hij pleitte ervoor juist op voorhand het bestemmingsplan al op te rekken. Bram Jeurissen (CDA) sprak eveneens van een dilemma. "Welke kant willen we nu op met De Brier", vroeg hij zich af.

Bert Linskens (PvdA) vond dat de uitstraling van De Brier een kwaliteitsimpuls nodig heeft. "Het is nu geen visitekaartje." De PvdA'er herinnerde eraan dat de gemeenteraad enkele jaren geleden een duidelijke keuze heeft gemaakt. Supermarkten zijn alleen toegestaan in de grote wijken (Brukske, Landweert en Veltum) en in of nabij het winkelcentrum. Dus niet in De Brier. "Het zou van een enorme grilligheid getuigen als we hiervan afwijken", zei Linskens. Voor hem is de discussie gesloten. Theo Mulders (Samenwerking) was evenmin voorstander van een supermarkt. "Het is maar de vraag of dit een echte versterking betekent. De Brier moet het zoeken in een grotere en brede omvang. Met meer variëteit binnen de eigen branche." Mulders noemde fietsenwinkel Itek, dat op Keizersveld zit, als voorbeeld. "Dat zou een geweldige aanvulling zijn voor De Brier." Tevens pleitte het raadslid van Samenwerking voor een aantrekkelijkere uitstraling en een betere bereikbaarheid. "Er moet een directe ontsluiting komen vanaf de Deurneseweg."

Tom van den Hoek (PP2) sprak nog geen mening uit. "We wachten eerst het onderzoek af. Voor de bewoners van de Bomenbuurt zou een supermarkt op loopafstand wel fijn zijn."

Net als voor PvdA hoeft voor de VVD de discussie over wel geen supermarkt niet heropend te worden. "Met die discussie zijn we wel klaar", zei Ingeborg de Barbanson. "Er zijn wel betere en andere interessante oplossingen. Daar gaat onze voorkeur naar uit."

Wethouder Jan Loonen (CDA) pleitte voor een versterking van het huidige aanbod. Het college wil een supermarkt niet toestaan. "Het is lastig. We willen een consistente lijn volgen. Maar we moeten ook niet volharden in starheid", aldus Loonen die meende dat in het nieuwe bestemmingsplan er voldoende extra ruimte is geschapen om De Brier te versterken. "We hebben alle belangen goed afgewogen."

Verhuur Jerusalem via Cultura Venray

VENRAY | Cultura Venray gaat de verhuur, beheer en exploitatie van het gebouw van kunstencentrum Jerusalem aan de Heuvelstraat op zich nemen.

Na de zomervakantie stoppen de activiteiten van kunstencentrum Jerusalem. Docenten kunnen als zzp'er doorgaan en ruimtes huren in het gebouw. Onlangs zijn de huurprijzen bekendgemaakt. Bij de gemeente zijn in de afgelopen weken diverse verzoeken binnengekomen om ruimtes te huren.

Peter ter Huurne van Cultura Venray gaat ermee aan de slag. Hij gaat huurovereenkomsten opstellen voor huurders die vanaf 1 september gebruik willen maken van het gebouw. Daarnaast komt er een plan voor de langere termijn. Geïnteresseerde huurders kunnen zich tot 18 juni bij Peter ter Huurne melden op 06-40215609 of via peter@culturavenray.nl.

'Post voor politici niet openmaken'

VENRAY | Brieven voor politieke partijen of raadsleden die op het gemeentehuis binnenkomen worden eerst geopend in de postkamer.

Daarna worden ze in de postvakjes gelegd. Martin Leenders (Samenwerking) maakt hier bezwaar tegen. Hij vindt dat deze post ongeopend naar de geadresseerde moet worden doorgestuurd. De meeste partijen zijn het met Leenders eens. Behalve PvdA en SP. "We hebben niets te verbergen", zei Jan Hendriks (SP). "We zijn tegen besloten vergaderingen en gesloten post."

Geen verplaatsing Den Schellaert

WANSSUM | De verplaatsing van Den Schellaert, het voormalige gemeentehuis van Wanssum, is van de baan. Het monumentale gebouw moet aan de haven wijken voor een bredere doorstroming van de Groote Molenbeek.

De werkgroep Behoud Den Schellaert had een investeerder gevonden die het gebouw wilde verplaatsen, renoveren en ook exploiteren. De gemeente Venray kon echter niet tegemoetkomen aan de gestelde eisen. Zoals een nieuwe plek aan de jachthaven en een goedkope grondprijs. De investeerder heeft zich daarop teruggetrokken. Supermarkt Jumbo krijgt een nieuwe locatie op de huidige parkeerplaats, vlak bij het nieuwe dorpsplein. Ook het tankstation blijft behouden. De beoogde nieuwe plek is aan de rondweg, bij de rotonde op het bedrijventerrein.

Column

Trots

Op dit moment verloopt alles hier slechts in één versnelling: de allerhoogste. Door alle actieperikelen die het onderwijsveld op dit moment met zich meebrengt, cross ik meerdere keren per week het land door en staat mijn telefoon roodgloeiend. Permanente haast.

Zo ook afgelopen dinsdag, toen ik een vergadering op mijn eigen school eerder moest verlaten om op tijd bij het oudergesprek van mijn dochter te zijn. Als leerkracht heb ik inmiddels enkele honderden oudergesprekken achter de rug, als ouder ben ik nog vrij onervaren. Ik stoorde me altijd aan te laat komende ouders (en liet dat nooit merken natuurlijk), maar dinsdag was ik uiteindelijk zelf te laat.. Oeps. Ik vind het altijd erg fijn om de ouders achter een kind te leren kennen, de meeste appels vallen namelijk niet ver van die boom. Daarbij zag ik vaak weinig vaders, totdat de adviesgesprekken in groep 8 om de hoek kwamen kijken. Overigens waren er ook vaders die er wel ieder gesprek bij waren, hoe druk hun baan of hoe ongeschikt het tijdstip ook was (zoals de hoofdredacteur van deze krant).

'Zo hoort het', dacht ik dan altijd in stilte. Daarom was ik er wel afgelopen dinsdag, al was het dus ietsje te laat. De juf vertelde dat onze dochter het prima doet en dat ze helemaal op haar plek zit op de leukste school van Venray. Haar kwebbel staat vrijwel nooit stil en ze steekt haar mening niet onder stoelen of banken. Glimmend van trots liepen we de deur weer uit, nadat ook wij hadden vastgesteld dat dit appeltje behoorlijk dicht bij de stam terecht is gekomen.

"Groot feest"

De laatste loodjes voor de kinderen tijdens de 59ste avondvierdaagse. Foto: Henk Lammen

Venray | De 59e avondvierdaagse in Venray telde dit jaar maar liefst 3300 deelnemers.

"Met dit aantal zijn we bijzonder tevreden. Met uitzondering van een klein incident met een verkeersregelaar is het evenement verder vlekkeloos verlopen", aldus een trotse voorzitter Germy Thielen zondag na afloop van het defilé op het Hensenius- en Schouwburgplein.

Met name het aantal groepen was dit jaar groter dan in voorgaande jaren, het aantal individuele deelnemers, bijna 100, zelfs verdubbeld. "Het was een groot feest", glunderde Thielen. "En volgend jaar ter gelegenheid van de 60ste editie maken we er nog een groter feest van. We zijn nu al bezig met het verzamelen en uitwerken van ideeën. In 2018 gaan we tijdens de avondvierdaagse een echt feestje bouwen." Op de website, de Facebookpagina en het YouTubekanaal van Peel en Maas (TV) is een verslag van de avondvierdaagse in Venray
te zien.

'COA aan afspraak houden'

Vereniging van eigenaren wacht op gesprek over ontbinding huurcontract Roekenbosch

BLITTERSWIJCK | De eigenaren van recreatiepark Het Roekenbosch denken sterk te staan nu het COA al na anderhalf jaar de stekker trekt uit het asielzoekerscentrum in Blitterswijck. Voorzitter Anne Aan de Wiel van de vereniging van eigenaren, de coöperatieve vereniging Het Roekenbosch, bevestigt dat in het huurcontract geen ontsnappingsclausule is opgenomen.

Door Henk Willemssen

"In de onderhandelingen met het COA hebben we bedongen dat we voor een langere termijn het park willen afstaan. Voor vier of vijf jaar. We hebben niets aan een contract van een jaar. Want je geeft het recreatiepark op en je gooit tevens je naam te grabbel. Met die langere periode heeft het COA ingestemd. We houden ze vooralsnog aan het contract", stelt Anne Aan de Wiel.

Hij wijst erop dat in 2018 de werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum van start gaan. Het Roekenbosch ligt midden in het werkgebied met alle overlast van dien. "Dat is ook een reden dat we voor een termijn van vier jaar zijn gegaan. Plus de optie voor nog een jaar. Daarna is de hele omgeving opnieuw prachtig ingericht. In de tussentijd zou het voor recreanten niet prettig verblijven zijn op het park met alle werkzaamheden, die iedere dag in alle vroegte beginnen, in de buurt." Woordvoerder Robert Ploeg van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat weten dat zijn organisatie het contract op een 'nette manier' wil ontbinden. Aan de Wiel wacht nog altijd op een gesprek met het COA. "De communicatie verloopt heel moeizaam. Zo lang we niet aan tafel hebben gezeten, weten we niet echt waar we aan toe zijn. Dat geldt tevens voor de gemeente. We hopen snel op een uitnodiging. Dat is ons ook toegezegd."

Raadsleden in Venray maken zich zorgen over de toekomst van het verloederde Roekenbosch. De huurinkomsten van het COA worden straks weer geïnvesteerd om het park een grote facelift te geven. Als het COA deels onder het contract kan uitkomen, dan zijn de inkomsten wellicht onvoldoende voor de beoogde renovatie.

Aan de Wiel is nog niet zo bezorgd. "We hebben heldere plannen voor een mooi nieuw park. We hebben een contract en het is nog geen november. Het COA betaalt ieder kwartaal keurig de huur. Nogmaals, we wachten op een gesprek. En dan horen we wel wat de voorstellen van het COA zijn. En die zullen we dan voorleggen aan de leden van de coöperatieve vereniging. Want zij als eigenaren beslissen erover."

Groot misverstand bij schouwburg

VENRAY | Is de verbouwing van de schouwburg vijf ton duurder uitgevallen? Het college zegt van wel in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Schouwburgdirecteur Paul Franssen beweert het tegenovergestelde. "Dit is onjuist. Een verkeerde weergave van de feiten. Heel vervelend."

Door Henk Willemssen

Drie maanden na de feestelijke heropening van begin maart komt het college met het bouwverlies op de proppen. In plaats van de begrote 5,7 miljoen euro zou de renovatie 6,2 miljoen euro hebben gekost. De SP reageert verbaasd. Raadslid Joep Gielens stelt direct schriftelijke vragen. De partij wil weten wanneer het college op de hoogte was van de forse overschrijding. In de raadsinformatiebrief staat ook niets vermeld over de oorzaak. Daar is de SP ook benieuwd naar.

Paul Franssen zit maandelijks met wethouder Jan Loonen (CDA) en een ambtenaar aan tafel. Toch heeft het misverstand kunnen ontstaan. "Het staat heel knullig omschreven in de brief", zegt Franssen. "De verbouwing is helemaal niet duurder uitgevallen. We zijn binnen het budget van 5,7 miljoen gebleven. Die brief zet mensen op het verkeerde been." Volgens Franssen zit het verschil in uitgaven voor de inrichting en theatertechniek. "Daarvoor hadden we geld gereserveerd. Deze posten waren vooruitgeschoven om ze tegelijk met de verbouwing uit te voeren."

De SP vindt het een kwalijke zaak dat het college zo slecht communiceert over de schouwburg. Dat was ook de kern van het debat van november 2016, waarin wethouder Jan Loonen onder vuur kwam te liggen. Toen ging het over de extra subsidie van 1 miljoen euro van de provincie Limburg.

Toezicht SPOV wilde opstappen


VENRAY | De raad van toezicht van SPOV heeft overwogen op te stappen. In de afgelopen drie jaar leed de scholenkoepel structureel verlies. Mocht SPOV ook dit jaar met rode cijfers afsluiten, dan zal de raad van toezicht alsnog vertrekken.

Dat meldde bestuursvoorzitter Marcel Reulen in de commissie Leven. De tekorten van SPOV zijn de laatste jaren flink opgelopen. Van vier ton in 2014, naar zeven ton in 2015. Het afgelopen jaar bedroeg het verlies zelfs een miljoen euro. "Als we dit jaar niet uit de financiële problemen komen, dan zal de raad van toezicht alsnog zijn conclusies trekken. En de taken overdragen aan een club die wel de problemen kan tackelen", zei Reulen. De begroting van 2017 sluit met een verlies van twee ton. Zoals het er nu naar uitziet zal SPOV quitte draaien. De raad van toezicht is aangevuld met Paul Lutters, als extra financiële man. Volgens Reulen is de overschrijding niet te wijten aan de scholen maar aan te hoge bestuurlijke uitgaven. Zoals de inhuur van een extern communicatiebureau.

Tino Zandbergen (inVENtief) haalde uit naar Yvonne Raaijmakera, de voorganger van Reulen, en de raad van toezicht. "Er zijn lijken uit de kast gevallen en dat is hen verwijtbaar. Ze hebben zitten slapen."

'Geen risico's gemeente bij SPOV'

VENRAY | Onderwijswethouder Martijn van der Putten (D66) heeft goede hoop dat de financiële problemen bij SPOV grotendeels achter de rug zijn.

"We zien dan ook geen risico's van belang voor de gemeente. Het financieel toezicht is nu goed georganiseerd. Dat geeft vertrouwen", zei Van der Putten in de commissie Leven.

De SPOV-begroting van 17.3 miljoen euro bestaat vooral (14 miljoen euro) uit personeelslasten. Huisvesting (1,4 miljoen euro) is de tweede grootste kostenpost. Het verlies van 2 miljoen euro in de afgelopen drie jaar betekent niet dat SPOV geen investeringen meer kan doen. Zoals in Landweert en de nieuwe school in Merselo. Dat antwoordde bestuursvoorzitter Marcel Reulen op vragen van Henk Bisschops (PvdA). inVENtief en VVD waren blij met de wisseling van de wacht bij SPOV. "We krijgen nu deskundige antwoorden. Dit stemt positief", zei Ingeborg de Barbanson (VVD). "Er waait een frisse wind", constateerde Tino Zandbergen (inVENtief). "Er is nu een beter inzicht in de financiële positie." Reulen beloofde de politiek ieder kwartaal op de hoogte te houden van de financiële stand van zaken.

cartoon, ted

"Buurt is meer 'van ons'"

Drie leden van de 'werkgroep speeltuin': Ramon Brouns (l.), Jacques Elbers en Nol Houwen. Foto: Rikus ten Brücke

Venray | Aan de Boudewijnhof in het Venrayse Veltum is een werkgroep bestaande uit enthousiaste buurtgenoten hard aan het werk met de aanleg van een natuurlijke speelvoorziening. 'Frontman' is de 69-jarige Jacques Elbers: "De buurt is meer 'van ons' geworden, omdat we ons mede-eigenaar voelen."

Door Sven Poels

Vergeet dure, kant-en-klare speeltoestellen. "Als die een aantal keren gebruikt zijn, gaat de originaliteit er al snel vanaf", vertelt Elbers. "Maar geef kinderen simpele, natuurlijke elementen – hout, takken, boomstammen, water, zand – en ze spelen er de hele middag mee. Dat komt omdat ze er zelf iets van kunnen maken, zoals een hut. Er zijn meer mogelijkheden, wat de fantasie prikkelt." Deze 'minder is meer'-filosofie is de drijvende kracht achter de werkgroep die zich bezighoudt met het vormgeven van het speelveld aan de Boudewijnhof in Venray. Elbers: "Het is in 2012 begonnen. De aanleiding was wat overlast op het veldje, door jongeren die met een vuurwerkbom een half speeltoestel hadden vernield. We hebben toen met een aantal buurtbewoners contact opgenomen met de gemeente en het wijkplatform Veltum. Aan de hand van een zelf opgezette enquête in de wijk kwam naar voren dat onder andere de speelvoorzieningen te wensen overliet. Vervolgens zijn we hiervoor een werkgroep gestart, die behalve ikzelf ook uit Lineke Platzbeecker, Ramon Brouns, Cindy Verheijen, Wim Beelen en Nol en Corry Houwen bestaat."

Een door de werkgroep opgezet en door de gemeente goedgekeurd plan werd tijdens een info-avond aan de wijkbewoners en het Wijkplatform gepresenteerd om draagvlak te creëren. De 'burgerparticipanten' ontvangen een budget van de gemeente waarbinnen het plan gerealiseerd moet worden, en proberen alles dus zo goedkoop mogelijk te regelen. "Je bent in feite een kleine aannemer", lacht Elbers, die in het verleden vergelijkbare arbeid verrichtte als afdelingsmanager bij het voormalige NLW-Buitenbeheer. De kartrekker laat graag zien wat er allemaal al gebeurd is. "Bij mijn oud-collega hebben we een aantal boomstammen gekocht, waar we banken en oplopende 'stapstenen' van hebben gemaakt. Ook is er een stuk afrastering, een wilgenhut, een nestkast voor de bosuil en liggen er twee grote, betonnen rioolbuizen waar nog grondtaluds overheen worden aangelegd." Een en ander staat nog op de rol. "We hebben een houtzaagkunstenaar ingehuurd om een eekhoorn uit een boomstam te zagen, een basketbalbord wordt opgeknapt en de grond eronder wordt verhard. We maken nog een waterput met pomp en ook komen er enkele klimbomen en een 'bruggetje' van een boomstam."

Gelukkig hoeven Elbers en zijn zes medestanders niet alles alleen te doen. "We mobiliseren regelmatig vrijwilligers, dan komen er zo'n twaalf tot veertien mensen helpen met bijvoorbeeld het materiaal bewerken." Elbers merkt dat het goed is voor het sociale klimaat in de wijk. "Je leert elkaar beter kennen, wat een bijkomend voordeel is." Ook is er meer betrokkenheid en sociale controle gekomen, wat ook al bleek toen de werkgroep begin vorig jaar een klein speeltuintje aanlegde op de hoek van de Boudewijnhof en de Adelbertweg. "De buurt is meer 'van ons' geworden, omdat we ons mede-eigenaars voelen."

Elbers benadrukt ten slotte dat het contact met de gemeente goed is. "Er is een direct lijntje met twee pragmatische ambtenaren die met ons meedenken: Dave Groenen en Peter Versteegen. Ze toetsen onze plannen op uitvoering en regelgeving, want het moet natuurlijk wel allemaal veilig zijn."

Fietstunnel niet krom maar recht in Wanssum

WANSSUM | De fietstunnel bij de entree van Wanssum aan de westkant krijgt een veiligere inrichting. De fietstunnel komt onder de rotonde op de Venrayseweg die het beginpunt is van de rondweg.

Door Henk Willemssen

Aannemerscombinatie Dura Vermeer/Ploegam (Mooder Maas) heeft op enkele onderdelen het oorspronkelijke plan aangepast. De bocht in de fietstunnel is weggehaald vanwege de sociale veiligheid. De tunnel krijgt nu een doorgaande lijn, waardoor het zicht in de tunnel flink wordt verbeterd. Het nadeel is dat de tunnel nu wel buiten de bestemmingsplangrens komt te liggen. Rond de rotonde worden het fietspad en de weg uit elkaar getrokken. De groenstrook die daardoor ontstaat dient als ecologische passage.

Alle wijzigingen die de aannemerscombinatie doorvoert moeten opnieuw in procedure worden gebracht. Dat geldt ook voor de verlaging van het wegtracé van de rondweg bij de Meerlosebaan. De weg wordt hier een halve meter dieper aangelegd. Door het aanbrengen van een grondwal met beplanting zullen omwonenden veel minder verkeersoverlast gaan ervaren. Daarnaast worden de landbouwkavels beter aangesloten aan de rondweg, waardoor er minder reststroken ontstaan.

De rondweg steekt op het hoogste punt negen meter boven het maaiveld uit. Bij het bedrijf Geelen in Wanssum zijn proefpanelen gemaakt die het talud straks gaan inpakken. Landschapsarchitect Lodewijk van Nieuwenhuijze vertelde tijdens een presentatie voor commissieleden in het gemeentehuis dat gezocht wordt naar panelen die de massaliteit van het talud verminderen. "Door het aanbrengen van reliëf en horizontale belijning."

Doordat de nieuwe dorpsburg iets ten zuiden op de Venrayseweg/Brugstraat komt, ontstaat er aan de noordkant meer ruimte voor de twee dorpspleinen. Aan beide kanten van de haven komt een ruim dorpsplein. Naast de dorpsbrug komt een drijvende loopbrug die de oost- en westkant verbindt. De haven krijgt groene taluds die geschikt zijn om te recreëren. Boven op het talud wordt een wandelboulevard aangelegd van vier meter breed.

'Boek is gesloten voor school in noordwest Venray'

VENRAY | Met het sluiten van De Toverbal, over enkele weken, valt het doek voor een basisschool in noordwest Venray. Uit het onderzoek van DUO blijkt dat er te weinig animo is voor een nieuwe school die binnen vijf jaar aan de stichtingsnorm van 200 leerlingen kan voldoen.

Door Henk Willemssen

SPOV-bestuursvoorzitter Marcel Reulen vertelde in de commissie Leven dat een mogelijk nieuwe school in of nabij de wijk Brabander 'volstrekt onlogisch' is. "Dagelijks fietsen veel kinderen uit Brabander De Toverbal voorbij. Ik heb niet de indruk dat het anders zal zijn bij een nieuwe school", zei Reulen. "Het is een gesloten boek", concludeerde hij. "Want mogelijke nieuwbouw zou in andere scholen weer leegstand creëren."

Ook de commissieleden legden zich neer bij de ontstane witte onderwijsvlek in noordwest Venray. Alhoewel er mogelijk in de toekomst toch nog hoop gloort. Gezien de ontwikkelingen op St. Anna en de nog niet voltooide nieuwbouwwijk Brabander. "Toch is het zeer onwaarschijnlijk dat we de norm van 200 kinderen halen binnen vijf jaar", meende onderwijswethouder Martijn van der Putten (D66).

In opdracht van de gemeenteraad werd een onderzoek uitgevoerd naar de onderwijsbehoefte in noordwest. Ruim de helft van de ouders (55 procent) gaf aan dat in de omgeving van De Toverbal weer een school zou moeten komen. Een derde deel (33 procent) maakt het niet uit en voor 12 procent hoeft het niet. 37 procent van de ouders zou hun kind vrijwel zeker naar deze school sturen en 30 procent zou dat misschien doen. Van ouders die al een kind op de basisschool hebben geeft 19 procent aan van school te willen veranderen.

Van de 203 leerplichtige kinderen (4 tot 12 jaar) uit Brabander gaan er momenteel 38 naar De Toverbal en 163 (80 procent) naar een andere basisschool in Venray, vooral naar de Petrus Bandenschool. Overigens gaat bijna de helft van de leerlingen (dertig) van De Toverbal na de zomer naar De Klimboom in Landweert.

Het onderzoek van DUO toont aan dat er wel behoefte aan is, maar het is te weinig om aan de stichtingsnorm te voldoen. "We moeten realistisch zijn", zei Tino Zandbergen (inVENtief) die wees op de verkeerde keuzes in het verleden. "Het is over en uit daar."

Martijn van der Putten vertelde dat de onderwijsbestemming nog niet direct van het gebouw van De Toverbal wordt afgehaald. "We willen dit schoolgebouw straks gebruiken als uitvalslocatie tijdens de verbouwing van De Keg en Coninxhof in Veltum." Volgens de wethouder hebben zich al enkele geïnteresseerden gemeld voor het perceel van De Toverbal, waaronder een supermarkt.

Geen versobering door extra kosten Ooijen-Wanssum

WANSSUM | Het plan voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft te maken met extra kostenposten die niet waren voorzien. De gemeente Venray kiest niet voor een versobering van het project om toch binnen het budget te blijven.

Wellicht dat de extra kosten gedekt kunnen worden door grondverkopen of inkomsten door nog te ontwikkelen gronden, zoals bij de verplaatsing van bedrijven als De Kooij, Jumbo en Kersten. Door de langere aanloopperiode en het uitstel zijn er meer voorbereidingskosten gemaakt. De extra bijdrage voor Venray bedraagt 375.000 euro. Daarnaast ligt er nog een kostenindexering op de loer van 300.000 euro. Voor het verleggen van de Geijsterseweg bij het bedrijventerrein en de haven zijn extra maatregelen nodig vanwege de hoogwaterbescherming. De kosten worden geraamd op 400.000 euro. De planning is dat de gemeente Venray met grondverkopen 1,5 miljoen euro verdient. De teller staat nu op 480.000 euro. De komende maanden zal er naar verwachting voor 400.000 euro grond worden verkocht. Tot 2021 is er nog de tijd om het beoogde doel van 1,5 miljoen euro te halen.

Met de provincie Limburg en de gemeente Horst aan de Maas is besproken om onderdelen te versoberen of te schrappen. Die keuze is niet gemaakt. Geprobeerd wordt de hogere kosten terug te verdienen binnen het project. Mocht dat niet lukken, dan zal Venray straks alsnog de portemonnee moeten trekken. Dat risico wil het college bewust lopen. 'We kiezen ervoor door te gaan op de ingezette weg. Door alle voor Venray zo belangrijke onderdelen uit te laten voeren. Het college accepteert daarmee het risico van kostenoverschrijding.'

Koningschieten en bierkruien

Blitterswijck | Gildebroeders en -zusters van het St. Antonius Abt Gilde nemen op zaterdag 17 juni deel aan het jaarlijkse bierkruien vanaf de Arcense bierbrouwerij naar Blitterswijck.

De bierkruiers, koningspaar en de overheid gaan voor de 44e maal per huifkar naar Arcen, waar ze om 10.30 uur te gast zijn in de proeverij van Clevis in Arcen. Om 19.30 uur worden de bierkruiers bij de familie Pijpers in Blitterswijck afgehaald, waarna ze voor de eerste maal naar het nieuwe gildetrein op het kasteelterrein vertrekken, waar de bierkruiers het bier aanbieden aan het gilde.

Op zondag 18 juni wordt er gestreden om het nieuwe koningschap van het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck. De dag begint om 6.45 uur met het dauwtrappen. Iedere gildebroeder- en zuster gaat vervolgens naar het gildetrein, waar om 8.00 uur een ontbijt wordt aangeboden door het huidige koningspaar Marco en Joyce Wijnands.

Om 9.00 uur begint de heilige mis met gilde-eer, die wordt gecelebreerd door gildepriester Huub van Horne. Aansluitend start de sacramentsprocessie.

Het tamboerkorps van het gilde is van muziektrommen overgestapt naar originele gildetrommen met natuurvel. 's Morgens tijdens het dauwtrappen zijn de muziektrommen voor de laatste keer te horen.

Na de sacramentsprocessie zegent de gildepriester de gildetrommen en het nieuwe koningsdraag zilver in in de kerk. Daarna verlaat het tamboerkorps met klaroenblazers en het gilde de kerk met slaande trom om op het kerkplein de nieuwe gildetrommen te presenteren aan de Blitterswijckse gemeenschap.

De laatste drie maanden is er hard gewerkt om het nieuwe gildetrein schietklaar te maken voor het traditionele koningschieten op sacramentszondag.

Om 13.00 uur wordt het eerste schot gelost. De jeugd bijt om 14.00 uur het spits af, om 15.00 uur gevolgd door de gildebroeders. Als de vogel eraf wordt geschoten is, door het schot van geluk, wordt de nieuwe koning van het gilde geïnstalleerd tijdens een ceremonieel gebeuren.

Boekenmarkt in Vierlingsbeek

Vierlingsbeek | Bibliobeek houdt van vrijdag 23 juni tot en met vrijdag 14 juli een boekenmarkt.

Iedereen kan snuffelen tussen de boeken en zo de vakantievoorraad aanvullen. Er zijn boeken te koop voor een klein prijsje. Ook voor de jeugd zijn er boeken te koop. Dit jaar krijgt iedereen de gelegenheid om de eigen boekenkast op te ruimen en ze voor 23 juni aan te bieden aan Bibliotheek.

De boekenmarkt is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Meet & Match bij Open Coffee Met...

Venray | Hoe verbeter je de verkoop? Waarmee vergroot je je netwerk? Hoe zet je jezelf beter in the picture? De eerstvolgende editie van Open Coffee Met... | Horst - Venray staat op dinsdag 20 juni van 8.30 tot 11.00 uur in het Parkhotel in Horst in het teken van Meet & Match met René Luijten van netwerk- en kennisplatform BS Morgen.

Ed Reijnders, namens de organisatie: "De ondernemers leren elkaar tijdens bijeenkomst beter kennen en delen waar ze in hun business tegenaan lopen. In drie tafelrondes van elk 20 minuten maken ze kennis met anderen en stellen hun eigen zoekvraag centraal. Uit deze meet and match komen concrete afspraken, adviezen en aanbevelingen, waarmee ondernemers een stap zetten in hun ondernemerschap." Deelnemers geven van tevoren via reneluijten@bsmorgen.nl hun zoekvraag door. Jacques Lemmen: "Waarom zou je het wiel zelf opnieuw uitvinden als een medeondernemer wellicht al de antwoorden heeft. Of zoals Albert Einstein het ooit treffend verwoordde: de enige bron van kennis is ervaring."

Open Coffee Met... Horst - Venray is een vrijblijvende netwerkbijeenkomst waar zelfstandig ondernemers en ondernemende professionals elkaar op de derde dinsdag van de maand tussen 8.30 en 10.30 uur ontmoeten.

Mensen met verward gedrag

Venray | In Venray is op donderdag 22 juni de provinciale conferentie Mensen met verward gedrag. Tijdens deze informatieve en interactieve bijeenkomst in Schouwburg Venray onderzoeken mensen die werken bij onder andere politie, maatschappelijke opvang, GGZ, huisartsenpost, woningstichting, gemeente, maatschappelijk werk en zorg voor verstandelijk beperkten en dementerenden samen met ervaringsdeskundigen hoe de keten in Limburg mensen met verward gedrag zo goed mogelijk kan helpen of doorverwijzen. Zodat niemand tussen wal en schip raakt.

In de samenleving krijgen we steeds vaker te maken met personen met verward gedrag. Soms zorgen personen met verward gedrag voor overlast, soms ook vormen zij een gevaar voor zichzelf of anderen. Ze hebben hulp nodig, maar vragen daar niet altijd om. Of ze kloppen bij de verkeerde instantie aan. Om de hulp aan verwarde personen aan te pakken is het landelijk Schakelteam Verwarde Personen opgericht. Voorzitter van het team is Onno Hoes.

De missie van het Schakelteam is 'Niemand tussen wal en schip'. In de ondersteuning, opvang en zorg van mensen met verward gedrag is het van groot belang dat de persoon zelf en zijn familie centraal staan. Dat hulpverleners nauw samenwerken en niet loslaten voordat een ander het overgenomen heeft. Zo raakt niemand tussen wal en schip. Gemeenten en regio's willen per 1 oktober 2018 beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Limburg is één van de zogeheten verdiepingsregio's voor de ketenaanpak van mensen met verward gedrag. In die regio's bedenken professionals samen met de ervaringsdeskundigen hoe de ketenaanpak eruit kan zien, zodat niet iedere gemeente of regio zelf het wiel hoeft uit te vinden.

Burgemeester Hans Gilissen van Venray is de voortrekker in Limburg, samen met wethouder Peter van Zutphen (Heerlen). Venray is een gemeente met een eeuw ervaring met mensen uit de psychiatrie. De conferentie is gratis toegankelijk voor iedereen die zich bij het onderwerp betrokken voelt. Naast het informatief en interactief programma is er volop gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en het netwerk te versterken.

De conferentie op donderdag 22 juni is in Schouwburg Venray en begint om 9.30 uur. Meer informatie staat op www.venray.nl/conferentie-mensen-met-verward-gedrag.

'Meedoen in Meerlo' op 25 juni

Meerlo | Op zondagmiddag 25 juni kan jong en oud in Meerlo onder het motto 'Meedoen in Meerlo' deelnemen aan de dorpsdoedag. Deze dag is opgezet in een samenwerkingsverband tussen Naoberzorgpunt Meerlo, de Muziekfabriek, basisschool Megelsheim en jongerensoos Merlin.

Doel van deze organisaties is mensen bijeen te brengen door het aanbieden van een aantal aantrekkelijke activiteiten bestemd voor jong en oud. Een en ander is de uitwerking van een eerder gehouden project binnen de basisschool onder het motto 'Meedoen in Meerlo'.

In de basisschool kunnen ouders en ouderen, samen met de leerlingen, tijdens deze dorpsdoedag meedoen aan het spellenuur gevolgd door een high – tea. Later op de middag wordt een mini-toernooi 'loopvoetbal' gehouden. De kinderen stellen zelf hun team samen bestaande uit maximaal drie kinderen, twee ouders en minimaal een opa of oma.

Tussen 12.30 en 17.00 uur is er van alles te doen en te zien. De kunsttuin aan de Mgr. Jenneskensstraat is ingericht met kunstwerken en een kunstmarkt waar mensen uit Meerlo hun specifieke hobby's kunnen laten zien. Bezoekers kunnen tevens meedoen aan diverse creatieve workshops. Voor de jeugd is er een graffity-workshop.

Gezondheidstudio Just be fit verzorgt bovendien voor alle leeftijdsgroepen een bootcampdemonstratie. In jongerensoos Merlin zijn de hele middag een aantal muzikale workshops. (onder andere een dj-workshop). De centrale locatie van deze dag is de Speulplats van fanfare Eendracht uit Meerlo. Op de jeu-de-boulesbanen worden tijdens deze middag de eerste open Meerlose kampioenschappen jeu de boules gehouden, specifiek bedoeld om volwassenen en ouderen mee te laten doen en kennis te laten maken met deze tak van sport.

Rond 15.00 uur gaat bij de Speulplats het afsluitende ontmoetingsprogramma van start met onder meer een open muziekpodium, een kaas-, wijn- en bierproeverij, een dj en een tombola.

Unieke groepsreis naar en door Iran

Venray | Reisbureau Vice Versa komt met een heel bijzondere en unieke eigen reis op de markt; deze keer naar Iran.

Je waant je terug in de tijd tijdens de tweeweekse reis door Iran. Reis, vanaf je eigen voordeur, mee langs de vele culturele en historische hoogtepunten van dit speciale land. De Iraanse bevolking wordt geroemd om haar gastvrijheid en op de bazaars kijk je je ogen uit; kleurrijke stoffen, geurige kruiden en de uiterst vriendelijke koopmannen laten je graag de meest verrukkelijke dingen proeven, zonder dat ze een aankoop verwachten.

Veel gebouwen zijn echte kunstwerken vanwege het prachtige mozaïek en dan hebben we het nog niet gehad over de historische verhalen die aan de gebouwen verbonden zijn. Verhalen van de bakermat van onze beschaving. Onderweg zien we zogenaamde karavanserai, voormalige herbergen van handelaren op de Zijderoute. De meeste karavanserai zijn verlaten, maar enkelen zijn in ere hersteld en hier kun je zelfs een nachtje verblijven. zoals in Zeinodin. Een overnachting in deze traditionele karavanserai mag zeker niet ontbreken tijdens een bezoek aan het Oude Perzië en dat is ook inbegrepen in onze rondreis.

Iran, met zijn prachtige landschappen, indrukwekkende historische gebouwen en de boeiende Perzische geschiedenis zal een aaneenschakeling van hoogtepunten zijn. De deelnemers komen beslist met geweldige verhalen en herinneringen weer thuis.

De Vice Versa-reis naar Iran (van 21 oktober tot en met 4 november 2017) gaat definitief door, maar er is nog ruimte voor enkele deelnemers. Meer weten? Neem even contact op met via maja@reisbureauviceversa.nl of telefoon 0478-515155.


Zomerjazz in Oostrum

Oostrum | In Oostrum vindt op zondag 18 juni om 16.00 uur het optreden Zomerjazz plaats.

Het optreden wordt verzorgd door Babs van Bree en Vincent van Reen, beiden afgestudeerd aan het conservatorium van Maastricht. Deze muzikale talenten zijn verenigd in Babs, waarbij Babs van Bree voor de zang zorgt en Vincent van Reen de begeleiding op gitaar op zich neemt.

De twee brengen een eigentijds programma met bestaande en eigen geschreven nummers. Het programma is zowel verrassend in kwaliteit als opbouw te noemen. Het intieme concert vindt plaats in De Watermolen aan de Buitenhof 2 in Oostrum. Voor meer informatie en aanmelding: www.bontekameleon.nl.

Kantfabriek

Horst | In Museum de Kantfabriek in Horst is op zaterdag 17 juni om 14.00 uur de lezing Passie voor handgekleurde borduurpatronen door Diny Gerards-Mensink te bezoeken. Onderdeel van de expositie zijn historische handgekleurde borduurpatronen. De lezing is onderdeel van de expositie Bloemen Bloeien op Papier die te zien is tot 8 oktober. Tijdens deze expositie zijn naast de borduurpatronen ook de winnende werken te zien uit een wedstrijd voor moderne kunstenaars die het museum over dit thema uitschreef. Meer informatie: www.museumdekantfabriek.nl.

Vrijwilligerscafé Blitterswijck

Blitterswijck | Afgelopen vrijdag was het vrijwilligerscafé in het gemeenschapshuis in Blitterswijck geopend van 19.00 tot 21.00 uur.

Het thema was vrijwilligerswerk voor en door vluchtelingen en het vrijwilligerscafé werd bezocht door zeven bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Blitterswijck. Vrijwilligers uit Blitterswijck, Meerlo en Venray waren ook naar het café gekomen om kennis te maken met de azc-bewoners. Ze kwamen allen uit Iran en met hen was een gitaarspeler meegekomen, die voor een Iraanse muzikale invulling van het programma zorgde. Een Poolse vrijwilliger vertelde iets over zijn ervaringen als vrijwilliger in Nederland. Er vonden interessante gesprekken plaats tussen de aanwezigen over het leven in Nederland. Wederom was het jammer, dat niet meer vrijwilligers uit de gemeente Venray de moeite hadden genomen om het café te bezoeken. Voor de bezoekers aan het café was het een geslaagde en gezellige avond met leuke muziek.

Voor het volgende café raadpleeg de site van Match voor vrijwilligersen/of dorpsbladen, streekbladen en tv-/kabelkranten.

Voetbaldagen

Venray | SV Venray houdt van 21 tot en met 25 augustus voor de derde maal een voetbalweek voor voetballers en voetbalsters van vijf tot en met dertien jaar uit de gehele regio.

De begeleiding is in handen van jeugdleden en de coördinatie vindt plaats door de technische jeugdcommissie van SV Venray. De gediplomeerde voetbaltrainers hebben een leerzaam, maar vooral ook leuk programma voor de deelnemers gemaakt.

Inschrijven kan via de website www.svvenray.nl.

Digisterker met BiblioNu

Venray | Vijf kandidaten hebben donderdag in de Venrayse bibliotheek hun certificaat ontvangen omdat ze de cursus Digisterker hebben voltooid. Wethouder Lucien Peeters overhandigde de certificaten.

In vier bijeenkomsten heeft de bibliotheek de cursisten wegwijs gemaakt op de sites van de digitale overheid. Onder andere de sites van het UWV, de gemeente en Mijn overheid werden uitgelegd. Inloggen met Digid en een uitleg over de toeslagen van de Belastingdienst waren onderdeel van het programma. Vooral de combinatie van korte uitleg en veel praktisch doen, werd op prijs gesteld.

Ook gaven de deelnemers aan dat ze nu veel minder last hadden van knoppenangst en zich vrijer voelden op internet. Na de zomer wordt de cursus Digisterker opnieuw aangeboden.

Zomerse Zondag bestaat 20 jaar

Castenray | Dit jaar bestaat het dorpsfeest van Castenray alweer 20 jaar. Van 1998 tot en met 2010 vond het plaats onder de naam Câselse Bierfeesten en sinds 2011 Zomerse Zondag.

Ondanks de naamsverandering is het doel van het dorpsfeest altijd hetzelfde gebleven: een feest organiseren voor jong en oud.

Vanwege het twintigjarig bestaan pakt de organisatie dit keer extra uit. Zomerse Zondag wordt gehouden op twee dagen, op zaterdag 24 en zondag 25 juni. Op de zaterdagavond verzorgt Motion allround coverband de aftrap van dit weekend. Natuurlijk zijn er ook weer speciaalbieren verkrijgbaar.

Het feestterrein gaat open om 20.00 uur en de entree bedraagt 5 euro. Op zondag barst de strijd op zondag om 11.00 uur los met de zeskamp, die terugkeert na jaren van afwezigheid. Tevens vindt voor de vijfde keer dé dorpsbrunch plaats, voor jong en oud.

Daarnaast staat er voor de kinderen een springkussen en kan het publiek genieten van straattheater van toneelvereniging Vondel Castenray. Bovendien wordt er met een fototentoonstelling, die wordt verzorgd door het heemkundig genootschap, teruggeblikt op de afgelopen negentien edities.

De muziek wordt verzorgd door Oeh! Mien meloeneke 5. Dit feestelijke weekend wordt muzikaal afgesloten met een optreden van Afslag 7! Zomerse Zondag vindt plaats in de Matthiasstraat in Castenray.
Voor meer informatie kijk op www.facebook.com/zomersezondag.

Nieuwe bestelbus voedselbank

Venray | Voedselbank Limburg-Noord presenteerde vrijdag officieel een nieuwe bestelbus bij het hoofdkantoor in Venray.

Voorzitter Gerda van Stelten van de Voedselbank was enorm trots op de nieuwe aanwinst: "De vorige bus was dringend toe aan vervanging. Al snel bleek dat een nieuwe bestelbus financieel onhaalbaar was. Na een speurtocht bij de autohandelaren in deze regio hebben we een mooie bus aan weten te schaffen. Waarbij we aan de wens van de chauffeurs, dat de bus uitgerust diende te zijn met een koeling, hebben kunnen voldoen. Door een intensieve fondsenwerving en met dank aan alle sponsoren hebben we de bus aan kunnen schaffen." De voedselbank in Venray is in 2005 ontstaan uit particulier initiatief, met als doel de groeiende armoede te bestrijden door wekelijks voedselpakketten uit te delen aan mensen uit de regio. Zo werden in 2016 in deze gemeente wekelijks bijna 80 voedselpakketten uitgedeeld. Foto Henk Lammen.

Workshop beeldhouwen

Venray | Op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2017 vindt de derde beeldhouwworkshop plaats in de Engelse tuin aan de Raadhuisstraat 1 in Venray.

De opzet tweeledig: je kunt zelf actief deelnemen en een mooi werk maken. Als je informatie wilt van de beeldhouwers of wilt kijken hoe een werk tot stand komt, ben je van harte uitgenodigd om langs te komen en een praatje te maken met de deelnemers.

Gedurende het weekend is er muziek: Ad Haans treedt op met zijn accordeon. Ook Theo van Wee is een van de dagen weer present met zijn zelfgebouwde draaiorgel.

Trio The Weird, bestaande uit onder andere Elvira Hibbel en Peter Swinkels, treden op met gitaar, basgitaar en keyboard. De docent is Jos Beurskens. Belangstellenden kunnen zich bij Jos Beurskens opgeven via telefoon 062530 2405 of via e-mail jos-beurskens@home.nl. De kosten zijn 15 euro per dag. Aanmelden ter plekke kan ook op zaterdag of zondag. Beitels e.d. zelf meenemen, bokken zijn aanwezig. De weekendexpositie, die gedurende de beeldhouwworkshop zou plaatsvinden, is verplaatst naar een nader vast te stellen datum. De toegang is gratis.

Educatiepoel Castenray open

castenray | In Castenray is vrijdag bij de Lollebeek de educatiepoel geopend. Wethouder Jan Loonen (foto) nam de officiële openingshandeling voor zijn rekening.

Op initiatief van de Castenrayse dorpsraad is samen met Stichting Jeugdwerk Castenray en KiC (Kleur in Castenray) besloten om dit stukje natuur eer aan te doen met een plek voor kinderen. Bij een naast de Lollebeek gelegen poel verschenen door vrijwilligers aangelegde loopbruggen die verbonden werden door een klein trekveer. Ook kunnen de kinderen over grote stapstenen en stappalen de andere oever van de poel bereiken. Een picknickplek, een waterrad, een pomp en houten watergoot vormen uitdagingen voor de kinderen om naar hartenlust te spelen met en op het water van de poel. Naast dat er plezier gemaakt kan worden, is het ook een uitgelezen kans om iets te leren. Er staat een bord met informatie over beestjes die in en bij de poel aangetroffen kunnen worden. Een kist met hulpmiddelen om deze diertjes te vinden, maakt het geheel compleet.

Foto Henk Lammen.

Werk aan het spoor

Venray | Van 17 juni 05.35 uur tot en met 19 juni 01.23 uur werkt ProRail aan het spoor tussen Venlo en Boxmeer. Hierdoor is er geen treinverkeer mogelijk. Arriva zet bussen in om reizigers te vervoeren.


Om gebruik te maken van de vervangende bussen hebben reizigers een geldig vervoersbewijs nodig zoals een OV-chipkaart. Hiermee dienen ze te zijn ingecheckt bij het betreffende station.

De bussen vertrekken vanaf de voorpleinen van de stations. Het is niet mogelijk om een fiets mee te nemen in de bus. Afhankelijk van de bestemming kan de busreis 15 tot 45 minuten langer duren dan de reguliere treinreis. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden.

De dienstregeling kunnen reizigers raadplegen via arriva.nl/limburg. Reizigers die vanwege een lichamelijke beperking met een rolstoel reizen kunnen hun reis vooraf kenbaar maken bij de klantenservice van Arriva via 0900 2022022 (lokaal tarief, € 0,02 p.m.).

Er wordt dan voor een rolstoeltoegankelijke taxi gezorgd.

Isa: "Ik heb echt genoten"

Venray | In 2016, het jaar van het boek, was Isa Jans uit Venray Kinderboekenambassadeur van de gemeente Venray.

Vrijdag werd het ambassadeurschap afgesloten in haar schoolklas. Na een kort woordje van wethouder Lucien Peeters was het de beurt aan kinderboekenschrijver Jacques Vriens om te vertellen over zijn werk en leven. Aan het einde van de bijeenkomst had Isa twee cadeautjes voor de succesvolle schrijver. De 13-jarige brugklasleerlinge aan het Raayland College in Venray vervulde haar taak, kinderen tot lezen te brengen, met verve. "Ja, ik zou het zo weer opnieuw doen", straalde Isa. "Ik heb echt genoten. Van deze bijeenkomst, het interview met juf Ellen van De Hommel en alle andere activiteiten in het afgelopen jaar." Foto Henk Lammen.

Optreden Transito

Geijsteren | Cultuurpodium Geijsteren houdt op zondag 25 juni om 15.00 uur op de binnenplaats van kasteelruïne Geijsteren een optreden door wereldband Transito. Voorafgaand aan het optreden, van 14.30 tot 15.00 uur, is er de gelegenheid om gratis deel te nemen aan een workshop dansen door Janssen Dansen en Sporten Venray. Kaartjes zijn verkrijgbaar via e-mail info@cultuurpodiumgeijsteren.nl, aan de kassa, of te bestellen bij Monique van Nispen tot Pannerden via telefoon (0478)546684.

Record VieAmi Golftoernooi

Geijsteren | Vrijdag 2 juni organiseerde VieAmi, de vriendenstichting van VieCuri, voor de vierde keer het VieAmi Golftoernooi. Met dit toernooi haalt VieAmi geld op voor bijzondere projecten voor patiënten van VieCuri Medisch Centrum.

In totaal gingen 21 teams de strijd met elkaar aan voor het goede doel. Dankzij hun bijdrage en die van sponsoren leverde het toernooi een recordopbrengst op van 14.080 euro. Het hele bedrag gaat naar de belevingstuin aangrenzend aan de nog te bouwen Orangerie bij het Oncologiecentrum in VieCuri Venlo. VieAmi kijkt terug op een mooie dag. Het weer zat mee op de baan van Golfclub Geijsteren. Dat gaf de dag een gouden randje. Kuijpers Utiliteit Zuid ging met de trofee naar huis, de tweede plaats was voor Unica Groep en de derde plaats voor Fagro.

Het VieAmi Golftoernooi wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers en de sponsoren: Golf- en Countryclub Geijsteren, Cornelissen Aannemingsbedrijf, Siemens Healthineers, Kasteeltuinen Arcen, Limburgs Landschap, Pulse Business Solutions, Sportgeneeskunde VieCuri, Nizza Bloembinders, Restaurant 'De 19e Hole' en pro van Geijsteren Dave van Mulken. Meer informatie over VieAmi of de Orangerie Oncologiecentrum:
www.vieami.nl.

Tweede editie Roefeldag

Venray | Kiwanis Club de Rooyse Ladies lanceerde vorig jaar de Roefeldag in Venray.

Gelet op het grote succes van afgelopen jaar organiseren de 'ladies' dit jaar voor de tweede maal een Roefeldag. In totaal nemen ruim 400 kinderen van 14 basisscholen van Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) deel aan deze dag. Ruim 120 bedrijven uit Venray werken mee aan de Roefeldag en zetten hun deuren open voor de nieuwsgierige kinderen. Tijdens de Roefeldag gaan de kinderen snuffelen/ontdekken welke bedrijven, instellingen en winkels er zoal zijn en welke beroepen daar allemaal bij komen kijken. De kinderen van groep 8 bezoeken in kleine groepjes, onder begeleiding van een volwassene, 4 à 5 locaties. Tijdens zo'n bezoek biedt het bedrijf een leerzaam programma en is het de bedoeling dat de kinderen op een leuke manier leren wat een bepaald beroep inhoudt. De Rooyse Ladies zijn druk bezig met de voorbereidingen om alle kinderen een mooi programma te bieden. Een hele puzzel om alle kinderen goed in te plannen en hierbij rekening te houden met de geuite wensen van de bedrijven. Een mooie uitdaging waar ze graag hun energie in steken gelet op het enthousiasme van zowel de deelnemende bedrijven als de deelnemende scholen en vooral ook van de kinderen.

Buurtcirkel: meer samen doen

Venray | Zou je graag af en toe wat leuks willen doen met andere mensen uit de buurt? Kun je soms wel een beetje hulp gebruiken? En wil je zelf ook iets voor een ander betekenen? Kom dan woensdag 21 juni om 17.30 naar de informatiebijeenkomst over de Buurtcirkel Venray in wijkcentrum 't Schöpke in Veltum.

Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Door je bij de Buurtcirkel aan te sluiten, leer je nieuwe buurtgenoten kennen.

Samen kun je leuke dingen doen. Ook kun je bij elkaar terecht als je hulp nodig hebt. Je zet daarvoor je eigen talenten en vaardigheden in. Want iedereen is wel ergens goed in. Zo help je elkaar.

Een vrijwilliger ondersteunt de Buurtcirkel en helpt bij de onderlinge samenwerking. Daarnaast is er een buurtcirkelcoach, een professional die de Buurtcirkel van de zijlijn volgt.

Kom je er samen niet uit, dan kun je bij de coach terecht. Venray is de derde gemeente in Nederland die met het project Buurtcirkel start. Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 21 juni in 't Schöpke krijgen inwoners die graag willen deelnemen aan een Buurtcirkel in Venray uitleg over dit project. Er zijn deelnemers van Buurtcirkels uit Rotterdam aanwezig. Zij vertellen uit eigen ervaring wat Buurtcirkel voor hen betekent.

De bijeenkomst start om 17.30 uur en duurt tot ongeveer 19.00 uur. Voor een hapje wordt gezorgd. Denk je dat Buurtcirkel iets voor jou is? Meld je dan aan via buurtcirkel@venray.nl of bel naar de gemeente op telefoonnummer (o478) 52 33 33 (keuze 1). Meer informatie over de Buurtcirkel algemeen vind je op: www.buurtcirkel.nl.

Kunstroute

Nieuw Bergen | Zondag 25 juni is er een kunstroute in Nieuw Bergen, Bergen en Aijen.

Er doen veertien niet professionele kunstenaars mee aan diverse activiteiten op elf locaties van 10.30 tot 16.30 uur.

Zilveren Jera On Air

Me First and the Gimme Gimmes Foto: Jera On Air

Ysselsteyn | Het festival Jera On Air in Ysselsteyn viert dit jaar zijn 25e editie. Voor het eerst in de geschiedenis van het festival kunnen de bezoekers maar liefst drie dagen terecht in Ysselsteyn voor het stevigere gitaarwerk.

Op donderdag 22 juni wordt er afgetrapt met een preparty, waar onder meer 3FM-deejay Sander Hoogendoorn een ska- en punkset gaat draaien en de Italiaanse skapunkers van Talco het festivalpubliek alvast opwarmen voor de twee volle festivaldagen op vrijdag 23 en zaterdag 24 juni.

Dit jaar zijn er onder meer optredens van Me First and the Gimme Gimmes, Architects, Of Mice & Men en Suicidal Tendencies op vrijdag en zaterdag in Ysselsteyn. Samen ruim vijftig andere bands gaan zij ervoor zorgen voor dat deze jubileumeditie er eentje wordt om nooit te vergeten. De punksterrenformatie van Me First and the Gimme Gimmes, met bandleden van onder andere NOFX, Lagwagon, Foo Fighters en Toy Dolls, begon ooit als grap. Een zeer geslaagde grap. Nooit hadden de ervaren punkers bij de oprichting in 1995 de intentie om te gaan toeren, laat staan verschillende albums op de markt te brengen. Dat liep even iets anders. De groep giet klassiekers uit de jaren 60 en 70, country-hits en r&b in een punkjasje, en dat bleek niets minder dan een succesformule. Hun landgenoten van Of Mice & Men keren na een verdienstelijk debuut op Jera on Air 2014 komende editie terug op het podium in Ysselsteyn.

De metalcoreband rondom Austin Carlile behoeft eigenlijk nauwelijks nog introductie. Met tientallen miljoenen views op youtube blijkt Of Mice & Men meer dan geliefd bij hun fans. Dit jaar kwam het vierde album uit van de band, Cold War. Het meesterwerkje kon rekenen op niets dan positieve recensies.

Ook de rauwe punkers van Suicidal Tendencies zijn een grootmacht in het alternatieve circuit. Niet zo gek ook. De band rondom zanger Mike Muir zag het levenslicht al in 1981. Ruim 35 jaar, verschillende samenstellingen, en maar liefst negentien albums later, wordt het de hoogste tijd dat deze grondleggers het grootste alternatieve festival van Nederland bezoeken. Dat doen ze samen met onder meer ook The Dillinger Escape Plan, Napalm Death, Madball, Comeback Kid en The Bouncing Souls.

Naast de drie podia met muziek is er van alles te doen en te beleven. Zo is er speciaal voor deze editie van Jera On Air een eigen bier gebrouwen, dat te verkrijgen is in de van Moll Beergarten. Het bier werd toepasselijk Bloody Herrie gedoopt. Ook de nationaal kampioen stagediven wordt dit weekend gekroond tijdens het officiële NK Stagediven tijdens het festival.

Verder biedt het festival onder andere een silent opnamestudio, een halfpipe met BMX demonstraties en uiteraard een ruime keuze aan eet- en drinkgelegenheden. Voor de liefhebbers van tatoeages kan er tijdens het festival wat nieuwe inkt gezet worden, en voor de echte fans worden er diverse signeersessies gehouden met de aanwezige bands. Kaarten zijn te koop via www.jeraonair.nl.

Op deze website staat ook informatie over de volledige line-up en de overige faciliteiten die het festival te bieden heeft, zoals de zeer uitgebreide festivalcamping.

Maak kennis met wandelvoetbal

Venray | In wijkcentrum 't Stekske in Venray wordt op dinsdag 27 juni vanaf 10.00 uur een kennismakingsbijeenkomst gehouden over wandelvoetbal. Na een korte presentatie wordt er op het trapveldje in de wijk een clinic verzorgd door de VVV-Venlo OldStars. De tweede clinic vindt plaats op woensdag 28 juni vanaf 13.30 uur bij SV Oostrum.

Wandelvoetbal wordt steeds populairder. Deze voetbalvorm, waarbij niet mag worden gerend, is oorspronkelijk bedoeld voor 60-plussers die graag nog een balletje willen trappen. Maar ook voor andere doelgroepen kan 'walking football' een leuke manier zijn om in beweging te blijven en (nieuwe) mensen te ontmoeten. Om de Venrayse bevolking en voetbalverenigingen kennis te laten maken met wandelvoetbal organiseert VIA VVV, de maatschappelijke stichting van VVV-Venlo, in samenwerking met Venray Beweegt een tweetal clinics in juni. Behalve dat er niet mag worden gerend, mag bij walking football de bal niet boven heuphoogte komen en is het maken van slidings niet toegestaan. "Deze regels zijn bedoeld om de fysieke belasting laag te houden en blessures te voorkomen", aldus Ankie Billekens, projectleider bij VIA VVV. Naast het voetballen gaat het bij walking football vooral ook om de gezelligheid. "Drie jaar geleden zijn we in Venlo gestart met het project VVV-Venlo OldStars om 60-plussers fysiek en sociaal in beweging te brengen", vertelt Billekens. Na een moeizame start, is er op woensdagochtend nu wekelijks een groep van 30 OldStars actief in en rondom Seacon Stadion De Koel. Op maandag- en vrijdagochtend wordt er ook op trapveldjes in de wijk walking football gespeeld. Deze activiteit is niet specifiek bedoeld voor 60-plussers. Iedereen die het gezellig vindt om dichtbij huis een balletje te trappen is welkom. De VVV-Venlo OldStars worden regelmatig door voetbalverenigingen in de regio gevraagd om een demonstratie of clinic te verzorgen. "Dit is toch de beste manier om mensen kennis te laten maken met deze 'nieuwe' voetbalvorm. Zien bewegen, doet bewegen", aldus Billekens. Naast voordelen voor de doelgroep biedt walking football ook kansen voor de club. De voetbalvereniging kan een interessante doelgroep (60-plussers) aan zich binden. Niet alleen als actief sporter, maar zeker ook als vrijwilliger. Nieuwe leden betekent ook meer kantine-inkomsten. Door de voetbalvorm overdag aan te bieden, kan bovendien de accommodatie beter worden benut. "In ons streven naar een gezonde en vitale samenleving, waarin iedereen meedoet, willen we ook de Venrayse bevolking en voetbalverenigingen kennis laten maken met walking football", gaat Billekens verder. Geïnteresseerde 60-plussers, maar ook voetbalverenigingen zijn van harte uitgenodigd om kennis te komen maken met walking football. Kom sportief gekleed en vergeet de sportschoenen niet. Aanmelden kan bij Ankie Billekens: telefoon (077)3515806 of e-mail abillekens@vvv-venlo.nl.

Slotconcert BMBM

Broekhuizen | Jeugdorkest BMBM is een orkest bestaande uit vier dorpen, waarvan drie dorpen uit Horst aan de Maas (Broekhuizen, Melderslo en Broekhuizenvorst) en één dorp uit Brabant (Maashees).

Het orkest gaat voor de 37ste keer op concerttour naar Luxemburg. De Luxemburgreis is voor veel jeugdleden een jaarlijks terugkomend hoogtepunt. Om dit allemaal te kunnen bekostigen organiseert BMBM een slotconcert op zaterdag 24 juni met een goederen- en dienstenveiling en tombola. Dit jaar wordt het slotconcert aan de maas (bij goed weer) in de tuin gehouden van Maaspaviljoen in Broekhuizen. Het programma start om 18.00 uur. Leden bieden hun diensten aan om zo veel mogelijk geld op te halen voor de reis naar Luxemburg. Tussen de goederen- en dienstenveiling is er ruimte voor een leuk stukje muziek en brengt BMBM haar Luxemburgrepertoire ten gehore. Het concert wordt afgesloten met een tombola. Op zaterdag 15 juli vertrekken 40 jeugdige muzikanten voor acht dagen naar Luxemburg om daar een reeks van elf concerten te geven. De reis staat in teken van muziek maken maar er is ook zeker tijd voor gezellige activiteiten zoals kanoën, zwemmen en spellen.

Filmpremière met Venrays tintje

Utrecht | De Europese filmpremière van Caroline Cory's nieuwe documentaire Gods Among Us - The Science of Contact vindt plaats in de Pathé bioscoop Rembrandt in Utrecht op 18 juni van 10.00 tot 13.00 uur.

De film heeft tijdens het Philip K. Dick Science Fiction Film Festival in New York de onderscheiding gewonnen van beste documentaire. "De woorden documentaire en sciencefiction voelen misschien tegenstrijdig, maar het zegt eigenlijk alles over deze zeer unieke film", zegt Dominique Wilschut uit Venray. "Er zijn veel theorieën over andere intelligente levensvormen in ons universum, over hoe telepathie precies werkt, over heling, over zwarte gaten en de blauwdruk van ons heelal. Deze film brengt iets nieuws, wetenschappelijke bevestiging voor fenomenen die tot nu toe onverklaarbaar waren. Ik heb met veel plezier samen met Luc Angevaare uit Nederland en Marjan Gharaat uit de Verenigde Staten geassisteerd met de productie van deze film onder de naam Kaiyann. Kaiyann betekent universum, en dat is ook waar deze film over gaat, over onze ware potentie als mensen die verbonden en coherent zijn met het Universum en alles daarin. Ik heb ook de blogs mogen schrijven die te lezen zijn op de website GodsAmongUs.com. Deze Engelse film is voorzien van Nederlandse ondertitels door Willy van Vledder, en de muziek in de film is gecomponeerd door Frits Evelein, die al drie keer in Venray is geweest om zijn Music From Source Workshops te geven."
Voor meer informatie en om je ticket te kopen (dit kan alleen online) email naar cosmiquefocus@gmail.com.

Slotconcert Into Music

Venray | Als afsluiting van het project Into Music is er op zondag 18 juni een gratis concert. De muzikale afsluiting in Odeon begint om 11.00 uur.

Het project Into Music is enkele jaren geleden ontwikkeld door Stichting Odeon. Het doel is zo veel mogelijk mensen, jong én oud, de gelegenheid te bieden muziek te maken. Koninklijke Harmonie Euterpe en MMSK St. Petrus banden hebben wederom de handen ineengeslagen om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het enthousiasmeren van basisschoolkinderen om een muziekinstrument te gaan bespelen en samen muziek te gaan maken. Het betreft een omvangrijk traject met verschillende onderdelen. De bassischolen hebben eerst aan een interactieve workshop van de klankenkaravaan mogen deelnemen. Hierna mochten de kinderen zich opgeven voor een drietal workshops in Odeon, verzorgd door Marion Steeghs om uiteindelijk een instrument te kiezen. Op deze instrumenten hebben de kinderen een viertal proeflessen gevolgd.

Het hele project, dat mede mogelijk is gemaakt door onder meer de bijdrages van Kiwanisclub Schieëpersland, wordt afgesloten met een eindpresentatie waar alle muzikanten in spe vol trots hun eerste concertje mogen geven en waarbij tevens de eerstejaars leerlingen van Into Music mogen laten horen wat ze in één jaar geleerd hebben. Dit alles in samenwerking met het opleidingsorkest van Euterpe en diverse muzikanten van MMSK St. Petrus Banden.

Debuut Dagmar Boom in Oranje

Leunen | De volleybalsters van Oranje, met Dagmar Boom uit Leunen in de selectie, hebben de Montreux Masters goed afgesloten met een 3-1 zege op Thailand.

Het A-selectieteam van bondscoach Jamie Morrison eindigde dankzij deze zege als vijfde op het invitatietoernooi in Zwitserland. Nadat Oranje overtuigend een 2-0 voorsprong had genomen, kwam Thailand goed terug in de derde set.

In de vierde set domineerde Nederland weer volledig. De volleybaldames hielden Thailand zelfs onder de 10 punten (25-8), en eisten zo de 3-1 zege op.

Bondscoach Jamie Morrison gaf na het WK-kwalificatietoernooi in Azerbeidzjan een aantal speelsters van het A-team vrij en reisde met een jonge selectie af naar Zwitserland. Onder hen was ook Dagmar Boom uit Leunen. "De eerste wedstrijd tegen Argentinië heb ik direct mijn debuut gemaakt", zegt de volleybalster uit Leunen. Dagmar Boom was met haar 17 jaar de jongste speelster van het team. "Het was een geweldige ervaring en heb enorm veel geleerd. Het was echt een soort droom die werkelijkheid is geworden."

Op 7, 8 en 9 juli speelt Oranje de World Grand Prix in het Omnisport in Apeldoorn. Nederland treft daar achtereenvolgens de Dominicaanse Republiek, Thailand en Japan.

Maatregelen na aanranding in tbs-kliniek

Oostrum | De Rooyse Wissel in Oostrum neemt maatregelen om de veiligheid te verbeteren nadat op 24 oktober 2016 een medewerkster was aangerand door een patiënt. Daarbij werd veel geweld gebruikt. 'Als zoiets gebeurt, dan staat de wereld even stil. Het incident heeft op alle medewerkers en patiënten veel indruk gemaakt', meldt de tbs-kliniek in een verklaring op haar website.

De inspectie Inspectie Veiligheid en Justitie heeft naar aanleiding van het incident een reeks aanbevelingen gedaan. Ze raadt onder meer aan om meer camera's op te hangen voor de veiligheid of ze gerichter te gebruiken. Ook zouden de tbs'ers urinecontroles moeten ondergaan, waarbij op het gebruik van een hele reeks middelen wordt getest. De patiënt die verantwoordelijk was voor de aanranding had medicijnen bij zich die niet aan hem waren voorgeschreven. Het is niet duidelijk of hij die ook had ingenomen. Volgens de inspectie had de tbs-kliniek genoeg zicht op de risico's die het verblijf van de patiënt met zich meebrachten. Hij had een verhoogd risicoprofiel. De inspectie wijst er wel op dat de wachttijden voor behandelingen van dit soort patiënten het best zo kort mogelijk gehouden kunnen houden.

De kliniek is inmiddels bezig de adviezen uit te voeren. 'Onze medewerkers leveren iedere dag een bijdrage aan veiligere samenleving door patiënten te behandelen', meldt de kliniek. 'Dat doen ze in een veilige omgeving, die is toegerust om dit werk te kunnen doen. Het behandelen van patiënten met ernstige psychiatrische problemen vraagt voortdurend om het inschatten van (risicovol) gedrag. Uiteraard doen we er alles aan om een incident zoals in oktober gebeurde, te voorkomen. De aanbevelingen van de inspectie kunnen daarbij helpen. Vrijwel alle aanbevelingen zijn al in gang gezet en we zorgen ervoor dat ze onderdeel van ons dagelijks handelen worden en blijven'.

Op De Tôffel

Vierlingsbeek | Op het Vrijthof in Vierlingsbeek wordt op zondag 18 juni voor de 25e maal het gratis popfestival Op De Tôffel gehouden.

Het festival wordt om 13.30 uur afgetrapt door Cannonball Cletus, winnaar van bandwedstrijd Op Ut Tuffelke. Alle informatie over Op De Tôffel 2017 is te vinden op www.opdetoffel.nl en op de Op De Tôffel-app. Programma: Stavast, Death Alley, Jeangu Macrooy, Herman Brock Jr., Hallo Venray, Donnerwetter, The Jerry Hormone Ego Trip, The Dubbeez, Kid De Blits, Linde Schöne, Fata Boom, Lookapony, Bartek, Charl Delemarre, Stephanie Struijk, Mercy John, Dan Tuffy, Op Zoek Naar Johan, BJ Baartmans, Liz Francis, Cannonball Cletus

Genieten van Bon Appétit

Jonge talenten schitteren in de voorstelling Bon Appétit. Foto: Henk Lammen

Venray | Een afscheid met een lach en een traan. De dansafdeling van Kunstencentrum Jerusalem sluit na 12,5 jaar af met de voorstelling Bon Appétit op zaterdag 1 juli in Schouwburg Venray. "Maar volgend seizoen gaan we gewoon door, maar dan onder de naam Danshuis Venray", zegt dansdocente Myrna van Rens uit Venray.

Door Henk Lammen

Bon Appétit betekent voor Myrna en de overige dansdocenten nog een keer terugblikken. "Alle cursisten van de dansafdeling dansen mee in een prachtig verhaal. We kijken feestelijk terug op 12,5 jaar Kunstencentrum Jerusalem. De bezoekers worden meegenomen op reis en samen met de acteurs van het Overloons Toneel kunnen ze smullen van onze dansante hapjes. Van klassiek ballet tot urban dance en van moderne dans tot showjazz dance. Twee talenten muziek, Vera Seroo (piano) en Petran van Acquoij (gitaar), zullen een gastoptreden verzorgen. Bon Appétit is voor ons een afscheid, maar meteen ook een nieuw begin." Na de slotvoorstelling en afsluiting van het seizoen wordt het hoofdstuk KCJ definitief afgesloten. En start Myrna van Rens samen met de dansdocenten Karin Groenen en Eva Rutten een nieuw dansavontuur. "In de loop der jaren hebben we een grote groep leerlingen aan ons weten te binden. Daarmee gaan we in het nieuwe seizoen verder. Dansvormen voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Van peuter en kleuterdans, klassiek ballet, moderne dans en jazzdans tot en met streetdance en spitzentechniek. Cursisten zijn vanaf september, als de deuren van Danshuis Venray los gaan, van maandag tot en met zaterdag bij ons welkom."

Van Rens wil zich met Danshuis Venray blijven onderscheiden. "We werken met gediplomeerde dansdocenten die hun vak verstaan. Creativiteit in het les geven staat bij ons dan ook met stip op één. Creativiteit is in het leven niet voor niets een van de belangrijkste vaardigheden om te slagen. Dansles geven is voor ons geen kunstje doen, maar een serieus vak. Het belangrijkste is het begeleiden en ontwikkelen van kinderen. Vanuit die visie werken we vooral met thema's die passen bij de belevingswereld van kinderen. Dansen is niet alleen het aanleren van pasjes en techniek. Daarnaast is het enorm belangrijk om talenten goed te begeleiden, samen te kijken naar een geschikte vervolgopleiding." Danshuis Venray gaat op projectbasis ook verbindingen aan met andere partners. Van Rens: "Zo nemen we deel aan het project Panama Pictures van het Huis voor de Kunsten Limburg. Samen met enkele andere dansgezelschappen gaan onze leerlingen aan de slag om een eigen voorstelling te maken. Maar we begeleiden ook koren zoals Venrode bij hun musical Hair en doen aan choreografiebegeleiding van het Venray's Mannenkoor. Samen met Cultuurpad verzorgen we ook provinciale schoolprojecten. Danshuis Venray gaat verder dan alleen het geven van danscursussen."

De voorstelling Bon Appétit op zaterdag 1 juli begint om 19.00 uur. Meer informatie over het nieuwe seizoen van Danshuis Venray is te vinden www.danshuisvenray.nl. Aanmelden voor de nieuwe cursussen is ook al mogelijk via de website.

Wie, wat, wanneer, waar?

Wie herkent de man op de foto?

Venray | Het Venrayse gemeentearchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de collectie Jan van der Putten, waarvan ook de Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray gebruik mag maken.

Samen geven deze foto's een heel mooi beeld van Venray en de kerkdorpen in lang vervlogen tijden en vormen ze een wezenlijk onderdeel van het Venrayse erfgoed. Het Historisch Platform Venray en RooyNet zetten zich in om het Venrayse erfgoed waar mogelijk te beschermen en de Venrayse historie uit te dragen.

Dat doen ze onder meer door het publiceren van de oude foto's. Bij veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze rubriek zijn ze op zoek naar gegevens bij de afgebeelde foto. Gegevens doorgeven kan via info@rooynet.nl of via 0478-586833.

Mocht u willen weten wat alle reacties opgeleverd hebben, dan verwijzen we u naar de website van RooyNet onder het kopje 'Opgelost'.

Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

Slootjesdag

Geijsteren | IVN Geijsteren-Venray houdt op zondag 18 juni de slootjesdag. Van 10.30 tot 16.00 uur zijn er voor jong en oud activiteiten in, op en rond het water van de poel en de beek achter de Rosmolen in Geijsteren. Speciaal ter gelegenheid van de slootjesdag is watermolen de Rosmolen enkele uren ter bezichtiging geopend en worden er demonstraties graanmalen gehouden.

Uitwisseling Euterpe

Venray | Koninklijke harmonie Euterpe houdt op zaterdag 17 juni om 19.30 uur een uitwisselingsconcert met Harmonie de Vriendenkring uit Well in zaal Odeon in Venray.

Vanwege de vele muzikale en vriendschappelijke contacten van beide verenigingen vindt er een gevarieerd concert plaats met enkele muzikale uitdagingen. Koninklijke harmonie Euterpe, onder leiding van Marc Koninkx, brengt onder meer de werken Victor's Tale met solo op klarinet door Wilco Lucassen en een voorproefje van Une Belle Histoire van Michel Fugain voor het concert Brel en Brass op 28 oktober in de schouwburg. Landskampioen 2016 4e divisie Harmonie de Vriendenkring speelt onder leiding van Geert Jacobs onder andere een aantal mooie vertolkingen van Morricone´s Melody met solo van Anne Derks, The Lord of the dance en nog meerdere uitdagende werken. De toegang is gratis.

Oude foto's bekijken

Venray | Oude foto's maken deel uit van het erfgoed. Ze brengen een deel van de geschiedenis in beeld.

Gelukkig zijn veel van deze oude foto's bewaard gebleven. Sommige mensen verzamelen deze oude prenten. Zo bouwden Venraynaren Jan van der Putten en Harrie Coopmans een uitgebreide collectie oude foto's op uit de regio Venray. Jarenlang publiceerde Van der Putten wekelijks een oude foto met bijschrift in Peel en Maas. Na zijn overlijden werd zijn enorme collectie oude foto's aangekocht door de gemeente Venray. De collectie van Harrie Coopmans werd onlangs door zijn familie toegankelijk gemaakt. In 1999 werd het Lokaal Historisch Platform Venray opgericht als koepel voor alle cultuurhistorische organisaties in de gemeente Venray. Inmiddels is de naam veranderd in Historisch Platform Venray en hebben zich 47 organisaties bij het HPV aangesloten. Al deze organisaties publiceren een heleboel oude foto's op de website www.rooynet.nl, ook wel het digitale geheugen van Venray genoemd. Belangrijk is uiteraard dat over een foto de nodige gegevens bekend zijn, anders kan ze niet gepubliceerd worden. Soms ontbreken bij deze foto's relevante gegevens en die probeert men nu te achterhalen. Daarvoor worden de foto's getoond aan oudere mensen die wellicht iets over de afbeelding op de foto's kunnen vertellen. Een bezoek aan bijvoorbeeld een verzorgingscentrum voor senioren zou een heleboel gegevens kunnen opleveren. Een bijkomend voordeel is dat oudere mensen graag oude foto's bekijken en het gezellig vinden om er met anderen over te praten. Daarom organiseren de vrijwilligers van het HPV elke derde woensdag van de maand een fotokijkmiddag. Op woensdag 21 juni vindt in de zaal van Zorgcentrum Het Schuttersveld van 14.30 tot 16.00 uur de volgende kijkmiddag plaats. Iedereen is dan welkom om de oude foto's te komen bekijken. De entree is gratis.

Verwarde man

Venray | De politie was maandag in Venray op zoek naar verwarde man (18). Hij werd 's avonds levenloos gevonden. Bij de zoektocht werden diverse politiewagens en een -helikopter ingezet. Gezocht werd onder andere in de bosjes langs de A73. De politie was zich bewust van de ernst van de situatie en wilde de verwarde man vanwege 'zijn eigen gezondheid' snel opsporen. Om die reden is maandagmiddag ook een Burgernetbericht verspreid. De man werd later dood aangetroffen. Het gaat volgens de politie waarschijnlijk om zelfmoord.

Vaktuinen starter van het tweede kwartaal 2017

Van links naar rechts: René Duijkers, Bas Linssen, Daan en Wouter Verheijen en Jan Loonen.

Dit kwartaal is Vaktuinen uit Venray gekozen als Starter van het Kwartaal. De broers Daan en Wouter Verheijen hebben een bedrijf in tuinaanleg en sierbestrating en bieden een compleet pakket van oprit tot overkapping.

Daan is vakman in tuinaanleg en sierbestrating. Hij is opgeleid in de grond-, weg- en waterbouw techniek en werkte bij een bestratingsbedrijf dat hem ook breder inzette. Wouter is allround timmerman en werkte bij een bouwbedrijf. De laatste jaren bestond zijn werk veelal uit modelmakerij voor de bouw. Om ook wat vrijer en breder te kunnen werken, ging hij in de avonduren met zijn broer tuinen aanleggen. Beiden wilden altijd al voor zichzelf beginnen en ze merkten dat met deze combinatie die wens haalbaar zou kunnen zijn.

Compleet aanbod

De combinatie die deze broers maken onderscheidt zich van vele andere hoveniersbedrijven. Alles in één hand is fijn voor de particulier, want het hapert wel eens in de planning en afstemming tussen meer partijen. De broers Verheijen werken het totaalplaatje uit, houden de uitvoering in een hand en is er een duidelijk verantwoordelijke. Wouter maakt overkappingen, tuinhuisjes en prieeltjes op maat. Vooral nu het voorjaar is, is er voldoende werk voor hun jonge bedrijf en dat geeft hen vertrouwen in de toekomst. Maar vooral het directer werken met klanten bevalt. Wat de waardering oplevert die de beste stimulans is. "Waarom zijn we dit niet eerder gaan doen?", vragen ze zich soms af.

Meeliften in de bouw

"We merken dat de markt weer aantrekt en vooral in de Brabander veel vraag is naar bouwkavels", zegt wethouder Jan Loonen. "Dat is goed voor Venray maar ook voor bedrijven zoals deze, die een goede aanvulling zijn op de bouw en ook de buitenruimte naar wens en op maat kunnen aankleden."

Ook meedoen?

Met de verkiezing van de Starter van het Kwartaal willen de initiatiefnemers, gemeente Venray, Rabobank Horst Venray en het Venrays Ondernemers Platform, startende ondernemers een steuntje in de rug geven. Bovendien dingt de winnaar mee naar een prijs van 1.000 euro voor de Starter van het Jaar. Ook meedoen? Meer informatie staat op

www.venray.nl/ondernemers.

Infobijeenkomst Buurtcirkel Venray

Ga je graag wat leuks doen met andere mensen uit de buurt? Kun je soms wel een beetje hulp gebruiken? En wil je iets voor een ander betekenen? Dan is Buurtcirkel Venray misschien wat voor jou. Kom woensdag 21 juni naar de infobijeenkomst.

Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Je leert nieuwe buurtgenoten kennen en doet samen leuke dingen. Je kunt bij elkaar terecht. Je helpt elkaar met jullie eigen talenten en jouw vaardigheden. Want iedereen is wel ergens goed in. Een vrijwilliger ondersteunt de Buurtcirkel en je kunt bij een professionele buurtcirkelcoach terecht als je er met de Buurtcirkel even niet uitkomt.

Informatiebijeenkomst over Buurtcirkel Venray

De informatiebijeenkomst is op woensdag 21 juni van 17.30 tot 19.00 uur in wijkcentrum 't Schöpke in Veltum. Deelnemers van Buurtcirkels uit Rotterdam vertellen wat Buurtcirkel voor hen betekent. Er wordt gezorgd voor een hapje. Denk je dat Buurtcirkel iets voor jou is? Meld je dan aan via
buurtcirkel@venray.nl of bel naar de gemeente op telefoonnummer (0478) 52 33 33 (keuze 1). Algemene informatie over de Buurtcirkel vind je op www.buurtcirkel.nl.

Vacature

Wij zijn op zoek naar een 'raadsadviseur' voor 36 uur per week. Reageren kan tot 19 juni 2017.

Kijk voor meer informatie op www.banenpleinlimburg.nl > vacatures.

Venray Bloeit…in wandelen

Waar een nachtelijke wandeling van een burgemeester Hans Gilissen en wethouder Jan Loonen toe kan leiden: een 50 kilometer lange wandeltocht door en langs Venray en haar kerkdorpen. Op zaterdag 17 juni vindt de unieke wandeling plaats. Start en finish zijn op het Schouwburgplein.

Venray op de kaart

Burgemeester Hans Gilissen en wethouder Jan Loonen kwamen tijdens een wandeling in de nachtelijke uurtjes van Venray naar St. Oedenrode, om daar een relikwie in ontvangst te nemen, op het idee om Venray op de kaart te zetten met een unieke wandeltocht. Doel: de gemeente Venray te profileren als vijfsterren wandelgemeente.

Prachtige route

De route loopt langs fantastische plekjes in de gemeente. De start is 's morgens vroeg om 06.00 uur op het Schouwburgplein. De deelnemers lopen als groep, starten en finishen samen. Onderweg zijn er drie rustpauzes in Geijsteren, Veulen en Merselo om te eten en drinken en voor de verzorging. Uiteraard trekken Gilissen en Loonen, beiden fervent wandelaars, ook de loopschoenen aan.

Aanmelden of meer weten?
Aanmelden voor de wandeltocht op zaterdag 17 juni kan bij het VVV-kantoor. De inschrijving kost 2.50 euro en alle deelnemers krijgen een herinneringsmedaille. Op de dag zelf is er geen inschrijving. Wilt u meer weten over de wandeltocht? Kijk dan op www.venraybloeit.nl.

Informatieavond N270 Via Venray gaat niet door

De informatieavond over de herinrichting van de N270 Via Venray die gepland stond voor donderdag 15 juni 2017 gaat niet door. Vanwege onvoorziene omstandigheden die van invloed zijn op de planning wordt de informatiebijeenkomst verschoven naar een later moment.

Voor meer informatie over het project kijk op www.limburg.nl/N270ViaVenray

Taxus inleveren op milieustation

Inwoners van Venray kunnen tussen zaterdag 17 juni en zaterdag

5 augustus weer taxussnoeisel inleveren op het milieustation. Hiermee steunt u de strijd tegen kanker, omdat taxus kan worden verwerkt tot kankerbestrijdende medicijnen.

Het milieustation is maandag tot en met vrijdag open van 13.00 tot 18.00 uur

en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Vergeet uw afvalpas niet. Het inleverpunt op het milieustation is ingericht door Lions Club. Er zijn ook andere inleverpunten in Venray, zoals Intratuin. Meer informatie op www.taxusvenray.nl.

Spoorwegovergangen Oostrum dit weekend afgesloten

Van vrijdagavond 16 juni tot en met maandagochtend 19 juni is de spoorwegovergang over de Monseigneur Hanssenstraat in Oostrum afgesloten. Tussen de overweg Monseigneur Hanssenstraat en de overweg Witte Vennenweg vernieuwt ProRail een deel van het spoor. Er is een omleidingsroute.

"Passie voor het leven"

Wilma Keijzers is trots op 25 jaar Dizzy Dance. Foto: Cisca Mikx

VENRAY | De leerlingen van Dizzy Dance dansen op zaterdag 17 en zondag 18 juni vier keer de voorstelling JUBEL in Schouwburg Venray. Voor Wilma Keijzers, die in augustus 1991 de dansschool oprichtte, een moment om stil te staan bij ruim 25 jaar Dizzy Dance en de jubileumvoorstelling. "Dansen is voor mij een passie voor het leven."

Door Henk Lammen

Dizzy Dance is in 25 jaar van een kleine dansschool met tien leerlingen uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste dansscholen in de regio, met 600 leerlingen, onderverdeeld in vier categorieën: kids, teens, volwassenen en de Dizzy Academy. Steeds meer jongens weten Dizzy ook te vinden. Keijzers kijkt met trots naar de ontwikkeling van de dansschool. "Plezier in dans en beweging heeft bij Dizzy altijd voorop gestaan maar de kwaliteit en diversiteit van onze lessen is zeker zo belangrijk. Door de variatie in dansstijlen en muziek blijft het dansvak boeiend en de groei en ontwikkeling van de dansers blijven de docenten inspireren."

In 25 jaar zijn er vele hoogtepunten geweest voor Wilma. Het begon met een optreden in Telekids, een televisieprogramma dat velen zich nog kunnen herinneren. Circus Mök, de vele uitverkochte voorstellingen in Venray, winnaar van Kunstbende Limburg, een eindeloze reeks. Toch is haar persoonlijke hoogtepunt verrassend. "Bij Venray Muzikaal Totaal werd ik ooit aangekondigd als 'de moeder van de dans in Venray.' Dat vond ik veelzeggend en een heel groot compliment." Haar ogen stralen. In de loop der jaren zag ze veel leerlingen voorbij komen. "In de beginperiode loop je over van ambitie om je eigen school op te bouwen en je eigen stijl te ontwikkelen. Steeds meer leer ik genieten van wat we hebben bereikt. Het is zo bijzonder om als dansdocent die persoon te mogen zijn die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van die passie voor het leven. En het is nog mooier als die leerlingen zich ontwikkelen tot dansdocenten. Alle docenten bij Dizzy zijn als klein meisje bij Dizzy begonnen met dansen en samen hebben we een prachtige voorstelling gemaakt. Een voorstelling waarin we terugkijken naar de eerste jaren maar waarin we ook laten zien waar Dizzy Dance naartoe is gegroeid.

Dansdocent Malou Linders is verantwoordelijk voor de selectiegroepen en de Dizzy Academy. De Dizzy Academy zal de voorstelling op spectaculaire wijze afsluiten. De dansers laten zien waar je met gedrevenheid passie en positiviteit naar toe kunt werken. Bieneke Kateman heeft zich bij Dizzy gespecialiseerd in de lessen voor de allerkleinsten. Deze groepen laten zien waar het dansplezier bij Dizzy begint. Marivi Weijs, Rosa Poels en Britt Fleuren hebben de dansen voor een groot aantal tienergroepen gemaakt. Hun energie en motivatie is terug te zien op het podium. Maar het wordt ook genieten van grote groepen dansers die al jaren (sommigen al 25 jaar) genieten van de lessen van Wilma Keijzers.

Ongevraagd gaan haar gedachten terug naar beginjaren '90. Dans was in de ogen van velen alleen voor meisjes: roze pakjes, klassieke muziek en sierlijke bewegingen. Een voorstelling was iets waar vaders en broertjes naar toe moesten. Nu weet Dizzy Dance ook steeds meer jongens te boeien. Dizzy Dance 25 jaar betekent dat Keijzers, veel ontwikkeling en vernieuwingen in de danswereld heeft meegemaakt. "Weet je wat zo leuk is? In het begin was je met een cassetterecorder bezig om Top 40 muziek op te nemen en te gebruiken voor de danslessen. Precies op het juiste moment op het knopje drukken zodat je niet de presentator opnam. Nu stream je alle muziek die er is en kun je eindeloos combineren. Maar een ding is in al die jaren overeind gebleven. Dans is voor iedereen, jong en oud." Wat de toekomst nog brengt?, herhaalt ze de slotvraag. "Ik hoop nog heel lang te dansen en les te geven naast de danslessen geef ik nu met veel plezier Essentrics lessen aan volwassenen. En ik hoop nog heel lang te mogen werken met dit leuke team en te genieten van de ontwikkelingen van onze dansers. Maar eerst gaan we genieten van JUBEL, onze jubileumvoorstelling op 17 en 18 juni in de schouwburg."

Jeugd Natuurwacht Venray zoekt leden

Venray | Op zondag 18 juni houdt Jeugd Natuurwacht Venray een wandeltocht in het Loobeekdal/Vlakwater in Venray.

Belangstellenden kunnen op proef meewandelen om kennis te maken met de activiteiten van de vereniging. De caravan staat op de parkeerplaats aan de Kempweg bij pannenkoekenhuis de Perdstal. Starten kan tussen 9.30 en 10.30 uur. "Na een ontbijt voor Vaderdag kan iedereen lekker samen gaan wandelen in het Loobeekdal. We hopen op een grote opkomst, zeker van alle kinderen uit groep 5", aldus bestuurslid Theo Bronswijk. Jeugd Natuurwacht Venray is een vereniging voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van alle basisscholen in Venray. De JNW organiseert zes puzzelwandeltochten per jaar in natuurgebieden. Bronswijk: "Voor de leerlingen van groep 8 wordt het komende zondag de laatste wandeling die zij mee kunnen lopen. Na de zomervakantie verlaten zij immers de basisschool. Alle leerlingen die nu in groep 5 zitten, mogen na de zomervakantie in groep 6 lid worden van de JNW. Om te kijken of die kinderen dit leuk vinden, willen wij hen uitnodigen om zondag mee te komen wandelen." De tocht start vanaf de Jeugd Natuurwacht-caravan. Daar kunnen de deelnemers zich inschrijven en krijgen ze ook de route en allerlei vragen die ze tijdens de wandeling kunnen beantwoorden. "Je hoeft niets van de natuur te weten, de antwoorden op de vragen kun je opzoeken in alle boekjes die je van ons krijgt. De kinderen komen wandelen met minimaal een volwassene. Met hun vader of moeder, opa of oma, broertjes en zusjes, vriendjes of andere familieleden. Heb je een hond die het ook lekker vindt om in de bossen te zijn, dan mag die aangelijnd ook meekomen", zegt Bronswijk. Halverwege de tocht van ongeveer vijf kilometer is er een pauze. Op de pauzeplek krijgen alle deelnemers een appel. Na iedere wandeling, die weer eindigt bij de caravan, worden een aantal natuurboeken verloot onder de JNW-leden die meegelopen hebben. Bronswijk: "Naast de puzzelwandeltocht zijn er het hele jaar ook nog activiteiten die de kinderen thuis kunnen doen. Zij krijgen een bouwpakket voor een nestkastje, een aantal zoekkaarten, plantjes, zaadjes en bollen en soms nog een leuk extraatje. Tijdens de wandelingen kunnen ze stempels verdienen. Degene die op het einde van groep 8 de meeste stempels heeft verzameld, krijgt als beloning een mooi natuurboek."

Voor u gelezen

Smokey Goodness van Jord Althuizen

Boekrecensie in Peel en Maas

Venray | Burning hot, dat is barbecueën Smokey Goodness-style. Het echte werk: stoer, slow en dit keer ook vol fuego.

Want Smokey reist af naar Zuid-Amerika, op zoek naar de BBQ-cultuur van onder andere de Argentijnse pampa's. Van vurige salsa's tot complete asado's, porkbelly pita's én latino spareribs. Natuurlijk gaan we ook next level! Gril boven open vuur, graaf je eigen fire pit of - voor de echte vuurvreters - bouw je eigen infiernillo. Met Smokey Goodness maak je werk van je carnivoresque hobby. Jord Althuizen is de man achter Smokey Goodness.

Na in Amerika geproefd te hebben van true barbecue startte hij BBQ-catering Smokey Goodness, met als missie Nederland in vuur en vlam te zetten voor ware barbecue. Zijn eerste boek Smokey Goodness is een absolute bestseller en uitgeroepen tot Kookboek van het Jaar 2016.

Dit boek is te koop bij Roojboek aan de Schoolstraat 36-38 in Venray, telefoon 0478-728000, of online te bestellen via www.roojboek.nl. Prijs: 24,99 euro.

Processie

Venray | De Grote Kerk en de Paterskerk in Venray houden op zondag 18 juni een sacramentsprocessie.

Tijdens de processie wordt het allerheiligste in een monstrans op plechtige wijze door deken-pastoor Smeets door de straten van Venray gedragen. Voorafgaand is er er om 9.30 uur een heilige mis in de Grote Kerk.

Na afloop van deze viering trekt de sacramentsprocessie via het Mgr. Goumansplein, Eindstraat, Marktstraat, Grote Markt, Grote Straat en Leunseweg richting de Paterskerk. Aansluitend is er rond 11.15 uur een kort lof in de Paterskerk, waarna de processie zich zal ontbinden. Iedereen mag deelnemen.

Wandeling Veldeke

Venray | Veldeke Venray houdt op dinsdag 20 juni om 19.30 uur een wandeling met IVN-gids Jan Michels in natuurgebied de Paardekop. De samenkomst is bij Peelken 2 in Ysselsteyn.

Dit is de eerste weg rechts na de bossen aan de Puttenweg (Midden-Peelweg). Vooraan bij die afslag staat bestuurslid Lei Potten aanwijzingen te geven. Aan de Paardekop is vorig jaar een natuurleerpad aangelegd. Via informatieborden en door de uitleg van de gids kunnen de deelnemers meer te weten komen over de natuur en historie van dit gebied.

Onder meer een hoge uitkijktoren en een miniplaggenhut worden bezocht.

Cambrinus

Horst | Trompettist Eric Vloeimans staat op woensdag 21 juni samen met pianist Egbert Derix op het podium van Cambrinus in Horst.

Egbert Derix en Eric Vloeimans zijn elkaars gelijken en staan geregeld samen op de poster van diverse podia. Derix weet van hoge kwaliteit te getuigen en deelde het podium met Fay Lovsky, saxofonist Leo Janssen (Metropole-orkest), Iain Matthews en Supertramp saxofonist John Helliwell. Hij werkt samen met de zanger van Marillion Steve Hogarth en voor de laatste cd van Fish schreef Derix de stijkers-arrangementen. Egberts laatste composities betreffen Duitstalige liederen die, in de traditie van een klassiek Liederbuch, worden gezongen door operazanger Sef Thissen. Dit optreden begint om 20.30 uur en tickets zijn te bestellen via www.cambrinusconcerten.nl en alle VVV-kantoren in Noord- en Midden-Limburg.

De Locht

Melderslo | In streekmuseum De Locht in Melderslo wordt op zondag 18 juni speciaal voor kinderen de traditionele veilingklok gedemonstreerd.

De kinderen kunnen zich tevens vermaken met oude spelen en een museumspeurtocht. Muziekgroep Vurdewind zorgt voor de muziek. Bezoekers kunnen tevens de wisselexpositie Onderweg, van karrenspoor tot A73 bekijken. Het museum is alle dagen open van 10.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.museumdelocht.nl.

VakantieBieb

Gedurende hele zomer

Venray | Met de VakantieBieb heeft iedereen toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books gedurende de hele zomer.

De VakantieBieb is al geopend voor jeugd en op 1 juli komen hier de e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus. De VakantieBieb is een initiatief van de Bibliotheek om mensen kennis te laten maken met e-books en jeugd te stimuleren om in de vakantie te blijven lezen. Sinds de start in 2013 hebben ruim 762.000 mensen de VakantieBieb-app gedownload. In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor jeugd van 6 tot en met 18 jaar. Zo kunnen ze lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk en de leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor op peil. De VakantieBieb omvat ook deze zomer een lijst met avontuurlijke, griezel-, detective, fantasy- en humoristische e-books voor diverse leeftijdsklassen zoals De Grijze Jager (De vroege jaren, Het toernooi van Gorlan) van John Flanagan, Dolfje Weerwolfje (Boze drieling) van Paul van Loon, Klem! van Mirjam Oldenhave of Verdacht van Carry Slee. De volwassenen hebben ruime keuze uit romans of spannende en informatieve e-books zoals De gevleugelde van Arthur Japin, De eerste vrouw van Susan Smit, Neem een geit van Claudia de Breij of Hittegolf van Suzanne Vermeer. De VakantieBieb is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play Store. De geselecteerde e-books komen op de boekenplank in de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig. Jeugd en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de e-books in een aangepast lettertype lezen (ePub-versie).

Vrouwencentrum EVA zoekt handige mensen

Venray | De werkgroep van het project Het Tweede Leven gaat tussen 19 augustus en 3 september de huiskamer van EVA vrouwencentrum Venray opknappen.

Er wordt gezocht naar handige mensen om te helpen met bijvoorbeeld het werk coördineren. Ook wordt er gezocht naar spullen zoals witte muurverf, gele lakverf en kwasten en schuurpapier en dergelijke. Het Tweede Leven bestaat uit afgevaardigden van vrouwencentrum EVA, Synthese, Cultura Venray, COA en gemeente Venray. Hun droom is dat waardeloze spullen weer waardevol worden en dat iedereen zich onderdeel voelt van deze samenleving. Ze zetten de droom om in daden en beginnen met het opknappen van de huiskamer van EVA. Bij het opknappen wordt vooral gebruikgemaakt van afval- en restmaterialen.

Aan de klus werkt ook de Gazonman voor arbeidsparticipatie mee. Alle hulp is welkom. Met deze gezamenlijke krachtsinspanning wordt de huiskamer van EVA dan straks een fijne ontmoetingsplek voor iedereen.

Voor meer informatie of aanmelden: e-mail info@evavrouwencentrumvenray.nl.

Venray verpulvert Bakel: 12-1!

Annelieke Creemers (rechts) draait weg bij haar tegenstander. Foto: Henk Lammen

Venray-Bakel 2 12-1 (3-0). Doelpunten Venray: Danjelle Creemers (6x), Annelieke Creemers (3x), Annemarie Voorn (2x) en Wendy Heijting

Venray | In de reserve vierde klasse behaalden de hockeysters van Venray zondag een monsterzege op Bakel 2: 12-1. "Onze eerste overwinning tegen Bakel, normaal hebben we het heel lastig tegen die ploeg", lachte aanvoerster Annelieke Creemers na afloop.

Door Henk Lammen

In de openingsfase hielden beide ploegen elkaar in evenwicht zonder echt goede kansen te creëren. Pas na ruim een kwartier spelen wist de thuisploeg het initiatief te nemen en het overwicht in doelpunten uit te drukken. Bij de rust stond er een 3-0 voorsprong op het scorebord en was het duel feitelijk beslist. Na de thee wist Venray al snel de marge te verdubbelen en diende daarmee de gasten uit Bakel de definitieve nekslag toe. In het resterende deel konden de Venrayse hockeysters zich naar hartenlust uitleven. Bakel geloofde het wel, terwijl Venray voldoende tijd en ruimte kreeg om te scoren. De teller bleef uiteindelijk op twaalf steken. Bakel 2 kon als excuus voor de monsternederlaag aanvoeren dat het team met slechts tien speelsters naar Venray was afgereisd. "En nadat aan het einde van de eerste helft nog een speelster geblesseerd moest afhaken, hadden wij eigenlijk vrij spel", relativeerde de 21-jarige aanvoerster de royale zege op de nummer vier van de ranglijst. Door de winst passeerden de Venrayse hockeysters de gasten namelijk in de stand. Een vervroegd verjaardagscadeautje voor Annelieke die vandaag (donderdag) haar verjaardag viert. Met drie treffers van haar en zes van haar een jaar jongere zusje Danjelle was het een klein familiefeestje. "Nee, echt spannend was het niet", trapt Creemers een open deur in. Met nog een duel voor de boeg, komende zondag (18 juni) in en tegen Deurne, kan Venray als derde eindigen achter de ongenaakbare kampioen Horst en datzelfde Deurne. "Met name Horst was voor iedereen enkele maatjes te groot. Een hele jonge ploeg met talentvolle speelsters. Tegen dat team was geen eer te behalen." Toch kan Venray terugkijken op een redelijk seizoen. Het nieuwe team, voornamelijk bestaande uit speelsters van dames 2 en een gemiddelde leeftijd van slechts negentien jaar, startte uitstekend in de voorjaarscompetitie, maar kon de hoge positie op de ranglijst niet behouden. "Onlangs verliezen we van Geldrop, dat was een enorme domper tegen de nummer laatst. Dan geef je gewoon de punten weg doordat de motivatie en concentratie niet goed is. Terwijl we een week later weer heel sterk spelen, met veel power. We spelen te wisselvallig, maar dat heeft ook zijn redenen. Vooral de samenstelling van het team. Vaker hebben we met invalsters gespeeld, waardoor het lastig is om met elkaar ingespeeld te raken. Maar al met al kunnen we toch terugkijken op een goed seizoen." In het nieuwe seizoen hoopt Creemers de stijgende lijn door te trekken. Met wat voor team is nog een groot vraagteken. "We hebben een basis van acht, negen speelsters die zeker doorgaan. Daarnaast twijfelen enkele dames of ze wel of niet blijven spelen. Dat heeft vooral te maken met studie. Hetzelfde geldt voor de speelsters uit de A-jeugd. Ook daarvan is nog onzeker hoeveel er de overstap maken naar de senioren. Pas in de komende weken krijgen we hier meer duidelijkheid over. Ik blijf in ieder geval spelen. Hopelijk gaan de meeste andere speelsters ook door", besluit de derdejaars studente Communicatie aan Fontys Eindhoven.

GP-zege Mathijs van Asten

Mathijs van Asten won De Grote Prijs van Asten. Foto: Horsecooper

Ysselsteyn | Springruiter Mathijs van Asten uit Ysselsteyn heeft de elfjarige Brugal VDL (v. Indorado) slechts een aantal weken onder het zadel, maar wist de kwaliteiten van de knap gelijnde schimmelhengst uitstekend te etaleren op CSI Asten. Als tweede starter in de acht man tellende barrage zette Van Asten een tijd weg neer, waar de andere finalisten zich op stukbeten (37.04 seconden) en hij de GP-zege voor zich opeiste.

Een tweede plaats was er voor de Brit Mark Turnbull, gevolgd door de in Nederland woonachtige Japanse Hikari Yoshizawa.

Henk Linders kreeg van de deelnemers over de gehele linie lof voor de gebouwde parcoursen. De Grote Prijs, waarin 48 combinaties van start gingen, had genoeg maat en technisch vernuft. De toegestane tijd werd uiteindelijk verzet van 69 naar 72 seconden. Daarmee scheidde de proef het kaf van koren en gaf acht barragisten de kans de winst te bemachtigen.

Mathijs van Asten reed als tweede de barrage in nadat de Britse Jessica Mendoza het voor gezien hield. De eerste te kloppen tijd bleek uiteindelijk ook de laatste.

"Ik reed niet binnen voor de winst. Ik wilde een strakke ronde rijden en dat is absoluut gelukt. Soms dan loopt het goed en daar kon ik nu op doorpakken", vertelt de winnaar van de 1.45m Grote Prijs. "Als je zo dicht bij huis wint met een paard dat je net op stal hebt, dat is natuurlijk fantastisch. Net als het hele concours hier. De sfeer is geweldig en alle faciliteiten zijn er zodat wij top kunnen presteren."

Van Asten koos twee keer voor de voorlangs optie en wist overal een eerste zijn eerste afstand te pakken. Dat lukte ook de uiteindelijke nummer twee, Brit Mark Turnbull, die met zijn compacte vosje Cartouch III (v. Tangelo van de Zuuthoeve) finishte in 37.96. De voor Theo Molenaars rijdedende Hikari Yoshizawa eindigde door de grote galop van haar Conrato (v. Caretino) en een galopsprong minder in de laatste lijn in de derde tijd van 38.12 seconden.

De Limburgse Nicole Caris bezette de vierde plaats met W Diva Rosa Mfs (v. Wallenberg), voor Eric Jr. van der Vleuten die met Casantos (v. Carthino) de top vijf vervolledigde.

Drie treffers van Guido Pop

Meerssen-Venray 4-4 (3-2). Doelpunten Venray: Guido Pop (3x) en Roy de Rijk.

Meerssen | De hockeyers van Venray deelden in de derde klasse de punten in en tegen Meerssen: 4-4.

Voor de rust nam de thuisploeg een minimale voorsprong: 3-2. Na de thee kwamen de gasten uit Venray uitstekend terug en namen dik verdiend een puntje mee naar huis. Voor Venray scoorden Guido Pop (3x) en Roy de Rijk de doelpunten.

Hockey

Dames reserve 4e klasse

Uitslag

Venray-Bakel 2        12-1

Stand

Horst 5        8-24 (55-12)

Deurne 2        9-17 (21-17)

Venray        9-12 (34-30)

Bakel 2        9-11 (12-35)

Nova 3        9-7 (19-25)

Geldrop 6        7-4 (10-29)

Zondag 18 juni

Deurne 2-Venray        12.30

Heren 3e klasse

Uitslag

Meerssen-Venray        4-4

Stand

Scoop        21-50 (96-36)

Apeliotes        21-50 (81-38)

Nuth        21-37 (71-52)

Civicum        21-33 (73-65)

Boxmeer        20-31 (82-64)

Wijchen        21-27 (54-61)

Meerssen        21-27 (51-77)

Don Quishoot        21-25 (51-60)

Tegelen        20-19 (50-65)

Horst        21-18 (62-90)

Venray        21-17 (61-90)

Deurne        21-11 (35-69)

Zondag 18 juni

Venray-Tegelen        14.45

Personato 2017 TV De Gagel

Wanssum | Tennisvereniging de Gagel Meerlo-Wanssum houdt van 3 tot en met 9 juli voor de 35e keer het open tennistoernooi Personato.

Inschrijven voor het toernooi kan www.toernooi.nl. Bijzonder is dat Henriëtte Lensen, een van de toernooicommissieleden die vanaf het eerste uur betrokken is bij dit toernooi, stopt. Voor de 35e keer is zij een vertrouwd gezicht voor veel deelnemers uit de gehele regio.

Lensen vervult al die jaren de rol van gastvrouw van de vereniging en int met grote zorgvuldigheid de inschrijfgelden. Naast Henriëtte was ook haar man, Jan Lensen menig jaar steun en toeverlaat. Beiden hebben besloten, gezien hun leeftijd, na dit toernooi te stoppen als commissielid.

Wedstrijd dressuur Ons Genot

Leunen | Rijvereniging Ons Genot Leunen-Veulen-Heide houdt in het weekeinde van 8 en 9 juli dressuurwedstrijden.

Op zaterdag verschijnen de paarden BB tot en met Z2 aan de start. Op zondag zijn de pony's BB tot en met Z2 aan de beurt. Iedereen heeft de mogelijkheid tot het rijden van twee proeven.

Inschrijven kan via www-startlijsten.nl of stuur een e-mail naar onsgenotpaard@outlook.com.

PC Ons Genot

Leunen | Kim Verstappen van Rijvereniging Ons Genot Leunen-Veulen-Heidebehaalde met Heidykaat de vierde prijs bij het springen in klasse L op een paardenwedstrijd in Velden.

Vera Andriessen vijfde op NK

Eindhoven | Afgelopen zondag is Vera Andriessen vijfde geworden op de Synchro Beat in Eindhoven. Dit is het NK sychroonzwemmen onder de 15 jaar.

Op zaterdag was de techniekwedstrijd. De besten van deze wedstrijd plaatsten zich voor de finale op zondag waar de dans ten uitvoering werd gebracht. Ze kwam met de ploeg uit voor Zwemvereniging Brunssum. Vera Andriessen startte op zesjarige leeftijd bij zwemvereniging SPIO in Venray en n behaalde in die periode al meerdere keren de limiet om mee te mogen zwemmen op de Synchro Beat.

Een jaar geleden besloot ze om zich volledig te focussen op plaatsing in de finale van het NK. Hiervoor ging ze drie keer in de week trainen in Brunssum. Afgelopen donderdag dreigde een keelontsteking en oorontsteking nog roet in het eten te gooien, maar daar liet ze zich niet door uit de wind slaan.

Ook Elke Francken en Neri Euwes van zwemvereniging SPIO wisten de limiet voor deze wedstrijd te behalen. Helaas hadden zij te weinig punten om zich te plaatsen voor de finale. Vera Andriessen is terecht trots op haar prestatie, maar heeft besloten om het komende seizoen weer bij zwemvereniging SPIO in Venray te gaan trainen. Na een jaar alles aan de kant te hebben gezet, wil ze zich nu weer richten op school en tijd vrij maken voor vrienden en het trainen van kinderen bij SPIO. Lijkt synchroonzwemmen jou ook leuk? Kom dan gewoon een keer gratis meetrainen. Meer informatie via info@spio.nl.

Foto: James Molensky.

Venray wint in Duitsland

Pont-Geldern | In Pont-Geldern in Duitsland vond zaterdag een groot jeu-de-boulestoernooi plaats.

Een zeer sterk deelnemersveld uit Duitsland en Nederland had ingeschreven met maar liefst 72 teams. Van deze 72 waren er tien afkomstig van JBC Venray 80, van de Piëlboulers en van de Hedse Boulers. Er werd volgens het Zwitsers systeem gewerkt. De hele dag werd er door iedereen op hoog niveau en met volle inzet gespeeld. Na vier wedstrijden was het duidelijk dat er twee teams waren die om de overwinning zouden gaan strijden. Een Venrays team bestaande uit Eef Zeelen en Jos Janssen en een Venloos team bestaande uit Wim Gipmans en Hay Christis. Na een zeer spannend verloop wisten de Venraynaren de finale in hun voordeel te beslissen. Eef Zeelen en Jos Janssen (foto) werden de ongeslagen winnaars.

Moorrees op standby-lijst EK

Venray | Bondscoach Sarina Wiegman heeft woensdag haar spelersgroep laten weten wie deel gaat uitmaken van de 23-koppige selectie van het Nederlands elftal voor het EK vrouwenvoetbal in eigen land.

Negen speelsters zijn afgevallen en staan op de standby-lijst. Onder hen Myrthe Moorrees uit Venray, speelster van PSV. De definitieve EK-lijst moet uiterlijk 5 juli worden ingeleverd bij de UEFA. "De kwaliteit van deze spelersgroep wordt steeds groter, dus de keuze voor de selectie was een pittig proces. We kijken uit om met dit team de laatste weken van de voorbereiding in te gaan om op 16 juli te starten aan een fantastisch EK in eigen land", aldus Wiegman op de website van de KNVB. Zondag 2 juli komt de voltallig selectie in Zeist bij elkaar voor de officiële aftrap van de voorbereiding op het EK. Zaterdag 8 juli staat de laatste oefeninterland op het programma. Op het Kasteel in Rotterdam treft Oranje tegenstander Wales.

Nederland is tijdens EURO 2017 ingedeeld in poule A samen met België, Denemarken en Noorwegen. Oranje trapt zondag 16 juli in Utrecht af met de openingswedstrijd tegen Noorwegen. In totaal strijden zestien landen in zeven speelsteden van 16 juli tot en 6 augustus voor de Europese titel. Alle poulewedstrijden van het Nederlands elftal zijn al uitverkocht.

Laatste ronde Streetleague Venray

Venray | In de wijk Brukske werd vrijdagavond de laatste ronde van het straatvoetbalcompetitiefestijn StreetLeaque gespeeld.

In diverse wijken speelden teams, jongens en meiden tot 17 jaar, op de trapveldjes tegen elkaar. Teams uit verschillende dorpen en wijken streden tegen elkaar op drie onderdelen: voetbal, BuurtBijdragen en
Fair Play.

Winnen kon dus met meer dan voetbal alleen. De geplande afsluiting van het regionale evenement op zaterdag 17 juni in stadion De Koel in Venlo gaat niet door. Doordat de verbouwing van het stadion naar voren is gehaald, is de prijsuitreiking van Streetleague naar een later tijdstip verplaatst.

Foto Henk Lammen.

PC St. Jan

Venray | Petra van Dijck-Claessens heeft op een selectie springwedstrijd in Velden de overwinning behaald in de klasse M met haar paard G-Star.

Ook in de klasse Z/ZZ wist ze op haar naam te schrijven met Bon A'parte. Bij de pony's mocht Katelijne Philipsen met Boyke de eerste prijs in ontvangst nemen in de klasse AB B. Met haar pony Fleur werd ze eerste in de klasse B L. Bart Philipsen behaalde de eerste plek in de klasse C B met pony Prins. Bij het pony teamspringen wisten Juul Michels met Bambine, Hieke Kreuzer met Hijker Forest Collin en Indy Kleuskens met Orchard op de eerste plek te eindigen.

Meisjes MHCV BI de beste

Tilburg | De jongens en meisjes B1 van MHCV hebben deelgenomen aan een pinkstertoernooi in Tilburg.

De meisjes hebben de eerste plaats in de wacht gesleept en de jongens namen de derde prijs mee naar huis. De tegenstanders waren onder meer Amsterdam, Heemstede en Apeldoorn. De spannendste wedstrijd was de halve finale dames tegen het team Alliance. Dit team werd onlangs kampioen in de subtop met een duidelijke afstand tot de concurrentie. De meisjes wonnen het spannende duel in de laatste minuut met 3-2. Onder aanmoediging van de jongens van Venray en met de coaching van Gerjan van Alst en Wim Manders pakten de meisjes in de finale de eerste plaats.

Ysselsteyn zonder aanwinsten

YSSELSTEYN | Promovendus Ysselsteyn gaat met vrijwel dezelfde spelers de derde klasse in.

Van het kampioenselftal vertrekt alleen Teun Spreeuwenberg. De middenvelder keert na twee jaar terug naar ZSV in Zeilberg. Stef Koonings zal vrijwel het gehele seizoen niet inzetbaar zijn. De verdediger bleek achteraf in de kampioenswedstrijd tegen Olympia'18 zijn voorste kruisband in de knie te hebben afgescheurd. Vanuit de jeugd komt Sander Spreeuwenberg over. Verder komt er geen versterking naar sportpark De Vlies. "Ook in de derde klasse zullen we het met eigen spelers gaan doen", zegt trainer Ruud Jenneskens die aan zijn vierde seizoen begint.

Uitmarkt open

Venray | Tennisclub Venray houdt van zaterdag 24 juni tot en met zondag 2 juli op het tennispark van TCV het jaarlijkse Uitmarkt open toernooi. Door het grote aantal categorieën kan ieder type speler deelnemen, van beginnend tot gevorderd. Op de zes gravelbanen worden dubbels en singles in de categorieën 3 tot en met 8 gespeeld. Op zaterdag 1 juli wordt er een barbecue gehouden. Inschrijven kan tot en met vrijdag 16 juni via www.toernooi.nl. De loting vindt een dag later plaats. Het toernooi telt mee voor de officiële KNTLB-ranking. De finales worden gespeeld in het laatste weekend. Toeschouwers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom gedurende het toernooi. Zie ook www.tennisclubvenray.nl of via toernooi.nl.

Robert Willemse terug bij Venray

VENRAY | Robert Willemse (28) uit Venlo komt na vier jaar terug bij Venray. De oud-speler van VVV kan zowel centraal op het middenveld als in de achterhoede uit de voeten.

Door Henk Willemssen

Willemse kwam in 2009 van VVV naar Venray dat toen nog in de hoofdklasse acteerde. In 2013 kreeg Venray, vanwege financiële perikelen, te kampen met een grote leegloop. Robert Willemse vroeg toen overschrijving aan naar Blerick. Afgelopen seizoen was hij grotendeels uitgeschakeld door een kruisbandblessure. "Ik verwacht dat hij bij de start van de competitie weer fit zal zijn", zegt John Beerkens van de technische commissie. "We zijn erg blij met de terugkeer van Robert. Met zijn ervaring en uitstraling kan hij voor ons een belangrijke schakel in het elftal zijn."

Met de 20-jarige Roy Oomen heeft Venray nog een extra keeper aangetrokken. Oomen is afkomstig van VVV en woont in Sevenum. De Venrayse selectie telt volgend jaar vier keepers. Dirk van Enckevort en Jordy Strumpen zijn gebleven en Sam Stiphout komt over vanuit de jeugd. "Vorig jaar hadden we maar twee keepers voor twee elftallen. En dat was te weinig", zegt Beerkens. "De vier doelmannen moeten onderling uitmaken wie in welk elftal komt."

Het jonge talent Bram Vievermans (17) trainde enkele keren mee bij NEC maar de aanvaller blijft komend seizoen bij Venray. Frank Gielens (naar Leunen) is de enige vertrekker bij de eersteklasser.

Armend Shala blijft bij Venray

VENRAY | Armend Shala maakt niet de overstap naar Blauw Geel in Veghel dat promoveerde naar de derde divisie. De 19-jarige talentvolle aanvaller heeft besloten bij eersteklasser Venray te blijven. Hij vindt het te vroeg om nu de stap omhoog te maken. "Dat komt ook omdat ik niet helemaal tevreden ben over afgelopen seizoen", zegt Armend Shala. "Ik weet dat ik meer in me heb. Bij Venray kom ik veel aan spelen toe en kan ik nog rijper worden."

Shala bleef in het voorbije jaar op negen doelpunten steken. In het seizoen 2015/16 scoorde hij 19 treffers, waarvan twaalf in de laatste vijf duels. Toen was hij in bloedvorm en de clubs stonden in de rij. "Ik hoop over een jaar wel hogerop te gaan. Dat is toch mijn doel."

Jesse Rommen van SSS'18 naar DESO

OVERLOON | Jesse Rommen (22) vertrekt bij SSS'18. De middenvelder heeft overschrijving aangevraagd naar DESO. De club uit Oss degradeerde na een onrustig jaar uit de hoofdklasse.

"Ik denk dat ik beter pas in een meer voetballende ploeg", zegt Rommen die vijf jaar geleden van Holthees overstapte naar SSS'18. Rommen woont in Vierlingsbeek. "Het is inderdaad een stukje rijden naar Oss maar ik wil voor mij het hoogst haalbare zien te bereiken. Bovendien ken ik trainer Jord Roos die van Stormvogels naar DESO gaat."

SSS'18 degradeerde onlangs uit de eerste klasse. Bekend was al dat routinier Paul Janssen een stapje terug gaat doen. Verdediger Roy Hendriks stopt vanwege een knieblessure. Zijn broer Sander, die keeper is, vertrekt naar SIOL. Koen Verlinden, die twijfelde over zijn toekomst, heeft besloten toch in Overloon te blijven. De nieuwe trainer Ruud Vermeer vult de selectie aan met drie spelers die overkomen uit de eigen jeugd.

Volharding in rustig vaarwater

VIERLINGSBEEK | De degradatie van de eerste naar de tweede klasse heeft verder geen sporen achtergelaten bij Volharding. De complete selectie blijft intact en trainer Sjoerd van der Coelen begint na de zomer alweer aan zijn vierde jaar op sportpark Soetendaal.

Degradaties gaan vaker gepaard met een groot spelersverloop. Maar niet in Vierlingsbeek. Ook de buitendorpsen Tom Kessels (Venray), Marc van Rens (Horst) en Rick Tissen (Broekhuizenvorst), die een jaar geleden overkwamem, blijven de club trouw. "Dat tekent de spelersgroep en ook de vereniging", zegt Van der Coelen. Er zijn geen nieuwe aanwinsten, alhoewel Volharding wel enkele nieuwe spelers op proef had. "Als ze niet van een hoger of gelijkwaardig niveau zijn dan de eigen spelers, dan kiezen we voor het laatste. Het is de filosofie van de club om zo veel mogelijk met eigen jeugd te werken."

Vanuit de jeugd komen vijf veldspelers plus een keeper over. "In de breedte wordt de groep sterker. Bovendien hebben de spelers een jaar ervaring opgedaan in de eerste klasse." De vraag is of Volharding volgend seizoen direct bovenin kan meedoen op een lager niveau. "Ik denk wel dat er meer weerstand zal zijn. Omdat we toch terugkomen uit de eerste klasse. Maar we gaan gewoon op de ingeslagen weg verder", aldus Van der Coelen.

Maddy Jansen in kwartfinales DDK

Den Bosch | Op de in Den Bosch gehouden Dag der Kampioenen (DDK) heeft Maddy Jansen van Bowlingvereniging Venray in de categorie pupillen meisjes voor een verrassing gezorgd door als enige Venrayse kampioen de kwartfinales te behalen.

Ze deed dat vooral in de eerste game, toen ze met een game van 198 pins haar persoonlijk record scherper wist te stellen.

Hoewel ze daarna terug viel, herstelde ze zich weer in de laatste game en stond na drie series met 612 pins over vier games op de eerste plaats, wat een plaats in de kwartfinales opleverde. In de kwartfinales op zondag liet het vizier haar wat in de steek, waardoor ze slechts vierde werd in haar poule met één overwinning en een gemiddelde van met 135,67, waarbij een plaats bij de eerste twee noodzakelijk geweest om verder te gaan. Uiteindelijk werd Esmée de Jong, die na de voorronde de vijfde plaats bezette, winnares in deze categorie.

Pupillenkampioen bij de jongens Job Andriessen had het moeilijk en kwam tot een score van 471 pins (117,75 gemiddeld). Hij kwam niet bij de eerste acht in de buurt en miste zo de finales. Hij sloot dit evenement af als zeventiende. Kampioen Sjoerd Jansen van de junioren jongens startte nog wel redelijk met 167 pins, maar was daarna toch te wisselvallig om hoge ogen te gooien en kwam met een gemiddelde van 138,25 (553 pins) niet verder dan de achttiende plek.

MGC Venray

Venray | De zesde speelronde is een prooi geworden voor Huub Straatman.

Met 79 slagen was hij de beste speler en scoorde met 24 slagen ook de laagste ronde. Desondanks kon hij niet voorkomen, dat hij tegen Bets Wilms een puntje moest inleveren door in de tweede ronde met 31 – 31 gelijk te spelen, maar hij won wel met 5 - 1. Het betekende het tweede punt voor Wilms en met een score van 101 slagen was dit tevens haar beste van dit seizoen. Jan van der Haghen (101) liet Leo Wilms (102) met een 4 – 2 overwinning ontsnappen door de laatste ronde onnodig uit handen te geven. Harrie Lenssen (90) won met 5 – 1 van Gerrie Janssen (97) en deed daarmee de laatste plaats over aan zijn opponent. Gerrit Janssen en Gerrit Vermeulen hielden elkaar met 83 slagen in evenwicht, maar Vermeulen was in twee ronden de betere en won daarom terecht met 4 – 2.

In de stand blijft de top drie ongewijzigd: Jan Engels met 2 punten aan de leiding. Gerrit Janssen blijft tweede met 7,5 punten en Huub Straatman is nog steeds derde met 8 punten. Bets Wilms verdrong op basis van gemiddeldeverbetering Jan van der Haghen van de vierde plek naar de vijfde. Gerrit Vermeulen heeft de zesde plaats. De laatste drie spelers staan nu op 11 punten.

BC Venray

De laatste speelavond van de competitie is gehouden. De beste in de groene lijn: 1. Thea Lamers en Lenie Oudenhoven. 2. Hanneke Martens en Marthy van Pelt. 3. Jose Heetkamp en Netty Sloots. Rode lijn: 1. Klazien Baak en Anny van de Munckhof. 2. Wies Appels en Diny Heetkamp. 3. Stephen Barnes en Wim Vervuurt. Gele lijn: 1. Frank Bender en Piet van Genugten. 2. Irene Camps en Marijke Meijer. 3. Mia van het Reve en Joep Vaessen. De winnaars in de drie lijnen na afloop van dit blok waren Ron van Gaal met Piet van Genugten, Mieke van Osch met Frieda Rongen en Hanneke Martens met Marthy van Pelt. De laatste twee paren gaan over naar een hogere lijn. Vanavond wordt er geladderd.

Overloonse Bridgeclub

De laatste zitting van de laddercompetitie is afgewerkt. De beste in geel: 1. Corrie Hartong en Math Keulards 61.25%. 2. Thea en Lex Biessels 59.58%. 3. Mia en Sef Lommen 58.75%. Rode lijn: 1. Luus en Wim van Son 61.67%. 2. Jeanne van Haren en Ethel Hilhorst 59.72%. 3 Nelly en Piet Botden 56.94%. Groene lijn: 1. Tonny van Ham en Mieke Stappers 67.97%. 2. Ton Melis en Paul Vloet 57.55%. 3. Annie Visser met Jan den Hoedt en Thea Waterreus met Mien Hegger 53.99%.

BC2002RV

Er is een vrije bridgeronde gespeeld in gemengde lijnen. De beste in lijn A: 1. Math Keulards en Corrie Hartong 65%. 2. Antoinette Coppus en Tonnie Polman 61,25%. 3. Annemie Vossen en Wiel Stoffels 59%. Lijn B: 1. Annie Clermonts met Jan Janssen en Tiny van Goinga met Toine Tiggeloven 67,50%. 3. Maarten Meulendijks en Kees Verheij 62,92%.

NRBC

De vijfde zitting van de laddercompetitie is gespeeld door 25 paren.

De beste in lijn A: 1. Miriam Lemmens en Jacqueline van der Slik 62,50%. 2. Hannie Koppes en Giel Terwijn 61,81%. 3. Annie Boekholt en Gerda Stoffels 59,38%. Lijn B. 1. Bert en Carla van Kempen 66,25%. 2. Diny Heetkamp en Hilde Koolen 60,04%. 3. Mien Pijpers en Rieneke de Weert 53,13%.

Dagzege Romé Huibers in Lommel

Lommel | Romé Huibers (foto) heeft tijdens een uitwisselingswedstrijd tussen Nederland (MON) en België (VLM) de dagezege gegrepen in het Belgische Lommel.

Huibers begon de eerste manche op een vijfde plaats. Gedurende de manche schoof hij langzaam maar zeker naar voren. In de laatste ronde nam hij de leiding over van Ruben van Lith (Uden) en sloot hij de manche winnend af. In de tweede manche nam Huibers na de eerste doorkomst bij de start/finish de leiding over van dezelfde Ruben van Lith. Huibers bouwde vervolgens snel een voorsprong op en behaalde ook in deze manche de zege. Johan Gommans (Oirlo) behaalde ook het podium. Met een vierde en derde plaats in de manches eindigde Gommans achter Huibers en van Lith op een derde plaats. Voor de jeugd (MON) was er ook een uitwisselingswedstrijd. Deze was in het Belgische Koningshooikt en ging tussen Nederland, België en Duitsland. Op de unieke baan behaalde Diego Hanen (Venray) in de klasse quads standaard. Bij de 85cc grote wielen deed Britt Jans-Beken (Wanssum) goede zaken in het NK 85cc grote wielen. Jans-Beken met een vijfde plaats achter Joey van der Zande (Wanssum), die vierde werd, maar liep in de stand voor het NK uit op Amber Simons (Well) en Nick van Loon (Meerlo) Tijdens het ONK Quads (KNMV) in St. Isidorushoeven reed Joe Maessen (Ysselsteyn) een lastige wedstrijd door de gevolgen van een crash twee weken eerder in Duitsland. Met een derde en vierde plaats in de manches wist hij nog als derde te eindigen in het dagklassement. Een dag eerder greep Wout Smits (Ysselsteyn) net langs het podium met een vierde plaats tijdens het NK quads (KNMV).

Foto: Maycel de Bruijn.

Motorcross

Uitslagen:

Zaterdag:

Koningshooikt, België (MON / VMCF)

85cc grote wielen

4. Joey van der Zanden (Wanssum)

5. Britt Jans-Beken (Wanssum)

7. Amber Simons (Well)

14. Nick van Loon (Meerlo)

Quads standaard

3. Diego Hanen (Venray)

St. Isidorushoeve (KNMV)

NK quads

4. Wout Smits (Ysselsteyn)

Zondag

St. Isidorushoeve (KNMV)

ONK Quads

3. Joey Maessen (Ysselsteyn)

9. Job Smits (Ysselsteyn)

ONK 65cc grote wielen

18. Sidney van der Aa (Leunen)

ONK 85cc grote wielen

39. Kimberly van der Aa (Leunen)

Lommel (MON / VLM)

Quads

1. Romé Huibers (Oirlo)

3. Johan Gommans (Oirlo)

Amersfoort (MON)

NK MX open junioren

A-finale

21. Guido de Bruijn (Overloon)

B-finale

2. Marc van Dijck (Venray)

15. Tom Janssen (Overloon)

NK MX 2 senioren

22. Jos Hubers (Overloon)

NK MX open nationalen

20. Jop Koopmans (Holthees)

Son (KNMV)

DMX 85cc grote wielen

29. Niels Huibers (Groeningen)

Dubbel SV Venray JO19-1

Venray | SV Venray JO19-1 heeft zondag in Schijndel de bekerfinale van de districtsbeker overtuigend met 4-1 van SV Laar JO19-1 gewonnen.

Vooral in de tweede helft, na een 1-1 ruststand, was SV Venray JO19-1 zonder twijfel de betere ploeg en kwam het kwaliteitsverschil ook in de score tot uitdrukking.

Na het behalen van het kampioenschap in de vierde divisie pakte het team zondag onder grote publieke belangstelling dus ook de bekerwinst.

Het behalen van de 'dubbel' mag met recht een unieke prestatie worden genoemd. Nog nooit eerder in het bestaan van SV Venray leverde een JO19-1-elftal dezelfde prestatie.

BC Rooy

Venray | De laatste zitting van de zomerladder is gespeeld.

De beste in lijn A: 1. Mien Kuenen en Truus Kusters 61,67%. 2. Tiny van Goinga en Thea Lamers 58,75%. 3. Ria Liebrand en Frans van Lieshout 56%.

Lijn B: 1. Mieke van Osch en Frieda Rongen 60,83%. 2. Tiny Schaminee en Frans Oudenhoven 60,42%. 3. Sjoerd Crans en Jan Stiphout 55,83%.

Lijn C: 1. Ger van Dijck en Annie Jansen 70,14%. 2. Gerda en Wiel Stoffels 69,10%. 3. Thea Biessels en Els Hendriks 66,67%.

't Alvertje

Oostrum | Op dinsdag 20 juni is de derde wedstrijd om de vijverkoning.

Deze wedstrijden worden gevist in vijver 2 van 18.30 tot 21.30 uur. Nummers afhalen uiterlijk om 18.00 uur. Aanmelding kan tot donderdag voorafgaande aan de wedstrijd, 20.00 uur, bij Henk Theeuwen, telefoon (0478)571311 of via e-mail henk.theeuwen@home.nl. Van vrijdag 23 juni 16.00 uur tot zondag 25 juni 12.00 uur is er een karperkoppelwedstrijd in vijver 1 en 2. Nieuwe leden kunnen voor een vispas terecht bij Van de Ligt Allicht in Wanssum en bij dierenspeciaalzaak XXL in Venray. Wie lid wil worden kan contact opnemen met Pieter Kunen via e-mail info@hsvhetalvertje.nl of telefoon (077)3662920.

Judotoernooi groot succes

Venray | Judo Vereniging Venray kan weer terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Ook dit jaar waren wedstrijdjudoka's van heinde en verre van de partij in de drukbevolkte sporthal De Wetteling.

Afgelopen zaterdag streden de jeugdigen onder de 15 jaar op 9 verschillende wedstrijdmatten en werden er ook enkele mooie resultaten geboekt door de judoka's van de organiserende vereniging.

Zo behaalde Daan Flinsenberg een tweede plaats en reikten ook Marit Woertman en Jente Rossen tot het erepodium met derde plaatsen. Bij de heren senioren, die op zondag in spannende wedstrijden op hoog niveau, streden om de ereplaatsen, slaagde Roel Maas er nog in om een derde plaats te behalen.

Op zaterdagavond vond ook de ondertekening plaats van de 'Wall of Fame' van het Venrayse toernooi, door de olympische medaillewinnaars Anicka van Emden en Theo Meijer.

Beide oud-topsporters gaven in hun dankwoord aan dat het Venrayse toernooi ook voor hen in het verleden een mooie springplank was geweest naar een fantastische topsport carrière, uitmondend in olympisch eremetaal. In Venray konden zij zich meten met een groot Internationaal deelnemersveld.

Het Venrayse toernooi was voor hen in Nederland het enige toernooi dat zo'n grote internationale bezetting kende. Wat nog indrukwekkender is, is dat het na 43 jaar nog verder is uitgebouwd naar deelnemers niet alleen uit Europa, maar ook uit andere werelddelen. Zij roemden het Venrayse toernooi ook vanwege de steeds verdergaande automatisering, die ook dit jaar weer uitstekend functioneerde. Ieder jaar weer slaagt de organisatie erin iets nieuws te bedenken, wat dan later ook door andere organisatoren van grote judo-evenementen wordt overgenomen.

Foto: De ondertekening door Anicka van Emden van de eregalerij van het internationale judotoernooi in Venray.

Judoka's Verhagen in de prijzen

Uster/ Venray | De G-judoka's van Sportinstituut Verhagen namen in Uster in Zwitserland deel aan de Zwitserse Open Special Olympis. Jurgen van der Heijden (-100 kg), Jasper Holtackers (-90 kg) en Jamey Baars (-60 kg) behaalden op dit toernooi de eerste plaats. Zij wonnen al hun partijen met overtuiging.

In Venray werd zaterdag het internationaal judotoernooi gehouden, waar Sportinstituut Verhagen met acht deelnemers streed om het eremetaal. Nils Koedam werd tweede in de klasse heren -21 jaar tot 100 kg en Sjoerd Oudenhoven won de kleine finale om de derde plaats in de klasse -21 jaar tot 73 kg.

Maggy van Hoof werd door de scheidsrechter benadeeld: zij scoorde een punt, maar de tegenstander kreeg het toegekend. Zelfs na protest bleef de scheidsrechter bij zijn standpunt. Daardoor mocht ze niet om de derde plaats spelen. Voor Fin Nelissen, Fer Dirks, Liam van der Groef, Cem Verheyen, Imke Mulder en Jens Oudenhoven was dit toernooi nog net te zwaar.

Niels Koedam (links) samen met Rudi Verhagen en Sjoerd Oudenhoven op de foto.

HSV 't Alvertje

Oostrum | Uitslag eerste wedstrijd om de vijverkoningstitel: 1) Antoon Langenkamp. 2) Peter Gerrats. 3) Wiel Janssen. 4) Huub Reijnders. 5) Jan Sanders. Uitslag eerste wedstrijd uit de methodfeederserie met de vaste hengel: 1) Jos Janssen. 2) Henk Ermers. 3) Eric Mans. 4) Jan Sanders. 5) Will Berden.

Op zaterdag 17 juni is de tweede wedstrijd uit de methodfeederserie met de vaste hengel. Er wordt dan gevist in vijver 4 van 12.00 tot 16.00 uur. Loting van de plaatsnummers is om 11.00 uur.

Zomeravondbridge

Venray | Van 28 juni tot en met 23 augustus wordt elke woensdag van 19.30 tot 22.30 uur een bridgedrive gehouden in de Raaijhal aan de Raaijweg 15-17 in Overloon. Aanmelden kan alleen per paar vanaf 19.00 uur. De indeling is op volgorde van binnenkomst. Informatie is verkrijgbaar bij Gerda Crooijmans via telefoon (0478)641265.

Décork Vloeren: jaren ervaring

Venray | Vanaf augustus 2016 is Décork Vloeren gevestigd in Venray. Het bedrijf bestaat al sinds 1985 en was tot 2016 gevestigd in Apeldoorn. Robert Hagen heeft de zaak in 1995 overgenomen van zijn toenmalig werkgever.

Van Apeldoorn naar Venray, hoezo? "Twee jaar geleden zijn we naar Baarlo verhuisd. De afstand tot Apeldoorn leidde uiteindelijk tot deze keuze", vertelt eigenaar Robert Hagen (foto). Venray is volgens Hagen een leuke plaats met expansiemogelijkheden voor zijn bedrijf. "Vanuit Venray kun je snel heel veel kanten op", aldus Hagen. "Daarnaast is er in Venray en omgeving geen bedrijf zoals Décork Vloeren.

Décork Vloeren is dé specialist in vloeren. "Parket, houten vloeren, laminaat, PVC maar ook kurk. Met dat laatste product zijn we destijds groot geworden en kunnen we ons ook onderscheiden. Want de kurkvloer zoals mensen dat vroeger kenden is nu een totaal ander product met heel veel mogelijkheden en leverbaar in honderden kleuren. Mensen reageren vaak heel verrast als ze de mogelijkheden van kurk zien." Kurkvloeren worden door Décork Vloeren zelf vervaardigd en ingekleurd. "We hebben eigen vloerleggers in dienst en helpen onze klanten vanaf het inmeten tot het opleveren, dit geldt voor alle vloeren; parket, houten vloeren, laminaat, PVC en kurk. Daarnaast kunt u ook terecht voor het schuren van uw parket- en houtenvloer. Het intensief reinigen van uw parket- en kurkvloer behoort eveneens tot de mogelijkheden. Ook kunt u voor de hierboven genoemde vloeren terecht voor onderhoudsmiddelen." Décork Vloeren richt zich op de particuliere- én zakelijke markt. "Zowel particulieren als zakelijke klanten hebben vaak uiteenlopende wensen en het is voor ons een uitdaging om iets te maken dat niet standaard is." De wens van de klant staat bij Décork Vloeren voorop! "Eerlijk zakendoen voor een goede prijs hoort daar uiteraard ook bij."

Meer weten, loop dan eens binnen bij Décork Vloeren aan de Julianasingel 6 in Venray.


Triathlonteam ATV vijfde

Weert | Tijdens de stadstriathlon Weert behaalde het damesteam van Essen Optiek ATV afgelopen zaterdag een negende plaats met 96 punten.

Het Venrayse triathlonteam bestaande uit Anne Reintjes, Jacquie Gough, Karin Bouten en Mieke Reintjes steeg door dit resultaat van een zevende naar een vijfde plek in het wedstrijdcircuit. In de tweede divisie triathlon zuid staan nog drie wedstrijden op het programma. De volgende wedstrijd is op 24 juni in Oud-Gastel. In Weert gingen de triathleten van start op de OD (Olympic Distance). De OD bestaat uit 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen.

Voor de zussen Anne en Mieke Reintjes was het een bekend parcours waar tijdverbetering het doel was. De dames gingen van start in een deelnemersveld van 93 dames. Dit zorgde voor een gevecht in het water. Het zwemmen werd niet als prettig ervaren omdat er veel getrokken werd. De dames worstelden zich erdoorheen en begonnen in goede posities aan het fietsonderdeel: zes rondjes van in totaal 40 kilometer langs het kanaal met op de heenweg wind in en de terugweg de wind in de rug.

De eerste drie tijden tellen dus voor Anne, Jacquie en Karin was het flink doorzetten. Mieke bleef achter met fietsen en zou de wedstrijd uitmaken als back-up voor het geval er nog iemand uit zou vallen. Jacquie vloog over het hardloop parcours heen met een tijd van 45.12 minuten zette zij de zesde hardlooptijd neer en finishte als veertiende. Anne veroverde de zeventiende plaats en Karin de 65ste plaats.

Jubileumtoernooi TC Venray

Venray | TC Venray vierde afgelopen zaterdag het 80-jarig jubileum met een geslaagd Thetru-toernooi.

Een toernooi met een knipoog naar de 80'er jaren, want de kantine en het terras waren aangekleed in de stijl van die tijd. De TCV-leden was gevraagd om zich voor deze feestavond te hullen in de kledingstijl uit die tijd, inclusief gigapruiken. Op de banen werden ondertussen tenniswedstrijden gespeeld. De aangename temperatuur met volop avondzon gaven een extra dimensie aan de feestelijkheden. De spelers werden tijdens de pauze verrast met een heerlijk verfrissende en verrassende
koele mixdrank.

Voorzitter Paul Spronken bedankte na afloop van de onderlinge wedstrijden in zijn toespraak sponsor Thetru voor het opnieuw verzorgen van een geweldige feestavond. Namens TCV overhandigde de voorzitter aan Anita Arts van Thetru, en tevens lid van TCV, een fleurige voorjaarsboeket. Uiteraard werden ook de leden van de recreatiecommissie bedankt, die samen met Anita Arts de voorbereidingen en uitvoering van dit geslaagde evenement verzorgden. Tot in de kleine uurtjes werd er vervolgens gefeest en gedanst, begeleid door een dj met uiteraard muziek uit de 80'er
jaren.

Scholenbridge spannende strijd

Venray | Voor de derde maal is het Venrayse lesjaar voor bridgeleerlingen afgesloten met een onderling toernooi in MFC Brukske.

De leerlingen speelden vlot hun eerste rondje in de klassen mini of gevorderden. De negen lesgroepen van de zeven deelnemende scholen leverden dit jaar 32 beginnende en 28 gevorderde leerlingen op. Bij de mini's waren er veel gedeelde plaatsen. Gedeeld eerste werden Wiebe Wessel met Fieke Arts en Mila Karacoban met Mel Brouwer.

Daan Kersten en Sem van Rens werden tweede en Joris Rongen met Timo Lammers en Ghalia Salman met Melina Ugurdikem werden gedeeld derde. Er was een goede score voor de leerlingen van basisschool de Meent die dit jaar voor het eerst de mogelijkheid hadden bridgelessen te volgen. Bij de gevorderden ging de eerste plaats naar Maxim Ruigrok en Khoa Tran. De tweede plaats werd bezet door Ruuben Sengers en Koen Swinkels (allen Klimboom) en de derde plaats was voor Levi den Uil en Maaike Bloemen.

Omdat De Petrus Bandenschool een derde en eerste plaats behaalde, had deze school het hoogste gemiddelde over mini's en gevorderden, en mocht daarom de wisseltrofee in ontvangst nemen.


Wensrit levert 6500 euro op

Arcen | Stichting Make-A-Wish Nederland verzorgde afgelopen zondag de eerste Make-A-Wish-wensrit in samenwerking met Stichting Het Limburgs Landschap, Kasteeltuinen Arcen, Kasteel Montfort en Mondo Verde in Landgraaf.

Door deelname aan deze dag droegen de deelnemers bij aan het vervullen van de allerliefste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte tussen de 3 en 18 jaar. De actie leverde maar liefst 6500 euro op. Een stoet van prachtige cabrio's, klassieke auto's en sportauto's maakte zondag een mooie rit door het Limburgse landschap. Oud-wenskind Job Halmans uit Venray verrichtte de opening met met een vlag van Make-A-Wish Nederland.

Vervolgens wist hij bijna alle automerken op te noemen die passeerden en gaf hij iedere bijrijder een high five. Vanaf de startlocatie vervolgden de auto's hun route naar de kop van Noord-Limburg, via het Zwarte Water in Schandelo richting Tegelen. Van hieruit reden ze via Baarlo en Kessel richting de eerste stop in Montfort. Hier stond bij de schitterende kasteelruïne een lunch klaar voor alle 257 deelnemers. Vervolgens ging de route richting Zuid-Limburg door onder andere Wylre, Vaals, Epen en daarna richting het eindpunt in Landgraaf, Mondo Verde. Hier was tijd voor ontspanning en stond een compleet verzorgde barbecue klaar voor iedereen. Na een afstand van ruim 200 kilometer met 130's auto's werd ook bekendgemaakt welk bedrag er met deze actie was ingezameld. Job hield enthousiast de cheque in de lucht met een bedrag van 6500 euro. In 2018 volgt de tweede editie op zondag 10 juni. Aanmelden voor de nieuwe wensrit kan via de website www.wensrit.nl.

Foto: Rob Weijers fotografie.

Muziek op de Maas

Vierlingsbeek | ZEV (Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek) houdt op zaterdag 24 juni Muziek op de Maas in de Maaswei bij de brug over de Molenbeek nabij het pontveer.

Er zijn optredens van Kladderadatsch, het Kingsize Trio en ZEV en ZEV-light. De gasten bij de entree verwelkomd door de vrolijke noten van Kladderadatsch. Daarna wordt het publiek uitgenodigd om zich richting het ponton te begeven, wat speciaal voor Muziek op de Maas is ingevaren. Hier kan genoten worden van optredens van ZEV en ZEV-Light. Daarna draait het publiek een kwartslag om te genieten van ZEV-intermezzo: een nieuw programmaonderdeel. Al dansend op de klanken van Kingsize Trio wordt de avond afgesloten.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa bij het bruggetje. Zie ook www.zev.zingt.nl.

24 / 28

Ars Musica

Het koor kan aanvulling gebruiken van zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 40 tot 60 jaar. De repetities worden elke dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur gehouden in De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 in Venray. Voor meer informatie: Jo van Lieshout, telefoon (0478)512905. Afmelden kan bij Sylvia Hudales, telefoon (0478)568561. Zie ook www.arsmusicavenray.nl.

Crescendo

Crescendo is een koor voor 50-plussers die met plezier zingen. Wie ook graag zingt is van harte welkom om tijdens een repetitie kennis te komen maken. Het koor repeteert iedere woensdag van 18.00 tot 19.30 uur in de Galmhut aan de Langeweg 92 in Venray. Voor meer informatie: Toon Koonings, telefoon (0478)581729. Zaterdag 17 juni heilige mis zingen om 18.00 uur in de Paterskerk.

Gemengd koor Het Zonnelied

Zondag 18 juni zingen van de mis om 9.30 uur samen met het koor van de Grote Kerk in de Grote Kerk. Na de processie afsluiting in de Paterskerk. Maandag repetitie om 20.00 uur in de Paterskerk. Afmelden kan bij Lies Geuijen via telefoon 582985. Voor informatie kan contact worden opgenomen met A. van Steen via telefoon 588131, bezoek een repetitie op maandagavond of e-mail gemengdkoorhetzonnelied@gmail.com.

Uitvaartkoor Paterskerk

Repetities op de maandagen 19 juni en 3 juli van 10.00 tot 11.30 uur in De Galmhut aan de Langeweg. Nieuwe leden zijn van harte welkom op een van de repetities. Voor informatie: André van Steen, telefoon 588131 of e-mail avansteen@home.nl.

Venrode Voices

Ruim veertig vrouwen zingen popsongs, musicals en ballades. De repetitie is elke woensdag. Voorbereidingen voor de uitvoering van Hair zijn in volle gang. Wie meer wil weten over het popkoor of een optreden wil boeken? Bezoek www.venrodevoices.nl of neem contact op met het secretariaat via e-mail secretariaat@venrodevoices.nl.

Confetti

Confetti is een close harmony groep bestaande uit een twintigtal dames en heren. De repetities op woensdag zijn van 20.15 tot 22.15 uur in het gebouw van Omroep Venray aan de Langeweg. Confetti is nog op zoek naar mannenstemmen. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.confetti-venray.nl of gewoon langskomen op woensdag.

Kamerkoor Venray

Kamerkoor Venray is nog op zoek naar mensen die willen zingen bij een klein, maar enthousiast koor.

Alle stemmen, maar vooral sopranen, alten en tenoren zijn van harte welkom. Het repertoire varieert van klassiek tot modern en is van alle tijden. Nieuwsgierig? Kom dan eens vrijblijvend naar een repetitie op maandag van 19.30 tot 21.30 uur in De Galmhut aan de Langeweg 92 in Venray. Voor aanmeldingen en meer informatie: Hans van Aalst, telefoon 06-55388680.

Kamerkoor Contrast

Het koor bestaat uit een veertiental vrouwelijke leden. Op dinsdag van 20.00 tot 21.30 uur repetitie in de vergaderruimte onder de sacristie van de Grote Kerk in Venray. Het repertoire is divers, van oude tot hedendaagse muziek.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Bezoek eens vrijblijvend een repetitieavond. Voor meer informatie: dirigent Ad Voesten, telefoon (077)3662479 of e-mail avoesten@xsall.nl. Zie ook www.kamerkoorcontrast.nl.

Zangers van St. Frans

Repetitie voor alten en sopranen op vrijdag 16 juni om 19.15 uur. Om 20.15 uur komen de bassen en tenoren erbij om samen te zingen tot 21.15 uur. Daarna gaan de mannen nog door tot 22.30 uur. Dinsdag 20 juni om 19.00 uur repetitie voor de alten en sopranen tot 20.00 uur.

Vervolgens komen er nog enkele mannen voor de stemvorming tot 20.30 uur. Zondag 9 juli zingen in de Paterskerk. Jongens en meisjes vanaf acht jaar, die graag zingen, zijn welkom bij het koor.

Kom gerust binnen in de Galmhut aan de Langeweg 92 in Venray op dinsdag of vrijdag rond 19.30 uur om eens te kijken hoe het er aan toe gaat. Ook tieners tot 19 jaar zijn welkom. Afmelden kan bij A. de Vries via telefoon 06-53807921.

Venray's Mannenkoor

Repetities donderdagen 15 en 22 juni van 19.30 tot 22.15 uur in De Witte Hoeve aan de Gasstraat 5 in Venray.

Afmelden kan via e-mail afmeldenvmk@ziggo.nl of telefoon 06-28159568. Mannen die lid willen worden, kunnen vrijblijvend binnenlopen om een repetitie bij te wonen.

Ook kunnen ze zich melden bij een van de koorleden of via info@venraysmannenkoor.nl. Oud papier kan naar de VMK-container bij de Welkoop aan de Zuivelweg in Leunen worden gebracht.

Voor meer informatie over het mannenkoor en andere activiteiten kijk op de website www.venraysmannenkoor.nl.

Koor Chrisko

Wekelijks repetitie op maandag om 19.30 uur. Zaterdag 15 juli 18.00 uur heilige mis zingen in de Paterskerk. Bezoek www.chrisko.nl voor verdere informatie of informeer bij Marly de Haart, telefoon 588176 of Norma Ansinger, telefoon 585234.

Bijenwacht

Zoals elk jaar zijn ook in 2017 onderstaande imkers paraat om zich bij overlast van een bijenzwerm en/of hommelnestje in bijvoorbeeld een nestkastje te ontfermen. Het gaat alleen om vrijhangende bijenzwermen, dus niet in de spouwmuur en dergelijke. Bij overlast van wespen en bijen op andere plaatsen dient een erkend bestrijdingsbedrijf in de arm te worden genomen.

Beschikbaar: Gebied Venray René Rutten, telefoon 06-10196977; gebied Oostrum Wim Jacobs, telefoon (0478)585652; gebied Wanssum Chris Peters, telefoon 06-53305123 of (0478)532036; gebied Blitterswijck Jan Aerts, telefoon (0478)532557, 06-42103618, gebied Ysselsteyn, Veulen en Heide H. Potten, telefoon (0478)541579, 06-13434377; gebied Castenrayniemand beschikbaar.

PDV De Zwaluw

Venray | Uitslag wedvlucht Nanteuil le Haudouin: vijftien deelnemers, 145 duiven.

1, 3, 5, 6, 8, 12, 21, 22 Chr. Gerrits. 2, 11, 14 Reijnders-Cuijpers. 4, 10, 23 M. Stiphout. 7, 15, 19 P. Loonen. 9 H. Strijbosch. 13, 16, 24, 25 W. Bouten. 17 H. Peeters. 18 Comb. Bekers & Schon. 20 W. Wijnands.

Uitslag wedvlucht Argentons/Creuse: elf deelnemers, 59 duiven.

1 J. Hofmans. 2, 8, 13 H. Arts. 3 P. Loonen. 4, 9 W. Wijnands. 5 W. Heynen. 6 H. Litjens. 7, 10, 14 P. van Houdt. 11, 15 H. Peeters. 12 Comb. Bekers & Schon.

Kermisprijsvraag Boxmeer

In de aanloop naar de Boxmeerse kermis kan iedereen van 16 jaar of jonger deelnemen aan een prijsvraag waarmee een passe-partout voor de kermis is te winnen.

Tijdens de officiële opening op vrijdag 23 juni reikt wethouder Willy Hendriks-van Haren om 18.30 uur de vier hoofdprijzen uit op het terras van De Weijer. Een hoofdprijs is een passe-partout en een dagkaart voor gratis entree bij de attracties. Meedoen? Vul je gegevens in op www.kermisboxmeer en beantwoord drie vragen voor 22 juni.

HSV Royals

Uitslagen

Sen. Royals-Cardinals 6-7

Sen. 2 Royals-Eersel 12-3

Jun. Royals-Cardinals 11-15

Asp. Royals-Hawks 5-19

Asp. 2 Royals-Gryphons 4-8

Pup. Red Sox-Royals 10-12.

Werkverschaffing

Werkverschaffing in Wanssum. Oude foto

Wanssum | De jaren 1930-1940 kennen we als de crisisjaren. Wereldwijd was er zeer grote werkeloosheid en de overheid zorgde in die tijd voor tal van werkverschaffingsprojecten.

Dat gebeurde in Nederland al vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw. Men wilde de vele werklozen daarmee een nuttige tijdsbesteding geven. In de werkverschaffing kregen de werkelozen geen echte baan aangeboden, maar werden ze door de overheid verplicht om in grote werkploegen ongeschoold werk uit te voeren, bijvoorbeeld het ontginnen van een hoogveengebied of het graven van kanalen. Dit alles gebeurde met schop, kruiwagen en kiepkar. De werkverschaffing was omstreden, want in socialistische kringen werd het gezien als een vorm van uitbuiting. Alleen op zaterdagavond en zondag konden de werkeloze mannen thuis zijn. Werkelozen die weigerden of zij die het werk niet konden volhouden, kregen geen steun en waren aangewezen op de armenzorg, wat in die dagen als een schande werd gezien. Veel werkverschaffingsprojecten werden uitgevoerd onder leiding van de Heidemij. De overheid bepaalde de projecten, de werktijden en de lonen en de Heidemij hield toezicht op de arbeiders. In de nabijheid van de projecten liet de overheid zogenoemde 'werkkampen' bouwen, waar de tewerkgestelden woonden. In Venray zijn de DUW-kampen in Ysselsteyn en aan het Vlakwater bekend. Op de foto Venrayse werklozen rond 1935 te Wanssum in de werkverschaffing tewerkgesteld. V.l.n.r.: Huub Vullings; Piet Dijkmans; Bertus Albers; Piet Evers; Gradje Hermsen; Tinus Janssen; Thei Jacobs; Sjef Jansbeken; Lei Rongen. Foto: Gemeente Archief collectie Jan van der Putten. Kijk ook eens op www.rooynet.nl.
Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

Kerkdiensten


Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)580202, pastoor Miedema, Albionstraat 30, telefoon (0478)581575. Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5 (0478)580202). De Mariakapel in de hal is elke dag open van 9.30 tot 18.30 uur. Kerkbijdrage ABN bank NL17 ABNA 0231808526 of op ING bank NL INGB 0004204020, ten name van Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Zaterdag 17 juni 17.30 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis (Crescendo): Dily Simons-Stoks en familie, overleden ouders Stoks van der Wiel en kleindochter Isabelle, Jaardienst Antoon en Truus Jeuken-Poels en familie, zeswekendienst Mardiros Kapriloglu.

Zondag 18 juni 9.30 uur hoogmis: ik-ken-mijn-kerk-dag voor communicanten en sacramentprocessie met 't Zonnelied en Koor Grote Kerk: Voor de kerk en dat er meer jonge mensen zich voor de parochie willen inzetten: 12.30 uur doop Jack van de Pas: 13.15 uur doop Hope Henraath.

Maandag 19 juni 18.30 uur heilige mis: voor de overleden Venrayse Franciscanen.

Dinsdag 20 juni 18.30 uur heilige mis: Lot Beijersbergen-Wielders.

Woensdag 21 juni 9.30 uur inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12.00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken: 18.30 uur heilige mis: voor alle vervolgde christenen.

Donderdag 22 juni 18.30 uur heilige mis: voor alle hulpverleners in oorlogsgebieden.

Vrijdag 23 juni 14.00 uur huwelijk Dovovan Janssen en Liza Bonants in de Veltumse kapel: 17.30 uur aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: Harrie Jansen en overleden familie.

Grote Kerk

Deken H. Smeets, Eindstraat 6, 5801 CR in Venray, telefoon (0478)550740. Pastoor Th. Miedema, Albionstraat 30, 5809 AE in Leunen, telefoon (0478)581575. Diaken C. Sonnemans, Grotestraat 9, 5801 BD Venray, telefoon 06-57620133. Priester in ernstig noodgeval via ziekenhuis, telefoon 522222. Misintenties: Eindstraat 6, (0478)550740 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Banknummer NL 49 ABNA 0579739481. Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nummer NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank ten name van administratie Kerkbijdrage parochie, p.a. Oomenlaan 8, 5801 DE in Venray. www.grotekerkvenray.nl, e-mail petrbnd@zonnet.nl.

Zaterdag 17 juni 19.15 uur heilige mis: Toos en Grad Peeters-Arts (coll), jaardienst Jeu van Kessel, Johan en Marie Jonkers-Claessens en overleden familie, Theresie Mertens vanwege haar verjaardag, Teng Pouwels en overleden familie, overleden ouders Tijssen-van Asten en overleden familie, jaardienst Maria Achten, tevens voor Jan Achten en Ellen Hixspoors, Harrie Kessels, voor een bijzondere intentie.

Zondag 18 juni 9.30 uur plechtige hoogmis met aansluitend sacramentsprocessie: Piet Jans-Beken en overleden familie Jans-Beken-Martens, Els en Ruud ter Horst-Schoemaker, Mieke Coenders.

Maandag 19 juni 9.00 uur heilige mis: ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Dinsdag 20 juni 9.00 uur heilige mis: Jan Euwals, overleden ouders Euwals-Wilmsen en familie.

Woensdag 21 juni 9.00 uur heilige mis: voor een bijzondere intentie.

Donderdag 22 juni 9.00 uur heilige mis: Wim Aerts, overleden echtpaar Frans en Maria de Vocht-Ardts.

Vrijdag 23 juni 9.00 uur heilige mis: Wim van Haren vanwege de verjaardag en voor Dora Zegers en dochter Wilmie: 19.15 uur heilige mis: Schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan (St. Jansaltaar).

Lector: zaterdag Catherine Mijnster en zondag Marian Goumans.

Zaterdag 17 juni 18.30 uur woord- en communieviering in 't Schöpke (Veltumse Kleffen).

Parochie Geijsteren

Zondag 18 juni hoogmis 10.00 uur (Koninklijk St. Willibrordusgilde). Na de mis is er zegening met het Allerheiligste: voor de leden en overledenen van het Koninklijk St. Willibrordusgilde, in het bijzonder voor beschermheer baron de Weichs de Wenne, gedachtenis aan Chris Creemers, jaardienst Heinrich Weijers, Toos Weijers, José Villasante Cifràn en de overledenen van de familie Weijers-de Lauw, gestichte jaardienst Frans Derkx en de overledenen van de familie Derkx.

Parochie Oostrum

Zondag 18 juni 9.30 uur hoogmis (pater R. Willemsen) (Gemengd Koor): Martien Reijnders en familie Reijnders-Pijpers-Streutjes, overleden ouders Wim en Jo Pouwels-Tijssen en Jan Pouwels, Jeu en Mie Staaks-Hermans en overleden familieleden, Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie: 14.45 uur doop Kayden, Christian, Petrus Wilmsen: 16.00 uur doop Lean, Noah Boelaars.

Dinsdag 20 juni 9.00 uur rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel.

Zie ook www.parochieoostrum.nl.

Parochies Smakt en Holthees

Misintenties Leo van Dijck, telefoon (0478)636248. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij deken Smeets, telefoon (0478)550740.

Zondag 18 juni 11.00 uur eucharistieviering met volkszang: Arnold Gerrits en Christina Gerrits-Asselberghs.

Lector Olga van der Meer.

Woensdag 21 mei 9.30 uur heilige mis in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef: voor de weldoeners van deze kapel.

Dagelijks is er in de huiskapel van IEFE aanbidding en/of rozenkransgebed: Maandag tot en met zaterdag 9.00, 15.00 en 17.30 uur en zondag 9.00 en 12.00 uur.

Protestantse Kerk

Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. De predikant is uitsluitend op maandag en dinsdag bereikbaar. Secretariaat Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail scribaatvenray@kpnmail.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.pkn-venray.nl. Op zondag 18 juni wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden in de Protestantse Kerk in Blitterswijck. Voorganger is Ds. B. van Litsenburg. Tot en met 27 augustus worden er afwisselend diensten gehouden in Het Zonnelied in Venray en in de Protestantse Kerk in Blitterswijck.

Parochie Oirlo

Zondag 18 juni 11.00 uur gezongen heilige mis (Herenkoor): pastoor Boon, Jep Verhoeven (jaardienst), overleden familie Verhoeven-Reintjes.

Collectant J. Steeghs en misdienaar koster.

Woensdag 21 juni 9.00 heilige mis vervalt.

Vrijdag 23 juni 9.00 uur heilige mis vervalt.

Parochie Tienray

Zaterdag 17 juni 18.00 uur heilige mis: Joos Baten en Riek Eulink, ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, voor alle intenties ingeschreven in het intentieboek in de grot.

Woensdag 21 juni 19.00 uur heilige mis: ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, voor alle levenden en overledenen van de parochiegemeenschap.

Parochie Vredepeel

Zondag 18 juni 9.30 uur mis: voor pastoor Jos Boon vanwege zijn 50e verjaardag, Janine Classens vanwege verjaardag.

Donderdag 22 juni 9.00 uur mis: welzijn van de parochiegemeenschap.

Zondag misdienaars Sanne en Daphne en lezer Jan.

Parochie Castenray

Zaterdag 17 juni 19.15 uur mis in de kapel: overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen, overleden ouders Classens-Vissers, Ewals-van de Loo en overleden familieleden.

Acoliet Jos Claessens. Lector Nel Kuijpers. Herenkoor (Gregoriaans). Koster Peter Philipsen.

Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256.

Parochie Blitterswijck

Voor misintenties kan contact worden opgenomen met Peter Wijnhoven via telefoon (0478)531500, of op www.parochie-blitterswijck.nl. Telefoon pastorie (0478)531270. Bij spoedgevallen kan een priester worden bereikt via de receptie van het ziekenhuis in Venray, telefoon (0478)522222.

Zondag 18 juni 9.00 uur hoogmis, aansluitend sacramentsprocessie: leden en overleden leden van St. Antonius Abt Gilde, Wilbert Ingenpass en Jack Reijnen, Ursula Janssen-Thijssen (tiende jaardienst).

Dinsdag 20 juni 19.00 uur heilige mis in de St. Annakapel aan de Beeteweg 1: ter ere van de heilige Johannes den Doper en de heilige Anna, familie Tax-Jaspers.

Parochie Merselo

Zaterdag 17 juni 18.00 uur mis: jaardienst Jo en Nel Versteegen Verlinden, Peter Mathijs Gielen echtgenote en overleden kinderen.

Misdienaars Thijs en Ilse.

Parochie Wanssum

Zaterdag 17 juni 18.00 uur heilige mis: Frans Lensen, Jan Wijnhoven en Anna Wijnhoven van de Ven.

Parochie Leunen

Zondag 18 juni 9.30 uur heilige mis: Kees Heemskerk en Riet Heemskerk-van Meijel.

Lector Mien Holtackers. Herenkoor. Misdienaars Noa en Stan.

Woensdag 21 juni geen mis.

Parochie Veulen

Zaterdag 17 juni 18.00 uur heilige mis: jaardienst Henriekus Thissen en overleden familie Thissen, jaardienst Peter Mathijs Kunen en Maria Sybilla van Rens en Gerardus van Rens.

Lector Annie Timmermans. Misdienaars Isabel en Meis.

Parochie Heide

Zaterdag 17 juni geen mis.

Parochie Ysselsteyn

Zaterdag 17 juni 19.15 uur mis (Ouderenkoor): jaardienst Monique Voermans-Koonings, ouders Slangen-van Montfoort en overleden familie, pater Theo Slangen.

Dinsdag 20 juni 19.00 uur mis voor het welzijn van de parochiegemeenschap.

Zaterdag misdienaars Frans Francken en Gerrit Michels.

Den Hoender

Het programma van Den Hoender voor de komende week. Donderdag 15 juni 14.00 uur koersbal VVO Noord-West. Maandag 19 juni 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 20 juni 19.00 uur countryline/danscollectief Venray. Woensdag 21 juni 9.30 uur internationale dans, 11.00 uur qigong bewegen, 13.00 uur internationale dans/danscollectief Venray, 14.00 uur countryline/danscollectief Venray en handwerken handwerkgroep Den Hoender, 18.30 uur countryline/danscollectief Venray.

Match

Match voor Vrijwilligers is voor Wijkleerbedrijf Venray op zoek naar een vrijwilliger voor taalondersteuning studenten niveau 2. \

Omschrijving vacature: Wijkleerbedrijf Venray zoekt een vrijwilliger die samen met studenten activiteiten onderneemt om de taalontwikkeling te vergroten. Wensen: Er wordt gezocht naar iemand die de studenten kan ondersteunen bij het ontwikkelen van hun Nederlands begrijpend lezen. Denk aan activiteiten zoals in de bibliotheek of op school met educatief materiaal aan de slag te gaan, toegespitst op ieders eigen niveau. Match voor vrijwilligers, Dr. Poelsstraat 6, 5802 AX in Venray, telefoon (0478)516995, e-mail info@vrijwilligerswerkvenray.nl.

Processie in Blitterswijck

Op sacramentsdag zondag 18 juni trekt traditiegetrouw een processie door de straten van Blitterswijck.

De viering begint om 9.00 uur met een heilige mis in de parochiekerk van OLV geboorte met gilde eer. Daarna start om 9.45 uur de sacramentsprocessie. De route loopt vanuit de kerk, via het Plein, Antoniusstraat, Langstraat, Pastoor Verheggenstraat via het Plein weer terug naar de kerk.

Voorop lopen de misdienaars met het kruis en kaarsen, dan muziekvereniging Moed en IJver, Gemengde Zangvereniging Erato, de vrouwen, kinderen, de flambouwdragers, de hemeldragers door het gilde en pastoor met de monstrans onder de hemel. Het St. Antonius Abt Gilde en de vrouwen en de mannen sluiten de rij. Bij de versierde rustaltaren op de route wordt gebeden en er is een muzikale opluistering door de deelnemende koren. Terug in de kerk volgen de laatste zegen en een gezamenlijk slotlied, waarna de processie wordt ontbonden. Na afloop brengt de muziekvereniging een aubade en vendelt het gilde op het plein. Gilde St. Antonius Abt draagt voor de veertigste maal de hemel met de sacramentsprocessies.

Op 't Nipperke

Programma verenigingswijkgebouw Op 't Nipperke. Dinsdag 20 juni 13.30 uur fietsen, 18.00 uur Ton Toon djembe voor kinderen, 20.00 uur Ton Toon djembe voor volwassenen. Woensdag 21 juni 10.00 uur koersballen, 19.30 uur Green River countrydansgroep. Donderdag 22 juni 9.30 uur gymnastiek voor ouderen, 19.30 uur inloopavond. Vrijdag 23 juni 20.00 uur Ton Toon djembe.

De Springplank

De kinderen vanaf 5 jaar tot en met groep 5 van de basisschool gaan beginnen aan het thema 'Party'. Dit start maandag 19 juni van 18.15 tot 19.30 uur met een muziekfeest. Dinsdag 20 juni van 18.30 tot 20.00 uur clubavond voor de jeugd van de groepen 6, 7 en 8. Donderdag 22 juni bestuursvergadering,
aanvang 19.30 uur.

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)580202, pastoor Miedema, Albionstraat 30, telefoon (0478)581575. Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis, telefoon (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5 (0478)580202). De Mariakapel in de hal is elke dag open van 9.30 tot 18.30 uur. Kerkbijdrage ABN bank NL17 ABNA 0231808526 of op ING bank NL INGB 0004204020, ten name van Kerkbestuur O.L.V. van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Zaterdag 17 juni 17.30 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis (Crescendo): Dily Simons-Stoks en familie, overleden ouders Stoks van der Wiel en kleindochter Isabelle, Jaardienst Antoon en Truus Jeuken-Poels en familie, zeswekendienst Mardiros Kapriloglu.

Zondag 18 juni 9.30 uur hoogmis: ik-ken-mijn-kerk-dag voor communicanten en sacramentprocessie met 't Zonnelied en Koor Grote Kerk: Voor de kerk en dat er meer jonge mensen zich voor de parochie willen inzetten: 12.30 uur doop Jack van de Pas: 13.15 uur doop Hope Henraath.

Maandag 19 juni 18.30 uur heilige mis: voor de overleden Venrayse Franciscanen.

Dinsdag 20 juni 18.30 uur heilige mis: Lot Beijersbergen-Wielders.

Woensdag 21 juni 9.30 uur inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12.00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken: 18.30 uur heilige mis: voor alle vervolgde christenen.

Donderdag 22 juni 18.30 uur heilige mis: voor alle hulpverleners in oorlogsgebieden.

Vrijdag 23 juni 14.00 uur huwelijk Dovovan Janssen en Liza Bonants in de Veltumse kapel: 17.30 uur aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: Harrie Jansen en overleden familie.

Werkverschaffing in Wanssum

Wanssum | De jaren 1930-1940 kennen we als de crisisjaren. Wereldwijd was er zeer grote werkeloosheid en de overheid zorgde in die tijd voor tal van werkverschaffingsprojecten. Dat gebeurde in Nederland overigens al vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw. Men wilde de vele werkelozen daarmee een nuttige tijdsbesteding geven. In de werkverschaffing kregen de werkelozen geen echte baan aangeboden, maar werden ze door de overheid verplicht om in grote werkploegen ongeschoold werk uit te voeren, bijvoorbeeld het ontginnen van een hoogveengebied of het graven van kanalen. Dit alles gebeurde met schop, kruiwagen en kiepkar. De werkverschaffing was omstreden, want in socialistische kringen werd het gezien als een vorm van uitbuiting. Het werk was zwaar, de werkweken telden zo'n 50 uur, de omstandigheden waren dikwijls erbarmelijk en het loon was maar net genoeg om met een gezin rond te komen. Alleen op zaterdagavond en zondag konden de werkeloze mannen thuis zijn. Werkelozen die weigerden of zij die het werk niet konden volhouden, kregen geen steun en waren aangewezen op de armenzorg, wat in die dagen als een schande werd gezien. Veel werkverschaffingsprojecten werden uitgevoerd onder leiding van de Heidemij. De overheid bepaalde de projecten, de werktijden en de lonen en de Heidemij hield toezicht op de arbeiders. In de nabijheid van de projecten liet de overheid zogenoemde 'werkkampen' bouwen, waar de tewerkgestelden woonden. In Venray zijn de DUW-kampen in Ysselsteyn en aan het Vlakwater heel bekend. Op de foto zien we Venrayse werkelozen rond 1935 te Wanssum in de werkverschaffing tewerkgesteld. V.l.n.r.: Huub Vullings; Piet Dijkmans; Bertus Albers; Piet Evers; Gradje Hermsen; Tinus Janssen; Thei Jacobs; Sjef Jansbeken; Lei Rongen.

Foto: Gemeente Archief collectie Jan van der Putten. Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Daar vindt u tal van oude foto's, films, documenten en geluidsfragmenten. Ook kunt u daar oude jaargangen van Peel en Maas en het Genealogisch Archief van de Gemeente Venray inzien.
Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray