Peel en Maas

22 juni 2017

Peel en Maas 22 juni 2017


Verkoeling voor festivalbezoekers

Vanwege de hitte neemt de organisatie extra, verkoelende maatregelen voor de festivalbezoekers Foto: eigen foto

Ysselsteyn | De ene editie is de andere niet. Had het populaire punk-, hardcore- en metalcorefestival Jera On Air vorig jaar nog te lijden onder een flinke storm, dit jaar zijn het de tropische temperaturen die de organisatie nopen tot maatregelen. Het kwik loopt donderdag op tot ongeveer 35 graden.

"Vanwege de hitte hebben we onder meer een koelwand met een vernevelaar van water aan laten rukken", zegt bestuurslid Thijs Vogels van Jera On Air. "Tevens zijn er extra waterpunten aangelegd. Gelukkig wordt het na donderdag met een graadje of 25 ideaal festivalweer. We verwachten donderdag 2500, vrijdag 4500 en zaterdag 500 bezoekers." Jera On Air viert dit jaar zijn 25e editie. Voor het eerst in de geschiedenis van het muziekfestival kunnen de bezoekers maar liefst drie dagen, donderdag 22 juni, vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni, terecht op het muziekfestijn in Ysselsteyn.

Jubelen over Jubel!

De dansers en danseressen van Dizzy Dance schitterden in Jubel. Foto: Henk Lammen

Venray | De leerlingen van Dizzy Dance dansten afgelopen weekend vier keer de voorstelling Jubel in Schouwburg Venray.

"Het was voor alle dansers en het publiek in één woord geweldig!", kijkt Wilma Keijzers terug. "De laatste weken voelde je de spanning stijgen. Niet alleen bij de docenten en medewerkers, maar ook bij de dansers en de ouders. Zo'n voorstelling met zoveel dansers en vrijwilligers vraagt een hele goede organisatie. Ook na 25 jaar blijft dat keihard werken, maar dan staat er ook iets op het podium." En dat was voor iedereen, publiek en dansers, voelbaar. "In 25 jaar hebben we iets moois opgebouwd", vertelt Wilma. "Ik heb in augustus 1991 Dizzy Dance opgericht en ik heb mij passie voor dans aan velen door mogen geven. Samen met de andere docenten, dansers en de Dizzy crew hebben wij het afgelopen weekend laten zien wat Dizzy voor ons betekent. Voor heel veel dansers betekent dat plezier en samen naar iets moois toewerken. Maar voor een hele grote groep betekent dans kunst en worden de dansstukken steeds uitdagender en technisch moeilijker." In de voorstelling die een kleine twee uur duurde, kwamen vele hoogtepunten uit 25 jaar Dizzy aan bod. Het absolute hoogtepunt was het laatste stuk van de voorstelling, uitgevoerd door de Dizzy Academy o.l.v. Malou Linders. "In dit stuk, waarin de dansers laten zien dat ze in verschillende dansstijlen uitblinken, komt niet alleen de passie, power en energie van de dansers boven maar ook de dansontwikkeling die Dizzy in 25 jaar groot heeft gemaakt. Alle dansers kunnen met trots terugkijken op een fantastisch weekend."

Met steun CDA lagere ozb 2018?

VENRAY | Er komt wellicht toch voortijdig een einde aan de jaarlijkse extra stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb). Het CDA lijkt overstag te gaan en de oppositie te steunen in de strijd voor een lagere belastingdruk voor de burgers.

Door Henk Willemssen

Het college wil de ozb in 2018 nog met de maximaal toegestane 3 procent verhogen. Vanaf 2019 wordt weer het lagere inflatiecijfer berekend. Het CDA heeft overigens al eens eerder geopperd de jaarlijkse extra ozb-stijging los te laten, maar kwam daar uiteindelijk toch weer op terug.

In de reactie op de voorjaarsnota meldt het CDA dat de economie zich gunstig ontwikkelt. "Dit kan een gunstig effect hebben op de gemeentefinanciën. Waardoor er mogelijk enige financiële ruimte zal ontstaan." Komend najaar bij de begrotingsbehandeling hakt het CDA de knoop door. "We vinden het nog te vroeg om nu bij de voorjaarsnota hierover een besluit te nemen", zegt fractieleider Toon Loonen. De meeste oppositiepartijen zijn er al uit. De PvdA wijst op het begrotingsoverschot van 5,1 miljoen euro in 2016. "Gezien dit resultaat blijft het moeilijk aan de inwoners van Venray uit te leggen, waarom het college blijft volharden om de ozb extra te verhogen", aldus Henk Bisschops. "De enige reden lijkt te zijn 'omdat het eenmaal zo is afgesproken'."

Ook voor inVENtief en PP2 hoeft de extra stijging niet meer. PP2 gaat zelfs nog een stap verder en vindt dat de ozb bevroren kan worden. "Nu wordt het tijd het principe van het college los te laten en voor nul procent verhoging te gaan", meldt Carla Brugman.

De VVD verzet zich al jaren tegen de ozb-verhogingen. De liberalen vinden dat de huizenbezitters onnodig veel belasting betalen. "Nu we opnieuw een overschot hebben, is het niet meer dan correct de ozb-betalers eindelijk een keer te ontzien. We moeten een jaar eerder dan gepland teruggaan naar de inflatiecorrectie", vindt Ingeborg de Barbanson.

Geen zicht op aantal locaties en bedden

inVEntief en SP: zelf heft in handen huisvesting arbeidsmigranten

VENRAY | inVENtief en SP verwijten de gemeente dat ze al jarenlang aan de zijlijn staat bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gevolg is dat er allerlei particuliere plannen opduiken die te groot zijn en niet passen in de omgeving. Met als resultaat veel ongenoegen en een opstand onder de buurtbewoners.

Door Henk Willemssen

Wat zich nu afspeelt bij de oude melkfabriek in Leunen is hetzelfde scenario dat zich eerder voltrok in Oostrum (Paschalis) en Ysselsteyn (mobilisatiecomplex). Daardoor gingen deze twee plannen ook niet door. "Het wordt tijd dat de gemeente Venray samen met Wonen Limburg het heft in handen neemt", stelt SP-fractieleider Jan Hendriks. "Er is te lang gewacht en gehoopt op particuliere initiatiefnemers. Deze komen telkens weer met heel grote projecten, waar nergens in Venray draagvlak voor te vinden is."

inVENtief uit de zelfde kritiek. "Slimme en voortvarende ondernemers springen in deze markt", constateert fractieleider Tino Zandbergen. "Al deze losse initiatieven maken duidelijk dat er geen beleid is over de huisvesting van arbeidsmigranten. Beleid over waar, hoelang, hoeveel en wat kan in Venray ontbreekt." inVENtief wil dat het college met een discussiestuk komt. "Over hoe we in Venray om kunnen en willen gaan met de huisvesting van arbeidsmigranten. Teneinde ongebreidelde wildgroei te voorkomen."

De gemeenteraad moet in september een besluit nemen over het Polenhotel in Leunen. Op het terrein van de oude melkfabriek komt een appartementencomplex voor 288 arbeidsmigranten. Het is een dilemma. Al vele jaren roepen werkgevers en uitzendbureaus om betere huisvesting. Grootschaliger en met toezicht. Waardoor er een einde komt aan de vele kleinere onderkomens die vaak niet aan de eisen voldoen. Het CDA heeft voor de voorjaarsnota vragen gesteld aan het college. Om hoeveel verblijven gaat het en hoeveel arbeidsmigranten wonen er nu? Het antwoord blijft uit. De gemeente zegt niet over deze gegevens te beschikken. Het overzicht ontbreekt.

Er is ook geen kamerverhuur of logiesverordening die de aantallen registreert. Het vermoeden is dat het om circa veertig adressen gaat. Waarvan er twintig een logiesfunctie hebben en de andere helft valt onder de toeristenbelasting. Het aantal bedden is onbekend. De gemeente gaat ervan uit dat er in Venray 4.700 arbeidsmigranten verblijven, waarvan er 1.300 zijn ingeschreven. "Wij hebben niet de illusie dat wij alle locaties waar arbeidsmigranten verblijven, in beeld hebben. Daarom is ook niet te beoordelen of voldaan wordt aan wetgeving en regels", antwoorden B en W aan het CDA.

Column

Eindelijk!

Wat jarenlang nooit gelukt is, gaat nu eindelijk dan toch echt gebeuren. Het Sint Anna-terrein aan de noordkant van Venray gaat flink op de schop. Begin 2018 zal de Renschdael Groep het terrein overnemen en dan kan de wederopbouw beginnen. Petje af voor wethouder Van der Putten, die dit succes mede op zijn conto mag schrijven! Een prachtig stadspark met fantastische wooneenheden en tegelijkertijd groot respect voor de historie van het terrein en zijn statige gebouwen. Dat wat behouden kan blijven, wordt omgetoverd tot woning, dat wat van rottigheid uit elkaar valt, zal vervangen worden. Eindelijk! Lastige keuzes moeten er dan ook gemaakt worden, daar kom je als gemeentebestuurder niet onderuit. De laatste jaren werd de verloedering tegengegaan door verschillende instanties tijdelijk (!) onder te brengen in de verouderde gebouwen die nog fatsoenlijk genoeg waren om te betrekken. Na de verkoop van het terrein zullen zij allemaal nieuw onderdak moeten vinden, dit geldt onder andere ook voor Joutou. De stampij die nu gemaakt wordt met 'Behoud Joutou op het St. Annapark', begrijp ik persoonlijk niet. Wat wil je nou? De jarenlange gemeentelijke doorn-in-het-oog wordt aangepakt. Eindelijk! Daarbij werkt de gemeente ook nog mee om vervangend onderdak te vinden, wat betreft Joutou met drie opties in centrum Venray. De actiegroep zet in op toezeggingen die niet aan de gemeente zijn, aangezien een particuliere groep straks de eigenaar van het terrein is. Daarmee wordt de hardwerkende mensen van het sportzorgcentrum een fictieve wortel voorgehouden, in plaats van een realistische kijk op wat komen gaat. Wie is daar nu uiteindelijk mee geholpen?

Jan Loonen weer lijsttrekker CDA

VENRAY | Wethouder Jan Loonen is door de leden opnieuw gekozen tot lijsttrekker van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de vorige verkiezingen in maart 2014 behaalde het CDA negen zetels. Bijna tien procent (1732) van de 17.650 opgekomen Venrayse kiezers bracht toen zijn stem uit op de nummer een van het CDA. Loonen is al ruim zeven jaar wethouder in Venray. Hij trad op 1 januari 2010 aan in het nieuwe college na de herindeling met Meerlo-Wanssum. Daardoor had hij een agrarisch adviesbureau.

Van 2003 tot 2011 had hij zitting in Provinciale Staten. De 52-jarige Loonen is al ruim dertig actief voor het CDA. Hij was ook voorzitter van de Venrayse CDA-afdeling. Na Samenwerking (Martin Leenders) is het CDA de tweede partij die de lijstaanvoerder presenteert.

'Bladkorven terug in de straat'

VENRAY | De oppositiepartijen inVENtief en PP2 pleiten voor een terugkeer van de bladkorven in dorpen en wijken van de gemeente Venray.

Een paar jaar geleden zijn de bladkorven uit het Venrayse straatbeeld verdwenen. Omdat burgers vaker ander (rest)afval in de korven deponeerden. Ze werden ieder najaar, tot aan oudjaar, geplaatst en wekelijks geledigd.

"PP2 wil dat de bladkorven weer terugkeren in onze gemeente", zegt Carla Brugman. "Het bevordert een goede afvalscheiding en past binnen ons beleid voor klimaatadaptatie. Groene tuinen moeten worden beloond. En niet gestraft met meer productie van groenafval." Ook inVENtief houdt een pleidooi voor de bladkorven. "De burger wordt zo gestimuleerd het openbare bladafval ook op te ruimen", denkt Tino Zandbergen.

SP: geen Polenhotel, maar kleinschalig

LEUNEN | De SP heeft zelf een onderzoek uitgevoerd in de omgeving van de oude melkfabriek in Leunen.

Buurtbewoners werd gevraagd naar hun mening over de huisvesting van arbeidsmigranten. Uit de reacties blijkt dat de meesten een Polenhotel niet zien zitten. "Er is wel voldoende draagvlak voor het huisvesten van arbeidsmigranten, maar dan op kleinere schaal", zegt fractieleider Jan Hendriks. De SP pleit dan ook voor huisvesting in kleinere wooneenheden. In leegkomende gebouwen, zoals bijvoorbeeld het politiebureau.

Geslaagde Roefeldag

Edwin Hollanders van pannenkoekenhuis de Perdstal aan het woord. Foto: Delene van Helmond

Venray | Ruim 400 kinderen van groep acht van 14 Venrayse basisscholen genoten vrijdag volop van de tweede Roefeldag van Venray.

Samen met Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) organiseerde Kiwanis Club Rooyse Ladies deze ontdekkingsreis langs ruim 120 bedrijven in Venray en omgeving. Een dag die dankzij de spontane en enthousiaste inzet van de medewerkers van deze bedrijven, vele ouders en de Rooyse Ladies wederom een groot succes is geworden.

Na een korte maar intensieve warming-up, gegeven door Jorianne Janssen van Dansschool Janssen, gaf presentator van de ochtend (en meester) Rob van Lieshout het startsein van de tweede Roefeldag vanuit de Evenementenhal in Oostrum. Bestuursvoorzitter van de SPOV, Marcel Reulen, benadrukte bij de opening dat het belangrijk is voor deze jonge leerlingen om te kunnen zien wat je later kunt worden en wat je daarvoor moet doen. "Het is heel moeilijk voor een 12-jarige om nu al die keuze te moeten maken. Dus het is fijn te kunnen zien welke beroepen er zijn en een idee te krijgen wat je later wel of juist niet wilt." Gepakt en gezakt met iets lekkers voor tussendoor, gingen de enthousiaste kinderen op pad naar de bedrijven. Het was een heel puzzelwerk om alle groepjes op de juiste tijden bij de deelnemende bedrijven te krijgen, maar met de hulp van onderwijzers, ouders en de Kiwanisleden verliep dit allemaal perfect.

Treurnis afketsen fusie twee musea

VENRAY | De politieke partijen betreuren het dat de samenvoeging van het Venrays Museum met het museum van de psychiatrie niet is doorgegaan. Daardoor heeft het psychiatrisch museum niet de intrek genomen in het onlangs geopende Borggraaf Paviljoen, maar blijft op Servaashof.

Het samengaan van de twee musea stond juist aan de basis van de nieuwbouw. De SP vindt het een gemiste kans voor het verstevigen van de toeristische sector. D66 wijst op het doel het aantal bezoekers meer dan te verdrievoudigen. Om zo zwarte cijfers te schrijven. "Het is de vraag of dit nog lukt nu het museum van de psychiatrie is afgehaakt. Dat is jammer. Want het was een potentiële parel voor Venray", vindt fractieleider Daan Janssen. inVENtief toont zich bezorgd over de toekomst van het museum. "De bedoelingen om in het nieuwe gebouw de inhoud te versterken, onder meer met de geschiedenis van de psychiatrie in Venray, zijn gestrand", constateert Tino Zandbergen. Hij wijst erop dat het nieuwe gebouw gebreken vertoont. Zo is er geen airco in de werk- en openbare ruimten. inVENtief vreest dat er extra geld bij moet. "Ook omdat het minimale jaarlijkse bezoekersaantal van 10.000 sterk onder druk staat."

"De VVD vindt het uitermate triest dat het museum voor de psychiatrie geen plaats heeft gekregen in ons nieuwe museum", zegt Ingeborg de Barbanson. "De komst van de psychiatrische instellingen heeft Venray gemaakt tot wat het nu is. Dit had niet mogen ontbreken in dit museum." Ook het CDA betreurt het. "Wij vinden het jammer dat het psychiatrisch museum niet is gevestigd in de nieuwbouw", meldt Toon Loonen. "Om zo onder een dak een historisch beeld van Venray te krijgen."

Lucien Peeters afgetreden

CDA-wethouder stopt na zes jaar per direct: "Dit had ik voor geen goud willen missen"

VENRAY | Lucien Peeters (CDA) is per direct gestopt als wethouder van de gemeente Venray. De 47-jarige Leunenaar was al van plan na de verkiezingen van maart 2018 niet meer terug te keren. Uiteindelijk heeft hij besloten deze raadsperiode niet af te maken. Op de dag af zes jaar nadat hij op dinsdag 21 juni 2011 werd geïnstalleerd als opvolger Patrick van der Broeck, diende hij zijn ontslag in.

Door Henk Willemssen

"Ik merkte dat mijn energie minder werd", zegt Peeters. "In het sociaal domein gaat weer veel veranderen. In de laatste commissievergadering was de aftrap van het nieuwe beleid. Omdat ik het vuur miste om dit te doen, kwam ik tot het besluit. Want ik wil niet een halfjaar op halve kracht doorgaan. Dat wil ik Venray, het CDA en ook mezelf niet aandoen."

Lucien Peeters kwam in januari 2010 in de gemeenteraad. Amper anderhalf jaar later solliciteerde hij naar de vakante functie van Patrick van der Broeck die naar de provincie Limburg vertrok. Als onervaren politicus kende hij geen makkelijke start. "Iedere baan kent zijn prachtige en lastige momenten. Die heb ik ook gehad. Maar ik had deze periode voor geen goud willen missen. Ik heb altijd geprobeerd dienstbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen."

Lucien Peeters weet nog niet wat hij nu gaat doen. Voor 2010 was hij productmanager bij Hauzer Techno Coating in Venlo. "Die zes jaar zijn werkelijk voorbij gevlogen. Door de hectiek van de dag had ik weinig tijd en ruimte om na te denken. Daarvoor ga ik nu de komende vakantieperiode benutten. Om een keuze voor de toekomst te maken. Of ik ga terug het bedrijfsleven in. Of ik kies voor de zorg. Want de zorgsector is me enorm gaan aanspreken." Hij keert in elk geval niet terug in de politiek. "Nee, die ambitie heb ik niet. Maar zeg nooit nooit", houdt hij een slag om in arm.

Het CDA vergaderde gisteravond (woensdag) over de ontstane situatie. Fractieleider Toon Loonen werd dinsdag verrast door het nieuws. "Ik wist wel dat Lucien er nog niet uit was of hij na de verkiezingen door wilde gaan. Maar dit kwam toch als een verrassing." Volgens Loonen zijn er twee opties. Of de taken van Peeters worden verdeeld onder de andere collegeleden. Of er komt een interim-wethouder voor pakweg driekwart jaar. "Mijn voorkeur gaat uit naar het laatste. Het CDA heeft twee wethoudersposten en die willen we ook invullen. Bovendien is het ook een behoorlijk zware portefeuille."

CDA: herbezinning agrarische sector

VENRAY | Het CDA steunt van oudsher de agrarische sector. Toch zetten de christendemocraten vraagtekens bij de ongebreidelde groei.

"De agrarische sector is een van de economische pijlers en heeft de gemeente veel gebracht", zegt fractieleider Toon Loonen in de reactie op de voorjaarsnota. "Anderzijds horen wij ook steeds luider de vraag of deze groei zo door kan gaan." Volgens de partij is een herbezinning nodig. "Door toenemende zorgen over de volksgezondheid en de ruimtelijke impact op het buitengebied."

Het aantal bedrijven loopt terug, maar de ondernemingen die overblijven worden alsmaar groter. Het CDA zegt vertrouwen te hebben in de 'innovatieve kracht van de sector'. "Maar deze innovaties lossen niet alles op", meent Toon Loonen. Hij wijst op bedrijven die aan de dorpsranden zitten. Er zal iets moeten gebeuren om aantasting van het woon- en leefklimaat te voorkomen. "Het vergt maatwerk om met deze bedrijven tot een passende oplossing te komen. Indien groei op deze locaties niet meer wenselijk is, wil het CDA dat er alternatieven geboden worden die toekomstperspectief bieden."

Zoektocht nieuwe locatie Joutou

VENRAY | De gemeente is samen met Joutou op zoek naar een nieuwe plek in Venray. Er zijn drie mogelijke locaties aangeboden. Zorgcentrum Het Schuttersveld en de binnenkort leegkomende schoolgebouwen van Focus en De Toverbal.

Dat meldt het college op vragen van de SP. Het sportzorgcentrum past op St. Anna niet meer in de plannen van de nieuwe eigenaar Renschdael Groep. Het is een hard gelag voor Joutou dat als dagbesteding de dierenweide op St. Anna nieuw leven heeft ingeblazen.

Vorig jaar werd in de voorjaarsnota 150.000 euro uitgetrokken voor een nieuwe locatie voor de dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met sport. SP-voorman Jan Hendriks is onlangs kartrekker geworden van de actiegroep 'Behoud Joutou op het St. Annapark'. Afgelopen zaterdag trokken deelnemers van Joutou het winkelcentrum in voor hun handtekeningenactie. De teller staat op 3500 steunbetuigingen.

Het college zegt zich sterk te maken voor het behoud van Joutou voor Venray. De drie aangeboden alternatieven hebben evenwel nog niet tot een concreet resultaat geleid. De SP is ook bezorgd over de toekomst van de Werkvloer en het Leescafé die eveneens tijdelijk op St. Anna verblijven.

"Merseloop is gezellig"

Jan Poels staat ook dit jaar met de jeugd van ATV aan de start tijdens de Merseloop. Foto: Henk Lammen

Venray | Venraynaar Jan Poels (60) is een van de trouwe deelnemers aan de Merseloop. Poels geniet van de thuiswedstrijd: "Het is altijd gezellig om in jouw eigen gemeente te lopen. Veel bekenden, lekker na afloop kletsen. De Merseloop staat ieder jaar in mijn agenda."

Door Henk Lammen

Poels is een hardloper pur sang. Vanaf zijn 23ste is het zijn passie, ATV zijn vereniging. Als loper, maar ook als trainer van de pupillen en recreanten. "Ik geniet er van om de kinderen training te geven. Dat is echt een genot. En bij de recreanten mijn kennis over te brengen. Op een verantwoorde en gezonde manier hardlopen." Als actieve loper viel hij de afgelopen jaren nog meermaals in de prijzen. Tweede op het NK voor ambtenaren en derde op het NK veteranen over 800 meter. Zaterdag staat hij in Merselo aan de start van de vijf kilometer. Aan langere afstanden heeft hij een broertje dood. "Ik heb een keer een marathon gelopen, maar nooit meer." Je hoort hem als het ware puffen. "Nee, geef mij maar een vijf kilometer of de middellange afstanden. Trainen voor die afstanden is ook veel leuker, gevarieerder."

Merseloop hoeft van hem geen massa-evenement te worden, maar Poels hoopt wel dat hij de loop in hartje Merselo mee inhoud kan geven. "Bij de Venloop gaat iedereen op in de grauwe massa. Dat is hier niet de bedoeling. De Merseloop is heel persoonlijk, je kent veel deelnemers, het is gezellig, maar daar staat tegenover dat het aantal deelnemers toch nog wel iets mag groeien. Zodat het een mooi evenement blijft op de atletiekkalender. Ik hoop in ieder geval zaterdag weer met een groep kinderen van ATV aan de start te verschijnen. En anderen stimuleren om mee te doen. Zaterdag trainen we niet met de jeugd, maar willen we met zoveel mogelijk kinderen in Merselo meedoen. Er is geen betere training dan een wedstrijd. "

Merseloop

Merselo | In Merselo vindt dit jaar op zaterdag 24 juni voor de achtste maal de stratenloop Merseloop plaats. Aanmelden, start en finish zijn in het centrum van Merselo bij café Den Tommes. Parkeren en douchen zijn mogelijk bij Sportpark de Vloet. Het parcours gaat over verharde wegen in Merselo, inclusief kermisterrein, en voor de langere afstanden het landelijke buitengebied van Merselo. De wedstrijden starten om 18.00 uur voor de jeugd tot en met 6 jaar (400 meter) direct gevolgd door de prijsuitreiking. Om 18.20 start de jeugd van 7 tot en met 9 jaar (800 meter) en om 18.40 start de jeugd voor de 1200 meterloop. De 1200 meter lopers worden op geslacht en leeftijd ingedeeld (10 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 15 jaar). Ook hier direct na de loop de prijsuitreiking. Om 19.00 uur starten de dames en heren vanaf 16 jaar. Zij kunnen kiezen tussen de 5 en 10 kilometer loop. De prijsuitreiking voor deze groep staat gepland om 20.00 uur. Er zijn prijzen voor alle genoemde categorieën waarbij er zowel voor de dames als de heren prijzen zijn. Er is een verrassing voor de man of vrouw die het 10 kilometer record van de Merseloop verbetert. Elles Beumers uit Breda heeft het record bij de vrouwen (41.04) en Marcel Martens (35.20) bij de heren.

'Duits kerkhof niet vermarkten'

YSSELSTEYN | Enkele partijen storen zich eraan dat het college de Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn als een toeristische attractie ziet. In de voorjaarsnota trekt de gemeente 350.000 euro uit voor een nieuw bezoekerscentrum.

De PvdA steunt het plan. "Maar de begraafplaats is zeker geen toeristische attractie", vindt Henk Bisschops. "Het is een plek van gedenken, bezinning en educatie."

PP2 wijst erop dat na de Tweede Wereldoorlog is gekozen om alle Duitse militaire slachtoffers in Nederland naar één plek te brengen. "De keuze is op Ysselsteyn gevallen. Als Nederland deze plek van belang vindt, dan zou het Rijk en eventueel de provincie daaraan moeten bijdragen", meent fractieleider Carla Brugman. "Waarom moet Venray betalen voor een nationale keuze", vraagt ze zich af. PP2 vindt het bedrag van 350.000 euro ook veel te hoog. "Buiten proporties", stelt Brugman die zich verbaast over de toeristisch-recreatieve redenen die het college opvoert.

Tino Zandbergen (inVENtief) spreekt van een 'grabbelton aan motieven' die de 350.000 euro moeten rechtvaardigen."Het is in bepaalde zin onkies dat aan een laatste rustplaats geld verdiend gaat worden." De lokale partij verzet zich tegen het 'vermarkten' van de begraafplaats.

"Maar er speelt meer", gaat Zandbergen verder. "De begraafplaats is allereerst een Duits belang. De Volksbund heeft het hier voor het zeggen en zij bepaalt wat er aan informatie en ontmoeting gebeurt." inVENtief ziet hierin geen rol voor de gemeente Venray weggelegd. Volgens Zandbergen wordt het nieuwe ontmoetingscentrum op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten zelfs geheel betaald uit Amerikaanse fondsen. "inVENtief beseft dat het gevoelig ligt. Maar er dient echt een beter voorstel te komen dat recht doet aan de historische context en de grensoverschrijdende belangen."

'Geen trapveldjes van kunstgras'

VENRAY | PP2 en Samenwerking zien liever niet dat de gemeente kunstgras gaat aanleggen op twee veel gebruikte voetbalveldjes in Brukske en Landweert.

Het gaat om de trapveldjes in de wijken Landweert (aan Rozemarijn) en Brukske (achter Marimbastraat/Fagotstraat). Ze worden zo intensief gebruikt dat er telkens kale plekken ontstaan. De gemeente overweegt daarom het natuurgras te vervangen door kunstgras. Beide veldjes liggen ook dicht bij basisscholen. Ze kunnen straks voor meerdere sporten en spellen gebruikt worden.

"PP2 is huiverig voor kunstgrasvelden", laat Carla Brugman weten in de reactie op de voorjaarsnota. "Er zijn rapporten met verschillende conclusies." PP2 stelt daarom voor in ieder geval geen rubberkorrels te gebruiken. "Zeker niet met een basisschool in de buurt", zegt Brugman die kurk een beter alternatief vindt.

"Het vervangen van een grasmat door kunstgras blijft omgeven met twijfel", zegt Martin Leenders (Samenwerking). Hij vraagt zich af of kunstgras wel voldoende veilig is. Leenders doet het voorstel de huidige grasveldjes te behouden en aan te vullen met twee nieuwe. Hiervoor kunnen reststroken of een groenvoorziening in de wijk benut worden.

'Doe iets aan plein Gouden Leeuw'

VENRAY | Het plein in de Gouden Leeuw ligt er al jaren troosteloos bij, vindt D66. Daar heeft de komst van Action en Albert Heijn als publiekstrekkers weinig aan veranderd.

Doordat de ingang van de parkeergarage ook in de Gouden Leeuw ligt, is er een flinke bezoekersstroom vanuit het winkelcentrum. D66-fractieleider Daan Janssen meent dat het grote kale plein door enkele 'relatief kleine ingrepen' een metamorfose kan krijgen. "Met het aanbrengen van groen, straatmeubilair en speelvoorzieningen kan het Gouden Leeuwplein worden omgetoverd. Van een plek waar je zo snel mogelijk weg wilt, naar een plein waar je rustig overheen wandelt of lekker kunt vertoeven."

D66 wil tevens dat het Gouden Leeuwpad, de directe verbinding met het winkelcentrum, een betere uitstraling krijgt. "Ook om de sociale veiligheid van deze onderdoorgang te vergroten."

SP en VVD: niet betalen aan kerk

VENRAY | SP en VVD willen niet dat de gemeente meebetaalt aan de grote opknapbeurt van de Grote Kerk. In de voorjaarsnota heeft het college hiervoor 150.000 euro uitgetrokken.

De renovatie van de Grote Kerk, die een rijksmonument is, gaat 1,5 miljoen euro kosten. Naast de gemeente Venray leveren ook het kerkbestuur, bisdom Roermond en de provincie Limburg een financiële bijdrage. De SP vindt dat het groot onderhoud geen taak is voor de gemeente. "De kosten moeten voor rekening komen van de eigenaar van het gebouw", stelt fractieleider Jan Hendriks.

De VVD vraagt zich af of het verstandig is dat de gemeente medefinancier is van de renovatie van religieuze gebouwen. "Hier ligt vooral een taak voor het bisdom en de kerk zelf", vindt Ingeborg de Barbanson. "Het financieren kan ook onwenselijke precedenten scheppen voor de toekomst."

Wel wil de SP dat de gemeente meebetaalt aan het aanlichten van het kerkgebouw in de avonduren. Een motie hierover van inVENtief en PP2 werd in november 2016 met een ruime raadsmeerderheid aangenomen. Samenwerking heeft zijn bedenkingen. "Het aanlichten van de kerk is prachtig. Maar past dit in het terugdringen van het energieverbruik", vraagt Martin Leenders zich af. Samenwerking wil dat na de renovatie het energieverbruik drastisch afneemt. "Dan kun je ook spreken van een verantwoorde en duurzame investering die kwaliteit en meerwaarde geeft", aldus Leenders. De buitenverlichting kost 100.000 euro. Hiervan wil de gemeente 66.000 euro voor haar rekening nemen.

Extra avond open nog niet definitief

VENRAY | In de raadsvergadering van 4 april drong een raadsmeerderheid aan op snelle invoering van een extra avondopenstelling van het gemeentehuis. De opening op alleen maandagavond is niet voldoende om de burgers vlot en goed te bedienen. Maar een tweede avondopenstelling blijkt niet een-twee-drie geregeld te zijn.

Pas in het vierde kwartaal van dit jaar wordt een besluit genomen over een definitieve avondopenstelling op woensdag. In de afgelopen weken was het gemeentehuis al op enkele woensdagavonden geopend. Er blijkt meer bij te komen kijken. Zo moeten er nieuwe dienstroosters komen en personeel worden aangenomen en opgeleid. Bovendien is instemming van de ondernemingsraad nodig. De extra woensdagavonden zijn tot nu toe gedraaid op vrijwillige basis van de medewerkers. De balies in het gemeentehuis zijn momenteel op maandag geopend van 12.00 tot 20.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

De VVD zegt in de reactie op de voorjaarsnota dat burgers en ondernemers nog steeds worden geconfronteerd met een slechte bereikbaarheid. De liberalen vinden dat het gemeentehuis iedere werkdag van 8.30 tot 18.00 uur open en telefonisch bereikbaar moet zijn. Plus twee avondopenstellingen tot 20.00 uur. Samenwerking pleit al langer voor ruimere openingstijden en een betere bereikbaarheid.

inVENtief wil nog een stap verdergaan. In het nieuwe college, na de verkiezingen van maart 2018, zou een wethouder 'service voor inwoners' in zijn portefeuille moeten krijgen. Momenteel vallen de publieksdiensten onder burgemeester Hans Gilissen.

Behalve een extra avondopenstelling zijn er ook andere mogelijkheden om de service te verbeteren. Zo wil de gemeente invoeren dat aangiften van geboorte of overlijden en melding van een huwelijk voortaan digitaal kunnen worden gedaan.

inVENtief wil Venrayse stemwijzer

VENRAY | inVENtief wil dat er in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een Venrayse kieswijzer komt.

Met een stemwijzer kunnen de kiezers een beter oordeel vormen over de politieke partijen. Aan de hand van stellingen, over belangrijke zaken die spelen in de gemeente, worden kiezers naar hun mening gevraagd. Na het invullen is te zien met welke partijen er de meeste overeenkomsten zijn. Volgens fractieleider Tino Zandbergen is zo'n objectieve stemwijzer dringend nodig. "Want het wordt steeds meer duidelijk dat de inwoners van Venray door de bomen het bos niet meer zien."

Voor de op 15 maart gehouden Tweede Kamerverkiezingen werd de landelijke kieswijzer 6,8 miljoen keer helemaal ingevuld.

Danshuis Venray open

Venray | Danshuis Venray heeft een gevarieerd dansaanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor iedere leeftijd is er aanbod, waarbij doorstroming naar een volgende groep goed aansluit.

Het belangrijkste doel is de leerlingen de technieken van ballet en dans aan te leren en het dansgevoel te ontwikkelen en in een vriendelijke sfeer plezier te laten beleven aan dans en muziek.

Myrna van Rens draagt de artistieke en pedagogische verantwoordelijkheid. Bovendien verzorgt zij als choreograaf de dansen voor shows en voorstellingen. Door haar academische achtergrond zijn vakkennis, pedagogische deskundigheid en verantwoorde fysieke begeleiding binnen de dansschool gewaarborgd. "Mijn motivatie haal ik uit het plezier dat de leerlingen beleven aan dans. Ondersteuning bieden bij hun ontwikkeling en de principes van dans bijbrengen. Er is toch niks mooiers!" Tijd, kracht, ruimte en lichaam: de pijlers van dans. Danshuis Venray verenigt deze essentiële onderdelen in het gevarieerde dansaanbod voor jong, oud, amateur en professional. Karin Groenen: "Iedere dag bezig zijn met hetgeen je het liefst doet, is een voorrecht. Dat ik mijn kennis en ervaring van dans ook nog eens mag overbrengen op anderen maakt mijn liefde voor het vak compleet."

Of het nu gaat om kennis maken met dans of juist het zoeken naar verdieping er van. Persoonlijke ontwikkeling en plezier beleven aan dans staan centraal. Betrokken en gekwalificeerde docenten maken dit mogelijk. De docent kinderdans en dancefit is Eva Rutten. Al vanaf haar vierde is Eva bezig met dans. Niet verwonderlijk dat ze er meer mee wilde gaan doen. Eva is een echte duizendpoot. Energiek, doelgericht en doorzettingsvermogen vatten haar aanpak samen. "Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken, daar geniet ik iedere dag van. Iedere week kijk ik er weer naar uit om alle leerlingen mee te nemen in de wereld van dans."

Danshuis Venray verzorgt cursussen peuter en kleuterdans, kinderdans, klassiek ballet, jazz dance en moderne dans. Dancefit , streetdance en spitzentechniek. (Kunst) schoolprojecten en kinderfeestjes. Meer info: www.danshuisVenray.nl.

Foto: Henk Lammen.

Krokodaris en kinderboeken

Venray | Met al meer dan een miljoen zwervende kinderboeken krijgt Kinderzwerfboek, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, echt voet aan de grond.

Op basisschool de Krokodaris in Venray is dinsdag 13 juni een Kinderzwerfboekstation opgericht. Want alle kinderen moeten toch kunnen lezen? In een volle hal werd door middel van een klein toneelstukje het kinderzwerfboekstation officieel geopend.

Wat zijn zwerfboeken? Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen, Kinderzwerfboek-stations, enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen er nog véél meer zijn!

Stuur boeken op een spannende tocht. Doe mee met Kinderzwerfboek, omdat alle kinderen moeten kunnen lezen. Duik in je boekenkast en lever de boeken in op basisschool de Krokodaris in Venray.

"Panda uit de Peel"

Jan Droesen: "Ook in onze omgeving heeft de das zijn plekjes weer kunnen vinden." Foto: Rikus ten Brücke

Venray | Het gaat weer goed met de das. Deze voorzichtige conclusie wordt getrokken door de Zoogdierenvereniging en Das en Boom. In 2015 is er een landelijke dassentelling geweest. Ook dassenwerkgroep Venray – Horst heeft hieraan bijgedragen. Het aantal dassen binnen de grenzen van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas wordt op 300 geschat.

Zo'n 50 jaar geleden was de das bijna uitgestorven in Nederland. Ook in Venray en Horst aan de Maas was het niet goed gesteld met de das. De das is een dier dat met een wat slecht publieksbeeld kampt.

Het gaat weer goed met de das. Eigen foto

"De meesten van ons hebben nog nooit een das gezien", zegt Jan Droesen van de dassenwerkgroep. "Is dat wel het geval, dan is dat vaak in de berm van een weg in de vorm van een verkeersslachtoffer. Een das gaat er niet vandoor voor een auto zoals een vos dit wel doet. De das ziet twee grote koplampen op zich afkomen en laat vervolgens zijn zwart/witte kop zien. Hiermee verwacht hij dan zo veel indruk te maken dat deze lampen weg gaan. Circa 20 tot 25% van onze dassen worden helaas jaarlijks doodgereden."

De dassenwerkgroep kent burchten waar de dassen geen lang leven kennen. "Telkens als de dassen van de betreffende burcht zijn gesneuveld in het verkeer wordt na een tijdje de burcht opnieuw bevolkt. Dit gebeurt dan vanuit meer succesvollere burchten. De nieuwe bezetting volgt dan na een tijdje hetzelfde lot. Is het verkeersslachtoffer een zogende das dan overleven vaak de jongen ook niet. De betreffen de burcht is dan met één klap weer terug bij af. Gelukkig zijn er ook al veel maatregelen en voorzieningen getroffen zodat de das de gevaarlijke plekken kan ontwijken. Rasters langs wegen en tunneltjes onder wegen door hebben al een aantal burchten succesvoller gemaakt. De overlevingskans stijgt dan significant."

Naast het verkeer zijn er nog meer factoren geweest die de populatie geen goed heeft gedaan, weet Droesen. "Lang heeft de mens de das het leven zuur gemaakt. De jagers in het verleden hadden over het algemeen niets op met beesten die geen toegevoegde waarde leverde voor de diepvries. We kennen de verhalen van afgeschoten of vergiftigde roofvogels. Ook de das was vaak de klos en werd ook voor het vermaak bejaagd. Als argument werd vaak het schadelijke aspect van de das aangedikt en de das werd zelfs afgeschilderd als roofdier. Dit laatste is klinkklare onzin!"

Een das is geen jager, maar een scharrelaar die vaak in zeven sloten tegelijk loopt. "Gelukkig is de modernere jager, tegenwoordig ook wel wildbeheerder genoemd, uit ander hout gesneden dan de vroegere veredelde stroper. De leden van de werkgroep hebben de laatste jaren nog wel misstanden vast moeten stellen. Er zijn overhoop gegraven burchten, gif-eieren, gif-kippen en gif-rookbommen gevonden op burchten. Gelukkig wordt dat wel steeds minder al hoewel er op dit moment ook weer zorgwekkende berichten te lezen zijn."

Het favoriete voedsel van de das zijn regenwormen, kevers, rupsen en larven. Ook graaft de das wel eens een nestje konijntjes op. Een bijennest met honing en larven aanwezig in de grond gaat er ook wel in. Zodra er in de oogsttijd valfruit ligt is dit een feest voor de das. Het rijpe valfruit in de boomgaard of de tuin is dan een welkome aanvulling op het menu. Er is een verhaal bekend van een das die wat veel van het overrijpe gistende fruit had gegeten had. Na een alarmmelding door de eigenaar van de fruitboom kon de dierenarts melden dat die zijn roes lag uit te slapen. Dat een das achter de kippen of schapen aan gaat is dus een fabeltje.

Is er dan helemaal geen overlast van de das? "Jawel", weet Droesen. "De das kan besluiten om op onhandige plaatsen een burcht te gaan graven. We kennen bijvoorbeeld een burcht die onder de hoog liggende A73 zit. Ook een burcht in een viaduct over deze A73 is niet echt handig. De A73 is destijds midden in het dassenleefgebied gemikt. De das maakt dan handig gebruik van de geboden kansen om een nieuwe burcht te graven. Gelukkig zijn er tot op heden geen verzakkingen opgetreden en zijn de burcht geen bedreiging voor de wegconstructie en verkeersveiligheid.

Ook is het bekend dat de das niet vies is voor rijpend mais. Het gangbare dieet van onder andere wormen, slakken en andere insecten wordt aangevuld met de rijpende mais. "De das kan een behoorlijk aantal maisstengels omleggen in een perceel om aan de kolf te komen. Hierbij is de das ook nog eens kieskeurig. Er zijn veel maissoorten die gezaaid worden. De boer met de lekkerste mais is dan meestal de klos. Onze 300 dassen kunnen, als ze een beetje hun best doen, ongeveer 3.600 maisstengels omleggen per nacht. Als we met 70 dagen rekenen, waarin de mais rijp genoeg is naar mening van de das, zijn dit circa 250.000 kolven. Dit komt neer op ongeveer 3 hectare aan mais per jaar. Dit lijkt heel veel maar betreft ongeveer 0,01% van het totale areaal van 3.100 hectare aan mais dat in Venray en Horst aan de Maas wordt geteeld." Het is dan aan de boer om hiermee om te gaan. "We kennen boeren die dit als wisselgeld zien naar de natuur en dit als vanzelfsprekend accepteren. Er zijn echter ook boeren die bij één gebroken maisstengeltje al in de stress schieten. Gelukkig zijn er voor schade aan gewassen veroorzaakt door dassen schadecompensatieregelingen. De boer die meent dat er onacceptabele schade is kan schadecompensatie krijgen."

Dat ook een schadecompensatieregeling weer nadelig kan uitwerken op het imago van de das blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Luik in België. In Wallonië schoot het bedrag dat uitgekeerd werd voor dassenschade aan maispercelen in een aantal jaren steil omhoog. Na wetenschappelijk onderzoek bleek dat de schade aan maispercelen door dassen stabiel was gebleven door de jaren. Ook in België is er een schadecompensatieregeling voor dassen. Echter schade veroorzaakt door ander wild zoals wilde zwijnen en reeën moet door de jager bekostigd worden. "De jager in België is verantwoordelijk voor schadebeperking en moet de populatie zwijnen en reeën in toom houden. Handig is het dan om de schade dan maar op het conto van de das bij te schrijven. Jammer natuurlijk omdat dergelijke praktijken weer een hoop kletspraat in de wereld helpt die het imago van de das weer schade brengt. De zogenaamde dassenexplosie wordt dan in stelling gebracht. Een dassenpopulatie die explosief uitgroeit is een fabeltje, dat vervolgens wordt geslikt als zoete koek en zogenaamd waarheid wordt. Een dassenpopulatie is in balans met het voedselaanbod binnen een dassenterritorium. Dit territorium wordt met harde hand verdedigd tegen andere dassenclans. Is er een jaar minder voedsel dan worden de jongen van het laatste jaar zonder pardon verjaagd en moeten hun eigen plekje gaan vinden. De dassendichtheid in Venray en Horst aan de Maas is op dit moment dus redelijk stabiel. Daarbij moeten ze veel jongen produceren om uitval door verkeersslachtoffers en natuurlijke uitval te compenseren."

Terug naar 'het gaat weer goed met de das'. De telling in 2015 heeft aangetoond dat de das zich landelijk weer meer verspreid heeft. "Ook in onze omgeving heeft hij zijn plekjes weer kunnen vinden", meldt Jan Droesen. "De in het verleden verlaten, en vaak zeer oude burchtlocaties, worden weer bewoond. We moeten nu oppassen dat we geen nieuwe hetze met vaak belachelijke argumenten zoals een dassenexplosie toestaan. Er zijn aanwijzingen dat ook het wilde zwijn zijn plek weer aan het heroveren is in Noord Limburg. Het kan niet zo zijn dat de das weer de rekening krijgt!"

In Venray en Horst aan de Maas hebben we 5,5 miljoen kippen, 900.000 varkens en 30.000 runderen en heel veel hobbydieren zoals paarden, geiten, schapen, honden en katten. "Het kleine bestandje dassen kan dus geen probleem zijn", vindt Droesen. "Als je een keer een gezinnetje dassen hebt gezien dat later in de avond uit de burcht komt om met elkaar te spelen om de speelboom, ben je verkocht. Zeg nou zelf, de das is eigenlijk onze eigen panda uit de Peel! Ik ben er zeker van dat we er met z'n allen voor gaan zorgen dat we dit aantal kunnen behouden voor de toekomst. Onze kinderen kunnen dan ook van deze dieren in de natuur genieten. Met wellicht wat meer maatregelen en een wat meer positief beeld van de das gaat dat zeker lukken."

Dassenwerkgroep Venray – Horst levert een bijdrage aan het behoud en de instandhouding van een gezonde populatie van de das ('Melis Melis') in Nederland. Dit door onderzoek (waarnemingen) naar het voorkomen en de verspreiding van de das in het gebied Venray en Horst aan de Maas. Naast de waarnemingen worden ook bedreigingen richting de das, de burcht en de leefomgeving vastgelegd en gemeld. De waarnemingsgegevens worden primair beschikbaar gesteld aan de landelijke databank van de Stichting Das en Boom. Er is ook samenwerking met de gemeenten en natuurbeheersorganisaties. De werkgroep bestaat uit een informeel groepje natuurliefhebbers die zich onder meer wat intensiever met de das bezighouden.

Veel zorgen over leegloop reserves

VENRAY | In de reacties op de voorjaarsnota uiten veel politieke partijen hun zorgen over de snel verslechterende reservepositie van Venray. De algemene reserve is binnen een paar jaar gehalveerd van 22,1 miljoen naar vermoedelijk 10,9 miljoen euro eind dit jaar.

Door Henk Willemssen

Het komt door enkele grote verliesposten. Zoals de vervroegde afschrijving van de parkeerkelder in de Gouden Leeuw en de nasleep van de verliesgevende Floriade met de afwaardering bij Greenport Venlo. Daar komen grote uitgaven bij voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en de afbouw van kunstencentrum Jerusalem. Huisaccountant PWC en de provincie Limburg steken al de waarschuwende vinger op. Dat het eigen vermogen van Venray aan de lage kant is. Positief is dat de gemeente vorig jaar een exploitatieoverschot had van 5,1 miljoen euro. Hiervan gaat 2,2 miljoen euro naar de spaarkas.

"De lage algemene reserve legt een zware last op het toekomstige college vanaf maart 2018", zo blikt SP-fractieleider Jan Hendriks alvast vooruit naar de periode na de verkiezingen.

"Wij maken ons ernstig zorgen over de ontwikkeling van de algemene reserve", meldt Henk Bisschops (PvdA). Hij wijst erop dat de spaarkas nog verder afneemt naar 7,9 miljoen euro in 2021. "We zijn de laatste jaren duidelijk aan het potverteren. De vraag is of we niet te gemakkelijk een greep uit de kas doen", stelt Bisschops.

"In de afgelopen twee jaar hebben we een flinke hap uit de appel genomen", constateert Daan Janssen (D66). "Dat is met name te verklaren door een aantal zure appels waar we doorheen hebben moeten bijten. Nu het economische beter gaat, moeten we ervoor zorgen dat het eigen vermogen weer wordt opgebouwd. Niet door een extra verhoging van de belastingen, maar door onze uitgaven kritisch tegen het licht te houden", vindt D66.

Ook inVENtief spreekt zijn zorgen uit. "Maar gedane zaken nemen geen keer", relativeert Tino Zandbergen. "Vanaf 2018 staat de nieuwe gemeenteraad voor een forse klus om de reserve weer meer body te geven." PP2 haalt aan dat het college zegt 'dit moet anders.' "Dat is makkelijk praten aan het einde van de rit", vindt Carla Brugman. "Daarbij komt nog dat we zomaar 8 miljoen euro kunnen aftikken bij het mislukken van Glasweb. Dan wordt het toch wel erg zorgelijk."

De VVD is al blij dat het college ook inziet dat de reserves de komende jaren weer opgebouwd moeten worden. "Maar de cijfers geven een ander beeld. De komende jaren zakt de algemene reserve nog verder", ziet Ingeborg de Barbanson. "Dit betekent dat we nauwelijks nog investeringsruimte hebben." VVD merkt ook op dat de risicoreserve van het grondbedrijf nog steeds onder de maat is.

Nieuwe fietsroute in centrum Venray

VENRAY | De gemeente wil een nieuwe fietsroute ('de derde ring') introduceren in het centrum van Venray.

Naast de buitenring (de singels) en de binnenring (St.Jozefweg, Langeweg, Paterslaan, Julianasingel en Raadhuisstraat) komt er een derde ring. De buiten- en binnenring is vooral bestemd voor het autoverkeer.

De derde ring moet het fietsen in Venray stimuleren. De nieuwe route zorgt voor een betere verbinding tussen de woonwijken en haakt aan bij de uitvalswegen naar het buitengebied.

Het is nog niet bekend hoe de route gaat lopen. PP2 vindt het in elk geval een goed idee. De oppositiepartij lanceerde al eerder de 'rode loper'. PP2 vindt dat de fietspaden door het hartje van Venray over de pleinen vaak onduidelijk zijn. Door de paden met rood te markeren zijn ze voor iedereen goed zichtbaar. Dat is ook prettig voor het horecapersoneel dat de fietspaden vaak moet oversteken om de terrassen op de pleinen te bereiken.

CDA: te weinig opvang dementie

VENRAY | Er zijn in Venray te weinig opvangplaatsen voor mensen met dementie. Het CDA wijst op de lange wachtlijst van een jaar om voor een woonvoorziening in aanmerking te komen.

Venray wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn. Het CDA krijgt steeds meer signalen dat het aantal ouderen met dementie snel groeiende is. Bij mensen van 90 jaar of ouder is de kans op dementie zelfs 40 procent. Omdat er onvoldoende plaatsen zijn, krijgen de dementerende ouderen vaak niet de zorg die ze nodig hebben, Het is bovendien een flinke belasting voor de mantelzorgers.

Het CDA heeft vanuit de zorg vernomen dat een tweede Vincentiushof 'binnen de kortste keren vol zal zitten'. Vincentiushof telt zeventig opvangplaatsen.

Doordat het aantal ouderen gestaag groeit, en de kans op dementie één op vijf is, doet het CDA een dringend beroep op het college. Om samen met zorgverzekeraars, marktpartijen, zorggroepen en Wonen Limburg aan de slag te gaan zodat er meer voorzieningen komen voor mensen met dementie.

VVD: meer toezicht in winkelcentrum

VENRAY | De VVD wil dat er meer toezicht komt op verkeersmaatregelen in het centrum. Zo wordt er niet of nauwelijks gecontroleerd op fietsen door het kernwinkelgebied.

"Voor veel burgers is dit een belangrijk onderwerp", zegt fractieleider Ingeborg de Barbanson. "Veel inwoners van Venray ergeren zich eraan dat er nagenoeg geen controle plaatsvindt." De VVD wijst erop dat vorig jaar bij veiligheid en handhaving 330.000 euro is bespaard door efficiënter te werken. "De ambities op het gebied van veiligheid en handhaving zijn mager te noemen." De VVD wil dat het college met een visie komt om meer uren vrij te maken voor handhaving. "De raad en zeker de VVD hebben hier met enige regelmaat al om gevraagd."

Jeugd Castenray wint Rollebol

Kessel | Stichting Jeugdwerk Castenray is afgelopen zaterdag winnaar geworden van Rollebol 2017.

Na een dag van grote en kleine spellen verzamelt in het thema 'Middeleeuws Spektakel' en de tocht door Kessel, die als titel meekreeg 'Kessel in rep en roer', had de jeugd uit Castenray zo veel punten verzameld dat de andere deelnemende jeugdclubs het nakijken hadden. Rollebol '17, dat zich afspeelde in de kasteeltuin van kasteel De Keverberg, kreeg hiermee een winnaar die buitengewoon blij reageerde, want op de lange erelijst van Rollebol, komt je de naam van SJW Castenray niet vaak tegen.

De bijbehorende beker werd door alle deelnemers bij de 'Koning' boven op het bordes van het kasteel opgehaald. Rollebol helemaal georganiseerd door vrijwilligers van de deelnemende jeugdclubs kan door het goede weer en het prachtig decor, met een goed gevoel terugkijken en gaan werken aan de volgende Rollebol in Arcen.

Lions: snoeien tegen kanker

Venray | Lions Club Venray gaat snoeiafval van taxussen verwerken voor de actie Snoei tegen kanker.

Bij Intratuin in Venray en Milieupark Venray kan tot 5 augustus taxussnoeisel worden ingeleverd. Lionsclub Venray heeft op beide adressen een goed herkenbaar inleverpunt ingericht. Hoveniers en particulieren met grote partijen kunnen de Taxus-telefoon 06-83870608 bellen, waarna Lions Venray het snoeisel komt ophalen. Met de actie Snoei tegen kanker kan worden bijgedragen aan de productie van een effectief geneesmiddel dat helpt bij de bestrijding van bepaalde kankersoorten. De werkzame stof paclitaxel kan alleen uit taxussnoeisel worden gehaald en tot medicijn worden verwerkt als het jong, zuiver en vers is. Uit taxusafval dat verontreinigd is door zand, steen, blad of hout kan geen paclitaxel gewonnen worden. Het is daarom heel erg belangrijk dat alleen jong, droog en zuiver snoeisel wordt aangeboden. Vang het snoeisel op een oud laken of een stuk plastic op. Lions Club Venray stelt grote draagzakken ter beschikking aan bezitters van taxushagen. Daarin kunnen ze het verse snoeisel verzamelen. Lions Club Venray steunt hiermee de strijd tegen kanker, maar ziet er daarnaast op toe dat de netto-opbrengst die ze voor het snoeisel krijgen van de farmaceutische industrie, gebruikt wordt voor andere goede doelen.

Zo steunen de Lions projecten voor kinderen die lijden aan spierdystrofie zoals onderzoeksprojecten, maar ook vakanties in het Tesselhuus voor kinderen met deze dodelijke spierziekte. Ook het hospice in Venray wordt ondersteunt. Op het eiland Texel staat een speciaal ingericht huis voor kinderen met spierziekten.

Sloop oude hoofdkantoor

Venray | Het oude hoofdgebouw van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg aan de Stationsweg verdwijnt deze nazomer uit het straatbeeld.

Op 28 augustus start de sloop van het karakteristieke gebouw. Vastgoedmanager Maaike van Lipzig: "Voor ons als organisatie een mijlpaal. Het verouderde pand paste niet meer bij onze huidige manier van werken; wij werken volgens het concept 'het nieuwe werken'. Het Dienstencentrum (de kapel), onze huidige werkplek, is een toekomstbestendig hoofdkantoor voor onze medewerkers. De kapel is duurzaam verbouwd en gerealiseerd vanuit de waardes 'verbinden', 'ontmoeten' en 'transparantie'. Met werk-, vergader- en ontmoetingsplekken, een wetenschappelijke bibliotheek en een werkcafé." In maart vond er een open dag plaats waar geïnteresseerden het nieuwe Dienstencentrum konden bezichtigen. Bij de sloop wordt de triomfboog die bij de entree van het voormalige hoofdgebouw staat behouden. Deze krijgt elders op Servaashof een nieuwe bestemming. Het groen wordt tevens behouden en/of herplaatst. Het gat dat ontstaat na de sloop wordt direct aangevuld en ingezaaid met gras.

Haegens chat met jongeren

Venray | Sinds kort is GGD Limburg-Noord officieel aangesloten bij de jongerenwebsite www.JouwGGD.nl.

JouwGGD.nl is dé landelijke jongerensite van de GGD'en en een aantal Jeugdgezondheidsorganisaties. YouTuber Dylan Haegens uit Venray trapt de deelname van GGD Limburg-Noord af met een live chat.

Op zondag 25 juni om 8.00 uur 's ochtends plaatst Dylan Haegens een video op zijn YouTube-kanaal over JouwGGD.nl. In deze Top-10-serie komen onderwerpen aan bod, waarvoor jongeren bij JouwGGD.nl terechtkunnen. Op maandag 26 juni van 16.00-16.30 uur chat Haegens samen met een ervaren chatter van JouwGGD.nl vanuit een leslokaal op het Blariacumcollege in Venlo. Dit zal live te volgen zijn op de website JouwGGD.nl. Jongeren kunnen hun vragen voor de chat insturen naar vraag@dylanhaegens.nl.

De website JouwGGD.nl is een onderdeel van het aanbod voor adolescenten in de regio Noord- en Midden-Limburg. JouwGGD.nl geeft voorlichting aan, begeleidt en ondersteunt jongeren bij allerlei ontwikkelingen door ze te voorzien van betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook is er de mogelijkheid anoniem te chatten met een GGD-arts of jeugdverpleegkundige. In 2016 kende JouwGGD.nl 427.000 unieke bezoekers en werden 5000 chats gevoerd. Deze hoge aantallen geven een duidelijke behoefte aan bij jongeren om met professionals te praten over gezondheidsvragen.

Raayland: geen tropenrooster

Venray | Veel scholen in het zuiden van Nederland hebben dinsdag, woensdag en donderdag een tropenrooster ingesteld. Dat betekent dat de lessen eerder van start gaan en korter duren, zodat de leerlingen 's middags niet in de hitte op school hoeven te zitten.

Dat geldt niet voor het Raayland College in Venray. Na gezamenlijk overleg met collega-scholen in de regio, te weten Horst, Panningen en scholen in Weert, is door de directie besloten geen tropenrooster in te voeren.

Wel wordt docenten geadviseerd tussentijds pauzes in te lassen, zodat leerlingen water kunnen drinken. Ook wordt aan docenten lichamelijke opvoeding gevraagd de sportlessen in aangepaste vorm te geven en plant de roostermaker zoveel mogelijk de lessen in een koeler lokaal.

"Het is een keuze die gemaakt is door de schoolleiding", meldt een woordvoerster. "Het is overal warm en buiten is het warmer dan binnen hier op school. Eerder stoppen betekent ook dat leerlingen eerder zouden moeten starten om geen lessen te hoeven missen. Dat is iets wat wel onderzocht wordt, maar dat kun je niet zomaar invoeren. Daarnaast vindt volgende week de toetsweek plaats en zitten een aantal eindexamenleerlingen nu in de herexamens." Het Raayland College bekijkt de komende tijd wel of bij extreme hitte de invoering van een tropenrooster, waarbij de lessen om 07.30 uur beginnen, uitkomst biedt. Dit schooljaar zal het echter zeker niet meer worden ingesteld.

Verkeersdiploma uitgereikt

Wanssum | Leerlingen van de Venrayse basisscholen hebben deelgenomen aan het landelijke Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland 2017.

Begin april namen 498 leerlingen deel aan het theoretische verkeersexamen. Vorige week werd door 371 leerlingen deelgenomen aan het praktische verkeersexamen. Enkele leerlingen moesten een herexamen doen, maar uiteindelijk slaagden alle leerlingen voor het praktijkexamen en ontvingen het VVN verkeersdiploma en een attentie als aandenken aan hun verkeersexamen.

Foto: leerlingen van groep 7 van basisschool De Peddepoel, na het behalen van hun verkeersdiploma.

Slotconcert HONL in Meterik

Meterik | Op vrijdag 7 juli om 18.30 uur houdt Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) zijn slotconcert om de vakantie mee in te luiden.

Diversiteit aan muziek en zang zorgen voor een 'luchtig' muzikaal programma. Aan het concert verlenen tevens vocalgroep Hoor's uit Horst en de populaire bigband Ça Va uit Venray hun medewerking. Na het concert vult de partyband Bizzy Bizzy de avond muzikaal verder in. Het concert en afterparty zijn gratis toegankelijk. Ook kunnen de aanwezigen van een barbecue genieten. Het concert vindt plaats bij zaal Ôs Kruuspunt in Meterik. Meer informatie op de website www.honl.nl.

Computerclub

Venray | Computerclub Venray houdt elke vrijdag een clubavond in 't Schöpke, Veltumse Kleffen 68. Wie problemen heeft met de computer kan terecht bij de club. Neem alleen de computer mee. Beeldschermen en toetenborden zijn aanwezig. Wordt het probleem verholpen, wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. E-mail info@computerclubvenray.nl, www.computerclubvenray.nl.

Zonnebloem naar Brugge

Venray | De leden van regio Venray van de Zonnebloem vertrokken maandag vanuit Venray voor een vakantie naar Brugge (België).

Tot en met zaterdag verblijven de deelnemers van de Zonnebloem in Brugge, een prachtige middeleeuwse stad met schilderachtige grachten, veel winkels en terrassen. Het hotel waarin de gasten verblijven is geheel in stijl gevestigd in een statig landhuis uit de 17e eeuw. De gasten maken onder andere een stadswandeling, brengen een bezoek aan Oostende en nemen deel aan een rondrit door de regio. Enthousiaste vrijwilligers gaan mee ter ondersteuning en voor de nodige zorg. Zij hopen de vakantiedeelnemers ook dit jaar weer een geweldige week te mogen bezorgen.

Jubileumexpositie Rode Kruis in Venray

Venray | Op zondag 25 juni staat de reizende Rode Kruis Jubileumtentoonstelling op de verkeersmarkt, die door Smile Landweert wordt georganiseerd, in Venray.

In een groot meubel in de vorm van een rood kruis kan het publiek op beeldschermen verhalen zien over Rode Kruis-vrijwilligers van toen en nu; helden en heldinnen die een rol van belang hebben gespeeld in de 150-jarige geschiedenis van het Rode Kruis. De figuren worden gespeeld door acteurs van het Nationale Theater. In het meubel zijn op beeldschermen de verhalen te zien van bijzondere Rode Kruisvrijwilligers: vijftien in totaal. Bijvoorbeeld het verhaal van Pim Kolff, een internist in Kampen en Rode Kruiser in hart en ziel. In november 1944 moet hij midden in de Tweede Wereldoorlog meewerken aan de gezondheidskeuring van 10.000 door de Duitsers opgepakte mannen. Deze mannen zullen – als ze tijdens de keuring gezond worden verklaard – elders in het land of in Duitsland te werk worden gesteld in dienst van de vijand. De arts doet zijn uiterste best zoveel mogelijk mannen te redden door hen kwaaltjes te laten fingeren om hen ziek te kunnen verklaren. De tentoonstelling is gemaakt in het kader van het 150 jarige bestaan van het Nederlandse Rode Kruis. Op 19 juli 1867 tekende koning Willem III in Apeldoorn een Koninklijk Besluit tot oprichting van het Nederlandse Rode Kruis. Dat was vier jaar na de oprichting van het Internationale Rode Kruis, opgericht door de Zwitserse bankier Henry Dunant. Het Rode Kruis is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met meer dan 17 miljoen vrijwillige hulpverleners. In Nederland staan bijna 30.000 vrijwilligers klaar om hulp te verlenen aan mensen in een crisissituatie, EHBO te verlenen bij evenementen, mensen te helpen zelfredzamer te worden en de regels van het humanitair oorlogsrecht te verspreiden. Ook wordt vanuit Nederland jaarlijks intensief hulp geboden aan slachtoffers in ramp- en conflictgebieden. Ook in Venray is het Rode Kruis actief. Vanaf de locatie in de Clockert verlenen tientallen vrijwilligers bijna wekelijks eerste hulp bij evenementen. Het Rode Kruis zie je onder andere bij de ijsbaan, de paardensport, de avondvierdaagse, judotoernooien en op de kermis. Ook in de noodhulpverlening hebben enkele vrijwilligers taken. Bij bevolkingszorg helpt het Rode Kruis mee mensen te evacueren en tijdelijk op te vangen. Het Rode Kruis organiseert ook activiteiten waarbij ze mensen zelfredzaam maakt in tijden van nood. Daarbij moet je denken aan EHBO-cursussen, reanimatiecursussen en workshops veiligheid in en om het huis. In totaal zijn er drie tentoonstellingsmeubels die dit jubileumjaar door het hele land te zien zijn. Eerder stond de tentoonstelling bijvoorbeeld op de bevrijdingsfestivals in Zwolle, Wageningen en Den Haag.

Meeting Corvette op Raceway

Ysselsteyn | Heartbeat Corvette Club houdt op zondag 25 juni haar Meeting Zuid op Raceway Venray in Ysselsteyn. De meeting begint om 12.00 uur.

"De Heartbeat Corvette Club is een jonge, vriendelijke club die meetings organiseert, een eigen clubblad uitgeeft en leden helpt met elke denkbare vraag over de Corvette. We hebben inmiddels zo'n 500 leden die kunnen helpen met (technische) vragen en waarmee iedereen lekker kan kletsen over deze erg besmettelijke ziekte, Corvette-fever", zegt Dennis Rosendaal, regiocoördinator zuid van de autoclub. De club is opgericht in februari 1993, het jaar dat de Corvette 40 jaar bestond, voor en door liefhebbers van de Chevrolet Corvette. Rosendaal: "Het is de enige club in Nederland die zich alleen met de Corvette bezighoudt. Er zijn leden met een auto, die deze graag tonen op een meeting, gemiddeld zes per jaar door heel Nederland, en daar ook elkaars auto willen bewonderen. Er zijn echter ook leden die geen auto hebben en er misschien ooit weleens eentje willen kopen. Ten slotte zijn er nog de leden die geen auto hebben en er ook nooit een zullen kopen, zij willen alleen zo veel mogelijk te weten komen over de auto, modellen verzamelen of documentatie sparen." Op Raceway Venray kunnen de deelnemers zich vanaf 12.00 uur naar hartenlust uitleven op de ¼ mile binnenbaan en de ½ mile oval, ook wel bekend als de snelste oval in Europa. Voor de liefhebbers is er een parcours uitgezet ze hun stuurmanskunsten kunnen beproeven.

Zwerfafval is geld waard

Venray | Heb jij een geniaal plan om het zwerfafval in de gemeente Venray aan te pakken? Doe dan mee met de ideeënwedstrijd 'Voor het oprapen' en maak kans op de hoofdprijs van 750 euro en daarnaast 1000 euro om het uit te voeren.

De gemeente Venray wil zich ontwikkelen tot een frisse en duurzame gemeente. Hierbij hoort een schone leefomgeving, waarbij men het belang inziet van het opruimen en voorkomen van zwerfafval. Alle jeugdsozen in de gemeente willen hieraan graag bijdragen. Zij zijn samen de organisatie ASS (activiteiten samenwerkende sozen) gestart om vanuit de jeugd de krachten te bundelen.


ASS schrijft een ideeënwedstrijd uit waarbij een beroep wordt gedaan op de creativiteit van alle inwoners van Venray. Of je nu scholier, student, ondernemer, of bij een vereniging hoort, iedereen mag meedoen. Belangrijk is dat de deelnemers hun creativiteit de vrije loop laten en met een bijzondere, verrassende oplossing komen waarmee blijvend afgerekend kan worden met het zwerfafval in Venray. Uit alle inzendingen worden de drie beste ideeën gekozen. Deze mogen hun plan uitvoeren (t.w.v. 1000 euro) en krijgen daarnaast een geldbedrag variërend van 300 euro voor de nummer drie tot 750 euro voor de nummer één. De drie beste ideeën van scholieren krijgen elk 150 euro. Het winnende idee biedt niet alleen een oplossing voor het zwerfafvalprobleem, maar is er ook vooral op gericht om een gedragsverandering tot stand te brengen, zodat Venray schoon blijft en bewoners zich bewust zijn van hun omgeving.

Voor meer informatie over de ideeënwedstrijd, kun je de Facebookpagina van ASS raadplegen: Zoek dan op Activiteiten Samenwerkende Sozen. De inschrijftermijn loopt tot 22 juli.

Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray

Venray | Oefensessie op de schuttersweide op donderdag 22 juni. Aanvang: 19.30 uur. Vrijdag 23 juni Sint Jansmis aan het gildenaltaar in de Grote Kerk. Om 19.00 uur in basis-schuttersuniform aanwezig zijn. De eucharistie is om 19.15 uur. Zondag 25 juni neemt St. Jan in deel aan het Gelders Landjuweel 2017 bij de schutterij Sint Isidorus Oud-Dijk. Het vertrek is om 8.30 uur vanaf 't Trumke. De schuttersweide is gelegen op de hoek Ruigenhoek/Scholtenstuk in Oud-Dijk (Didam).

Cursus voor Zorgmaatjes

Venray | Op donderdagavond 6 juli 2017 organiseert de werkgroep Zorgzame Kerk van de kerken in Venray en Horst een cursus voor Zorgmaatjes. Deze avond wordt gehouden in Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray. Vanaf 19.30 uur staat de deur open. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Een introductie van deze methodiek maakt meteen duidelijk wat de kern is van het cursus Zorgmaatje die door de kerken in Venray en Horst wordt georganiseerd. Zorgmaatjes zijn personen die zich voor langere tijd willen verbinden aan kwetsbare mensen die langdurig zorgafhankelijk zijn. Zij gaan een vriendschappelijke relatie aan waarin trouw, gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. Het gaat om elkaar nabij zijn, samen optrekken, zonder agenda. Er hoeft niets opgelost te worden, geen hulp verleend te worden.

Er wordt gezocht naar mensen die zich in kunnen en willen leven in de ander en een gesprek over de 'langzame vragen' niet uit de weg gaan. Daarmee wordt bedoeld levensvragen waar geen snelle antwoorden op zijn. Voor informatie en aanmelding neem contact op met Dionne Boks via e-mail dionne@difra.nl of met Nens van der Wijngaard via telefoon 06-23054875.

Toon Hermans Huis

Venlo | Het Toon Hermans Huis Venlo houdt op maandag 3 juli van 9.30 tot 11.00 uur meditatieve dans onder begeleiding van Kirsten Stockbauer.

Op woensdagmiddag 5 juli wordt onder begeleiding van een gids en enkele medewerkers van het Toon Hermans Huis Venlo een wandeling in de Ravenvennen in Lomm, met als onderwerp De Libellenroute, gehouden. Vertrek om 14.00 uur bij parkeerplaats Spikweien in Lomm of om 13.30 bij de Familiekerk aan de Belletablestraat in Venlo. Opgeven via telefoon (077)3211433 of via e-mail info@toonhermanshuisvenlo.nl. Zie ook www.toonhermanshuisvenlo.nl.

De schoen als kunstwerk

Venray | Art Shoes - shoes in contemporary art - is de grote zomerexpositie in Odapark. Een fascinerende dwarsdoorsnede over de schoen als kunstwerk. Als een antwoord van internationale en Nederlandse topkunstenaars op het gewone leven.

De schoen wordt in Art Shoes opgetild naar een ander niveau: kunst. Mode kruipt daar tegenaan, natuurlijk, maar kunst gaat een wezenlijke stap verder: er worden vragen gesteld. Opvallend veel kunstenaars zijn in hun leven met de schoen bezig geweest, zo zal deze zomer blijken in Odapark. Met sculpturen, schilderijen, grafiek en foto's van meer dan twintig kunstenaars, onder wie Andy Warhol (USA), Hans-Peter Feldmann (DE), Les Deux Garçons (NL), William Sweetlove (BE) en Iris Schieferstein DE.

Odapark-curator Pascalle Mansvelders: "Het gaat hier niet om modieuze gebruiksvoorwerpen, maar om de schoen in de rechtstreekse context van beeldende kunst. Hoe transformeert de dagelijkse werkelijkheid door oog en hand van de kunstenaar? De schoen in Art Shoes is te zien als het antwoord van de kunstenaar op het oh zo gewone waarmee we dagelijks de aarde betreden, de wereld aankunnen, en heel ver kunnen komen."

Tijdens Art Shoes zijn er voor basisscholen en middelbare scholen workshops voor de jeugd, waarbij de schoen in het centrum staat. Er gaan bijzondere rondleidingen plaatsvinden, met doe-activiteiten. In de Odashop zijn gedurende de periode van de tentoonstelling tevens bijzondere cadeaus te koop, gebaseerd op het thema 'schoen', en in het Odacafé zijn lekkernijen rond het thema verkrijgbaar. De opening van de expositie is op zondag 25 juni 2017 om 15.00 uur in Odapark Venray. Aansluitend vindt een performance plaats en om 16.30 uur start een rondleiding door de tentoonstelling met de curatoren, organisatoren en deelnemende kunstenaars.

De expositie is te bezoeken tot en met 29 oktober 2017.

Vier generaties Van Ool op de foto

Venray | Vier generaties bij de familie Van Ool.

Op de foto van links naar rechts: overgrootvader Frans van Ool, vader Jeroen van Ool en opa Jan van Ool samen met de kleine Joaz van Ool, geboren op 16 december 2016.

Gezellige picknick Zonnebloem

Venray | De Venrayse afdeling Rooy van de Zonnebloem organiseerde onlangs een picknick in en rond de accommodatie van Jong Nederland.

Zo'n 85 deelnemers genoten van de ontmoeting, waarbij de activiteitencommissie had gezorgd voor een aantal lekkere hapjes en drankjes. Het prachtige weer maakte het mogelijk om een korte wandeling te maken door de bossen van Vlakwater. Bij terugkeer van deze wandeling werd een tombola gehouden. Zo ging een deel van de aanwezigen met een leuke prijs naar huis. Een heel geslaagde middag.

De Zonnebloem organiseert jaarlijks een aantal van dit soort ontmoetingen voor haar gasten. Bovendien krijgen gasten die dat willen, regelmatig bezoek van een vrijwilliger. De Zonnebloem is er voor mensen met een fysieke beperking.

Foto: Wandeling door Vlakwater. Foto: Jo van Lieshout.

Winkeldieven

Overloon | Twee minderjarige winkeldieven die zaterdag met behulp van geprepareerde tassen allerlei goederen meenamen uit een supermarkt in Overloon zijn in de kraag gegrepen.

Een van verdachten kon meteen door het supermarktpersoneel worden aangehouden. Een tweede verdachte werd na een zoekactie door de politie in de kraag gevat.

Er zijn onlangs meerdere winkeldiefstallen gepleegd in de supermarkt. Het onderzoek naar de diefstallen is in volle gang.

Lourdesreis

Venray | Lourdesgroep Maas en Peel gaat van 2 tot en met 7 september met het vliegtuig naar Lourdes. Er wordt verbleven in een gerenommeerd hotel waar diverse faciliteiten aanwezig zijn voor rolstoelen en er zijn aangepaste kamers.

De reis is bedoeld voor zieke, maar ook voor gezonde mensen, jong of al ouder. Voor informatie: Cristien Goumans, telefoon (0478)636676, 06-23532814 of bij Gertie Jeuken, telefoon (0478)510509.

Vrijdag staat bij de Plusmarkt in Landweert een informatiestand van de Lourdesgroep. Zie ook www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl.

Brukske Bruist: garagesale op 2 juli

Gerda Wolters (links) en Miranda Daenen zijn al leuke spulletjes aan het uitzoeken. Foto: Henk Lammen

Venray | Bewoners van wijken en straten die hun tweedehands spulletjes te koop aanbieden. Het fenomeen garagesale is niet nieuw. In Brukske hebben twee bewoonsters het initiatief genomen om de activiteit ook in deze wijk te introduceren. Op zondag 2 juli is het van 09.00 tot 15.00 uur de beurt aan de Venrayse wijkbewoners om dit idee van Gerda Wolters en Miranda Daenen glans te geven.

Door Henk Lammen

"Het idee om een garagesale te houden, is eigenlijk ontstaan uit een uit de hand gelopen opmerking. Voordat we het wisten waren we bezig om de organisatie van de activiteit op ons te nemen." Miranda Daenen lacht als het waarom van een garagesale in Brukske ter sprake komt. Samen met Gerda Wolters heeft ze wel meteen de schouders eronder gezet om de activiteit tot een succes te maken. "Via vooral verkoopsites op social media hebben we de bewoners in de wijk aangespoord om mee te doen", zegt Wolters.

"We kregen al heel snel vele positieve reacties en tot op dit moment zeventien concrete aanmeldingen. Ik ben optimistisch en ga er vanuit dat uiteindelijk minstens 50 bewoners meedoen." De twee vrijwilligers rekenen zich op voorhand niet rijk, maar zijn er van overtuigd dat er behoefte is aan een garagesale in Brukske.

Wolters: "Brukske Bruist is toch de slogan? Nou, daar spelen wij op in. Er zijn nu al bewoners uit zeven straten die zich hebben ingeschreven. Dat is een deel van de wijk, maar we hopen dat ook de rest van de straten aansluit. Als het weer een beetje meezit, weten we zeker dat de garagesale een succes wordt. We vinden het jammer dat er voor de volwassenen weinig wordt georganiseerd in de wijk. Wellicht is de garagesale voor andere wijkbewoners een stimulans om ook nieuwe activiteiten te organiseren."

De activiteit in Brukske scheelt niet of nauwelijks van garagesales in andere buurten. Het is volgens Daenen en Wolters ook niet de bedoeling zich te onderscheiden. "Het enige waar we door opvallen zijn misschien de ballonnen aan de naamborden van de deelnemende straten. Zodat de bezoekers weten waar ze terecht kunnen." Hoofdzaak is dat er een keur aan tweedehands producten tegen interessante prijzen worden aangeboden. Van speelgoed en kleding tot kunst, boeken, servies en curiosa. Bewoners stellen hun garage open of verkopen vanuit hun oprit, voortuin en trottoir hun spullen.

Voor Daenen en Wolters, beiden wonend in Brukske, is ook het sociaal aspect van het evenement belangrijk. "We leven hier in een multiculturele wijk. Als dit slaagt, moeten ook andere initiatieven in de wijk lukken. We hopen dan ook dat het gezellig wordt, saamhorigheid kweekt onder de bewoners. En zien de bewoners van buitenaf onze wijk ook van een andere kant. Vaak staat Brukske negatief in de publiciteit. Wij willen laten zien dat het ook anders kan."

Aanmelden voor de garagesale op zondag 2 juli kan nog via Facebook (garagesale Brukske) of via telefoon 06-22966908.

Wie, wat, wanneer, waar?

Wie herkent de man op de foto?

Venray | Het Venrayse gemeentearchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de collectie Jan van der Putten, waarvan ook de Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray gebruik mag maken.

Samen geven deze foto's een heel mooi beeld van Venray en de kerkdorpen in lang vervlogen tijden en vormen ze een wezenlijk onderdeel van het Venrayse erfgoed. Het Historisch Platform Venray en RooyNet zetten zich in om het Venrayse erfgoed waar mogelijk te beschermen en de Venrayse historie uit te dragen. Dat doen we onder meer door het publiceren van de oude foto's. Bij veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. In deze rubriek zijn ze op zoek naar gegevens bij de afgebeelde foto. Herkent u iemand of iets op deze foto of hebt u andere informatie over wat er op de foto te zien is? Gegevens doorgeven via info@rooynet.nl of via 0478-586833. Mocht u willen weten wat alle reacties opgeleverd hebben, dan verwijzen we u naar de website van RooyNet onder het kopje 'Opgelost'.

Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

'Droom van kunstenaar'

Sanne Aben (links) en Mariëlle van der Beele zijn twee van de zeven kunstenaars. Foto: Henk Lammen

Venray | Zeven kunstenaars zijn de komende zes maanden gehuisvest in een voormalig leegstand pand in het Schoutenstraatje 8 in Venray. Op zaterdag 1 juli openen zij om 10.00 uur feestelijk de deuren van Atelier Cultura. "Daar droomt toch iedere kunstenaar van. Zo'n locatie in hartje Venray om te werken, maar ook om werken tentoon te stellen."

Door Henk Lammen

Sanne Aben (24) uit Tienray en Mariëlle van der Beele (46) uit Venray zijn twee van de zeven kunstenaars die onder de naam Atelier Cultura een plekje hebben gevonden in het open kunstatelier. "Het idee ontstond vanuit een samenwerking tussen Cultura Venray en de werkgroep centrumvisie van de gemeente Venray. Vanuit de werkgroep centrumvisie worden plannen bedacht om de leegstand in het centrum aan te pakken en Cultura Venray wil lokale kunstenaars nog meer de mogelijkheid bieden om hun werk te presenteren voor een breed publiek. De handen werden ineengeslagen en het idee Atelier Cultura was geboren", vertelt Aben over het ontstaan van dit unieke kunstatelier.

Naast Aben en Van der Beele maken ook Tamara Martens, Job Cox, Annie Druiven, Jet van Enckevort en Karin Juwett deel uit van het project Atelier Cultura. Mariëlle van der Beele, de oudste van de twee kunstenaars, is enthousiast over het nieuwe project. "Ik kom uit een creatieve familie en teken en schilder al mijn hele leven. Ruim vijftien jaar heb ik diverse uiteenlopende creatieve workshops en schilderlessen gevolgd. Sinds een paar jaar schilder ik bij de Masterclass van het Kunstencentrum in Venlo. Ik denk dat dit een droom is van iedere kunstenaar. In hartje Venray werken, laten zien wat je als kunstenaar doet. Hoe een kunstwerk tot stand komt. Voor veel mensen is dat onbekend terrein. Hier kunnen ze zien hoe kunstenaars te werk gaan, vragen stellen, maar ook gewoon genieten van de aanwezige kunst. Iedereen is zo enthousiast, we kunnen niet wachten tot het atelier open gaat." Van der Beele is bij de Kunst Werk Plaats in Venray verantwoordelijk voor de begeleiding van de deelnemers van geregisseerde dagbesteding, communicatie en de inrichting van de expositieruimte. "Mijn passie is het motiveren en enthousiasmeren van kwetsbare doelgroepen, liefst via creatieve projecten. Samenwerking op creatief vlak en zo verbindingen leggen tussen mensen is prachtig. Daarom ben ik vol enthousiasme in het project Atelier Cultura gestapt."

Over anderhalve week is het zo ver. Daarvoor moeten alle kunstenaars hun eigen plekje nog inruimen in het riante pand in het Schoutenstraatje. Volgens Aben snijdt het mes nadrukkelijk aan twee kanten. Een leegstand pand in het winkelcentrum heeft voorlopig weer een bestemming gevonden en zeven kunstenaars kunnen op een unieke locatie werken. "Hoe gaaf is het om midden in het winkelcentrum bezig te zijn met kunst. In dit cultureel straatje waar een dansstudio is gehuisvest, Cultura Venray, een tattooshop en van waaruit Dylan Haegens werkt. Er wordt steeds meer gestreefd naar kunst in de openbare ruimte, kunstenaars die zich presenteren, dit is een unieke mogelijkheid met zeven kunstenaars onder een dak."

Sanne Aben werkt sinds oktober 2016 bij Cultura Venray. Daar kan zij haar passie voor kunst en cultuur in bredere zin inzetten en ontwikkelen. "Na mijn studie aan de kunstacademie heb ik steeds fulltime gewerkt waardoor er niet veel tijd overbleef voor het maken van eigen beeldend werk. Op de kunstacademie ontwikkel je een totaal andere manier van kijken naar de wereld om je heen. Zo ben ik gefascineerd geraakt door de (zo noem ik het dan) secundaire zichtbaarheden in mijn omgeving zoals weerspiegelingen, reflecties en schaduwen. Die bril waardoor je bent gaan kijken gaat na de academie nooit meer af dus ondanks het fulltime werken is de behoefte om iets met deze fascinatie te doen altijd blijven kriebelen. Thuis in het schuurtje schilderde ik zo nu en dan wel en ook bleef ik altijd bezig met video- en fotografie, maar een echt gedegen kunstproces kwam niet op gang. Ik hoop straks in Atelier Cultura weer een ei kwijt te kunnen."

Het atelier is iedere dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur open voor het publiek. Daarnaast organiseren de kunstenaars in hun open atelier activiteiten tijdens koopzondagen.

Maashees: opening schoolmoestuin

Jan Loonen aan de slag met de kinderen in de moestuin. Eigen foto

Maashees | Het idee voor een dorps- en schoolmoestuin bestond al een paar jaren en een locatie was ook al voorhanden. Toch zou het nog tot het najaar van 2016 duren eer de eerste schop daadwerkelijk de grond in zou gaan. De dorpsraad van Maashees kan nu, met gepaste trots, het resultaat presenteren.

Op een voormalige kinderspeelweide had de dorpsraad, met goedkeuring van de gemeente, een aantal jaren geleden al een fruitpluktuin aangelegd. Binnen deze pluktuin is door vrijwilligers uit het dorp geheel uit eigen middelen en door sponsoring verkregen materialen, een prachtige moestuin gerealiseerd. De tuin is omrand met een haagje van appelbes en een afrastering die de konijnen buiten moet houden. Er zijn vijf moesperken aangelegd die jaarlijkse wisselteelt mogelijk maken. Daarnaast is er ruimte voor een ruim assortiment bessenstruiken en een heuse kruidentuin.

De tuin is aangelegd door met name senioren uit het dorp en wordt ook deels door hen onderhouden. Toch richt het gebruik zich met name op de leerlingen van groep 6/7 van de plaatselijke basisschool. In samenspraak met de school is gekozen voor een aanpak waarbij de betreffende groep een jaar lang de ontwikkelingen in de tuin wekelijks volgt van zaadje tot eindproduct. De kinderen waren dan ook al vroeg in het voorjaar bezig met het voor-zaaien van plantjes in kweekbakjes om deze naderhand te verspenen en uit te planten in de moestuin. Ook het onkruidvrij houden behoort tot de wekelijkse taken. Doel van het project is dat kinderen niet alleen veel leren over het (biologisch) telen van groenten en fruit, maar vooral ook dat ze ervaren hoe leuk het is om er mee bezig te zijn. De coördinatie van de werkzaamheden rond de tuin en de begeleiding van de wekelijkse sessies met de kinderen zijn in handen van plaatsgenoot en oud-docent Jan Loonen die zelf ook hobbytuinier is in hart en nieren. De moestuin ligt aan het fietspad tussen de Goeystraat en de Kalverstraat en is nog niet helemaal af. Aan een tafel met zitbankjes wordt nog gewerkt, enkele trellisschermen voor de bessenstruiken moeten nog geplaatst worden en een insectenhotel zou nog een mooie en passende aanwinst vormen. Aan de meest vurige wens, een waterpomp, kan over enkele weken pas voldaan worden. De opening is op zondag 25 juni om 11.00 uur.

Foto: Jan Loonen met de kinderen in de moestuin.

Voor u gelezen

Nat gras van Nico Dijkshoorn

Boekrecensie in Peel en Maas

Venray | Als Nico Dijkshoorn gras ruikt, ligt hij opeens weer op zijn buik naast een bal, samen met veertien vriendjes. Nat gras was het fijnst.

Thuis schrokte hij zijn andijviestamppot binnen twee minuten naar binnen. 'Vanwaar die haast?', vroeg zijn moeder dan. 'Het gras is nat! We gaan slidings unlimited doen.' Willem van Hanegem en Johan Cruijff zouden middelmatige voetballers zijn geweest op kunstgras.

Op gras vallen de spelers op die één zijn met het gras, die begrijpen hoe graag gras de bal omarmt. Aan mensen met een pak en foute schoenen is dat helaas niet uit te leggen. In dit boek met al zijn VI-columns van het afgelopen seizoen doet Nico Dijkshoorn zich opnieuw kennen als liefhebber, bewonderaar en romanticus. En - hoe kan het anders - steekt hij op onnavolgbare wijze de draak met praalhanzen en patjepeeërs. Dit boek is te koop bij Roojboek aan de Schoolstraat 36-38 in Venray, telefoon 0478-728000, of online te bestellen via www.roojboek.nl. Prijs: 14,95 euro.

Open dag scouting De Peelspeurders

Venray | Scoutinggroepen in de regio Venray, waaronder De Peelspeurders, houden op zaterdag 24 juni een grote regionale open dag.

De Peelspeurders in Venray bestaat uit 130 jeugdleden en 50 vrijwilligers. Scouting biedt vrijetijdsbesteding aan jongens en meisjes van 4,5 t/m 18 jaar.

Naast de reguliere groepen biedt De Peelspeurders het scoutingspel tevens aan voor kinderen met een beperking.

In de zogenoemde BE-groepen (bijzondere eisen) geeft de scouting deze jongeren de mogelijkheid om op een zo gewoon mogelijk manier het scoutingspel te kunnen spelen.

Op zaterdag 24 juni van 10.00 uur tot 13.00 uur is iedereen van harte welkom om mee te komen spelen. Meer informatie staat op www.peelspeurders.nl. De open dag vindt plaats op- en rondom scoutinggebouw 't Peppelshuus aan de Oostsingel 41 in Venray.

Peelmuseum zondag open

America | Het Peelmuseum aan de Griendtsveenseweg 69 in America is op zondag 25 juni geopend van 13.30 tot 16.30 uur.

Een gids gaat vertellen over het werken en leven in en bij de peel. De plaggenhut, schaapskooi en de hut van Rowwen Hèze kunnen ook bekeken worden.

Zingen is (g)een kunst

Venray | Op zondag 2 juli geven vier koren een concert in de Engelse tuin in Venray.

De koren Sing, Singeltjes (kinderkoor van Sing) Harmony en Ars Musica treden elk 20 minuten op. Daarna zal zangcoach Maud Stevers een workshop geven, waaraan het publiek kan deelnemen. Sing is een jongerenkoor tot 25 jaar dat popmuziek zingt. Het koor De Singeltjes bestaat uit leden vanaf groep 4. Harmony zingt populaire tot meer gedragen nummers. De muziek van Ars Musica varieert van klassiek tot lichte muziek. De workshop zingen is (g)een kunst door Maud Stevers van Spark Your Life laat de aanwezigen ervaren dat iedereen kan zingen. Het concert begint om 14.00 uur. Aansluitend wordt de workshop gegeven. Het evenement duurt tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom op de het adres Raadhuisstraat 1 in Venray. Meer informatie via Facebook Engelse tuin Venray.

De Locht

Melderslo | In streekmuseum De Locht in Melderslo wordt op zondag 25 juni brood gebakken in de authentieke bakoven. Ook kinderen kunnen daaraan deelnemen. Tevens zijn er voor de kinderen een museumspeurtocht en oude spellen. Leden van het Dyonisosgilde geven een demonstratie likeur maken. De smeden zijn aan het werk en er is een optreden van een groep Syrische asielzoekers. Het museum is alle dagen open van 10.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.museumdelocht.nl.

Cultuurcafé in het Stadspark

Venray | Zondag 25 juni vindt het vierde Cultuurcafé van Cultura Venray plaats.

Ditmaal geen avond in 't Oud Postkantoor, maar een middag in het nieuwe Venrayse Stadspark. Deze middag staat in het teken van cultuur en verbinding. Aanvang: 12.00 uur. Tijdens dit Cultuurcafé kun de bezoekers rondlopen over de cultuurmarkt, waar verschillende kunst- en cultuuruitingen worden beoefend. Zo zijn Kunstatelier Bliss, hairstylist Izzet, Atelier Cultura, Art Makia en Leescafé St. Bernhard van de partij. Ook wordt er de nodige kennis gedeeld door Cultura Venray over het FMV Steunpunt voor het HaFa-muziekonderwijs en de verhuur van het Jerusalemgebouw. Het publiek kan tevens genieten van optredens van Soul Community en muziek van Etan Huijs, Rever-b, Atelier Jerusalem en Musical4all. Ook kan het Venrays Museum gratis worden bezocht, waar alleen deze zondag nog de tentoonstelling Erfgoed op de Rooyse Loper is te bezichtigen. Meer cultuur is te vinden bij de beeldhouwworkshops in de Engelse tuin en de nieuwe expositie Art Shoes in het Odapark. Bovendien kan de toren van de Grote Kerk worden beklommen of de verkeersmarkt op het Schouwburgplein worden bezocht. De middag vindt plaats in het Stadspark aan het Mgr. Goumansplein in Venray en is gratis toegankelijk.

"Ik ben trots op dit team"

Guido Pop zet aan voor een van zijn vele solo's. Foto: Henk Lammen

Venray-Tegelen 6-4 (3-2). Doelpunten Venray: Cornfiel Kroon jr. (3x), Guido Pop (2x) en Roy de Rijk.

Venray | De hockeyers van Venray wonnen zondagmiddag de belangrijke wedstrijd tegen Tegelen. Het duel tussen beide derdeklassers eindigde in een doelpuntrijke 6-4 zege voor de thuisploeg, die door deze winst degradatie wist te ontlopen. Deurne is gedegradeerd uit de derde klasse, Horst speelt komend weekend nacompetitie om lijfsbehoud.

Door Henk Lammen

Het team van coach Cornfiel Kroon sr. werd na afloop hartstochtelijk toegejuicht door de toeschouwers langs de dug-out van de Venrayse hockeyers. In een verzengende hitte werd een zwaarbevochten zege behaald en lijfsbehoud veiliggesteld. Het kostte echter bloed, zweet en tranen voor het piepjonge team tegen de ervaren hockeyers uit Tegelen. "Het was een lastige wedstrijd, zeker ook door de hitte. En het ging moeizaam, maar uiteindelijk hebben we het toch gered", pufte aanvaller Guido Pop na afloop van de hockeythriller op sportpark De Wieën. Venray had een opdracht voorafgaand tegen Tegelen: winnen. Of dit verlammend werkte op de jonge ploeg was niet aanwijsbaar, wel dat de gasten met twee treffers op rij in de beginfase brutaal de leiding namen. Alle goede voornemens aan Venrayse zijde waren aan diggelen. "Ik zag echt de bui al hangen, was bang dat de koppies gingen hangen", aldus Pop, slechts 21 jaar oud en toch al een van de routiniers. "Gelukkig kwamen we daarna sterk terug, maakten gelijk en voor rust zelfs nog 3-2." Belangrijke man in die wederopstanding was Cornfiel Kroon jr. die er twee keer als de kippen bij was om toe te slaan. Pop zelf scoorde op slag van rust de 3-2.

Kroon jr. was het ook die in de rust zijn teamgenoten oppepte. In de schaduw van het tweede veld hield hij zijn ploeg wakker. "Dit is de laatste wedstrijd van het seizoen. We geven zo dadelijk alles, 100 procent!", riep hij met stemverheffing. Zijn vader, Kroon sr., gaf de laatste tactische tips voor de laatste helft van een slopend seizoen. "Zorg dat we goed achter de bal staan en maak gebruik van onze snelheid. En speel met passie." Die boodschap was blijkbaar niet goed overgekomen, want de gasten maakten binnen enkele minuten na rust gelijk: 3-3. Na de treffer van de talentvolle Roy de Rijk maakte Tegelen opnieuw gelijk en drong de thuisploeg terug. Onder aanvoering van Pop en de onvermoeibare aanjager Kroon jr. kreeg het duel de noodzakelijke wending. Na een fraaie solo schoot Pop prachtig de 5-4 binnen, waarna Kroon jr. met zijn derde treffer van de dag de wedstrijd definitief op slot gooide. De zege bespaarde Venray een tripje naar Rotterdam waar komend weekend de nacompetitie voor handhaving wordt gespeeld. "Daar zaten we echt niet op te wachten. Het was al een loodzwaar seizoen, zeker ook door onze smalle selectie. Dat toetje kon ons echt gestolen worden. Ik ben echt trots op het team, de coach en het publiek dat echt met ons meeleefde. Dat we het seizoen zo hebben kunnen afsluiten." Pop was blij dat zijn ploeg in de slotfase de steun kreeg van talentvolle A- en B-jeugdspelers van de Venrayse hockeyvereniging. "Ja, die jongens waren echt top. Met heel veel talent, technisch heel goed, alleen fysiek natuurlijk iets minder. Maar dat komt echt goed." De impulsen vanuit de jeugd zijn volgens Pop, die met ruim dertig treffers topscorer werd van Venray, nodig om door te groeien in de komende jaren. "Met deze jonge jongens er bij, misschien nog enkele versterkingen van buitenaf, kan hier iets moois ontstaan. Ik heb er in ieder geval een goed geval over."

"We vallen niet in de prijzen"

De acht lopers van ATV zijn klaar voor Vaals-Venlo. Foto: Rikus ten Brücke

Venray | Op het hoogste punt van Nederland start op zondag 25 juni voor de 33ste keer de Scopias Estafetteloop over ruim 100 kilometer van Vaals naar Venlo. ATV Venray neemt dit jaar met een team van acht lopers deel aan dit evenement. "Nee, we vallen zeker niet in de prijzen", lacht Venraynaar Pim Stultiens. "Het belangrijkste is dat we er een gezellig dagje van maken."

Door Henk Lammen

Twee jaar geleden werd het bevrijdingsvuur door ATV Venray en Run4Health opgehaald in Wageningen en in estafettevorm naar Venray gebracht ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding. Het lopen als team in een estafettevorm beviel zo goed dat een groep lopers op zoek ging naar een vergelijkbare loop. "En die vonden we in de estafette Vaals-Venlo. Aan deze loop werd door onze vereniging 23 jaar geleden voor het laatst meegedaan. Na een oproep om dit jaar opnieuw deel te nemen, kregen we genoeg reacties om een nieuw team te vormen." De acht atleten vormen een gemêleerd gezelschap. Ultralopers, ervaren atleten en beginners. De 49-jarige Stultiens behoort tot de laatste categorie. "Ik ben vorig jaar maart pas begonnen met hardlopen met de cursus Start to Run. Lekker alles goed en verantwoord opgebouwd. In november liep ik met gemak een wedstrijd over vijftien kilometer." Stultiens is gepakt door het loopvirus. Nieuwe uitdagingen liggen binnen handbereik. "In oktober willen we met een groepje ATV'ers deelnemen aan de halve marathon in Amsterdam en in 2018 staat de marathon in Rotterdam op het programma." Ron Smits, Martin Michels, Ger Litjens, José van de Voort, Rita Voets, Britte Stultiens, Pim Stultiens en Irene van den Eertwegh gaan zondag onder de bezielende leiding van Peter Gijsen in estafettevorm de strijd met de elementen aan. Ruim 100 kilometer waarbij iedere atleet tussen de 10 en 15 kilometer voor zijn of haar rekening neemt. Hoewel er voor de winnaars prijzen klaarliggen, is dat niet de insteek van de Venrayse equipe. Het gaat er vooral om te genieten van de wedstrijd langs prachtige plekjes van het heuvelachtige zuiden naar sportpark Vrijenbroek in Venlo. "Het belangrijkste is dat we samen gaan genieten. Hopelijk is het zondag niet zo heet en wordt het een onvergetelijke happening."

Hockeysters sluiten af met nederlaag

Deurne-Venray 6-3 (2-0). Doelpunten Venray: Joni van Alst (2x) en Stella Wientjes.

Deurne | De hockeysters van Venray sloten de competitie in de reserve vierde klasse zondag af met een 6-3 uitnederlaag tegen de nummer twee op de ranglijst, Deurne. Halverwege het duel keken de gasten tegen een 2-0 achterstand aan. De Venrayse treffers werden in de tweede helft gescoord door de B1-speelsters Joni van Alst (2) en Stella Wientjes. Venray eindigde deze competitie als derde in de reserve vierde klasse.

Roy de Rijk

Venray | In Peel en Maas werd vorige week abusievelijk gemeld dat Guido Pop drie keer scoorde in het duel met Meerssen (4-4).

Dat is echter niet juist. Pop scoorde een van de vier venrayse treffers, de andere drie werden gemaakt door Roy de Rijk.

Nick Joosten terug naar Volharding

VIERLINGSBEEK | Nick Joosten (24) keert terug bij Volharding.

De middenvelder uit Bergen kwam van 2010 tot 2013 al uit voor de Vierlingsbekers.

Joosten ging vier jaar geleden terug naar zijn oude club Montagnards die onlangs uit de vierde klasse degradeerde. Bij Volharding is hij ook actief als jeugdtrainer.

Holthees traint nog door in juni

HOLTHEES | Holthees is een van de weinig voetbalclubs die nog in training zijn. Onder leiding van de nieuwe coach John Klaassens wordt nog tot eind juni doorgetraind bij de vijfdeklasser.

Peter van den Heuvel zal komend seizoen niet meer het doel verdedigen. De ervaren sluitpost gaat zijn loopbaan afbouwen bij de veteranen. Wilco Stiphout is vanwege zijn studie in Nijmegen afgehaakt.

Holthees kan geen nieuwe spelers verwelkomen. Wel is Boy Leisiwal weer van de partij. Hij kwam een jaar geleden over van Venray 2. Vanwege een knieblessure en zijn opleiding speelde Leisiwal nog geen enkel competitieduel voor de blauw-witten.

Vier nieuwe spelers voor BVV'27

BLITTERSWIJCK | Vijfdeklasser BVV'27 kan vier nieuwe spelers aan de selectie toevoegen.

Joost Wijnhoven uit Blitterswijck keert terug van Wittenhorst waar hij in de jeugd speelde. Middenvelder Yilmaz Durgun maakt de overstap van Venray naar BVV'27. Van Volharding komt Sertan Gucuk. Stan Theeuwen is een eigen jeugdspeler die naar de senioren overgaat. Van de huidige spelersgroep vertrekt niemand.

SV Oostrum zoekt trainers

Oostrum | SV Oostrum is op zoek naar trainers voor het JO19-1 elftal en het tweede elftal.

Beide trainers moeten in staat zijn om de spelers te helpen de volgende stap te zetten in hun voetbalontwikkeling. Er ligt een mooie uitdaging voor communicatief vaardige en enthousiaste trainers om de talenten binnen deze teams verder te ontwikkelen. Interesse? Neem contact op met Hans Custers via telefoon 06-12461935 of met Roy Willems 06-54223084.

Wim Jenniskens vrijwilliger van het jaar

Venray | Wim Jenniskens is afgelopen weekend uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar van voetbalvereniging SV Venray.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, ook bij SV Venray. Zeven keer per jaar wordt een vrijwilliger van de maand in het zonnetje gezet en tijdens de jaarlijkse feestavond wordt hieruit de vrijwilliger van het jaar gekozen. Wim Jenniskens is al bijna 38 jaar lid van de vereniging, begonnen als leider bij de E-afdeling. Hierna heeft hij bijna alle afdelingen van de vereniging onder zijn hoede gehad, is tussendoor nog een aantal jaren hoofdleider geweest van de A en heeft zich daarna in dienst gesteld van de A1. Ook heeft hij vier jaar begeleiding bij de B1 op zich genomen en is nu alweer vijf jaar en niet te missen ondersteunende kracht bij de A1. Wim geeft al die tijd zijn hart aan de vereniging. Hij is een niet te missen persoon in de begeleiding bij het vaandelteam van de jeugdvereniging. Hij regelt de opvang van de scheidsrechter, de tegenstander en zorgt dat alles tot in de puntjes geregeld wordt, kortom een visitekaartje voor de vereniging. Een niet te missen vrijwilliger en daarom met trots op de voorgrond mag treden als de vrijwilliger van het jaar.

De tweede plaats werd gedeeld door de overige genomineerden: John de Bruin, Ron Clevers, Lottie Keizer, Peter Ermers, Hennie Hanen en Twan Driessen.

PDV De Zwaluw

Uitslag wedvlucht Chevrainvillers: vijftien deelnemers, 123 duiven. 1, 2, 10, 11 H. Strijbosch. 3, 8, 14, 23, 25 W. Bouten. 4, 16, 22 Reijnders-Cuijpers. 5, 6, 24 W. Heynen. 7, 17, 18 Chr. Gerrits. 9, 15 H. Peeters. 12, 20 H. Arts. 13 M. Stiphout. 19, 21 P. Loonen.

Uitslag wedvlucht St. Vincent Tyrosse: zes deelnemers, 26 duiven. 1, 4 W. Heynen. 2, 5 H. Arts. 3, 6 J. Hofmans. 7 Gebr. V.d. Homberg.

BC Rooy

De laatste zitting van de butlercompetitie is gespeeld.

De besten in lijn A: 1. Thea Biessels en Els Hendriks 40 imp. 2. Theo Jakobs en Wim Manders 33 imp. 3. Anny v.d. Munckhof en Jan Simons 32 imp. Lijn B: 1. Nelly Penninx en Alda Verhoeven 41 imp.2. Ger van Dijck en Annie Jansen 37 imp. 3. Mien Kuenen en Truus Kusters 36 imp.

BC2002RV

De slotdrive is in twee gemengde lijnen gespeeld. De besten in lijn A: 1. Math Keulards en Corrie Hartong 74,38%. 2. Jan van Casteren en Henny Rohrich 65%. 3. Piet van Aar en Sef Raedts 63,75%. Lijn B: 1. Mien Kuenen en Truus Kusters 65,91%. 2. Jan Janssen en Dries Albers 61,39%. 3. Maarten Meulendijks en Kees Verheij met 59,83%. Op 7 september start het nieuwe seizoen.

NRBC

Zitting zes van de zomerladder is gespeeld. De besten in lijn A: 1. Corrie Hartong en Siem Leyen 60,76%. 2. Miets Bisscheroux en Antoinette Coppus 57,99%. 3. Hannie Koppes en Giel Terwijn 57,64%. Lijn B: 1. Bert en Carla van Kempen 67,92%. 2. Bella Huisman en Marga Steemers 61,25%. 3. Wiel Stoffels en Riet Willems 59,17%.

BC Venray

Met wat minder leden zijn de laatste avonden ingegaan.

De besten in de gele lijn: 1. Frank Bender en Piet van Genugten. 2. Stephen Barnes en Wim Vervuurt. 3. Klazien Baak en Annie van den Munckhof. Rode lijn: 1. Lucie Hendriks en Charlotte Timmermans. 2. Gerrit Boekholt en Herman Verheijen. 3. Toos Smits met Rieneke de Weert en Corrie Borssen met Hilde Koolen. Vanavond is de voorlaatste speelavond van dit seizoen.

HSV Royals

Uitslagen

Jun. Royals-Starlights 8-10

Pup. Bullfighters Cuijk-Royals 5-18.

ATV Venray

Halve Marathon Amersfoort: MSEN: 111e Paul Brown 1:40,03

Schottegatloop Curaçao, 17 kilometer: M60: 1e John de Rooij 1:10,08

Genneperhuysloop Gennep: 5 kilometer: V40: 5e Nel Selten 23,47. Mannen: 1e Sjors Thielen 15,46

10 kilometer: Vrouwen: 1e Yvonne Steegh 45,02. Mannen: 1e Roy Dennemans 35,33

Agenda: 24 juni Merselo Merseloop

27 juni Weert Limbra-Baan-Circuit 3e wedstrijd

4 juli Venray Limbra-Baan-Circuit 4e wedstrijd.

Motorcross

Uitslagen:

Holten (KNMV)

ONK quads

4. Joe Maessen (Ysselsteyn)

5. Romé Huibers (Oirlo)

8. Johan Gommans (Oirlo)

NK quads

18. Daan van Rijswijck (Oirlo)

Summer Party

Venray | TC Venray houdt op zaterdag 8 juli voor de tweede keer de WTF Summer Party, voor haar jeugdleden en voor andere kinderen of jongeren die zin hebben in een sportieve middag.

WTF staat voor Wij Tennissen Fanatiek. Naast games en varianten op het tennisspel, is er muziek, eten en drinken. De locatie is bij TC Venray aan de Kempweg. Jos Baljet van de organiserende jeugdcommissie: "Vorig jaar, na de eerste editie van de WTF Summer Party, hebben de leden en hun introducés ons laten weten dat ze hoopten op een herhaling. Ze vonden het leuk om op zo'n manier een middag en avond door te brengen met hun vrienden en tennisgenoten, buiten de trainingen en competities om. Iedereen is heel sportief bezig geweest met de games en de workshops. En natuurlijk muziek, eten, drinken en gezelligheid!" Wie geen jeugdlid is van TC Venray en toch wil komen kan zich aanmelden via wtfsummerparty@gmail.com.

Jos Janssen wint herentoernooi

Venray | Voor de tweede maal is op het Bouledrome-complex aan de Hoopweg een jeu-de- boules-herentoernooi georganiseerd en met succes. Het weer was prima en de deelnemers hadden er veel zin in. Vier wedstrijden moesten er gespeeld worden met telkens iemand anders en tegen telkens iemand anders. Sommige wedstrijden waren vlug gespeeld, andere duurden behoorlijk lang en daardoor was er ook flink wat spanning. Iedereen heeft evenveel kans, iedereen wil winnen. Iedereen was na afloop zeer tevreden.

Alleen Jos Janssen en Harrie Voermans wonnen alle vier de wedstrijden.

1e Jos Janssen van JBC Venray, 4W 29p.

2e Harrie Voermans van JBC Venray, 4W 16p.

3e Jan van de Pas van de Piëlboulers, 3W 23p.

4e Herman Keijzers van de Piëlboulers, 3W 14p.

5e Hay Potten van de Piëlboulers, 3W 14p.

6e Johan van Maris van JBC Venray, 3W 9p.

7e Toon van Rens van de Hedse Boulers, 3W -1p.

8e Herman van Limbeek van BC Oostrum, 2W 16p.

9e Toon van de Pas van de Piëlboulers, 3W 9p.

10e Antoon van der Meulen van JBC Venray, 2W 6p.

11e Harrie Janssen van de Lönse Boulers, 3W 3p.

12e Rene van Erkelens van JBC Venray, 2W 2p.

Jos Janssen ontving de felbegeerde wisseltrofee. Ook ontvingen de eerste drie uit handen van de organisatie een enveloppe met inhoud.

Mijling Open Bridge Drive

Overloon | Op zaterdag 17 juni werd wederom de jaarlijkse Mijling Open Bridge Drive te Overloon georganiseerd.

De Mijling Open Bridge Drive werd georganiseerd door de plaatselijke bridgeclub in de Raaijhal.

Bij een nagenoeg volledige bezetting werd er voor de achtste maal gestreden om de diverse prijzen en de Mijling-wisseltrofee. Naast de eigen leden kwamen verreweg de meeste bridgers uit omliggende dorpen.

Tijdens de middagdrive werden er 24 spellen topintegraal gespeeld. Een eerste hoge notering was nog geen garantie tot uiteindelijk succes. Na een uitstekend koud en warm buffet werden in de avonddrive de laatste achttien spellen topintegraal gespeeld. De uiteindelijke winnaars werden Cor Rovers en Diny Rovers uit Maria Heide (foto). Volgend jaar staat de negende Mijling Open Bridge Drive gepland op zaterdag 16 juni.

Uitslagen HSV 't Alvertje

Uitslag tweede wedstrijd om de vijverkoningstitel: 1) Antoon Langenkamp. 2) Peter Gerrats. 3) Wiel Janssen. 4) Henk Kamerman. 5) Jan Sanders.

Uitslag tweede wedstrijd uit de methodfeederserie met de vaste hengel: 1) Henk Ermers. 2) Eric Mans. 3) Jan Sanders. 4) Jos Janssen. 5) Peter Gerrats. Van vrijdag 23 juni 18.00 uur tot en met zondag 25 juni 12.00 uur wordt er een karperkoppelwedstrijd gehouden waarbij veertig uur non-stop wordt gevist.

Op dinsdag 27 juni is de vierde wedstrijd om de vijverkoning. Deze worden gevist in vijver 1 van 18.30 tot 21.30 uur. Nummers afhalen is uiterlijk om 18.00 uur. Op zaterdag 1 juli is de derde wedstrijd uit de methodfeederserie met de vaste hengel. Er wordt dan gevist in vijver 4 van 12.00 tot 16.00 uur.

Loting van de plaatsnummers is om 11.00 uur. Aanmelding kan tot donderdag voorafgaande aan de wedstrijd, 20.00 uur, bij Henk Theeuwen, telefoon (0478) 571311 of via e-mail henk.theeuwen@home.nl. Nieuwe leden kunnen voor een vispas terecht bij Van de Ligt Allicht in Wanssum en bij dierenspeciaalzaak XXL in Venray. Wie lid wil worden kan contact opnemen met Pieter Kunen via e-mail info@hsvhetalvertje.nl of telefoon (077)3662920.

Tien aanwinsten dames SV Venray

Venray | De vrouwen van SV Venray mogen aan het begin van het nieuwe seizoen maar liefst tien nieuwe speelsters begroeten.

Door Henk Lammen

Van eredivisionist Achilles'29 komen Guusje Eijkmans en Annet van Hout over, twee speelsters met een verleden bij SSS'18. Van die club komt Floor Tacken over. Elianne Hobbelen en Anne Hegger zijn twee nieuwe aanwinsten van Venlosche Boys, terwijl Lois van Bommel overstapt van FC Eindhoven.

Bo Timmermans (SV Leunen), Imke Verheijen (VV Katwijk), Lucy Hagens (Wittenhorst) en Rowanne Vroomans (Nuenen) completeren het tiental. Tegenover deze komst staat het vertrek van vier speelsters. Keepster Sanne de Boer is gestopt, Lotte Koppers speelt volgend seizoen in dames 3 van SV Venray, terwijl Nadieh v.d. Einden (ZSV) en Nina Litjens (Udi'19) elders gaan spelen.

SV Venray start op donderdag 17 augustus een reeks van oefenduels in eigen huis. Die dag is eersteklasser Amstenrade te gast. Op zondag 20 augustus is Venray gastheer van Borussia Mönchen-Gladbach 2, vergelijkbaar met het niveau van een hoofdklasser. Op vrijdag 25 augustus ontvangt Venray eredivisionist Achilles'29, terwijl de oefencampagne op dinsdag 29 augustus wordt afgesloten tegen topklasser FC Eindhoven.

Wandelvoetbal in de wijk

Venray | In wijkcentrum 't Stekske in Venray wordt op maandag 26 juni vanaf 10.00 uur een kennismakingsbijeenkomst gehouden over wandelvoetbal.

Na een korte presentatie wordt er op het trapveldje in de wijk een clinic verzorgd door de VVV-Venlo OldStars. VIA VVV, de maatschappelijke stichting van VVV-Venlo, en Venray Beweegt nodigen geïnteresseerden uit om kennis te komen maken met deze nieuwe voetbalvorm en gezellig een balletje mee te trappen. Wandelvoetbal is voetballen zonder te rennen. Behalve dat er niet mag worden gerend, mag de bal niet boven heuphoogte komen en is het maken van slidings niet toegestaan. "Deze regels zijn bedoeld om de fysieke belasting laag te houden en blessures te voorkomen", aldus Ankie Billekens, projectleider bij VIA VVV.

Naast het voetballen gaat het bij wandelvoetbal vooral ook om de gezelligheid. In tegenstelling tot wandelvoetbal bij de vereniging, is wandelvoetbal in de wijk niet specifiek bedoeld voor 60-plussers. Iedereen die het gezellig vindt om dicht bij huis een balletje te trappen is welkom. In het vorige artikel is abusievelijk de verkeerde datum vermeld. De clinic wandelvoetbal in de wijk vindt dus niet plaats op dinsdag 27 juni, maar op maandag 26 juni. Daarnaast verzorgen de VVV-Venlo OldStars op woensdag 28 juni vanaf 13.30 uur nog een clinic bij SV Oostrum.

Sporting ST JO 11-2 kampioen

Heijen | Sporting ST JO 11-2 is onlangs gekroond tot voorjaarskampioen door de uitwedstrijd tegen Heijen met 1-7 te winnen.

Het team van Sporting ST JO 11-2 werd hierdoor ongeslagen kampioen.

Van de tien gespeelde wedstrijden wist de ploeg er negen te winnen en werd er een keer gelijkgespeeld.

Vierde plaats Joe Maessen

Holten | Voor de regionale quadrijders stond afgelopen zondag een wedstrijd voor het NK en ONK quads op het programma in het Overijsselse Holten. Bij het ONK verschenen Johan Gommans (Oirlo), Romé Huibers (Oirlo) en Joe Maessen (Ysselsteyn) aan het starthek.

In de eerste manche pakte Joe Maessen (foto) de kopstart. Maessen hield enkele ronden de leiding vast, maar moest hij halverwege de manche het tempo laten zaken door een blessure die hij drie weken terug in Duitsland heeft opgelopen. Hierdoor moest hij Marc de Vries (Zevenhoven) en Ricardo Phoelich (Wychen) voorbij laten gaan en eindigde hij als derde in de manche. Achter hem eindigde Romé Huibers op een vijfde plaats.

In de tweede manche was Romé Huibers als snelste weg van de regionale rijders. Hij legde hiermee een mooie basis om in deze manche als vierde te eindigen. Maessen had een mindere start en moest genoegen nemen met een zesde plaats in de manche.

In het dagklassement eindigde Maessen als vierde net voor Huibers, die vijfde werd. Johan Gommans behaalde met een negende en elfde plaats in de manches een achste plaats in het dagklassement. Bij het NK quads (KNMV) was Daan van Rijswijck de enige regionale deelnemer. Voor van Rijswijck werd het een dag om snel te vergeten. In de eerste manche reed hij achter op een concurrent waardoor hij op een ronde achterstand kwam. Van Rijswijck reed de manche nog wel uit, maar kon de tweede manche niet meer van start gaan door een kromme stuurstang.

Foto: Maycel de Bruijn.

Kuiper start Daags na de Tour

BOXMEER | Het profpeloton van Daags na de Tour in Boxmeer wordt maandag 24 juli op gang geschoten door Hennie Kuiper.

De tegenwoordig in Enschede wonende oud-wereldkampioen (1975 in het Belgische Yvoir, voor Roger de Vlaminck en Jean-Pierre Danguillaume) hield in de jaren zeventig en tachtig de wielerliefhebber gekluisterd aan radio en tv tijdens de Tour de France. Twee keer werd de klimmer tweede (in 1980 na Joop Zoetemelk) en in 1977 na de Fransman Bernard Thévenet, die later toegaf doping te hebben gebruikt. Kuiper en Zoetemelk werden in 1980 tijdens Daags na de Tour voor het oog van vele tienduizenden wielerfans gehuldigd in Boxmeer.

Kuiper, die onder meer deel uitmaakte van de legendarische Raleigh-ploeg van Peter Post, won vier Tour-etappes, waaronder in 1977 de rit naar Alpe d'Huez. De boerenzoon uit Denekamp (Nieuw-Deurningen) werd in 1972 olympisch kampioen in München en verschillende keren Nederlands kampioen in het veld en op de weg. Hij is de enige Nederlander die de vier meest aansprekende klassiekers op naam wist te schrijven: Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix, Ronde van Lombardije en Ronde van Vlaanderen. In april dit jaar kreeg Kuiper (1949) een eigen museum dat is ondergebracht in de boerderij in Denekamp waar hij opgroeide. Oud-premier Dries van Agt verrichtte met Jan Janssen en Joop Zoetemelk de opening. In zijn toespraak besteedde Van Agt ruimschoots aandacht aan de wielerronde van Boxmeer van 1977.

De Kindersofa open in Venray

Venray | Na maanden van voorbereiding en hard werken is de nieuwe locatie van Kindercentrum de Kindersofa een feit.

Daarom vierde De Kindersofa afgelopen weekend officieel de opening. Drie dagen lang stonden de deuren open voor genodigden, familie, vrienden, medewerkers en natuurlijk ook de ouders, kinderen en andere geïnteresseerden. Op vrijdag ging het feestelijke weekend van start met een avond voor genodigden en familie. Gevolgd door de familiedag, voor ouders en kinderen van de locaties Merselo en Venray. En op zondag werd het feestelijke weekend afgesloten met een Open Huis voor alle geïnteresseerden. Het pand aan Bosweg 48 is helemaal opgefleurd en vrijwel volledig opnieuw ingericht. Er zijn nieuwe keukens op de dagopvanggroepen, nieuwe toiletten en een prachtig aangelegde tuin, waar voor alle leeftijden voldoende te doen en te beleven valt. De op maat gemaakte leeshoek 'de bedstee' bij de BSO het Dierenbos valt bij de kinderen ook al goed in de smaak. Tijdens het openingsweekend maakte vrijwel iedereen wel een opmerking over de prachtige locatie, waar duidelijk aan te zien valt, dat hier met passie en oog voor detail aan gewerkt is. Direct na het Hemelvaartweekend gingen ze in Venray al van start met de dagopvang en BSO, waardoor ze al in de gelegenheid zijn gesteld om de eerste ervaringen onderling uit te wisselen en daar waar nodig enkele kleine aanpassingen te doen. De eerste weken geven Jessie, Mieke en teamleden een goed gevoel. Dat kan ook bijna niet anders, als je kijkt naar wat er gerealiseerd is. Op deze locatie wordt gewerkt in kleine groepen voor de dagopvang en is de BSO op basis van leeftijd ingedeeld. De ruime openingstijden van 7.00 tot 19.00 uur, zoals die bekend zijn van de Kindersofa zijn ook op deze locatie van toepassing.

Voor meer informatie neemt contact op met Jessie of Mieke door te bellen naar 0478-561926 of 0478 226056 of te mailen naar kindercentrum@kindersofa.nl.

Garagesale Antoniusveld

Venray | In de wijk Antoniusveld wordt op zondag 25 juni van 10.30 tot 15.00 uur een garagesale gehouden.

Vanuit de garage en de oprit verkopen de wijkbewoners goede en gebruikte spullen. De wijk zet daarmee letterlijk haar deuren open voor bezoekers uit Venray en omgeving. Al wandelend of fietsend door de wijk kan er tussen de uitgestalde waren gesnuffeld en gekocht worden. De verkooppunten zijn herkenbaar aan de vlag die deze dag uithangt.

Bij het informatiepunt op de Sigaar aan de St. Antoniusveldweg kunnen de bezoekers terecht voor informatie en een plattegrond met de verkooppunten. De garageverkoop is een activiteit van de Commissie Activiteiten uit de wijk. Aanmelden is nog steeds mogelijk tot 22 juni.


Venray passeert weer de revue

Venray | Een jaar of dertig geleden passeerde Venray de revue. De deelnemers denken nog steeds met veel plezier terug aan een periode van zes maanden van vele uren repeteren.

Het leidde uiteindelijk tot zes uitverkochte voorstellingen van Venray passeert de revue in Schouwburg Venray. Een groep mensen die destijds actief was bij de realisatie van de revue wil het gevoel van toen nogmaals oproepen tijdens een reünie op vrijdag 20 oktober in de vernieuwde schouwburg van Venray.

Mensen die ook nu van de partij willen zijn om herinneringen op te halen, zijn van harte welkom. Voor meer informatie kan men telefonisch contact opnemen via 06-27243812 (tussen 18.00 en 19.00 uur). Verdere informatie voor aanmelden volgt via de Facebookpagina van Venray passeert de revue. Aanmelden kan via venraypasseertderevue@hotmail.com.

PC St. Jan

Velden | Hieke Kreuzer heeft met paard Bliksem de eerste prijs in de klasse B met 209 punten behaald op een selectiedressuurwedstrijd in Velden.

In de klasse L1 werd Jenske van Dongen met Geisha eerste met 202,5 punten. Ook in de klasse L1 wist Tamara Yapru met Griet van de Pluum de tweede prijs in de wacht te slepen met 197,4 punten. Sannah Kreuzer mocht met Romanov Boy H de tweede prijs in ontvangst nemen in de klasse M1 met 196 punten.

Bij de pony's wist Zoey Bömers de klasse DE L2 op haar naam te schrijven met pony Cartousch en 199 punten. In de tweede proef wisten zij ook nog de vierde prijs te behalen met 193 punten. Femke Jansen werd eerste met pony Fedor in de klasse C L1 met 191 punten. Esmee van der Sterren werd met pony Elwi's Adorable eerste in de klasse C B met 206,5 punten. In de tweede proef wist ze eveneens een eerste prijs te behalen met 196,5 punten.

In deze klasse werd Marissa Schaap tweede met 186 punten. Maud Verhoeven mocht met pony Casper de derde prijs in ontvangst nemen in de klasse DE L1 met 207,5 punten. Coen Philipsen heeft deelgenomen aan de Almelose Ruiterdagen. Met zijn pony Bianca werd hij vijfde in de klasse D B springen. Juul Michels wist bij een springwedstrijd in de Mortel op de eerste plek te eindigen met pony Bambine in de klasse DE L. Petra van Dijck-Claessens heeft deelgenomen aan een springwedstrijd bij de Peelbergen in Kronenberg. Met Bon A'parte werd ze eerste in de klasse Z. Met Gantira mocht ze de derde prijs in ontvangst nemen in de klasse M. Verder is Van Dijck met haar paarden naar Helden geweest. In de klasse L wist ze met G-Star de vierde prijs te behalen. De klasse Z wist ze op haar naam te schrijven met paard Bon A'parte.

Bedden voor Helpende Handen

Chennai | Na een lange boottocht, via de Middellandse Zee en het Suezkanaal, is het containerschip met de ziekenhuisbedden zaterdag eindelijk aangekomen in de haven van Chennai.

Na de nodige douaneformaliteiten werd de container vrijgegeven. Omdat de container e hoog was, hij kon niet onder de vele elektriciteitsdraden door, moesten de spullen overgeladen worden in een klein vrachtwagentje. Steven Vidyaakar en zijn mensen van Helpende Handen, een project dat vanuit Venrayal jaren wordt ondersteund, stonden verbaasd hoeveel er in deze enorme container geladen was: 50 bedden, matrassen, nachtkasjes, een beval-bed, medicijnkarretjes, een rolstoel, krukken, thermometers, tandarts-benodigdheden, twee microscopen, hoeslakens, etc. Zij waren erg opgetogen over deze meer dan welkome overwegend tweedehands ziekenhuisbenodigdheden uit Nederland.

Themawandeling muziekjaar

Deurne | VVV Deurne houdt op zondag 2 juli een muzikale verrassingstocht met als thema Deurne Muziekjaar.

Onder leiding van een VVV-gids beleven de deelnemers een stukje muzikaal heden en verleden van het dorp. De wandeling eindigt op de Markt bij Plein Vijf, waar zanger Bart van Lierop op z'n Brabants afsluit. Deelname gratis, aanmelden verplicht. Opgeven kan bij VVV Deurne tot 1 juli 14.00 uur of via telefoon (0493)323655. De wandeling start om 15.00 uur vanaf de VVV Deurne aan de Markt 14. Kijk voor informatie op www.muziekjaar.nl.

Winnaar Gerrit Janssentrofee

Venray | In een onderling kampioenschap van biljartclub t Schruufke heeft Piet Ewals beslag weten te leggen op de Gerrit Janssentrofee.

In de finale versloeg hij Jef Willemse met een minimaal verschil. Hij scoorde gemiddeld 1.8. Op de foto de trotse winnaar (op de voorgrond ) met sponsor.

PC Ons Genot

Westerbeek | Suzanne Hendrikx heeft in Westerbeek de derde prijs behaald met Forlan in de L1 dressuur.

20 / 24

Ars Musica

Het koor kan aanvulling gebruiken van zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van veertig tot zestig jaar. De repetities worden elke dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur gehouden in De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 in Venray. Voor meer informatie: voorzitter Jo van Lieshout, telefoon (0478)512905. Afmelden kan bij Sylvia Hudales via telefoon (0478)568561. Zie ook www.arsmusicavenray.nl.

Gemengd koor Het Zonnelied

Zingen van de mis op zondag 2 juli om 11.00 uur. Inzingen om 10.30 uur. Maandag repetitie om 20.00 uur in de Paterskerk. Afmelden bij Lies Geuijen via telefoon 582985. Voor informatie kan contact worden opgenomen met A. van Steen via telefoon 588131, bezoek een repetitie op maandagavond of e-mail gemengdkoorhetzonnelied@gmail.com.

Sing

Op woensdagavond repetitie met het koor. Het kinderkoor (in de leeftijdscategorie van groep 4 tot en met 8 van de basisschool) repeteert van 18.30 tot 19.30 uur. Het jongerenkoor, in de leeftijd vanaf 12 jaar, repeteert van 19.30 tot 20.30 uur. Beide koren staan onder leiding van dirigent Jacqueline Fijnaut en repeteren in jongerencentrum The B aan de Sportlaan 2 in Venray. Wie het leuk lijkt om een keer mee te doen, is van harte welkom. Voor meer informatie www.singvenray.nl, telefoon (0478)580925 of e-mail info@singvenray.nl.

Venrode Voices

Ruim veertig vrouwen zingen popsongs, musicals en ballades. Repetitie elke woensdag. Voorbereidingen voor de uitvoering van Hair zijn in volle gang. Meer weten over het popkoor of een optreden boeken? Bezoek www.venrodevoices.nl of neem contact op met het secretariaat via e-mail secretariaat@venrodevoices.nl.

Confetti

Confetti is een close harmony groep bestaande uit een twintigtal dames en heren. De repetities op woensdag zijn van 20.15 tot 22.15 uur in het gebouw van Omroep Venray aan de Langeweg. Confetti is op zoek naar mannenstemmen. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.confetti-venray.nl of langskomen op woensdag.

Zangers van St. Frans

Repetitie voor alten en sopranen op vrijdag 23 juni om 19.15 uur. Om 20.15 urur komen de bassen en tenoren erbij om samen te zingen tot 21.15 uur. Daarna gaan de mannen nog door tot 22.30 uur. Dinsdag 27 juni om 19.00 uur repetitie voor de alten en sopranen tot 20.00 uur. Daarna komen er nog enkele mannen voor de stemvorming tot 20.30 uur. Zondag 9 juli zingen in de Paterskerk. Jongens en meisjes vanaf acht jaar, die graag zingen, zijn welkom bij het koor. Kom gerust binnen in de Galmhut aan de Langeweg 92 in Venray op dinsdag of vrijdag rond 19.30 uur om eens te kijken hoe het er aan toe gaat. Ook tieners tot 19 jaar zijn van harte welkom. Afmelden kan bij A. de Vries via telefoon 06-53807921.

Kamerkoor Contrast

Het koor bestaat uit een veertiental vrouwelijke leden. Op dinsdag van 20.00 tot 21.30 uur repetitie in de vergaderruimte onder de sacristie van de Grote Kerk in Venray. Het repertoire is divers, van oude tot hedendaagse muziek. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Bezoek eens vrijblijvend een repetitieavond. Voor meer informatie: dirigent Ad Voesten via telefoon (077)3662479 of e-mail avoesten@xsall.nl. Zie ook www.kamerkoorcontrast.nl.

Venray's Mannenkoor

Repetities donderdagen 22 en 29 juni vanaf 19.30 uur in De Witte Hoeve aan de Gasstraat 5 in Venray. Afmelden voor repetities kan via e-mail afmeldenvmk@ziggo.nl of via telefoon 06-28159568.

Mannen die lid willen worden, kunnen vrijblijvend binnenlopen om een repetitie bij te wonen. Ook kunnen ze zich melden bij een van de koorleden of via info@venraysmannenkoor.nl. Oud papier kan naar de VMK-container bij de Welkoop aan de Zuivelweg in Leunen worden gebracht. Voor meer informatie omtrent het koor en andere activiteiten kijk op www.venraysmannenkoor.nl.

Venray's Gregoriaans Koor

Op zondag 25 juni zingen in de Paterskerk om 11.00 uur. Zangers in uniform aanwezig zijn om 10.30 uur. Maandag 26 juni repetitie in het repetitielokaal van de Grote Kerk om 18.30 uur.

Het koor bestaat uit 23 mannen die het Gregoriaans zingen en staat onder leiding van Ad Voesten. Belangstellenden en nieuwe zangers zijn van harte welkom. Voor meer informatie: Ad Voesten, telefoon (077)3662479 of bij Chrit Janssen, telefoon (0478)585621. Afmelden kan bij Aldert Lukken via telefoon (0478)585189.

Koor Chrisko

Wekelijks repetitie op maandag om 19.30 uur. Zaterdag 15 juli 18.00 uur heilige mis Paterskerk. Daarna vakantie tot 10 september. Bezoek www.chrisko.nl voor verdere informatie of informeer bij Marly de Haart, telefoon 588176 of Norma Ansinger, telefoon 585234.

Crescendo

Crescendo is een koor voor 50 Plussers die met plezier zingen.

Zingt U ook graag ? Dan bent U van harte welkom om tijdens onze repetitie kennis te komen maken te het koor. Het koor repeteert iedere Woensdagavond om 18.00u t/m 19.30 u in de Galmhut op de Langeweg 92 5801 XZ Venray.

Voor meer informatie kunt U bellen met Dhr. Toon Koonings Steegse Peelweg 3 5809 EC tel 0478-581729

Bijenwacht staat paraat

Zoals elk jaar zijn ook in 2017 onderstaande imkers paraat om zich bij overlast van een bijenzwerm en/of hommelnestje in bijvoorbeeld een nestkastje te ontfermen.

Het gaat alleen om vrijhangende bijenzwermen, dus niet in de spouwmuur en dergelijke. Bij overlast van wespen en bijen op andere plaatsen dient een erkend bestrijdingsbedrijf in de arm te worden genomen.

Beschikbaar: gebied Venray René Rutten, telefoon 06-10196977; gebied Oostrum Wim Jacobs, telefoon (0478)585652; gebied Wanssum Chris Peters, telefoon 06-53305123 of (0478)532036; gebied Blitterswijck Jan Aerts, telefoon (0478)532557, 06-42103618, gebied Ysselsteyn, Veulen en Heide H. Potten, telefoon (0478)541579, 06-13434377; gebied Castenrayniemand beschikbaar.

Den Hoender

Het programma van Den Hoender voor de komende week. Donderdag 22 juni 14.00 uur koersbal VVO Noord-West. Maandag 26 juni 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 27 juni 19.00 uur countryline/danscollectief Venray. Woensdag 28 juni 13.00 uur internationale dans/danscollectief Venray, 14.00 uur countryline/danscollectief Venray en handwerken handwerkgroep Den Hoender, 18.30 uur countryline/danscollectief Venray. Donderdag 29 juni 14.00 uur koersbal VVO Noord-West.

Ophalen oud papier

ATV Venray haalt op woensdag 28 juni oud papier op bij bewoners van de straten Zandakker, Schutsboom, Vendel, Groenewoltsepad, Kruisstraat, St. Franciscuslaan, St. Antoniusstraat, Paterslaan e.o. en de straten in Molenklef, Vlakwater, omgeving Werckenslaan, Aan den Dril e.o. Merseloseweg.

Het verzoek is om het papier uiterlijk om 18.30 uur in dozen of gebundeld aan de straatkant gereed te zetten. Ook bestaat iedere vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur de gelegenheid om oud papier te deponeren aan de Weg in den Berg.

Jozef en Anna

Jozef en Anna van der Putten-Dirckx. Oude foto

Venray | Enige tijd geleden plaatste het LGOG Kring Venray e.o. de duizendste foto uit de collectie van Jan van der Putten op RooyNet.

De collectie verwierf vooral bekendheid door publicaties in Peel en Maas en tentoonstellingen in het Venrays Museum. Tijdens zijn leven heeft Jan van der Putten, die in 2006 overleed, een grote collectie opgebouwd met foto's van personen, families, straten en dorpen binnen de gemeente. Ook deze foto komt uit de collectie. Het is de trouwfoto van Jozef en Anna van der Putten-Dirckx, de ouders van Jan. En laat dat nu net de duizendste foto zijn die het LGOG Kring Venray e.o. op RooyNet plaatste.

Josephus Hermanus (Jozef) van der Putten werd geboren op 20 februari 1893 in Vierlingsbeek als zoon van Petrus Josephus van der Putten en Anna Maria Huberdina Claassen. Johanna Elisabeth (Anna) Dirckx werd geboren op 14 oktober 1897 te Leunen als dochter van Johannes Hendrikus Dirckx en Petronella Linders. Zij trouwden op 1 mei 1925 in Venray. Jozef was timmerman van beroep en werkte bij Van Aarssen in de Patersstraat. Ze gingen wonen op Kruisstraat 10 te Venray en kregen zes kinderen. Hun derde kind was Jan die bekend werd om zijn grote verzameling foto's van oud Venray. Hun dochter Diny huwde met Frits Linssen, een vakman wat het Venrays dialect betreft. Jozef overleed op 29 september 1979 en Anna op 31 oktober 1980 beiden in Venray.

Foto: Gemeente Archief collectie Jan van der Putten. Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Daar vindt u tal van oude foto's, films, documenten en geluidsfragmenten. Ook kunt u daar oude jaargangen van Peel en Maas en het Genealogisch Archief van de Gemeente Venray inzien.
Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

Kerkdiensten

Grote Kerk

Deken H. Smeets, Eindstraat 6, 5801 CR in Venray, telefoon (0478)550740. Pastoor Th. Miedema, Albionstraat 30, 5809 AE in Leunen, telefoon (0478)581575. Diaken C. Sonnemans, Grotestraat 9, 5801 BD in Venray, telefoon 06-57620133. Priester in ernstig noodgeval via ziekenhuis, telefoon 522222. Misintenties: Eindstraat 6, telefoon (0478)550740 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (niet op donderdag). Banknummer NL 49 ABNA 0579739481. Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nummer NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank ten name van administratie kerkbijdrage parochie, p.a. Oomenlaan 8, 5801 DE in Venray. www.grotekerkvenray.nl, e-mail petrbnd@zonnet.nl.

Zaterdag 24 juni 19.15 uur heilige mis: Wim en Diny Aerts-Vingerhoets, ouders van Soest-Backus en zoon Jan.

Zondag 25 juni 9.30 uur plechtige hoogmis: Grada Boumans-Groetelaars, Mia Ponjee-Willems: 11.00 uur gezinsdankviering aansluitend processie naar de Mariagrot.

Maandag 26 juni 9.00 uur heilige mis: Jan Euwals, overleden ouders Euwals-Wilmsen en familie, bijzondere intentie vanwege een huwelijksdag.

Dinsdag 27 juni 9.00 uur heilige mis: Harrie Maessen, Antoon en Gerda Janssen-Keilholz.

Woensdag 28 juni 9.00 uur heilige mis: jaardienst Antonius Aben.

Donderdag 29 juni 9.00 uur heilige mis: ter ere van de heiligen Petrus en Paulus.

Vrijdag 30 juni 9.00 uur heilige mis: Riet Meeuws.

Lector zaterdag Henk Mijnster en zondag 9.30 uur Annie Schaminee.

Zaterdag 24 juni 18.30 uur woord- en communieviering in 't Schöpke (Veltumse Kleffen).

Paterskerk

Geestelijken: Deken H. Smeets, Eindstraat 6, telefoon (0478)580202, pastoor Miedema, Albionstraat 30, telefoon (0478)581575. Noodgevallen/bedieningen: ziekenhuis, telefoonnummer (0478)522222. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5 (0478)580202). De Mariakapel in de hal is elke dag open van 9.30 tot 18.30 uur. Kerkbijdrage ABN bank NL17 ABNA 0231808526 of op ING bank NL INGB 0004204020, ten name van Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Zaterdag 24 juni 17.30 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis met samenzang: overleden Piet Basten, Annie van Stiphout-Pennings, Arie Meijer en overleden familie.

Zondag 25 juni 11.00 uur hoogmis met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes (Venray's Gregoriaans koor): voor de parochiegemeenschap.

Maandag 26 juni 18.30 uur heilige mis: voor een goede toekomst voor de jongeren.

Dinsdag 27 juni 18.30 uur heilige mis: voor overleden familieleden en vrienden.

Woensdag 28 juni 9.30 uur inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12.00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken: 18.30 uur heilige mis: voor jonge gezinnen die het moeilijk hebben.

Donderdag 29 juni 18.30 uur heilige mis: voor alle regeringsleiders.

Vrijdag 30 juni 17.30 uur aanbidding van het Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: voor slachtoffers in oorlogsgebieden.

Parochie Geijsteren

Zondag 25 juni hoogmis om 10.00 uur: uit dankbaarheid vanwege de verjaardag.

Parochie Oostrum

Zondag 25 juni 9.30 uur hoogmis (samenzang): Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 27 juni 9.00 uur rozenkransgebed en heilige mis in de Mariakapel.

Zie ook www.parochieoostrum.nl. Telefoonnummer pastoor B. Clemens (0478)501202.

Parochie Vredepeel

Zondag 25 juni geen mis.

Donderdag 29 juni 9.00 uur mis: familie Huijs-van Enckevort.

Parochies Smakt en Holthees

Misintenties Leo van Dijck, telefoon (0478)636248. Voor doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea rechtstreeks bij deken Smeets, telefoon (0478)550740.

Zondag 25 juni 11.00 uur eucharistieviering met volkszang: overleden ouders Julicher, Jan van de Ven.

Misdienaars Aniek Jeuken en Scott Rutten. Lector Olga van der Meer.

Woensdag 28 juni 9.30 uur heilige mis in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef: voor de weldoeners van deze kapel.

Dagelijks is er in de huiskapel van IEFE aanbidding en/of rozenkransgebed: Maandag tot en met zaterdag 9.00, 15.00 en 17.30 uur en zondag 9.00 en 12.00 uur.

Parochie Tienray

Zaterdag 24 juni 18.00 uur heilige mis: ouders Thiesen-Lemmers en schoonzoon Ger, ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, voor alle intenties ingeschreven in intentieboek in de grot.

Woensdag 28 juni 19.00 uur heilige mis, ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, voor alle levenden en overledenen van de parochiegemeenschap.

Protestantse Kerk

Predikant: ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail mj.opdenbrouw@home.nl. De predikant is uitsluitend op maandag en dinsdag bereikbaar. Secretariaat: Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail scribaatvenray@kpnmail.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.pkn-venray.nl.

Op zondag 25 juni wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden in Het Zonnelied in Venray. Voorganger is W. van der Wouw. Tot en met 27 augustus wordt er afwisselend een dienst gehouden in Het Zonnelied in Venray en de Protestantse Kerk in Blitterswijck.

Oecumenische basisgroep

Op zondag 25 juni is er een viering van de oecumenische basisgroep in de kapel van VieCuri. Thema is Dromen van een ideale gemeenschap. Aanvang 10.15 uur, inzingen vanaf 9.45 uur. Iedereen is van harte welkom. Zie ook wwwbasisgroepvenray.nl.

Parochie Blitterswijck

Voor misintenties kan contact worden opgenomen met Peter Wijnhoven via telefoon (0478)531500, of kijk op www.parochie-blitterswijck.nl. Telefoon pastorie (0478)531270. Bij spoedgevallen kan een priester worden bereikt via de receptie van het ziekenhuis in Venray, telefoon (0478)522222.

Zondag 25 juni 11.00 uur hoogmis: Antoon Willems, To Willems-Eckmans en Mia Eckmans.

Dinsdag 27 juni 19.00 uur heilige mis in de St. Annakapel aan de Beeteweg 1: Jan Speijcken en Nelly Speijcken-van Riswijk, Jan Hendrix en Nelly Hendrix-Willems.

Parochie Oirlo

Zondag 25 juni 10.00 uur gezongen heilige mis (Herenkoor): overleden familie te Plate-Maassen.

Collectant P. van Dijck en misdienaars Roy Eeren en Lynn v.d. Broeck.

Woensdag 28 juni geen heilige mis.

Vrijdag 30 juni geen heilige mis.

Parochie Wanssum

Zondag 25 juni 9.30 uur heilige mis (gemengd koor met koper): jaardienst Hay Jenniskens, Grad Vissers en Carolien Vissers-Verhalle, Mia Smits.

Parochie Merselo

Zaterdag 24 juni geen mis.

Zondag 25 juni 9.30 uur heilige mis: ter ere van St. Jan de Patroonheilige van de parochie, Onze Lieve Vrouw van Kevelaar, Jan Gielen ter ere van 80e verjaardag, voor pastoor Jos Boon vanwege zijn 50e verjaardag.

Misdienaars Rob en Ilse.

Parochie Castenray

Zaterdag 24 juni 19.15 uur mis in de kapel: Helm van Kuyck, jaardienst Jan Philipsen.

Acoliet Piet Direks. Lector Jeanne van Osch. Dameskoor. Koster Henk Classens.

Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256.

Parochie Leunen

Zondag 25 juni 9.30 uur heilige mis: jaardienst Harrij van Dijck.

Lector Gerrie Loeffen. Dameskoor. Misdienaars Amber en Lois.

Woensdag 28 juni 19.00 uur heilige mis: overleden ouders Teng Michels en Hanna Michels-Nabuurs, dochter Fien en schoonzoon Frans.

Vrijdag 30 juni 13.30 uur huwelijk in Veltumse Kapel van Liza Bonants en Donovan Janssen, Knopkruid 33 in Venray.

Parochie Veulen

Zaterdag 24 juni geen mis.

Parochie Heide

Zaterdag 24 juni 18.00 uur heilige mis: jaargetijde Chris Michels en voor overleden familieleden Michels-Janssen.

Parochie Ysselsteyn

Zaterdag 24 juni 19.15 uur mis (Vivace): jaardienst Tjeu Arts en Truujke Arts-Jenniskens en kleindochter Cecile Garcia-Janssen, zeswekendienst Stiena Vergeldt-Custers.

Misdienaar Leo Philipsen.

Zondag 25 juni 14.30 uur doopviering Lucas Custers.

Dinsdag 27 juni 19.00 uur geen mis.

Match

Match voor Vrijwilligers is voor Mentorschap in Limburg op zoek naar meerdere mentors plus. Omschrijving vacature: Mentorschap in Limburg is een non-profitorganisatie met als doel een bereikbaar netwerk van mentoren te creëren voor mensen die niet zelfstandig beslissingen kunnen nemen en/of voor zichzelf kunnen opkomen op gebied van hun persoonlijke welzijn en zorg. Als mentor plus neemt u gedurende een kortere tijd en voor een of meerdere cliënten de belangenbehartiging waar, als overbrugging totdat een vaste mentor gekoppeld is.

Match voor vrijwilligers, Dr. Poelsstraat 6, 5802 AX in Venray, telefoon (0478)516995, e-mail info@vrijwilligerswerkvenray.nl.

Op 't Nipperke

Programma verenigingswijkgebouw Op 't Nipperke. Zaterdag 24 juni 19.30 uur kienen. Dinsdag 27 juni 18.00 uur Ton Toon djembe voor kinderen, 20.00 uur Ton Toon djembe voor volwassenen. Woensdag 28 juni 10.00 uur koersballen, 19.30 uur Green River countrydansgroep.

Donderdag 29 juni 9.30 uur gymnastiek voor ouderen, 20.00 uur toelichting plannen St. Anna terrein, geen inloop avond. Vrijdag 30 juni 19.00 uur Ton Toon djembe.

Seniorservice

Seniorservice Gilde Venray start bij voldoende deelnemers in september de nieuwe activiteiten Mixed media en Scrapbooking. Mixed media is een mix van allerlei technieken. Er wordt gewerkt met verf, stempels, inkt, design papier, krantenpapier, plaatjes, stickers, touw en nog veel meer, en zo wordt een visueel dagboek gemaakt. Ook meedoen op woensdagmiddag? Neem contact op met Heleen van Scherpenzeel via telefoon 06-49661872.

Scrapbooking is een plakboek/fotoalbum waarin dierbare foto's op een creatieve manier verwerkt worden door middel van het maken van een lay-out. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vele technieken. Kies kleuren die bij foto's en onderwerp passen en voeg tekst toe, zodat ook een volgende generatie van het fotoalbum kan genieten. Voor deelname bel met Heleen van Scherpenzeel, telefoon 06-49661872.

50+ Wandelen

WSV De Natuurvrienden Merselo houdt op 25 juni een groepswandeling van 10 kilometer. De start is om 13.30 uur in Den Hoek aan het Grootdorp 99 in Merselo. Het clublokaal is om 13.00 uur open. Er is een wagenrust.

De Springplank

Het bestuur van jeugdclub de Springplank vergadert op donderdag 22 juni om 19.30 uur in het clubgebouw. Maandag 26 juni van 18.15 tot 19.30 uur Suikerfeest voor de kinderen vanaf 5 jaar tot en met groep 5 van de basisschool.

Dinsdag 27 juni clubavond voor de jeugd van de groepen 6, 7 en 8. Van 18.30 tot 20.00 uur staat 'Jongens tegen de meisjes' op het programma.