Peel en Maas

18 mei 2017

Peel en Maas 18 mei 2017


Jubileum Defensie in Venray

Een Patriotlauncer was woensdag een van de blikvangers op het Schouwburgplein in Venray. Foto: Rikus ten Brücke.

Venray | Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, gestationeerd op de Luitenant-generaal Bestkazern in Vredepeel, viert deze week het honderdjarig bestaan van het Nederlandse grondgebonden luchtverdediging.

In dat kader stonden er woensdagmiddag (gisteren) diverse luchtverdedigingssystemen, zoals de Patriot, op het Hensenius- en Schouwburgplein in Venray opgesteld om het publiek een beeld te geven welke wapensystemen er in het verleden werden en op dit moment worden gebruikt.

Vrijdag 19 mei staat in het teken van de presentatie van het jubileumboek Verenigd op de grond-daadkrachtig in de lucht en een symposium in Evenementenhal Venray, waar tevens wordt gesproken over thema's als innovatie en internationale militaire samenwerking. Dit boek is speciaal voor deze gelegenheid geschreven door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en is nu al te bestellen via de website www.100jaarluchtverdediging.nl.

Zaterdag 20 mei is er een reünie van oud-luchtdoelartilleristen en wordt het jubileum besloten met een concert van de Koninklijke Luchtmacht Kapel om 20.00 uur op het Henseniusplein in Venray.

Het concert wordt door de gemeente en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando aangeboden aan de bevolking van Venray en is vrij toegankelijk. Het onderstreept de band tussen Defensie en de gemeente.

Een uitgebreid verslag van het concert in hartje Venray is op zondag 21 mei om 20.00 uur en 22.00 uur zowel op Peel en Maas TV als Omroep Venray te zien. Op dezelfde tijdstippen besteden Peel en Maas TV en Omroep Venray een dag later, op maandag 22 mei, aandacht aan de uitreiking van de draaginsignes.

Acht keer Alpe d'Huez op

Vader Peter Peters gaat met zijn zonen Luc en Ron acht keer de Alpe d'Huez beklimmen. Foto: Henk Lammen

Ysselsteyn | In totaal gaan ze samen acht keer Alpe d'Huez beklimmen. Peter, Luc en Ron Peters uit Ysselsteyn doen dat op donderdag 1 juni ter nagedachtenis aan hun vrouw en moeder Maria, die 12,5 jaar geleden aan kanker overleed.

"We doen het niet alleen voor Maria, maar voor iedereen die vecht tegen deze ziekte", legt Peter Peters uit. Dit jaar nog stierf zijn schoonzuster Wilma. "Midden in onze voorbereiding overleed ook zij aan kanker. Zij had voor haar crematie expliciet aangegeven geen bloemen te willen maar een bijdrage voor onze actie. Dat geeft aan dat veel mensen hiermee in aanraking komen met en bezig zijn met kanker." Het idee om Alped'HuZes te fietsen kwam van zoon Luc. "Zelf fiets ik nu vier jaar. Hij kwam met het idee om dit te gaan doen. We hebben ons toen samen opgegeven waarna ook zoon Ron zich aansloot. Sindsdien zijn we team Familie Peters." Peter zelf fietst weliswaar het langste, maar heeft nog geen ervaring in het hooggebergte. "Het zal voor mij zwaar worden, maar ik wil toch zeker twee keer de berg op." Luc en Ron, respectievelijk 18 en 21 jaar hebben een andere uitdaging. "Luc wil ook twee keer naar boven waarvan een keer rennend. Ron gaat zelfs twee keer naar boven fietsen en twee keer naar boven rennen." Het team heeft niet alleen getraind maar dit voorjaar tal van acties georganiseerd om geld bijeen te fietsen voor onderzoek naar kanker. "Zo hebben we samen met het Trefpunt in Geijsteren een bierproefavond en verder een autowasdag, flessenactie en een benefietavond gehouden. De beoogde 7500 euro zijn gehaald."

Massaal protest tegen Polenhotel

LEUNEN | De stichting Passend Plan Melkfabriek Leunen heeft namens 250 omwonenden een bezwaarschrift ingediend tegen de ontwerpvergunning van het Polenhotel aan de Leunseweg in Leunen. Daarnaast hebben ook individuele tegenstanders hun bezwaren bij de gemeente kenbaar gemaakt.

Door Henk Willemssen

'Dit stuk laat niets heel van de plannen van de initiatiefnemers. Volksvertegenwoordigers van de gemeente Venray, neem onze bezwaren ter harte en stem Nee!', luidt de oproep van de stichting.

Op donderdag 11 mei sloot de bezwaartermijn van zes weken. De ingediende zienswijzen worden de komende tijd beoordeeld en van een reactie voorzien. Hiervan verschijnt een rapport dat naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Op dinsdag 27 juni neemt de gemeenteraad een besluit. Als een meerderheid van de raad het college – dat voorstander is – steunt en een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeeft, dan staan de bezwaarmakers nog niet met lege handen. Ze kunnen hun gelijk halen bij de rechtbank en daarna nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Het grootste bezwaar is dat in het ontwerpplan geen enkele rekening wordt gehouden met het ontbreken van draagvlak in Leunen. Daarbij is er met de komst van twee hoge appartementencomplexen voor 288 arbeidsmigranten geen sprake van een goede ruimtelijke ordening. De stichting wijst erop dat het plan van Hoex-Maessen in strijd is met de gemeentelijke nota voor de herontwikkeling van de oude melkfabriek en het bestemmingsplan. Wonen op een bedrijventerrein is niet toegestaan. Om dit omzeilen wordt de term 'logiesgebouwen' gebruikt waarvoor minder strenge regels gelden dan voor wonen. Zoals de geluidsoverlast van het verkeer over de drukke Deurneseweg.

Volgens de stichting, die adviesbureau Martin Koenen uit Heeze in de arm heeft genomen, is er juist wel sprake van permanente bewoning.

Baron de Weichs de Wenne overleden

Zaterdag 20 mei eucharistieviering op binnenplaats kasteelruïne

Geijsteren | Wilbert Baron de Weichs de Wenne is zondag op 83-jarige leeftijd overleden. Baron de Weichs de Wenne woonde vanaf zijn geboorte op het familielandgoed in Geijsteren.

Caspar Wilbert Jozeph Baron de Weichs de Wenne werd geboren op kasteel Geijsteren als oudste zoon en derde kind van Joseph Maria Hubertus Franz Johannes Baron de Weichs de Wenne (1888-1965), heer van Geijsteren en Spraland, en jonkvrouwe Jacoba Francisca Maria van Rijckevorsel (1898-1981). In 1968 werd hij benoemd tot directeur van de Maatschappij Helenaveen.

Van beroep was hij rentmeester en taxateur. In 1968 werd hij benoemd tot directeur van de Maatschappij Helenaveen. De baron was onder meer raadslid en wethouder van de gemeente Wanssum en later Meerlo-Wanssum, maar bovenal bekend als eigenaar van vele honderden hectares landgoed (Landgoed Geijsteren) en een van de voortrekkers van de gildes van het Land van Cuijk. In december 2011 ontving hij een hoge pauselijke onderscheiding.

Hij werd bij die gelegenheid benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester vanwege zijn verdiensten voor kerk en maatschappij. Jarenlang was hij onder meer lid en adviseur van de Raad voor Economische Aangelegenheden van het bisdom Roermond. Ook was hij lid van de Hoge Raad van Adel en oud-reservist 1e luitenant cavalerie. Daarnaast was de baron penningmeester van de parochie in Geijsteren en van het dekenaat Venray-Gennep. Bovendien was hij lid van het algemeen bestuur van Donatus, een landelijk opererende verzekeringsmaatschappij die onder meer is gespecialiseerd in het verzekeren van kerkgebouwen en ander kerkelijk onroerend goed.

Tevens was hij beschermheer van het Koninklijk Sint Willibrordusgilde in Geijsteren, lid van Probusclub Venray, ridder in de orde van Oranje-Nassau en ridder Grootkruis van Eer en Devotie in de Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Malta. Zijn grote missie was echter het behoud van het landgoed van de familie en de consolidatie van de vlak voor de bevrijding in november 1944 gebombardeerde kasteelruïne, die in juni 2012 na een grondige renovatie tot zijn grote trots werd heropend. De Weichs de Wenne was gehuwd en vader van drie kinderen.

De eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 20 mei om 11.00 uur op de binnenplaats van het voormalige kasteel Geijsteren in Geijsteren. Daarna vindt de bijzetting plaats in het familiegraf op de begraafplaats van Geijsteren. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren op de kasteelplaats.

Column

Dames Eerst!

In mijn klas is het altijd weer een gevecht met veel geduld en uitleg. 'Dames eerst', wanneer we naar buiten gaan, onze jas en tas gaan halen of wanneer we in de ochtend juist de school binnen gaan. Of dit nu te maken heeft met de leeftijd van de kinderen, of de cultuur waar de meeste kinderen in opgroeien, wie zal het zeggen?

Ik begeef mezelf momenteel in twee totaal verschillende werelden qua sekseverdeling. Binnen mijn baan in het onderwijs ben ik een zeldzaamheid als man. Ieder team waar ik in gewerkt heb, wordt gedomineerd door vrouwen. Daar tegenover staat de politiek. Het Limburgs Parlement waar ik af en toe mag vertoeven, bestaat in grote meerderheid uit mannen. Niet alleen het volksvertegenwoordigende deel, maar ook in het besturende deel met zes van de zeven mannelijke Gedeputeerden voert het testosteron de boventoon.

Gisteren begon ik met D66 Venray aan de officiële voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Nu hebben we bij D66 niet te klagen met jonge mensen en nieuwe aanmeldingen en ook het aantal betrokken dames is prima op peil, maar wanneer het gaat om verkiesbare plekken bemerk ik vaak terughoudendheid. Zoals wijlen Els Borst al zei: "Politiek is veel te belangrijk om aan mannen over te laten".

Meld u daarom aan. Bij welke Venrayse partij dan ook. Ik zou het prachtig vinden als op 22 maart 2018 de gemeente Venray het landelijke nieuws haalt met de headline: "Venray levert de eerste Nederlandse gemeenteraad met een meerderheid aan vrouwen". Gewoon, omdat het dan inmiddels 2018 is. Dames eerst.

Wachtlijst weg bij Veilig Thuis

VENRAY | Veilig Thuis voor Noord- en Midden-Limburg kreeg geen voldoende van de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg. De belangrijkste oorzaak was de ontstane wachtlijst.

Veilig Thuis is gevestigd in Venlo. Het is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor Venray en dertien andere gemeenten. Na het negatieve inspectierapport is een verbeterplan opgesteld. De gemeenten hebben meer geld op tafel gelegd om de capaciteit uit te breiden. De personeelsformatie was onvoldoende om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. Op 1 april 2017 zijn de laatste nieuwe medewerkers bij Veilig Thuis aan de slag gegaan.

De inspecties tillen zwaar aan wachtlijsten vanwege de onveilige omgeving waarin kinderen en kwetsbare volwassenen in afhankelijkheidsrelaties zich bevinden.

Ruimte mkb nieuw bedrijventerrein

VENRAY | Venray mag uitbreiden met een nieuw bedrijventerrein van dertig hectare.

Naast logistiek zal er vooral ruimte zijn voor lokale mkb-bedrijven die willen doorgroeien. Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad deel te nemen aan het Ontwikkelingsbedrijf Greenport Venlo. Als tegenprestatie krijgt Venray een extra bedrijventerrein. In een motie vroeg de gehele gemeenteraad om extra aandacht voor het mkb. Omdat deze lokale bedrijven voor een stabiele werkgelegenheid zorgen en ook een grotere maatschappelijke betrokkenheid hebben.

"Baron markante man met humor"

Geijsteren | "Met Wilbert de Weichs de Wenne verliest Geijsteren een markante en gezichtsbepalende man." Dat zegt burgemeester Hans Gilissen in een reactie op het overlijden van de baron.

"Ik heb hem leren kennen als een man met een grote liefde voor natuur, cultuur en historie", meldt burgemeester Gilissen. "Wilbert de Weichs de Wenne was enorm betrokken bij het gilde en heeft hij zich ingespannen om de ruïne van het kasteel te conserveren en toegankelijk te maken. Ook als eigenaar en beheerder van landbouwgronden en bossen hadden we regelmatig met hem te maken, onder meer bij het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Daarnaast zal ik hem herinneren als een man met een fijn gevoel voor humor."

"Ik heb echt genoten"

Lisa Erkens (rechts) werd gekroond tot Miss Beauty of Limburg. Foto: Raf Debruyne

Venray | De Miss Beauty of Limburg 2017 komt opnieuw uit deze gemeente: Lisa Erkens uit Venray.

Door Henk Lammen

Nadat in 2016 Kimberley Xhofleer uit Ysselsteyn werd uitgeroepen tot de mooiste miss van de provincie viel afgelopen weekend de eer te beurt aan Erkens. "Ik heb geweldig genoten", liet de 20-jarige Erkens weten nadat ze in Valkenburg werd uitgeroepen tot Miss Beauty of Limburg 2017. 'Nee, ik had het echt niet verwacht", straalde ze na de eerste ontlading. "Er waren zoveel mooie, slimme meiden. Het was een enorm spannende dag, waar ik iedere minuut van heb genoten. Ik was super blij toen mijn naam werd omgeroepen. Echt geweldig. Ik moet het nu even laten bezinken." Lisa Erkens gaat Limburg nu vertegenwoordigen tijdens de landelijke verkiezing op zaterdag 9 september. "Vanaf nu is het hard oefenen en trainen om tijdens Miss Beauty of the Netherlands zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ik ben enorm trots dat ik al mag deelnemen. Het wordt nog een keer knallen."

Ook de tweede deelnemer uit Venray, Fenne Lomme (25) uit Geijsteren, viel zaterdag in Valkenburg in de prijzen. "Ik ben verkozen tot Miss Media of Limburg 2017, Miss Charity of Limburg 2017 en 2nd Runner up of Miss Beauty of Limburg. Aardig wat prijzen, maar helaas niet de hoofdprijs. Het avontuur houdt voor mij nu op. Er kan er maar één de winnaar zijn."

Jan Deenen stopt bij dorpsraad

WANSSUM | Jan Deenen is woensdag (gisteren) afgetreden als voorzitter van de dorpsraad van Wanssum. Hij zat tien jaar in de dorpsraad, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter.

Door Henk Willemssen

"Jammer, dat ik deze beslissing heb moeten nemen", zegt Deenen. "Maar als de accu leeg raakt en je krijgt 'm bijna niet meer opgeladen, dan moet je een keuze maken." De dorpsraad heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het megaproject Ooijen-Wanssum. "Ik heb altijd gezegd dat ik dit project graag wilde afmaken. Tot aan het einde. We zitten nu vlak voor de start van de uitvoering. Helaas moet ik nu afhaken. Ik heb gewoon te veel hooi op mijn vork genomen. Dat begon me steeds meer op te breken. Daarom moet ik op tijd stoppen."

Jan Deenen stopte vorig september al als dagelijks bestuurslid van het dorpsradenoverleg. "Ik heb toen al nevenfuncties afgestoten om meer ruimte te krijgen. Het heeft ook te maken met mijn werk bij De Rooyse Wissel. Ik heb een andere functie gekregen die meer energie kost. Alles bij elkaar werd het allemaal te veel. Ik zit al vanaf mijn achttiende in het verenigingsleven in Wanssum. Ik heb misschien ook wel te veel naar me toe getrokken. Daarom heb ik me nu voorgenomen om me een jaar lang nergens meer mee te bemoeien. En daarna zie ik wel weer verder."

In 2010 was Jan Deenen de opvolger van Arie Vullings die gemeenteraadslid werd voor het CDA in Venray. Volgens de statuten van de dorpsraad zijn beide functies niet verenigbaar. "Ik zat toen drie jaar in de dorpsraad en de andere leden vonden dat ik het moest gaan doen."

Ruzie Holthees laait op

Dorpsraad en gemeente Boxmeer botsen over tekst eindverslag bemiddelingspoging

HOLTHEES | De bemiddelingspoging tussen dorpsraad Smakt-Holthees en de gemeente Boxmeer is mislukt. Acht maanden zaten de twee twistende partijen aan tafel om met een mediator de vertrouwensbreuk te lijmen. Uiteindelijk liep het spaak op de inhoud van het eindverslag.

Door Henk Willemssen

"Wij zijn vanaf het begin positief in het mediationtraject gestapt. Als dorpsraad hebben we steeds de intentie gehad om er samen uit te komen. En die hoop hebben we nog steeds. Want we moeten toch verder", zegt dorpsraadvoorzitter Peter Coppus. Het eindverslag was een nieuw breekpunt in de al jaren voortslepende controverse. De dorpsraad hield vast aan enkele passages die per se in het eindverslag moesten staan. De gemeente Boxmeer wilde dit juist niet, omdat dit kwesties zijn waarvoor excuses waren aangeboden aan de dorpsraad.

Het eerste hete hangijzer was de kwestie rond het Schaartven en de beoogde afsluiting van de Holthesedijk. De dorpsraad voelde zich gepasseerd en hekelde de gebrekkige communicatie. Vorig jaar juni werd het conflict op de spits gedreven. De gemeente wilde – zeer tegen de wens van de dorpsraad – de oude peuterspeelzaal in Holthees slopen. Dorpsbewoners barricadeerden zelfs met auto's het plein zodat de slopers niet hun werk konden doen. Tevens zegde de dorpsraad het vertrouwen op in de gemeente. Burgermeester Karel van Soest had op zijn beurt geen goed woord over voor de handelwijze van de dorpsraad. Beide partijen betichtten elkaar van leugens. Om de problemen op te lossen werd na de zomervakantie een bemiddelingspoging in gang gezet. "De afspraak was dat we samen met een brief naar buiten zouden komen", zegt Peter Coppus. "Daar heeft de gemeente zich niet aan gehouden. Ik werd al gebeld door een journalist van De Gelderlander. De meeste dorpsraadleden hebben het in de krant moeten lezen."

De vraag is hoe het nu verder moet. De dorpsraad denkt nog niet aan opstappen. Om zo mogelijk de weg vrij te maken voor een nieuwe start. "We gaan eens rustig nadenken over welke weg we gaan bewandelen. Dat gaan we eerst binnen de dorpsraad bespreken", zegt voorzitter Coppus. B en W hebben een brief gestuurd naar de gemeenteraad. Daarin spreekt het college zijn 'grote teleurstelling' uit. "Dat er geen finale streep gezet kan worden onder de gebeurtenissen. Ondanks alle pogingen die zijn ondernomen. Dat is spijtig."

Onderzoek naar zorgmijders

VENRAY | Is de eigen bijdrage de reden dat mensen zorg mijden en geen beroep doen op wmo-voorzieningen? Op die vraag moet een antwoord komen als de participatieraad het onderzoek heeft afgerond.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in juli 2016 diende de SP een motie in die raadsbreed werd aangenomen. De SP vroeg om de eigen bijdrage voor voorzieningen deels af te schaffen. De partij vermoedde dat het een te hoge drempel opwerpt. Waardoor mensen zorg mijden 'met alle schadelijke gevolgen van dien'.

De gemeente heeft nog geen goed inzicht of dit het geval is. Uit onderzoek bij andere gemeenten blijkt dat 11 procent van de wmo-klanten afhaakt. Dit zijn vooral gebruikers die vlak boven het sociaal minimum zitten. Zij kunnen geen beroep doen op minimaregelingen en profiteren nauwelijks van landelijke regelingen

Op dit moment wordt voor alle wmo-maatwerkvoorzieningen, met uitzondering van de rolstoel, een eigen bijdrage in rekening gebracht. Het bedrag is landelijk vastgelegd. Het is afhankelijk van het type maatwerkvoorziening en de hoogte van het inkomen.

'Dubbel spoor niet wegbezuinigen'

VENRAY | De acht partijen in de gemeenteraad verzetten zich tegen de bezuiniging op de elektrificatie van de Maaslijn door de provincie Limburg. Mogelijk gaat een groot deel van de verdubbeling van het spoor op Venrays grondgebied niet door.

Dinsdagavond dienden de acht partijen in de raadsvergadering gezamenlijk een motie in. Het college wordt opgedragen om met de andere 'spoorgemeenten' in gesprek te gaan met de provincie. "Om de voorgenomen bezuinigingen op de Maaslijn te beperken of te voorkomen", zei CDA-fractieleider Toon Loonen. Hij wees erop dat de bezuiniging veel verder gaat dan alleen het schrappen van het treinstation in Grubbenvorst. "Er zijn forse tekorten en de verdubbeling van het spoor zal grotendeels komen te vervallen. Dit heeft ook weer gevolgen voor de spoorwegovergangen bij Oirlo en Smakt."

De elektrificatie van de Maaslijn en de komst van een intercityverbinding is van groot belang voor de ontwikkeling van Venray en Noord-Limburg, meldde Loonen. "Voor een intercity is dubbelspoor noodzaak." De gemeente Venray heeft, vooruitlopend op de verdubbeling van het spoor, al investeringen gedaan op het station in Oostrum.

"Het is echt triest"

Sonia Matteus (links) en Nancy Garcia zijn bezorgd over de situatie in hun geboorteland. Foto: Henk Lammen

Venray | "Het is echt triest." De altijd aanstekelijke lach van Nancy Garcia (48) uit Venray maakt plaats voor een verbeten grimas als de situatie in haar geboorteland Venezuela ter sprake komt. Al wekenlang gaat het Zuid-Amerikaanse land gebukt onder rellen die al aan meer dan veertig mensen het leven heeft gekost.

Door Henk Lammen

Honderden betogers raken iedere dag in de hoofdstad Caracas slaags met de politie. Zij scharen zich achter de parlementariërs die in een machtsstrijd zijn verwikkeld met president Nicolás Maduro en het hooggerechtshof. De demonstranten belagen de politie met stenen en andere voorwerpen. Die beantwoorden keihard met traangas, pepperspray en waterkanonnen. Garcia volgt de ontwikkelingen in haar land op de voet. En kiest nadrukkelijk partij. "President Maduro is begonnen als chauffeur van Chavez (de in maart 2013 overleden voorganger van Maduro, red.). Hij heeft niet gestudeerd, is dom. En stort het land in de afgrond. Hij moet zo snel mogelijk weg en dan moeten er nieuwe verkiezingen komen." Sonia Matteus (41) uit Leunen, ook geboren in Venezuela, zet haar woorden kracht bij. "De mensen zijn boos. Hebben er genoeg van en protesteren tegen de macht van Maduro en de rechters. Op die manier proberen ze hun recht te halen." De liefde dreef Garcia bijna zeventien jaar geleden van Venezuela naar Nederland. Ze werd geboren in de hoofdstad Caracas. Hoewel ze een nieuw bestaan heeft opgebouwd in Venray, blijft Zuid-Amerikaans bloed door haar aderen stromen. "Vroeger had je rijke en arme mensen en een middenklasse. Die laatste is er nu niet meer. De rijke klasse bepaalt alles, de armen worden steeds armer. Die staan urenlang in de rij voor een supermarkt waarin de schappen nagenoeg leeg zijn. Hebben geen baan, geen geld, geen toekomst. Een stukje kip of een hamburger kost een kapitaal. Een ijsje of glas water is duurder dan benzine. Er is een groot tekort aan voedsel en medicijnen." Matteus werd geboren in Maraciabo, op de grens van Colombia. In 2000 kwam ze naar Nederland. Ze roemt de schoonheid van haar geboorteland. "Eigenlijk hebben we alles. Goud, olie, maïs, cacao, maar ook bergen, woestijn, amazones en strand. Het is een fantastisch land."

Waar de meeste brandhaarden overal ter wereld op alle tv-stations en kranten uitgebreid belicht worden, krijgt de situatie in Venezuela volgens beiden te weinig aandacht in de media en van de politiek. Zeker nu hun land richting een burgeroorlog koerst. "Spanje, Italië en Duitsland beginnen zich nu pas te roeren. De situatie wordt deze week ook in de Tweede Kamer besproken. Helaas gebeurt er veel te weinig. De president heeft de pers in zijn macht. Via social media als Facebook verschijnen er nog wel berichten en is er aandacht", stelt Garcia. "Ik vind het erg, heel erg. Ik heb een goed leven hier, maar blijf in hart en nieren Venezolaanse. Ben echt ongelooflijk trots op mijn vaderland. De huidige situatie doet echt pijn. Ik kan wel huilen van verdriet", besluit ze. Matteus steunt haar. Ze heeft iedere week telefonisch contact met haar moeder in Venezuela. "Wij houden van onze wortels. Iedereen kan de geschiedenis van ons land vertellen. Vroeger moesten we als kind iedere dag het volkslied zingen. Als ik dat hoor krijg ik nog steeds kippenvel."

Initiatieven van BurgerTop

Venray | Op zondag 28 mei worden de resultaten van BurgerTop Venray zichtbaar. De werkgroep Schuuf màr àn houdt haar activiteit met als doel dat Venraynaren elkaar rond een actueel thema ontmoeten.

De initiatiefnemers sluiten aan bij het thema van het jaarlijkse Schiëpersfiëst. Een fraaie collectie van beeldmateriaal over de historie van schapen in Venray is de aanleiding om elkaar te treffen. In het centrum van Venray wordt een ontmoeting georganiseerd tussen 10.00 uur en 16.00 uur rond het thema Historie en betekenis van schapen voor Venray, in de vorm van een ééndaagse (pop-up) ontmoetingsplek. Op deze plek wordt historisch materiaal vertoond aan mensen die samen een gesprek willen aangaan over het onderwerp en willen vertellen over hun eigen ervaringen met de schapen voor Venray.

Ook vragen van andere belangstellenden kunnen met elkaar besproken worden. Dit vindt plaats in kleine groepjes zodat iedereen ook echt kan 'anschuuven'. Het voornaamste doel van deze activiteit is het elkaar ontmoeten en zo elkaar beter leren kennen, op een onverwachte pop-up-locatie in het centrum. Zo wordt Venray steeds meer een plekje van iedereen. De exacte locatie waar het historisch beeldmateriaal wordt vertoond, wordt bekendgemaakt in de BurgerTop-marktkraam tijdens het Schiëpersfiëst op het Henseniusplein. Tijdens deze ambachtsmarkt en braderie kan iedereen kennismaken met de initiatieven uit de BurgerTop Venray. Er zijn meerdere werkgroepen ontstaan uit de bijeenkomsten van de burgertop. Die presenteren zich tijdens de braderie middels marktkramen om te laten wie zij zijn en wat zij doen. Er worden nog een aantal handjes gezocht om te helpen deze dag tot een succes te maken. Mensen die de werkgroep bij willen staan, kunnen een email sturen naar info@burgertopvenray.nl.

Gala Raayland

Venray | Uitgedoste wagens, net geklede jonge heren in pak en dames in prachtige jurken. Het eindexamengala voor leerlingen van het Raayland College staat op woensdag 24 mei op het programma.

Na een succesvol verloop vorig jaar wordt ook dit jaar door de school een stoet en diner gehouden, met aansluitend een door leerlingen zelf georganiseerd feest. Onder leiding van Stichting Gala Venray heeft een commissie van eindexamenkandidaten het afgelopen schooljaar flink haar best gedaan om een fantastisch evenement neer te zetten. Iets wat niet alleen voor de bezoekers van het feest, maar ook voor de commissieleden een ervaring rijker is. Zo verlenen Elyas Ghafour en Mees Janssen, die vorig jaar in deze commissie zaten, dit jaar ondersteuning verlenen vanuit hun bedrijf Social Events. Waar het evenement vorig jaar nog plaatsvond in de Evenementenhal, vindt het galafeest nu plaats bij Zaal 7 in Hotel Asteria.

Om het niveau van de locatie ook in de muziek te evenaren, heeft de commissie getracht een nog betere line up dan in voorgaande jaren neer te zetten. Met internationale grootheden als Mightyfools, Cesqeaux en Jayh Jawson kan men inmiddels wel constateren dat dit gelukt is. Maar naast deze mastodonten wordt er ook de kans geboden aan regionaal talent om het publiek voor zich te winnen.

Zo nemen ook MAEZ, WOLVRAM, Joey Lake en Saint Jack achter de draaitafels plaats. Samen met een professionele lichtshow wordt het een avond om niet snel te vergeten. Op locatie is het mogelijk om Ajax te zien strijden in de finale van de Europa League. Dit alles is mogelijk dankzij sponsoring door ondernemers uit Venray en omgeving.

Woensdag 24 mei zal het gala om 18.00 uur officieel geopend worden door de stoet, die dit jaar vanaf de Intratuin zal vertrekken om zich vervolgens een weg te banen naar de poorten van het Raayland College, waar de eindexamenkandidaten zich van een heerlijk diner mogen bedienen. Om 20.30 uur zullen vervolgens ook de deuren van Zaal 7 zich openen zodat ze zich, met gevulde maag, naar het feest kunnen begeven.

Buurtcirkel start

Venray | Kwetsbare mensen die bij elkaar in de buurt wonen en hun talenten voor elkaar inzetten. Dat is het idee van een Buurtcirkel. Venray is na Rotterdam en Arnhem de derde gemeente die met dit project start. Dinsdag werd in MFC Brukske het officiële aftrap van het project gegeven met een bijeenkomst voor professionals en vrijwilligers die actief zijn in het maatschappelijk veld.

De gemeente en Wonen Limburg hebben voor Buurtcirkel de krachten gebundeld. "Deelnemen aan de samenleving kan voor mensen lastig zijn, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Door dit project doen deelnemers nieuwe sociale contacten op. Zeker voor mensen die in eenzaamheid leven, kan dit project uitkomst bieden", zegt wethouder Lucien Peeters. De Buurtcirkel bestaat uit een netwerk van mensen die er voor elkaar zijn en elkaar met hun talenten ondersteunen. Dit biedt zelfstandigheid, gezelligheid en veiligheid. "Het netwerk kan er tevens voor zorgen dat een deelnemer minder professionele ondersteuning nodig heeft. Daarmee sluit het concept van de Buurtcirkel goed aan bij de uitgangspunten van de Wmo",aldus Peeters. De Buurtcirkel bestaat uit negen tot twaalf deelnemers, mensen die bij elkaar in de buurt wonen in een zelfstandige woning. Een vrijwilliger vormt het aanspreekpunt voor de deelnemers en maakt hen bekend met de buurt.

"De deelnemers maken zo meer onderdeel uit van hun omgeving en staan in verbinding met de mensen om zich heen", stelt projectleider Karlijn Versteegen (Wonen Limburg). "Een Buurtcirkel levert niet alleen de deelnemers iets op: de hele buurt is erbij gebaat. Het vergroot aantoonbaar de saamhorigheid in de wijk. De deelnemers kunnen iets voor de buurt betekenen en de buurt iets voor de deelnemers. Zo is een samenleving waarbij talenten van mensen en niet hun beperkingen centraal staan, weer een stuk dichterbij. Meedoen aan Buurtcirkel betekent dat je in een groep iets voor elkaar gaat betekenen. Samen naar de tandarts gaan, een wandeling maken, formulieren invullen, boodschappen doen." Het concept komt uit Engeland, waar de organisatie Keyring al 26 jaar werkt met 'Community Supported Networks'. Ook in Rotterdam en Arnhem is het geïntroduceerd." Op 21 juni van 17.30 tot 19.00 uur wordt in 't Schöpke een bijeenkomst gehouden voor potentiële deelnemers. Aanmelden kan via buurtcirkel@venray.nl

Gala Raayland

Venray | Uitgedoste wagens, net geklede jonge heren in pak en dames in prachtige jurken. Het eindexamengala voor leerlingen van het Raayland College staat op woensdag 24 mei voor de boeg.

Na een succesvol verloop vorig jaar wordt ook dit jaar door de school een stoet en diner gehouden, met aansluitend een door leerlingen zelf georganiseerd feest. Onder leiding van Stichting Gala Venray heeft een commissie van eindexamenkandidaten het afgelopen schooljaar flink haar best gedaan om een fantastisch evenement neer te zetten. Iets wat niet alleen voor de bezoekers van het feest, maar ook voor de commissieleden een ervaring rijker is. Zo verlenen Elyas Ghafour en Mees Janssen, die vorig jaar in deze commissie zaten, dit jaar ondersteuning verlenen vanuit hun bedrijf Social Events. Waar het evenement vorig jaar nog plaatsvond in de Evenementenhal, vindt het galafeest nu plaats bij Zaal 7 in Hotel Asteria.

Om het niveau van de locatie ook in de muziek te evenaren, heeft de commissie getracht een nog betere line up dan in voorgaande jaren neer te zetten. Met internationale grootheden als Mightyfools, Cesqeaux en Jayh Jawson kan men inmiddels wel constateren dat dit gelukt is. Maar naast deze mastodonten wordt er ook de kans geboden aan regionaal talent om het publiek voor zich te winnen. Zo nemen ook MAEZ, WOLVRAM, Joey Lake en Saint Jack achter de draaitafels plaats. Samen met een professionele lichtshow wordt het een avond om niet snel te vergeten. Op locatie is het mogelijk om Ajax te zien strijden in de finale van de Europa League. Dit alles is mogelijk dankzij sponsoring door ondernemers uit Venray en omgeving.

Woensdag 24 mei zal het gala om 18.00 uur officieel geopend worden door de stoet, die dit jaar vanaf de Intratuin zal vertrekken om zich vervolgens een weg te banen naar de poorten van het Raayland College, waar de eindexamenkandidaten zich van een heerlijk diner mogen bedienen. Om 20.30 uur zullen vervolgens ook de deuren van Zaal 7 zich openen zodat men zich, met gevulde maag, naar het feest kan begeven.

Buurtcirkel start

Venray | Kwetsbare mensen die bij elkaar in de buurt wonen en hun talenten voor elkaar inzetten. Dat is het idee van een Buurtcirkel. Venray is na Rotterdam en Arnhem de derde gemeente die met dit project start. Dinsdag werd in MFC Brukske het officiële aftrap van het project gegeven met een bijeenkomst voor professionals en vrijwilligers die actief zijn in het maatschappelijk veld.

De gemeente en Wonen Limburg hebben voor Buurtcirkel de krachten gebundeld. "Deelnemen aan de samenleving kan voor mensen lastig zijn, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Door dit project doen deelnemers nieuwe sociale contacten op. Zeker voor mensen die in eenzaamheid leven, kan dit project uitkomst bieden", zegt wethouder Lucien Peeters. De Buurtcirkel bestaat uit een netwerk van mensen die er voor elkaar zijn en elkaar met hun talenten ondersteunen. Dit biedt zelfstandigheid, gezelligheid en veiligheid. "Het netwerk kan er tevens voor zorgen dat een deelnemer minder professionele ondersteuning nodig heeft. Daarmee sluit het concept van de Buurtcirkel goed aan bij de uitgangspunten van de Wmo",aldus Peeters. De Buurtcirkel bestaat uit negen tot twaalf deelnemers, mensen die bij elkaar in de buurt wonen in een zelfstandige woning. Een vrijwilliger vormt het aanspreekpunt voor de deelnemers en maakt hen bekend met de buurt. "De deelnemers maken zo meer onderdeel uit van hun omgeving en staan in verbinding met de mensen om zich heen", stelt projectleider Karlijn Versteegen (Wonen Limburg). "Een Buurtcirkel levert niet alleen de deelnemers iets op: de hele buurt is erbij gebaat. Het vergroot aantoonbaar de saamhorigheid in de wijk. De deelnemers kunnen iets voor de buurt betekenen en de buurt iets voor de deelnemers. Zo is een samenleving waarbij talenten van mensen en niet hun beperkingen centraal staan, weer een stuk dichterbij. Meedoen aan Buurtcirkel betekent dat je in een groep iets voor elkaar gaat betekenen. Samen naar de tandarts gaan, een wandeling maken, formulieren invullen, boodschappen doen." Het concept komt uit Engeland, waar de organisatie Keyring al 26 jaar werkt met 'Community Supported Networks'. Ook in Rotterdam en Arnhem is het geïntroduceerd." Op 21 juni van 17.30 tot 19.00 uur wordt in 't Schöpke een bijeenkomst gehouden voor potentiële deelnemers. Aanmelden kan via buurtcirkel@venray.nl

'Politie zie je niet meer op straat'

VENRAY | Het CDA is bezorgd over de veiligheid in Venray. Burgers voelen zich in de steek gelaten omdat er weinig of niets wordt gedaan aan kleine criminaliteit in de woonomgeving zoals fietsendiefstal, vernielingen, burenruzies, vervaagde omgangsvormen, honden- en afvaloverlast.

CDA-raadslid Petra van Duijnhoven hekelde dat de politie steeds minder zichtbaar is in het straatbeeld. "Bij de koopavond of op de markt zie je geen agenten meer. De politie heeft te weinig capaciteit om de burger bij te staan. Het is een anonieme en slecht bereikbare organisatie geworden." Boa's en straatcoaches zijn daarentegen wel meer zichtbaar en aanspreekbaar. Burgemeester Hans Gilissen reageerde dat volgens de cijfers de onveiligheid is afgenomen. "Terwijl mensen zich onveiliger voelen. Dit is vreemd. Omdat het feitelijk veiliger is."

Volgens Petra van Duijnhoven zijn de veiligheidscijfers niet volledig. "Ze stroken niet met de werkelijkheid. Omdat mensen vaker geen aangifte meer doen. Dat komt ook doordat ze na een melding of aangifte niets meer horen van de politie. Burgers voelen zich niet serieus genomen." Gilissen erkende dat er lang niet altijd een terugkoppeling naar de burgers plaatsvindt. "Maar dat wil de politie wel. Helaas lukt het niet altijd om terug te bellen." Gilissen heeft samen met de burgemeesters van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar bij de Limburgse korpschef Gery Veldhuis aangedrongen op meer politiesterkte. Binnenkort hebben de vier burgemeesters een gesprek met Veldhuis.

'Geen tekort op sociaal domein'

VENRAY | De gemeente Venray wordt niet geconfronteerd met een miljoenentekort op het sociaal domein. Dat meldde wethouder Lucien Peeters (CDA) dinsdag in de raadsvergadering.

Ingeborg de Barbanson (VVD) stelde verontruste vragen vanwege het tekort van 12 miljoen euro bij de gemeente Venlo over 2016. Venray werkt op enkele terreinen (zoals het Werkplein) nauw samen met Venlo. Lucien Peeters zei dat Venray in 2016 juist een overschot van 2 miljoen euro heeft. De wethouder zei niet te weten waar de tekorten in Venlo precies zijn ontstaan. "Dat zal binnenkort in het regionaal overleg wel worden besproken." Ondanks de samenwerking met Venlo lopen de geldstromen van het Rijk apart. Zoals bij de bijstand. Over grote zorguitgaven hebben de gemeenten in Noord-Limburg gezamenlijk raamcontracten afgesloten met de aanbieders. "Dat gaat om vaste bedragen. Daarbij lopen we geen risico", aldus Peeters. Het onderdeel beschermd wonen is uitbesteed aan Venlo als regiogemeente. "Hiervoor ontvangt Venlo de rijksbijdrage en heeft Venray dus ook geen risico."

'COA heeft contract nog niet opgezegd'

VENRAY | Wethouder Martijn van der Putten (D66) vindt het nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de aankondiging van het COA om het asielzoekerscentrum in Blitterswijck per 1 november 2017 voortijdig te sluiten.

Door Henk Willemssen

CDA-raadslid Anne Thielen stelde dinsdag vragen in de raadsvergadering. "Inwoners van onze gemeente zitten net als het CDA met grote vraagtekens. We lijken wel een marionet van het COA."

Van der Putten zei dat er met het COA bij de opening van het azc een bestuursovereenkomst is afgesloten. "Dat contract is nog niet aangepast of beëindigd. Er geldt een opzegtermijn van zes maanden. Daar zullen we het COA ook aan houden." Dit zou betekenen dat het azc al niet meer op 1 november gesloten kan worden. Het CDA wees op de vele tonnen aan voorbereidingskosten die de gemeente heeft gemaakt. "Het op deze manier sluiten van asielzoekerscentra is kapitaalvernietiging", aldus Anne Thielen. Van der Putten meldde dat hij in gesprek gaat met COA over alle inkomsten en uitgaven. "Daarna bekijken we of dit tot een claim gaat leiden." De wethouder kon nog niets zeggen over de gevolgen voor de toekomst van recreatiepark het Roekenbosch. "Want er zijn nog geen harde afspraken gemaakt." Wel wist hij dat Blitterswijck niet in aanmerking komt voor een 'flexazc' om het jojo-effect in de opvang op te vangen. De verbouwing van de kleedlokalen van voetbalclub BVV'27 kan gewoon doorgaan. "De bijdrage van de gemeente blijft gehandhaafd", aldus de wethouder. De bushalte bij het Roekenbosch verdwijnt weer zodra het azc is gesloten. Blitterswijck krijgt dan, net als veel andere dorpen, een shuttlebus.

Martin Leenders (Samenwerking) herhaalde dat hij het COA een 'onbetrouwbare partner' vindt. "Dat hebben we in december 2015 al gezegd. Met het COA zijn gewoon geen afspraken te maken." Leenders haalde voorbeelden aan van andere gemeenten die ook negatieve ervaringen hebben met het COA. Hij wilde weten of de wethouder zijn mening deelde. "Het is nog te vroeg om die conclusie te trekken", reageerde Van der Putten. "Formeel is het contract nog niet opgezegd. Wat mij betreft staan alle gemaakte afspraken nog steeds overeind. Als het straks anders is, dan moeten we de gevolgen goed bezien."

Auto in vlammen op

Venray | Aan de Adelaar heeft, ter hoogte van huisnummer 13, in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.30 uur een autobrand gewoed.

De brand was hevig en de brandweer moest de omliggende woningen uit voorzorg koelen. De auto ging in vlammen op. 'Wij zijn op zoek naar getuigen die meer informatie hebben in verband met deze brandstichting', meldt de politie op Facebook.

8 / 32

Eregasten concert luchtmacht

Wanssum | Mark Weijers uit Wanssum is met zijn gezin zaterdag eregast bij het gratis concert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Burgemeester Hans Gilissen en kolonel Peter Gielen van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando in Vredepeel bezorgden maandag de VIP-cheque in Wanssum.

Mark Weijers, z'n partner en de kinderen reageerden blij verrast en enthousiast op hun uitverkiezing. "Heel leuk, we hebben er veel zin in", aldus Mark.

Het gezin wordt zaterdag in stijl thuis opgehaald voor een drankje in de schouwburg met de andere VIP's en genodigden. Tijdens het concert zitten ze op de beste plekken om te genieten van de première van het nieuwe programma van het befaamde orkest. Na afloop worden Mark Weijers en z'n gezin weer netjes thuisgebracht.

Het concert is het slotakkoord van een serie activiteiten rondom het eeuwfeest van de Grondgebonden Luchtverdediging in ons land. De krijgsmacht biedt het concert aan de Venrayse gemeenschap aan.

Samen met de gemeente Venray en Venrayse (horeca)ondernemers is het programma uitgebreid met een Pleinfestijn op vrijdag en de VIP-actie.

Iedereen die van muziek en gezelligheid houdt is vrijdag en zaterdag van harte welkom. Ook was woensdagmiddag een show van militaire voertuigen te zien op het Schouwburgplein.

Foto: Burgemeester Hans Gilissen, het gezin Weijers en kolonel Peter Gielen na de overhandiging van de VIP-cheque.

Jochem van Gelder op bezoek

Venray | Op zondag 21 mei spelen Jochem van Gelder en Ron Bons hun theatervoorstelling WereldBeterMakers in Schouwburg Venray. Speciaal voor deze voorstelling heeft Van Gelder een aantal klassen van Venrayse basisscholen geselecteerd om theaterkaarten aan uit te delen. Met deze kinderen gaan Jochem van Gelder en Ron Bons op zoek naar het beste idee om de wereld beter te maken.

De basisscholen waar Jochem van Gelder woensdagochtend kaarten ging uitdelen, waren De Kruudwis, St. Petrus Banden en De Hommel. Het Genootschap van de WereldBeterMakers is een interactieve, spannende en leerzame theatershow van Jochem van Gelder, bekend van het televisieprogramma Praatjesmakers, en Ron Bons voor kinderen en volwassenen vanaf 6 jaar.

Samen met zo'n 7 miljard mensen wonen we op de grote ronde planeet aarde. Veel gaat er goed op deze planeet, er wordt gefeest, gelachen, gedanst, gesport en er worden mooie dingen gemaakt. Maar er gaat helaas ook nog veel mis. Er is nog steeds oorlog, armoede en honger. Alle wijzen der aarde hebben hun hoofd gebogen over dit probleem. Presidenten, koningen, geleerden maar een oplossing is er nog steeds niet….

Volgens een onderzoek van Unicef behoren de Nederlandse kinderen tot de meest gelukkigen ter wereld. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om zich goed te ontwikkelen omdat ze een thuis hebben en naar school kunnen. Jochem nodigt daarom alle kinderen van Nederland om naar het theater te komen en deel uit te maken van het Genootschap van WereldBeterMakers.

Van Gelder: "Kinderen zijn slim, vindingrijk, onbevangen, eerlijk en soms zelfs briljant en daarom ga ik de uitdaging aan om met hen op zoek te gaan naar de oplossing van de grote wereldproblemen. Met hen hoop ik tot het ultieme plan te komen om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich gelukkig en veilig voelen. Een belangrijke missie waar alles voor moet wijken. Iedereen is enthousiast. Bijna iedereen…. Want er is één man die een heel ander plan heeft…."

Jochem van Gelder is de nieuwe ambassadeur van SOS Kinderdorpen. De presentator benaderde de internationale kinderontwikkelingsorganisatie eerder dit jaar omdat hij samen met Ron Bons een interactieve theatershow ontwikkelde waarbij hij een goed doel wilde betrekken. De voorstelling zal de komende drie jaar door het land toeren en uiteindelijk zullen alle ideeën van de Nederlandse geluksambassadeurs gebundeld worden in een boek dat aangeboden zal worden aan de Nederlandse premier van dienst. Ook gaat er een deel van de ticketopbrengst naar SOS Kinderdorpen.

Tankbaan bij museum Overloon

Overloon | Normaal lekker rustig, die twaalf hectare bos rond het Oorlogsmuseum in Overloon. Maar komend weekend even niet. Er is bij Militracks plaats voor 15.000 mensen. En er moeten er niet teveel bij komen.

Het Oorlogsmuseum organiseert het jaarlijkse evenement Militracks op zijn eigen grond rond het museum. En daar zit dan ook meteen de beperking voor de groei van het evenement in de toekomst. Met ongeveer zeven- tot achtduizend personen per dag is de rek er wel uit, denkt het museum. Het bos is dus bijna vol. Daarom heeft het dit jaar bewust wat minder reclame gemaakt voor het evenement. En er wordt nauwkeurig bijgehouden hoeveel mensen naar binnen en naar buiten gaan.

'Het gaat om kwaliteit, en niet om kwantiteit', meldt het museum. Die 'kwaliteit' moet vooral komen van de deelnemende voertuigen. Want Militracks is boven alles een stoer voertuigevenement. Stoer, maar met een scherp randje. Want de voertuigen zijn zonder uitzondering allemaal van Duitse makelij en dateren uit de Tweede Wereldoorlog. Opvallend daarbij is dat de voertuigen van de voormalige bezetter zich in een grote belangstelling mogen verheugen. En daar plukt het museum de vruchten van, omdat veel Militracks-bezoekers jaar-in, jaar-uit komen kijken. Het museumpark mag dan langzamerhand een maatje te klein aan het worden zijn, maar het lommerrijke karakter geeft wel een heel eigen groene kleur aan het geheel. Kortom, verhuizen is geen optie. Voorlopig zal Militracks dus nog wel een paar jaar in Overloon blijven.

Militracks is voor publiek geopend op zaterdag 20 en zondag 21 mei, beide dagen van 9.00 tot 17.00 uur. Het museum is dan ook open en er is op die dagen ook een grote militariamarkt.

Foto: Jagdpanzer 38(t), die speciaal voor het evenement uit Engeland naar Overloon overkomt. Foto: Siete Meeter.

'Informele speelplekken'

Venray | Voldoende aanbod van speelplekken tegen lagere jaarlijkse kosten. Dat is de kern van het speelruimteplan voor de komende tien jaar, getiteld 'Spelen en bewegen in Venray'. Dat kan door speeltoestellen te concentreren op een aantal grotere, centraal gelegen plekken en kleinere speelplekken te veranderen in zogeheten informele speelplekken. Zo'n informele speelplek heeft niet veel voorzieningen en vraagt minder onderhoud.

Verspreid over de gemeente Venray staan nu op 147 plekken 1164 sport- en speltoestellen in verschillende soorten en maten. Om die allemaal te onderhouden en te vervangen is elk jaar ruim 350.000 euro nodig. Dat is veel meer dan het budget van 50.000 euro, dat jaarlijks beschikbaar is. Bovendien daalt de komende jaren het aantal kinderen. Die daling is al begonnen bij de kleintjes (0-5 jaar) en zet zich door naar de oudere kinderen. Met de nieuwe aanpak denkt de gemeente tien procent van de huidige toestellen te kunnen weghalen.

De informele speelplekken worden zo ingericht dat ze de fantasie van kinderen prikkelen en ontmoeting stimuleren. Dat heeft volgens het speelruimteplan positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen en op de sociale cohesie in de buurt. Ook is er aandacht voor de veiligheid, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en de hygiëne.

De gemeente wil het speelruimteplan in overleg met de dorps- en wijkraden uitwerken. Elk jaar komen drie wijken of dorpen aan de beurt. De gemeenteraad bespreekt het speelruimteplan 2017-2026 in de vergadering van juni.

Lourdesreizen 2017

Venray | Stichting Lourdeswerk Venray e.o. gaat dit jaar van 2 tot en met 7 september naar Lourdes.

Iedereen is welkom om aan deze geheel verzorgde reis deel te nemen. Voor informatie: www.lourdeswerkvenray.com of telefoon (0478)582849-502279, 06-39081416, 06-11585147.

Werkzaamheden aan het spoor

Venlo | Zaterdag 20 mei en zondag 21 mei werkt ProRail aan het spoor tussen Venlo en Blerick. Hierdoor is er geen treinverkeer mogelijk. Arriva zet bussen in om reizigers te vervoeren.

Om gebruik te maken van de vervangende bussen hebben reizigers een geldig vervoersbewijs nodig zoals een OV-chipkaart. Hiermee dien je te zijn ingecheckt bij het betreffende station. De bussen vertrekken vanaf de voorpleinen van de stations. Het is niet mogelijk om een fiets mee te nemen in de bus. Afhankelijk van de bestemming kan de busreis 15 tot 45 minuten langer duren dan de reguliere treinreis. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden.

De dienstregeling kunnen reizigers raadplegen via arriva.nl/limburg. Reizigers die vanwege een lichamelijke beperking met een rolstoel reizen kunnen hun reis vooraf kenbaar maken bij de klantenservice van Arriva via 0900-2022022 (lokaal tarief, € 0,02 p.m.). Er wordt dan voor een rolstoeltoegankelijke taxi gezorgd.

Vogelhal mag voer en zaden verkopen

VEULEN | Vogelhal ons Vögelke aan de Lorbaan in Veulen mag als groothandel vogelvoer en zaden blijven verkopen. De bezwaarcommissie van de gemeente heeft het beroep van dierenspeciaalzaak XXL afgewezen.

Onder de naam MP Diervoeders verkoopt de vogelhal in Veulen vogelvoer en zaden in grote verpakkingen. Het bezwaar van dierenspeciaalzaak XXL, met winkels in Venray en Wanssum, is dat er ook detailhandel voor particulieren wordt bedreven.

Dit is volgens het bestemmingsplan buitengebied niet toegestaan. MP Diervoeders heeft alleen een vergunning voor groothandel in vogelproducten als nevenactiviteit bij de vogelkwekerij. Dit mag alleen als de nevenactiviteit (groothandel) ondergeschikt is aan de agrarische hoofdfunctie van het perceel (vogelkwekerij).

De bezwaarcommissie vindt dat er geen sprake is van detailhandel. De klanten zijn kwekerijen, verenigingen en winkels die grotere hoeveelheden vogelvoer afnemen. Deze verpakkingen zijn niet geschikt voor particuliere vogelbezitters. De omzet van de vogelhal wijst uit dat het om een nevenactiviteit gaat.

Van de verkopen komt 25 procent uit de groothandel en 75 procent van de vogelkwekerij. Van het vloeroppervlak is een zesde deel bestemd voor de groothandel.

Fietstocht Snuuve en Pruuve

Venray | Snuuve en Pruuve (genieten en proeven) is de naam van de fietstocht die voor de achtste keer, in het kader van de meimaand fietsmaand, wordt gehouden door Stichting Fietsvierdaagse Venray op zondag 28 mei.

Deze tocht is de perfecte voorbereiding op de Fietsvierdaagse Venray die dit jaar voor de 33e keer wordt gehouden van 25 tot en met 28 juli. De gezinsfietstocht vertrekt vanaf het Schouwburgplein in Venray. De tocht voert richting Ysselsteyn, waarbij er verschillende mogelijkheden zijn om een bezoek te brengen aan Zichtstal van Houbensteijn, familiemuseum De Smid, de uitkijktoren in Ysselsteyn en het open huis bij de Slanke Bourgondiër. De start is tussen 10.00 en 14.00 uur.

Onder het motto Beleef de streek zijn er naast de fietstocht ook nog andere activiteiten, zoals de koopzondag, het jaarlijks Schieëpersfieëst van Kiwanisclub Schieëpersland Venray e.o. en Smaak zit tussen je oren, een evenement waarbij horecaondernemers uit Venray culinaire creaties maken van streekproducten van Venrayse agrariërs.

Bedevaart naar Kevelaer

Venray | Het parochiekoor van St. Petrus'Banden zingt in het kader van de bedevaart tijdens de heilige mis op dinsdag 23 mei vanaf 13.30 uur in de kaarsenkapel in Kevelaer. De mis wordt voorgegaan door deken
H. Smeets.

Ideco Open nieuwe naam

Ysselsteyn | Het Keijsers-Manders toernooi in Ysselsteyn krijgt een nieuwe naam.

Installatiebedrijf Keijsers-Manders besloot na 23 jaar 1994-2016 haar sponsoring van dit mooie KNLTB-tennistoernooi over te dragen. Samen met Tennisvereniging Ysselsteyn is het toernooi in de afgelopen 23 jaar een begrip geworden in de regio Noord-Limburg en Oost-Brabant. Tennisvereniging Ysselsteyn en haar deelnemers zijn veel dank verschuldigd aan een zo'n trouwe sponsor. Die dank is dinsdag in de vorm van een karikatuur overgebracht aan Serve en Edwin Keijsers. TV Ysselsteyn is blij dat ze met Ideco Energie een nieuwe sponsor aan zich heeft weten te binden. Ideco Energie regelt sinds 1999 op een no nonsens manier de energie in- en verkoop voor bedrijven. Het toernooi krijgt daarmee een nieuwe naam: Ideco Open 2017. Het toernooi vindt plaats in week 24 en zal dit jaar in de periode van 12 t/m 18 juni gespeeld worden. Inschrijven is mogelijk in de volgende onderdelen: HD, DD en GD in de sterkte 4,5,6,7 en 8 en inschrijven kan tot 27 mei 2017 via www.toernooi.nl.

Match

Venray | Match voor Vrijwilligers is voor Seniorservice Gilde Venray op zoek naar een gastvrouw/heer.

De taken van de gastvrouw/heer bestaan uit koffie presenteren, telefoon opnemen en informatie geven aan gasten en belangstellenden. Wensen: prettig overkomen en goed om kunnen gaan met mensen. Match voor vrijwilligers, Dr. Poelsstraat 6, 5802 AX in Venray, telefoon (0478)516995, e-mail info@vrijwilligerswerkvenray.nl.

Venrays Museum weer open

Venray | Het Venrays Museum opent op zondag 21 mei de deuren voor de tentoonstelling Ons erfgoed op de Rooysle Loper.

Van 14.00 tot 17.00 uur kan iedereen gratis komen kijken naar 17 presentaties van de geschiedenis van Venray. De tentoonstelling speelt zich af in het gebouw de Borggraaf, waar naast het Venrays Museum verschillende andere organisaties zijn ondergebracht. Het meest in het oog springt de VVV, die ook voor de kaartverkoop zorg zal dragen. Ons Erfgoed op de Rooyse Loper is een waaier van onderwerpen. Zo laat de Archeologische Werkgroep Venray vondsten zien van opgravingen, de Koninklijke Harmonie Euterpe een commissoriaal van koning Willem II met eigenhandige aantekeningen, de Stichting Loobeek het ontwerp van een volmolen, de Werkgroep Glas in Lood van het LGOG Venray het proces rond de restauratie van een glas-in- loodraam van de vooroorlogse kapel van Smakt. Op zondag 21 mei demonstreren de gebroeders Koolen hoe glas-in-lood wordt gemaakt en gerestaureerd en Willem Hoex neemt de bezoekers mee op een virtuele verkenningstocht naar archeologische voorwerpen uit de omgeving van Venray. De tentoonstelling duurt tot en met zondag 11 juni Het museum is dagelijks geopend.

Openingstijden: zaterdag en zondag 10.00-17.00 uur en maandag tot en met vrijdag 14.00-17.00 uur. Op maandag 12 juni gaat het museum weer even dicht om de volgende tentoonstelling voor te bereiden. De VVV blijft open en in het auditorium kan iedereen koffie drinken.

Open dag plan Ooijen-Wanssum

Broekhuizenvorst | Op zaterdag 20 mei vindt de Dag van de Bouw plaats. Mooder Maas, de aannemer van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, nodigt die dag belangstellenden uit om een kijkje te nemen op het kantoor in Wanssum en de uitvoeringslocatie in Broekhuizenvorst.

In Wanssum wordt de laatste stand van het ontwerp getoond en zijn proefstukken te zien van de toekomstige brugwanden. Op de uitvoeringslocatie aan de Maasveldweg in Broekhuizenvorst is een interactief programma met uitleg over het onderzoek naar explosieven, flora en fauna en de archeologische opgravingen. De Dag van de Bouw duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is geschikt voor het hele gezin en gratis toegankelijk. Op de Dag van de Bouw laten bedrijven in de bouw zien tot welke hoogstandjes zij in staat zijn. Hoewel Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum nog niet in de bouwfase zit wil Mooder Maas geïnteresseerden uit het gebied wel laten zien hoe er gewerkt wordt aan de voorbereiding van de realisatie. Aan de Maasveldweg in Broekhuizenvorst kunnen bezoekers afdalen in een van de archeologische sleuven. Medewerkers geven een boeiende toelichting op het archeologische onderzoek dat inmiddels heeft aangetoond dat het gebied al ruim 9000 jaar door mensen wordt bewoond.

Ook worden er enkele bijzondere vondsten getoond. In het hele projectgebied wordt momenteel gezocht naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Dag van de Bouw kunnen restanten van bommen en granaten en andere vondsten van dichtbij worden bekeken en is het mogelijk om zelf met detectieapparatuur het veld in te gaan. Op de uitvoeringslocatie wordt ook een toelichting gegeven over veiligheid tijdens de bouw en de ecologische bezigheden. Op het kantoor van Mooder Maas aan de Geijsterseweg 11a in Wanssum, is de laatste stand van het ontwerp van de aannemer te zien. Op de parkeerplaats staan enkele betonnen wanden die samen met Geelen Beton zijn ontwikkeld als mogelijke oplossing voor de bruggen en waarin de opbouw van het landschap is terug te zien.

Bovendien worden er korte films vertoond over onder meer de ontploffing van gevonden explosieven nabij Blitterswijck en visualisaties van de toekomstige rondweg. Bezoekers die van locatie naar locatie willen fietsen kunnen gebruik maken van de Ooijen-Wanssum fietsroute, langs tal van belangrijke plaatsen van de gebiedsontwikkeling. Deze is te downloaden via www.ooijen-wanssum.nl. De komende jaren worden er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum tal van maatregelen worden genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet eind 2020 gereed zijn.

Cheque Cox voor Kapstok

Venray | Cox Metaal vierde onlangs zijn 30-jarig bedrijfsjubileum.

Als maatschappelijk betrokken bedrijf wilde Cox een goed doel laten delen in dat feestelijk gebeuren. En dat doel werd Logeerhuis Kapstok.

Vol trots overhandigden de directeuren René en Rob Cox een cheque van 2500 euro aan logeerhuismanager Judith Lemmen en bestuursvoorzitter Toon Theeuwen van Stichting Kapstok.

Weijerkoor Boxmeer: concert

Boxmeer | Het Weijerkoor uit Boxmeer houdt op zondag 21 mei om 15.00 uur een concert dat in het teken staat van het voorjaar.

Het concert vindt plaats in de Kapel van de Zusters van Julie Postel aan de Veerstraat 49 in Boxmeer. De kapel is open voor publiek vanaf 14.30 uur. Het Weijerkoor is een dynamisch, gemengd koor met ongeveer 45 leden uit de hele regio, dat overwegend klassieke muziek vertolkt. Het concert staat onder leiding van dirigent José Doodkorte. De voorverkoop via www.weijerkoor.nl is gestart. Kaartjes zijn ook verkrijgbaar bij leden van het koor.

Inschrijven voor Circus Mök 2018

Venray | Schuilt er een artiest in jou? Heb jij een act die gezien mag worden? Altijd al eens de sfeer achter de schermen van Circus Mök willen proeven?

Vastelaovesvereniging De Piëlhaas is op zoek naar artiesten en biedt een podium om vijf avonden jouw talent te tonen. Al vanaf 1949 bestaat carnavalszitting Circus Mök in Venray. Vanaf de start een succesvol concept, blijkt uit de jaarlijks vijf uitverkochte avonden. Naast Circus Mök worden ook de kids en tieners niet vergeten.

De zittingen kiendermök en tienermök zijn inmiddels vast onderdeel van het seizoensprogramma. Daarmee telt het totale Circus Mök concept nu negen zittingen. Ieder jaar is de commissie Circus Mök van De Piëlhaas op zoek naar professionele, regionale acts om er een gevarieerd programma van te maken.

Ook voor Circus Mök 2018, is de commissie op zoek naar talent. Het hoeft nog niet eens een kant-en-klare act te zijn, interesse en enthousiasme kunnen al genoeg zijn. Inmiddels is er een uitgebreid netwerk aan muzikanten, artiesten, tekstschrijvers om de talenten te begeleiden. Aanmelden kan via e-mail circusmok@pielhaas.nl. De sluitingsdatum is op 15 juni.

Aandacht voor zelfdoding

Aandacht en begrip vragen voor mensen met gedachten aan zelfdoding was het uitgangspunt van de fakkeltocht Een lichtje in 't duister in Geleen-Lindenheuvel.

Bianca Ceelen was de initiatiefnemer van deze tocht. Bijna drie jaar geleden verloor zij haar vader omdat hij een einde aan zijn leven maakte. De zware psychische strijd die hieraan vooraf ging was voor hem, maar ook voor zijn omgeving moeilijk, niet op de laatste plaats omdat er nog een groot taboe rust op dit onderwerp. Voor de organisatie van de tocht had Ceelen mensen gevraagd een kleine donatie te doen. Hier werd echter ruim gehoor aan gegeven, waardoor er een bedrag van 500 euro overbleef.

In haar zoektocht om dit te schenken aan een passend doel kwam ze bij Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg uit. Vanuit de poli Suïcidepreventie werkt Vincent van Gogh mee aan verschillende programma's die het taboe en de stigmatisering van mensen met suïcidegedachten doorbreken. Naast de hulpverlening of een gesprek hebben mensen met psychische problemen vaak ook behoefte aan een plek om zich even terug te trekken. Daarom wordt de donatie, in overleg met Ceelen, nu gebruikt voor de realisatie van een bezinningsplek in de belevingstuin van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg in Venray. Een plek voor bezinning en bezieling, die samen met cliënten wordt gebouwd.

Jolande Tijhuis, bestuursvoorzitter Vincent van Gogh, nam de donatie van Ceelen op 4 mei in ontvangst. "Vanuit het verdriet om het verlies van je vader heb je een bijzondere kracht gevonden om je in te zetten voor dit moeilijke onderwerp, het is zo belangrijk dat we hier in alle openheid over kunnen praten. Zodra het project klaar is krijg je zeker een uitnodiging van ons voor een bezoek aan de bezinningsplek."

Expo InBeeld bij Jerusalem

Venray | De opening van de voorronde van de InBeeld-wedstrijd bij Kunstencentrum Jerusalem vond vrijdag plaats.

InBeeld is een wedstrijd voor amateurkunstenaars in Limburg, een initiatief van de Kunstencentra en het Huis voor de Kunsten Limburg.

Het thema was Stille Levens en 43 inzendingen zorgden voor een drukbezochte opening, een volle aula en een primeur, want de voorronde in Venray is de eerste van de zeven voorrondes op weg naar de eindronde in Centre Céramique op 16 juli in Maastricht.

Consulent Beeldend van het Huis voor de Kunsten, Eddy Thonon, maakte de namen van de drie winnaars bekend; Lizzy van Lieshout uit Horst was met haar schilderij Raw Nerve de winnares. De tweede plaats was voor Win Apon uit Wanssum en de derde plaats was voor Marjo van Beek uit Grubbenvorst.

De juryleden Marijke Cieraad, Roel Sanders en Anne Thielen schreven in het juryrapport: "Het meest kenmerkende in dit schilderij zijn de verschillende fragmenten die samengevoegd worden tot één geheel, of niet?"

De jury prijst de originele keuzes van de maker die de toeschouwer dwingen om het beeld zelf te interpreteren; het schuurt een beetje… het raakt een "gevoelige snaar".

Wethouder Lucien Peeters opende na de prijsuitreiking de tentoonstelling; daarna kon iedereen de werken bekijken en zelf een top drie samen stellen voor de publieksprijs die na afloop van de tentoonstelling bekend wordt gemaakt.

De expositie bij Kunstencentrum Jerusalem aan de Heuvelstraat 4 in Venray is te zien tot 9 juni van maandag tot en met vrijdag. De entree is gratis.

Meer informatie staat op de website www.kunstencentrumjerusalem.nl.

Foto: wethouder Lucien Peeters (links), Lizzy van Lieshout en Eddy Thonon.

Match zoekt projectvrijwilligers

Venray | Match voor vrijwilligers is op zoek naar projectvrijwilligers.

In 2016 is Match gestart met nieuwe projecten zodat ze nog meer kan betekenen voor de vrijwilligers van Venray. Bijvoorbeeld het Vrijwilligers College, de Training Vrijwilligerscoach, het Vrijwilligerscafé en de Waarderingsdag. Dit jaar wordt er zorg voor gedragen dat deze projecten doorgang blijven vinden en worden er nieuwe projecten opgestart. Wie het leuk lijkt om aan een van deze projecten mee te werken, kan zich melden bij Match voor vrijwilligers aan de Dr. Poelsstraat 6 in Venray, telefoon (0478)516995 of e-mail info@vrijwilligerswerkvenray.nl.

Peel en Maas en Hemelvaart

VENRAY | Nieuwsblad Peel en Maas verschijnt in week 21 in verband met Hemelvaartsdag een dag eerder, op woensdag 24 mei in plaats van donderdag 25 mei.

Voor deze uitgave geldt dat de deadline voor redactionele berichten is vastgesteld op de maandag (12.00 uur) voor de verschijningsdatum van de nieuwe editie.

Advertenties kunnen diezelfde week tot maandag 18.00 uur worden aangeleverd.

Runningtherapie bij Buitenlust

Venray | De praktijk voor fysiotherapie, acupunctuur en fysiosport Buitenlust in Venray biedt voortaan ook Runningtherapie aan.

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de 'rustige' duurloop ten behoeve van mensen met (milde) psychische klachten en/of stoornissen als angst-/paniekklachten, stressgerelateerde klachten als burn-out en overspanningen, depressie en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (zogenaamde SOLK).

Het biedt een mogelijkheid de weg te vinden naar herstel en welbevinden. Of u sportief bent aangelegd of wat minder sportief, runningtherapie kan voor iedereen een gelegenheid zijn om verantwoord in beweging te komen en zich beter te gaan voelen. Lichaamsbeweging en in het bijzonder hardlopen is een medicijn tegen veel lichamelijke en geestelijke klachten.

Voor veel mensen zal het makkelijker zijn voorgeschreven medicatie te slikken, dan zich te houden aan het beweegadvies van een arts. Terwijl juist dit bewegen van essentieel belang is voor herstel en behoud daarvan op de langere duur. Runningtherapie kan een manier zijn om weer te leren plezier te hebben in bewegen. Niet alleen neemt hiermee de conditie, kracht en het uithoudingsvermogen toe, maar ook de mentale veerkracht, het incasseringsvermogen en evenwicht.

Eén van de kenmerken van Runningtherapie is het zeer rustig opbouwen van het hardlopen, waarbij men in de rustige duurloop geen prestatie hoeft te leveren, maar wel plezier en voldoening kan beleven aan de inspanning waartoe men zichzelf heeft gezet. De afstand van de duurloop zal gedurende de therapie wel toenemen wat een gunstig effect zal hebben op de aanmaak van verscheidene gemoed verbeterende hormonen en op de afname van de afgifte van cortisol (stresshormoon).

Hierdoor neemt de stresstolerantie toe en verbetert de stemming. Runningtherapie wordt helaas meestal niet vergoed door de verzekeraar. Een verwijzing van een arts of psycholoog is niet noodzakelijk, maar wel gewenst.

Na een eventuele aanmelding volgt een afspraak voor een intakegesprek waarin je samen met de runningtherapeut bekijkt hoe je startsituatie is en wat je doelen zijn. Vraag er eens naar bij je huisarts, psycholoog of specialist. Voor verdere informatie kunt u e-mailen naar info@buitenlust.nl of via telefoon (0478)550156.

Foto: Wilbert Roelofs, psych-somatisch fysio-/runningtherapeut.

Coverband FEZZ klaar voor Funpop

Horst aan de Maas | De coverband FEZZ uit Venray speelt al jaren op het festival Funpop in Horst aan de Maas: een festival voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en begeleiders.

Het festival vindt plaats op zaterdag 20 en zondag 21 mei. Vele nationaal bekende artiesten treden jaarlijks tijdens het festival op en ook FEZZ staat op het hoofdpodium. Daarnaast verzorgt FEZZ ook de begeleiding van de kandidaten voor Funfactor. Funfactor is een soort Idols voor de doelgroep en is dit jaar voor de tiende keer een onderdeel van het festival. Hiervoor werd een voorronde gehouden waar zangers en zangeressen van de doelgroep uit het hele land aan deelnamen.

Tijdens deze voorronde werden negen deelnemers geselecteerd die op het hoofdpodium tijdens Funpop strijden om de eerste plaats. Bijzonder is dat ook FEZZ dit jaar voor de tiende keer de begeleiding van de kandidaten voor zijn rekening neemt en alle arrangementen hiervoor zelf heeft geschreven.

Zie ook www.funpop.nl.


Rivez te gast in Geijsteren

Geijsteren | Op vrijdag 21 april 2017 was Rivez te gast op zorgboerderij de Geijsterse Hoeve in Geijsteren.

Zorgboerderij De Geijsterse Hoeve is een particulier initiatief aan de rand van het pittoreske Geijsteren. De zorgboerderij richt zich op hulpvragers, zoals dementerende personen met een niet-aangeboren hersen afwijking, psychiatrische achtergronden en sociale activering, maar is ook voor de oudere eenzame mens.

De zorgboerderij is een verbouwde boerderij op Landgoed Geijsteren, met meer dan voldoende grond voor een moestuin en een eigen boomgaard. Tevens worden er kippen, schapen, en kleinvee gehouden. Rivez werd benaderd in het kader van zijn goededoelenactie om een bijdrage te leveren.

Graag heeft het kantoor hiervoor de wens in vervulling laten gaan in de vorm van een multifunctioneel spel, de kallidrom. Hiermee wordt de onderlinge band van de cliënten verstevigd en niet onbelangrijk: men is actief bezig met lichaam en geest. Kortom een bijdrage aan de sociale activering van alle betrokkenen.

Voor meer informatie kijk op de website www.geijstersehoeve.nl.

Opening beeldentuin Leunen

LEUNEN | Op zondag 21 mei vindt in Leunen om 10.45 uur de opening plaats van de beeldentuin van kunstenaar Gussen Wie.

De beelden zijn tentoongesteld aan de zijkant van de kerk bij de St. Apolloniastraat. Het is een project van de stichting Gussen Wie. De stichting wil van Leunen het kunstdorp maken van Louis Claessens. De Leunse beeldhouwer en schilder werd geboren in 1933 en overleed in 1979. De stichting, opgericht in 2012, wil dat zo veel mogelijk kunstwerken behouden en tentoongesteld worden. De kunstwerken die de gemeente Venray in bezit had zijn opgeknapt en hebben een plek gekregen in Leunen. In de beeldentuin is ook ruimte voor grotere werken, zoals de Magistraten.

Foto: het kunstwerk Isidorus, de patroonheilige van de boeren.


Proeftuindag bij Intratuin

Venray | Proef, voel en ruik verschillende soorten eetbare planten tijdens de proeftuindag op zaterdag 20 mei bij Intratuin Venray. Van kruiden en plukgroenten tot bloemen, het smaakt allemaal even heerlijk. Kom langs, laat je inspireren tijdens de demonstraties en ga thuis ook aan de slag.

Tijdens de proeftuindag vinden de volgende activiteiten plaats:

Demonstratie kruidentuintje maken. Het zelf kweken van kruiden blijft populair! Niet zo gek natuurlijk, want niets is leuker dan je eigen Rozemarijn en munt zien groeien. Daarnaast is het ook nog eens lekker en gezond. Heb je een balkon of is je tuin niet zo groot? Geen probleem. Ook dan kun je prima je eigen kruiden kweken. Houd het klein en overzichtelijk met een kruidentuin in een zinken teil of mooie pot.

Kruidenolie naar smaak. Kruiden hebben allerlei toepassingen. Gebruik ze onder andere om een eigen olijfolie met smaak te maken. Maak met diverse kruiden, heerlijke olijfolie en een glazen beugelflesje een eigen kruidenolie. Leuk voor thuis of om cadeau te doen. Deelname aan deze activiteit kost 7,50 euro p.p. en is mogelijk vanaf 14.00 uur.

Kidsworkshop kruidencoupe. Kijk hoe het haar van mijn kruidencoupe groeit! Wist je dat kruiden net op gekke haren kunnen lijken? Schilder een gezichtje op een potje en zet er kruiden in zodat je hoofdje een wilde haarcoupe krijgt. Deelname aan de Kidsworkshop kost 2,50 euro en is inclusief materialen en kruidenplantje. Opgeven voor de workshop kan via de klantenservice van Intratuin
Venray.

Workshop eetbare tuin. Tijdens de workshop eetbare tuin ga je aan de slag met diverse soorten kruiden, plukgroenten en sla. Zet je eigen gemaakte eetbare tuin op tafel, laat het groeien en geniet van je zelf gekweekte salade. Deelname aan de workshop kost 25 euro en is inclusief materialen. Inschrijven voor de workshop kan via de klantenservice van Intratuin Venray. Aanvang: 14.00 uur.

Anders Kijken!

Venray | De maatschappij kan er niet omheen: islamofobie is echt. En niet alleen in de grote steden, maar ook in Noord-Limburg. Het percentage mensen dat in Limburg PVV stemt is groot en het ene A4tje waarmee de PVV de verkiezingen in ging stond vol met islamofobe teksten.

Daarom heeft moslimvrouwenorganisatie Al Nisa in 2015 de documentaire Anders Kijken gemaakt. In deze documentaire wordt door persoonlijke verhalen duidelijk waarom het belangrijk is om melding te doen van discriminatie. De documentaire laat ook zien wat de gevolgen zijn van islamofobie op het leven van iemand. Al Nisa gelooft in een samenleving waarin iedereen meetelt. Zeg 'Nee!' tegen elke vorm van discriminatie en zeg 'Ja!' tegen de inclusieve samenleving. Stichting activiteitencentrum Injaz en Buro Prinor organiseren een avond om gezamenlijk deze documentaire te bekijken en daarna samen in gesprek te gaan. Hoe gaan we als maatschappij hier mee om? Aan het gesprek zal ook Sandra Doevendans deelnemen. Sandra is antropoloog, trainer, coach en Statenlid Noord-Holland. Zij is de initiatiefnemer van deze documentaire en komt hierin ook zelf aan het woord. De bijeenkomst op dinsdag 23 mei begint om 19.00 uur en vindt plaats in het activiteitencentrum Injaz aan de Beukenlaan 2a. Iedereen is welkom.

Aanmelden voor deze bijeenkomst via e-mail info@prinor.nl.

Samenwerking Odapark en Goesting

Venray | Odapark, centrum voor hedendaagse kunst in Venray, gaat voor de invulling van zijn commerciële activiteiten een samenwerking aan met Proeflokaal Goesting.

Voor Odapark zijn inkomsten uit horeca-activiteiten essentieel voor zijn continuïteit. Om hier meer zekerheden in te krijgen en minder risico in te lopen, heeft het bestuur van Odapark ervoor gekozen de horeca-activiteiten uit te gaan besteden aan een externe partij en zo een vaste inkomstenbron zeker te stellen. Het uitbesteden van de horeca-activiteiten heeft daarnaast twee belangrijke doelen: een professionalisering en daarmee verbeteringsslag van de horeca bewerkstelligen en de huidige vrijwilligersorganisatie niet belasten met activiteiten die niet tot hun kerntaken behoren.

Om de kwaliteitsverbetering te verwezenlijken is Odapark de interesse gaan polsen bij geselecteerde ondernemers in de regio. Na een selectietraject is gekozen om met Gijs Schapendonk, ondernemer van Proeflokaal Goesting, een samenwerking aan te gaan. Deze samenwerking heeft niet enkel uitwerking op evenementen in Odapark, ook in de dagelijkse, aan expositiebezoek gerelateerdehoreca zal op korte termijn verandering merkbaar zijn, zowel in uitstraling als assortiment. Odapark werd vaak genoemd in de discussie rondom para-commercie. Hierin heeft Odapark zichzelf nooit herkend. Sinds jaar en dag worden door Odapark ruimtes verhuurd en aan diverse horecabedrijven om hierin activiteiten te ontplooien. Het vaak in deze discussie genoemde Weloda is een horecabedrijf dat niet exclusief gebruik kon maken van de mogelijkheden binnen Odapark. Odapark is derhalve geen partij in de discussie rondom para-commercie. Bestuur en vrijwilligers richten zicht op hetgeen hen graag bezighoudt, een mooi aanbod in hedendaagse kunst toegankelijk maken voor bezoekers van Odapark.

25 jaar HONL

Horst | Harmonie-Orkest Noord-Limburg (HONL) geeft op zaterdag 20 mei zijn jubileumconcert Celebrations ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in zaal Froxx aan de Venrayseweg 116 in Horst. Aanvang: 19.30 uur.

Het concert kent twee delen. Voor de pauze dirigeren de vier oud-dirigenten. Dit zijn oprichter Sjef Klinkers, Geert Nellen, Leo van de Laak en Sjraar Klaassens. Gouden klassiekers en moderne popstukken worden vocaal begeleid door Dorris van de Meerendonk, Monique Rosendahl, Marlies Driessen en Roel Verheggen. Na de pauze neemt huidig dirigent Marjolein Vermeeren het dirigeerstokje over. Kaarten en informatie via
www.honl.nl.

Verkoop bedrijfskavels gestegen

Venray | In Limburg werden vorig jaar weer meer bedrijfskavels verkocht dan het jaar daarvoor. Het gaat om 61 kavels met een totale oppervlakte van bijna 90 hectare. Die verkoop leidde tot investeringen van tientallen miljoenen euro's en 2500 tot 3000 nieuwe banen.

Dit werd donderdag bekendgemaakt door Limburgs gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur tijdens de transport en logistiekbeurs in München. Limburg staat met een eigen stand op deze mondiale beurs, georganiseerd door European Logistics Center (ELC Limburg). Limburg telt 2060 logistieke bedrijven, die een omzet genereren van 5 miljard euro en qua werkgelegenheid voor 60.000 banen zorgen. De meeste hectares qua uitgifte gingen naar zes logistieke bedrijven die samen 33 ha kochten, 15 handelsbedrijven die 23 ha grond verwierven en acht industriële bedrijven die 13 ha afnamen. Onder de industriële uitgiften zijn een aantal grote kavels en in de logistiek zijn bijna allemaal zeer grootschalige kavels. De verkoop van bedrijfskavels in Limburg groeit al jaren gestaag. In 2012 52 hectare, in 2013 74 hectare, in 2014 107 hectare, in 2015 68 hectare en in 2016 90 hectare.

Gedeputeerde Beurskens verwacht dat de positieve ontwikkeling zich ook dit jaar doorzet. De groeiende grondverkoop komt onder meer door een betere regionale afstemming in Limburg met betrekking tot acquisitie. "Daardoor kunnen we de voorraad grond beter managen en de kwaliteit van de terreinen verbeteren." De top-tien gemeenten naar uitgifte in 2016 zijn Venlo (40,75 ha), Horst aan de Maas (17,91 ha), Heerlen (7,04 hectare), Sittard-Geleen (6,10 ha), Nederweert (5,87 ha), Roermond (2,43 ha), Peel en Maas (2,12 ha), Venray (2,11 ha), Weert (1,5 ha), Beek (1 ha). De overige gemeenten verkochten 2,61 ha.

Om ondernemers en bedrijven beter inzicht te verschaffen in beschikbare bedrijventerreinen heeft de provincie de website www.rebislimburg.nl vernieuwd.

Kermis Boxmeer

Boxmeer | De kermis van Boxmeer wordt gehouden van vrijdag 23 tot en met dinsdag 27 juni.

Een regiokermis met voor Boxmeer nieuwe en spectaculaire attracties die opgesteld staan op het Weijerplein, Burgemeester Hengstplein en aan de Raetsingel. Ruim dertig attracties worden op het compacte kermisterrein geplaatst. Vijf superattracties maken deel uit van deze kermis. Dit zijn de Rock-it, Experience, Booster, Breakdance en Polyp. Andere attracties zijn onder meer de Swingbob en Ghostcastle. Ook komen diverse andere nieuwe, maar wat kleinere, gezinsattracties naar de Boxmeerse kermis zoals bijvoorbeeld de Jungle Cars, Mini Yet en de nostalgische bootjesmolen.

Op vrijdag vindt een bijzondere opening van de kermis plaats. Op zaterdag is er de kinderbraderie. Op zondag is er de familiedag en de maandag staat in het teken van de Zilveren Maandag aan het Raadhuisplein. De kermis wordt op dinsdag afgesloten. Ook de foto-actie van oude (herkenbare) kermisfoto's krijgt een vervolg. Vorig jaar prijkten al een aantal van deze foto's op de spanzeilen op het kermisterrein. Meer informatie over deze actie volgt later. Voor meer informatie over de kermis kijk op de website
www.kermisboxmeer.nl.

BiblioNu helpt bij dementie

Venray | BiblioNu ondersteunt bij dementie door het aanbieden van themacollecties, herinneringskoffers en een Eerste Hulp bij Dementiekoffer voor ouderen, hulpverleners en mantelzorgers.

Herinneringskoffers: Genieten van verhalen en herinneringen vindt iedereen fijn. BiblioNu maakt dit mogelijk. Zo kan het gebruik van (foto)boeken herinneringen oproepen en kennis reactiveren bij dementerende ouderen. Daarnaast is een herinneringskoffer een ideaal hulpmiddel om met dementerende ouderen terug te gaan naar het verleden en persoonlijke herinneringen opnieuw te beleven. De koffers, gevuld met gedichten, liedjes, grappige anekdotes en spelletjes zijn geschikt voor zorg- en welzijnsinstellingen als ook in de privésituatie.

Eerste Hulp bij Dementie: In samenwerking met Venray Dementievriendelijk heeft BiblioNu een EHBD-koffer samengesteld die dient als een eerste kennismaking in de hoeveelheid informatie over dementie. De koffer maakt de zoektocht naar informatie makkelijker.

Dementheek: Bovenstaande materialen staan in de dementheek van BiblioNu Venray. Verdere informatie is te vinden op: http://www.biblionu.nl/speciaal+voor/zorginstellingen en mantelzorgers.

Raadselige Roos

Venray | De 25e editie van de schrijfwedstrijd Raadselige Roos van Literair Café Venray komt in zicht.

Schrijvers zijn welkom deel te nemen aan deze jubileumeditie. Gegeven dit feit heeft het bestuur een oude traditie in ere hersteld: het winnen van een trofee voor de eerste prijs proza, poëzie en de publieksprijs. Er kan aan de wedstrijd worden deelgenomen door een gedicht en/of een verhaal in te sturen voor 1 oktober. Het thema dit jaar is De teugels laten vieren. Dit thema is verplicht voor alle inzendingen, zowel proza als poëzie. De spelregels zijn te vinden op www.literaircafevenray.nl. Een gedicht moet minimaal uit 50 en maximaal uit 150 woorden bestaan en een verhaal uit minimaal 500 tot maximaal 1500 woorden. Beide mogen niet eerder gepubliceerd zijn en moeten in het Nederlands geschreven zijn. De inzendingen kunnen uitsluitend via e-mail raadseligeroos@literaircafevenray.nl worden ingezonden.

De feestelijke uitreiking Raadselige Roos 2017 vindt eind januari 2018 plaats.

Muziek en sport

Vierlingsbeek | Muziek en sport gaan hand in hand op zondagmiddag 10 september in Vierlingsbeek. Het smartlappenkoor Van Heure Zinge houdt die middag zijn smartlappen- en kapellenfestival op verschillende locaties in Vierlingsbeek en Groeningen, terwijl Beek Beweegt de jubileumeditie van de Bèkse Bruggenloop viert met een aantal extra sport- en beweegactiviteiten.

De start van het muziek- en sportfestijn vindt om 12.00 uur plaats bij het grote podium op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek, waar een dag eerder tijdens Vierlingsbeek Open Air Golden Earring op de planken stond. Het plein wordt zondagmorgen netjes opgeruimd en klaargemaakt voor de gezamenlijke start van het smartlappen- en kapellenfestival en de Bèkse Bruggenloop. Maar liefst veertien koren en zeven joekskapellen nemen aan het smartlappen- en kapellenfestival van Van Heure Zinge deel. De koren en kapellen gaan het publiek die middag op vijf verschillende locaties verrassen met een optreden. De deelnemende koren zijn Leedvermaak uit Oeffelt, Fruitig Geflipt uit Tiel, De Sjannellekes uit Venray, De Gezellige Noten uit Herpen, 3 Veur Aff uit Afferden, Huûr Ôs uit Grubbenvorst, Die Schlagerfreunde uit Groesbeek, Amor uit Den Bosch, Now Weej uit Venray, De Waalzangers uit Nijmegen, De Straetlappen uit Mill, De Noorderdiva's uit Den Bosch, de Tissues uit Utrecht en 't Koor uit Beuningen.

De aanwezige joekskapellen zijn Vur de Joeks/ Hoe Zit Dè Naw uit Overloon-Bakel, Zuutjes An uit Venray, Falso Però Forte uit Malden, Femmes Kabaal uit Boxmeer, De Fluttetutters uit Haarlem, De Stûtter Nie uit Vierlingsbeek en Naovenant uit Leunen. De toegang is gratis. Tegelijkertijd wordt speciaal voor de vijfde editie van de Bèkse Bruggenloop het Vrijthofplein omgedoopt in een Beweegplein. In samenwerking met Stg. Doejemee (met Sjors) en Beek Beweegt gaan kinderen uit Vierlingsbeek en Groeningen in het kader van het Jeelo-thema 'Inrichting van je schoolplein/ wijk/ buurt/gemeente' allerlei beweegactiviteiten bedenken voor in het hartje van Vierlingbeek. De kinderen maken niet alleen ontwerpen van het Vrijthof-Beweegplein en beweegtoestellen, maar bedenken ook zelf een aantal beweegactiviteiten voor de happening op 10 september. De origineelste ontwerpen worden ook werkelijk gemaakt en kunnen ook later nog gebruikt worden. Dit jaar kunnen de kinderen ook weer deelnemen aan de kidsloop of de Bambinoloop van de Bèkse Bruggenloop. De Bambinoloop (500 m) is t/m 6 jaar en de Kidsloop (1 km) is vanaf 6 jaar tot en met 12 jaar en papa's en/of mama's mogen natuurlijk mee rennen. De toegang is gratis.

Speelstad Venray 2017

Venray | Speelstad Venray wordt gehouden op zaterdag 15 juli van 10.00 tot 18.00 uur. Op deze eerste dag van de zomervakantie kunnen kinderen komen spelen voor het goede doel. Het hele Schouwburgplein in Venray is deze dag door de Junior Kamer Venray omgetoverd tot een speelparadijs. Verschillende attracties zoals springkussens, grote zandbak en draaimolen staan klaar om kinderen een leuke dag te laten beleven. Daarnaast omarmt Junior Kamer dit jaar het initiatief JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht. Daarom staan er gezonde snacks, fruit en smoothies.

Samen acht keer Alpe d'Huez op

YSSELSTEYN | In totaal gaan ze samen acht keer Alpe d'Huez beklimmen. Peter, Luc en Ron Peters doen dat op donderdag 1 juni ter nagedachtenis aan hun vrouw en moeder Maria, die 12,5 jaar geleden aan kanker overleed.

"We doen het niet alleen voor Maria, maar voor iedereen die vecht tegen deze ziekte", legt Peter Peters uit. Dit jaar nog stierf zijn schoonzuster Wilma. "Midden in onze voorbereiding overleed ook zij aan kanker. Zij had voor haar crematie expliciet aangegeven geen bloemen te willen maar een bijdrage voor onze actie. Dat geeft aan dat veel mensen hiermee in aanraking komen met en bezig zijn met kanker."

Het idee om Alped'HuZes te fietsen kwam van zoon Luc. "Zelf fiets ik nu vier jaar en hij kwam met het idee om dit te gaan doen. We hebben ons toen samen opgegeven waarna ook zoon Ron te kennen gaf ook mee te doen. Sindsdien zijn we team Familie Peters."

Peter zelf fietst weliswaar het langste, maar heeft nog geen ervaring in het hooggebergte. "Het zal voor mij zwaar worden, maar ik wil toch zeker twee keer de berg op." Luc en Ron, respectievelijk 18 en 21 jaar hebben een andere uitdaging. "Luc wil ook twee keer naar boven waarvan een keer rennend. Ron gaat zelfs nog een stapje verder, twee keer naar boven fietsen en twee keer naar boven rennen."

Team familie Peters heeft niet alleen getraind maar dit voorjaar tal van acties georganiseerd om geld bijeen te fietsen voor onderzoek naar kanker.

"Zo hebben we samen met het Trefpunt in Geijsteren een bierproefavond gehouden. Verder hebben we een autowasdag georganiseerd, samen met de Coop een flessenactie en op 6 mei jl. een benefietavond met muziek waar toch bijna 200 mensen op af zijn gekomen. Verder hebben we enkele belangrijke sponsoren zoals Welcom bij Kievits, Autobedrijf Peters, Kwalitaria Ysselsteyn, Resort Arcen en ZPB Europa. In totaal hebben we, ook door bijragen van talloze supporters, de beoogde 7500 euro nu binnen maar iedereen weet dat er meer nodig is om kanker de wereld uit te helpen", aldus Peter. "Nu is het aan ons. De komende weken zal ik nog goed moeten trainen om mijn doel te bereiken."

BC Rooy

De derde zitting van de zomerladder is gespeeld. De beste in lijn A: 1. Mien Kuenen en Jacqueline v.d. Slik 63,41%. 2. Mieneke Menheere en Jan Tijmen Udding 62,08%. 3. Tiny Schaminee en Frans Oudenhoven 57,01%. Lijn B: 1.Tiny van Goinga en Thea Lamers 64,86%. 2. Antoinette Schaeffers en Annet Timmer 59,83%. 3. Anny v.d. Munckhof en Jan Simons 57,22%. Lijn C: 1. Corrie Borssen en Annie Marinus 64,04%. 2. Jo de Backer en Anneke Schoonbeek 60,96%. 3. Luus en Wim van Son 58,23%.

BC2002RV

De laatste zitting van de laddercompetitie 2016/2017 is gespeeld. De beste in lijn A: 1. Hans van Oosterhout en Frans Smits 63,75% 2. Toos en Wim Spreeuwenberg 60% 3. Mien Kuenen en Truus Kusters 56,25%. Lijn B: 1. Jan van Bussel en Trudy Baltussen 61,75% 2. Wiel Stoffels met Annemie Vossen en Kika en Bram van Nieuwenhuijzen
59,72%.

NRBC

De eerste ronde van de laddercompetitie is gespeeld. De beste in lijn A: 1. Marijke van den Boom en Aike van Glabbeek 66,25 procent. 2. Riky Erps en Siem Leyen 66,15 procent. 3. Mieneke Menheere en Jan Stiphout 60,42 procent. Lijn B: 1. Jacqie Coenen en Theo Jakobs 62,92 procent. 2. Gerrit Boekholt en Sraar van Meijel 57,08 procent. 3. Gerry Daniels en Anny Simons 56,25 procent. Lijn C: 1. Riek Arts en Margriet Potten 75,52 procent. 2. Mien Pijpers en Rieneke de Weert 55,73 procent. 3. Margriet Mater en Charlotte Timmermans met 55,21 procent.

Overloonse Bridgeclub

De derde zitting van de laddercompetitie is afgewerkt. De beste in lijn 1: 1. Thera en Jan van Gaal 70.49%. 2. Corrie Hartong en Math Keulards 60.76%. 3. Mia en Sef Lommen 57.99%. Rode lijn: 1. Ria en Kees van Son 63.89%. 2. Truus Kusters en Bert Vloet 62.15%. 3. Gerda en Mathieu Crooijmans 57.29%. Groene lijn : 1. Thea Waterreus en Mien Hegger 63.33%. 2. Els Bovee en Wil ten Horn 60.83%. 3. Jose Clevers en Jo Kok 57.92%.

BC Venray

De tweede speelavond is afgewerkt. De beste in lijn geel: 1. Anny Boekholt en Jacqueline v.d. Slik. 2. Mia v.h. Reve en Joep Vaessen. 3. Lucy Keizers en Thea Martens. Rode lijn: 1. Emelie Kuiper en Afko Schoonbeek. 2. Mieke van Osch en Frieda Rongen. 3. Wies Appels en Diny Heetkamp. Groene lijn: 1. Jose Verstraelen en Joep Reinhoud. 2. Marij Reinhoud en Annie Visser. 3. Adri Kock en Leen Poels. Vanavond de derde speelavond van dit blok.

Peel en Maas en Hemelvaart

VENRAY | Nieuwsblad Peel en Maas verschijnt in week 21 in verband met Hemelvaartsdag een dag eerder, op woensdag 24 mei in plaats van donderdag 25 mei.

Voor deze uitgave geldt dat de deadline voor redactionele berichten is vastgesteld op de maandag (12.00 uur) voor de verschijningsdatum van de nieuwe editie. Advertenties kunnen diezelfde week tot maandag 18.00 uur worden aangeleverd.

Aspergemarkt in Arcen

Arcen| In het centrum van Arcen vindt op Hemelvaartsdag 25 mei weer de traditionele Aspergemarkt plaats. De Koninklijke Harmonie van Arcen en Ondernemend Arcen tekenen voor de organisatie. De markt speelt zich af op het Raadhuisplein, de Kerkstraat, de Graaf, de Maasstraat, de Koestraat, de Lingsforterweg en de Schans en duurt van 11.00 tot 18.00 uur. De terrassen blijven bij goed weer geopend tot
22.00 uur.

Pleinfestijn in Venray

Crazy Piano's, komende vrijdagavond te bewonderen in hartje Venray.

Venray | Aankomende vrijdag slaan tien horecaondernemers uit Venray de handen ineen om een grandioos pleinfeest te geven op het Henseniusplein.

Onder de noemer pleinfestijn hebben de ondernemers het voor elkaar gekregen om een aantal landelijk bekende acts naar Venray te halen. Het was de grote wens van de organiserende partijen om dit feest gratis aan te bieden aan de Venrayse bevolking. Met de programmering is rekening gehouden om zowel jong als oud aan te spreken.

De rode draad tijdens deze muzikale avond is een drie uur durend live-optreden van Crazy Piano's. Deze act heeft grote bekendheid verworven in het gelijknamige café in Scheveningen.

De artiesten zijn ware entertainers die een show van bekende nummers ten gehore gaan brengen. Het feest wordt compleet gemaakt door de optredens van een drietal Nederlandstalige artiesten. Johnny Romein, bekend van de hit De Vrolijke Koster, zal het spits afbijten en het feest goed op gang brengen.

Daarna is het de beurt aan Jeffrey Heesen. Deze uit het Brabantse Oss afkomstige artiest maakte indruk als finalist van de talentenjacht Bloed, Zweet & Tranen 2015 op SBS6.

De derde artiest is de landelijk bekende Thomas Berge. Thomas berge heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als artiest en muzikant nadat hij als kind van twaalf jaar al zijn eerste stappen op de Nederlandse podia zette. Enkele jaren geleden legde hij zich toe op het schrijven van eigen liedjes. Een logische stap, na jarenlang zijn stem te hebben uitgeleend aan teksten en liedjes van andere componisten en auteurs.

Thomas Berge is niet enkel zelfvoorzienend in zijn repertoire, ook andere artiesten maken graag gebruik van zijn gave als auteur en componist. Zo heeft Thomas Berge een aandeel in de hit Leef! van André Hazes Junior. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst meerdere edities van het pleinfeest op touw worden gezet.

Zaterdagavond is het centrum van Venray het toneel van het Koninklijke Luchtmachtorkest. Dit orkest geeft geven met de show Let's Dance aan Venray de eer gastheer te zijn voor de première van zijn nieuwe formule. Let's Dance staat voor vele bekende nummers van artiesten uit binnen- en buitenland. Nummers van internationaal bekende artiesten, uitgevoerd door een 40-koppig orkest.

De krijgsmacht viert het 100-jarig bestaan van de grondgebonden luchtverdediging, gevestigd in Vredepeel. De gemeente en de krijgsmacht bieden daarom de Venraynaren het concert aan.

Molen Merselo

Merselo | De molenaars van de molen Nooitgedacht in Merselo gaan een gooi doen naar het wereldrecord aan-een-stuk-door-draaien.

In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren draait de Merselose molen 150 uur constant door: zes dagen en zes uur zonder ophouden. De actie wordt gehouden in het kader van het 150-jarig bestaan van de stenen beltmolen aan het Grootdorp in Merselo. De molenaars hopen dat inwoners, belangstellenden en bedrijven een uur van die tijd voor 10 euro willen sponsoren. Op deze wijze wil de stichting geld bijeenbrengen voor het onderhoud van de molen. De draaiactie start op dinsdag 30 mei om 9.00 uur, als voorzitter K. van Rooy van de Limburgse Molenstichting de molen op gang brengt. Burgemeester H. Gilissen zet op maandag 5 juni om 15.00 uur de wieken weer stil.

De vaste molenaars van de Merselose Molen, Helma Michels, Lambert Michels, Mark Camps en Wil Weijers zorgen, elkaar afwisselend, ervoor dat de molen deze week dag en nacht blijft draaien. "Vooral de late nacht zal moeilijk zijn, want dan is er niet veel bezoek te verwachten. Het zal saai zijn, vrezen wij," zegt Molenaar Helma Michels. Overdag, zo verwachten de organisatoren, zal er voldoende aanloop zijn. Rond dit molenfeest, dat eindigt op de Dag van de Wind (5 juni),houdt de stichting allerlei activiteiten, zoals receptenuitwisseling, schapendrijven, muziek en zang en dans. Dit om zoveel mogelijk publiek te trekken. Meer informatie is te vinden op www.molenmerselo.nl.

Rondje Ysselsteyn

Ysselsteyn | De inmiddels traditioneel geworden wandeltocht Rondje Ysselsteyn wordt op zondag 28 mei gehouden door restaurant Roelanzia en voert door het Peelgebied dat zich uitstrekt over Limburgs en Brabants grondgebied.

Er zijn diverse afstanden te lopen. Inschrijven kan voor tochten van 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 kilometer. tussen 7.00 en 14.00 uur kunnen de deelnemers zich aanmelden bij het inschrijfbureau. Aan alle tochten is het IVV-stempel uitgereikt. Wie voor 16.00 uur binnen is, komt in aanmerking voor een afgestempelde wandelkaart. Van het inschrijfgeld wordt 1 euro gedoneerd aan 't Zorghuus, een zorginstelling in Ysselsteyn waar mensen met dementie of mensen met een beperking verblijven in hun eigen, vertrouwde, dorpse omgeving. Meer informatie: telefoonnummer (0478)541221 of via e-mail info@roelanzia.nl.

Cambrinus

Horst | Op zondag 21 mei staan BJ Baartmans en Mike Roelofs met een bijzonder project op het podium van Cambrinus in Horst. Beiden werken al ruim een decennium nauw samen en Ins Blaue Hinein is ontsproten aan een idee dat het tweetal al jaren koesterde. Puur instrumentaal, deels geïmproviseerd en variërend van klassiek, blues, folk en jazz. BJ Baartmans speelt diverse gitaren en bas en Mike Roelofs speelt onder meer piano, drums en percussie. Aanvang 16.00 uur. Zie ook www.cambrinusconcerten.nl.

Flip en Elvis in Schouwburg Venray

Venray | Na het zien van de debuutvoorstelling van Flip en de Noormannen bleef iedereen verbluft achter.

Cabaret, muziektheater en kleinkunst leken als hokjes hopeloos tekort te schieten om deze volslagen tegendraadse show te kunnen vangen. Maar één ding was iedereen het over eens: Dit moet je gezien hebben. Flip en de Noormannen brengen op vrijdag 19 mei om 20.30 uur in Schouwburg Venray een ode aan de leugen.

Wees welkom in een onweerstaanbaar grillige wereld waarin de mensen die deugen worden afgeschminkt. Samen met zo'n 7 miljard mensen wonen we op Aarde. Veel gaat er goed op deze planeet, er wordt gefeest, gelachen, gedanst, gesport en er worden mooie dingen gemaakt. Maar er gaat helaas ook nog veel mis. Er is nog steeds oorlog, armoede en honger.

Het Genootschap van de WereldBeterMakers is een interactieve, spannende én leerzame theatershow van Jochem van Gelder en Ron Bons voor kinderen vanaf zes jaar en volwassenen. Wat zou jij willen doen om de wereld beter te maken? Stuur jouw idee naar info@schouwburgvenray.nl en maak kans op vrijkaarten voor de voorstelling op zondag 21 mei om 15.00 uur. Springlevend is de muziek van Elvis Presley! Zelfs veertig jaar na zijn overlijden. De makers van het succesvolle Elvis 80th Anniversary-concert vinden het dan ook de hoogste tijd voor een groot nieuw Elvis Spektakel met alle hits en de favorieten. Met de beste Elvis Tribute Artists Pete Storm en Ben Thompson. Beide worden ondersteund door een live band.

We Remember Elvis Presley is in het Venrayse theater te zien op woensdag 24 mei om 20.00 uur. Voor meer informatie over het complete theaterprogramma van Schouwburg Venray, of voor het reserveren van tickets, kijk op www.schouwburgvenray.nl.

Voor u gelezen

Art Flipper van Bert Kreuk

Boekrecensie in Peel en Maas

Wat Luyendijk deed voor de financiële wereld, doet Bert Kreuk nu voor de kunstwereld.

Bert Kreuk heeft een collectie van tegen de 750 stukken van internationaal befaamde kunstenaars en kan als geen ander een sluier oplichten van een wereld die voor de meeste mensen nauwelijks te doorgronden is, maar wel een enorme aantrekkingskracht uitoefent. De uitdrukking 'het is wat een gek ervoor geeft' blijkt meer op waarheid gebaseerd dan de meeste mensen durven denken. Hij verdiepte zich in een wereld die hem mateloos fascineerde, wat uiteindelijk leidde tot een van de betere kunstcollecties ter wereld. Omdat hij zich niet wilde onderwerpen aan de 'ongeschreven regels' van de internationale kunstwereld - die vooral een kleine groep insiders lijken te dienen - kreeg hij al snel het neerbuigende predicaat 'art flipper'. Kreuk kwam wereldwijd in het nieuws toen hij de eerste vlag kocht die wapperde op de boot die de landingsschepen de weg wees op D-day. Dit boek is te koop bij Roojboek aan de Schoolstraat 36-38 in Venray, telefoon 0478-728000, of online te bestellen via www.roojboek.nl.

BiblioNu helpt bij dementie

Venray | BiblioNu ondersteunt bij dementie door het aanbieden van themacollecties, herinneringskoffers en een Eerste Hulp bij Dementiekoffer voor ouderen, hulpverleners en mantelzorgers.

Herinneringskoffers: Genieten van verhalen en herinneringen vindt iedereen fijn. BiblioNu maakt dit mogelijk. Zo kan het gebruik van (foto)boeken herinneringen oproepen en kennis reactiveren bij dementerende ouderen. Daarnaast is een herinneringskoffer een ideaal hulpmiddel om met dementerende ouderen terug te gaan naar het verleden en persoonlijke herinneringen opnieuw te beleven. De koffers, gevuld met gedichten, liedjes, grappige anekdotes en spelletjes zijn geschikt voor zorg- en welzijnsinstellingen als ook in de privésituatie.

Eerste Hulp bij Dementie: In samenwerking met Venray Dementievriendelijk heeft BiblioNu een EHBD-koffer samengesteld die dient als een eerste kennismaking in de hoeveelheid informatie over dementie. De koffer maakt de zoektocht naar informatie makkelijker.

Dementheek: Bovenstaande materialen staan in de dementheek van BiblioNu Venray. Verdere informatie is te vinden op: http://www.biblionu.nl/speciaal+voor/zorginstellingen en mantelzorgers.

Iron Maiden Night

Vierlingsbeek | In Gryphus in Vierlingsbeek vindt op woensdag 24 mei de jaarlijkse Maiden Night plaats.

De Maiden Night viert dit jaar zijn vijftiende verjaardag. Het wordt een samenzijn vol beeld, geluid, sterke verhalen, frikadellen en andere gekkigheid. En om de feestvreugde helemaal tot een hoogtepunt te brengen staat live op de planken de Iron Maiden tributeband Up The Irons. Een ijzersterke kopie van de real deal die al meer dan vijftien jaar met veel succes actief is.

Zo stond Up The Irons op het grote Graspop Metal Meeting en deed ze zelfs een tour met oud Maiden zanger Paul Di'Anno als gastzanger. Op 24 mei komt Up The Irons zonder Di'Anno maar wel met een levensgrote Eddie. Gryphus is geopend vanaf 20.30 uur. Kaarten zijn te reserveren via www.gryphus.nl.

Freunde Echo

Overloon | Blaaskapel Freunde Echo uit Overloon verzorgt op zondag 28 mei van 11.00 tot 13.00 uur een koffie- en theeconcert in Ontmoetingspunt 't Helder in Overloon.

Kom kijken en luisteren en maak kennis met de Moravische blaasmuziek. Zie ook www.blaaskapel.nl en de Facebookpagina voor meer informatie. De toegang is gratis.

Kwallenballen

Vredepeel | In Vredepeel wordt op zondag 28 mei de derde editie Kwallenballen gehouden.

Kwallenballen is een soort rugby, maar dan op een omgeploegd en kletsnat maïsveld. Boerenrugby! Sportiviteit en plezier zijn de belangrijkste elementen van deze sport. De regels van het spel zijn heel simpel, want wie het meeste scoort wint. En scoren doe je door de natte, loodzware kwal in de waterbak van de tegenstander te gooien of er natuurlijk met zak en tegenstander in te vallen. Om 11.00 uur begint het spektakel achter de benzinepomp in Vredepeel. Tijdens de wedstrijden is er vermaak op het veld, maar daarnaast is er plezier voor de allerkleinsten en muziek van een dj. Gemeenschapshuis de Kleine Loef zorgt voor de catering. Kwallenballen is een activiteit voor teams, jong en oud. Teams van minimaal vijf personen kunnen zich aanmelden. Teams met spelers boven de 16 jaar worden ingedeeld in de volwassenenpoule. Onder de 16 jaar worden de teams verdeeld in een tiener- en kindercompetitie. Opgeven voor het evenement Kwallenballen in Vredepeel kan via e-mail kwallenballenvredepeel@gmail.com, tot 22 mei.

Dans-je-vrij

Venray | Dans-je-vrij in Den Hoender in Venray bestaat een jaar. Hou je van gezelligheid, muziek en dansen, kom dan gerust meedoen. Ook als je alleen bent, heb je grote kans aansluiting te vinden. De avonden beginnen om 20.00 uur met een praatje. Om 20.30 uur gaat de muziek harder spelen en kan er gedanst worden. Heb je favoriete muziek waar je graag op wilt dansen, kun je het nummer aanvragen of breng zelf een cd mee. De volgende dansavond is op 9 juni.

"Het lijkt een grote familie"

Netty van Reen (rechts) en Toon en Tinie Claessens in de tuin achter de Paterskerk. Foto: Henk Lammen

Venray | Werkgroep Samen Kerk houdt op dinsdag 20 juni een bijzondere avond. Om 18.15 uur is er een mis in de Paterskerk, aansluitend vindt vanaf 19.30 uur een gezellig samenzijn plaats in de achtertuin van de kerk.

Door Henk Lammen

De thema-avonden van de werkgroep Samen Kerk zijn al jaren een succes. Acht keer per jaar staat de activiteit op de kalender. "Het zijn altijd goed bezochte avonden met religieuze thema's. Er komen onder andere onderwerpen als de eucharistieviering, religieuze muziek en in de meimaand uiteraard de Mariaverering aan bod", zegt Tinie Claessens uit Castenray, die deel uitmaakt van de werkgroep.

leder jaar is er een afsluitende avond waarbij de werkgroep De Herberg voor het derde jaar op rij voor hapjes en drankjes zorgt. "Het samen aan tafel gaan verbindt elkaar. Het bijzondere is dat de deelnemers van de Samen Kerk-avond samen zijn met de deelnemers van het kerstdiner en de paasbrunch. Het weer zit meestal mee en zo kunnen we in de buitenlucht met elkaar buurten. Het sociale aspect van deze bijeenkomsten is enorm belangrijk", vult Netty van Reenen van werkgroep De Herberg aan.

Voor de activiteit op dinsdag 20 juni hebben beide werkgroep de handen in elkaar geslagen. Claessens: "Het is fijn om te ervaren dat er altijd helpende handen zijn, zowel van de kerkvrijwilligers als van de deelnemers. Hierdoor ontstaat vrijwel direct een unieke en ontspannen sfeer waardoor het lijkt of er een grote familie bij elkaar is gekomen. Zoals bij een echte familie het geval is, is er hier ook sprake van verschillende leeftijden en interesses. Dit blijkt toch iedere keer weer goed bij en in elkaar te passen. Daar zijn we enorm blij mee. Iedereen voelt zich echt thuis."

Beide werkgroepen kunnen terugvallen op de financiële en morele steun van mensen die niet aanwezig zijn, maar wel een steentje bijdragen om de avond tot een succes te maken. Van Reenen: "Zo zijn er vrijwilligers uit Wanssum die bereid zijn om deelnemers te halen en te brengen. PLUS Van Dijck in Landweert steunt daarnaast alle activiteiten van De Herberg met een mooie korting op onze inkoop. We vragen aan alle deelnemers een vrijwillige bijdrage zodat uiteindelijk de kosten en de baten in balans blijven."

De activiteit vindt plaats in de prachtige achtertuin van de Paterskerk. Een sfeervolle locatie waar het zeker in de zomerse maanden goed toeven is. De laatste jaren heeft de organisatie tijdens de geplande activiteiten kunnen genieten van de muziek van Jos Josten. Een bijzondere verrijking, zeggen Van Reenen en Claessens nagenoeg in koor. "Hij probeert met zijn muziek en teksten een boodschap mee te geven. De aandachtige luisteraar heeft hier een goed oor voor. We zijn telkens opnieuw heel blij met zijn bijdrage."

Mensen die mee willen doen met de activiteit kunnen zich aanmelden via Tinie Claessens, telefoon (0478)571425, of Netty van Reenen, telefoon (0478)581562. Voor vervoer kan gezorgd worden.

Wie, wat, wanneer, waar?

Wie herkent iemand op de foto?

Venray | Het Venrayse gemeentearchief beschikt over een enorm aantal foto's uit de collectie Jan van der Putten, waarvan ook de Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray gebruik mag maken.

Samen geven deze foto's een heel mooi beeld van Venray en de kerkdorpen in lang vervlogen tijden en vormen ze een wezenlijk onderdeel van het Venrayse erfgoed. Het Historisch Platform Venray en RooyNet zetten zich in om het Venrayse erfgoed waar mogelijk te beschermen en de Venrayse historie uit te dragen. Dat doen we onder meer door het publiceren van de oude foto's. Bij veel van deze foto's ontbreken echter de gegevens. erkent u iemand of iets op deze foto of hebt u andere informatie over wat er op de foto te zien is, dan zouden we het zeer op prijs stellen wanneer u deze informatie met ons wilt delen. Gegevens doorgeven kan via info@rooynet.nl of via 0478-586833. Mocht u willen weten wat alle reacties opgeleverd hebben, kijk dan op de website van RooyNet onder het kopje 'Opgelost'.

Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray

Fairtrade-handje voor bedrijven

Venray | Tijdens de Fairtradeweek heeft wethouder Martijn van der Putten vier ondernemingen beloond met het Venrayse Fairtrade-handje. Hij deed dit samen met een delegatie van het lokale Fairtradeplatform.

Daarmee waardeert hij ondernemers die actief meedoen aan de gemeente Venray Fairtrade-actie. De winkel van Holland en Barret verkoopt fairtradechocolade en -thee en zo is er in de Grotestraat weer een winkel bij die met recht het fairtradelabel kan voeren.

De eigenaar van Bloemisterij September werd beloond voor haar vasthoudendheid om voor haar bedrijf een duurzaamheidslabel te verwerven. Niet eenvoudig in deze branche, legde ze uit aan de wethouder. Ze was dan ook zeer ingenomen met deze steun vanuit het Venrayse platform.

Ook Wonen Limburg in Brukske kreeg het fairtradelabel voor het gebruik van fairtradekoffie en -thee in hun kantoor. De werkgroep hoopt dan ook dat Wonen Limburg dit goede voorbeeld in al hun vestigingen zal volgen. JOUTOU/Werkvloer, gevestigd op het Anna, hebben binnen het bedrijf ook fairtradekoffie en -thee in gebruik genomen.

De organisatie was blij met de uitreiking van het label en nam de gelegenheid te baat om de wethouder nader te informeren over haar werkwijze en doelstelling. Ook deze ondernemers steunen nu hiermee boeren en kleine ondernemers in ontwikkelingslanden in hun poging de eigen broek op te houden en daar dus een leefbaar bestaan op te bouwen voor hunzelf en hun families.

Statiegeldactie voor Unicef

Venray | Momenteel houdt Unicef een statiegeldactie bij Albert Heijn in Venray.

Het winkelend publiek kan statiegeldbonnetjes deponeren in een bus van Unicef. Dit jaar richt Unicef zich vooral op de strijd tegen kinderarbeid in de cacao-industrie in Ivoorkust. Zwaar en gevaarlijk werk berooft in Ivoorkust 1,4 miljoen kinderen van hun kindertijd. Zij gaan vaak niet naar school en werken onder de meest verschrikkelijke omstandigheden. Met de statiegeldbijdragen kan aan kinderen die daarvan de dupe zijn weer een beetje hoop op een beter leven worden gegeven.

Donatie voor project Helpende Handen

Horst | Samen met de premie van Wilde Ganzen doneren het Dendron College in Horst en de stichting Helpende Handen India 32.936 euro voor een kraamafdeling van het nieuwe Helpende Handen-ziekenhuis in Tiruverkadu in India.

De leerlingen en docenten van de Dendron India-werkgroep hebben in de vastenperiode hun mobiel een week achter slot en grendel opgeborgen. In deze week hebben zij geld bij elkaar gebracht voor dit project. Op zondag 28 mei om ongeveer 11.59 uur besteedt Wilde Ganzen op televisiezender NPO2 aandacht aan dit moeder- en kindproject.

CJV daken nieuwe hoofdsponsor Oostrum

Oostrum | Het allround dakdekkersbedrijf CJV Daken is met ingang van het seizoen 2017-2018 hoofdsponsor van SV Oostrum. Beide partijen zijn een vierjarige verbintenis overeengekomen. CJV Daken neemt de plaats op de SV Oostrum-shirts (gehele selectie, heren 1 en 2) over van Electro van Goch. De eigenaren van CJV Daken zijn Hans Custers en Jan Verheijen. Beiden zijn oud-spelers van de hoofdmacht van Oostrum. Medio augustus wordt CJV Daken officieel als hoofdsponsor gepresenteerd op sportpark de Spar.

Krant 'Samen pakken we het aan in Venray'

De coverfoto van de krant 'Samen pakken we het aan in Venray'

Vorige week bezorgden we bij u de gemeentekrant 'Samen pakken we het aan in Venray'. In de krant staan informatie en verhalen over Wmo, jeugdzorg en participatie in de gemeente Venray.

Wethouder Lucien Peeters schrijft in het voorwoord: "Niet alleen in het gemeentehuis, maar vooral ook in de dorpen en wijken worden veel initiatieven ontwikkeld. Voor en door inwoners. Dat zijn mooie voorbeelden van hoe inwoners vormgeven aan een plezierige leefomgeving. Als het nodig is, doen ze dat samen met de gemeente. Of met hulp van de gemeente".

Inwonersinitiatieven
Onderwerpen die in de krant staan, zijn onder andere de dorpscoöperatie in Heide, waarin inwoners van Heide de handen ineenslaan om het dorp leefbaar te houden. In de Oranjebuurt is de participatiesamenleving eveneens aan het landen, zo geven de buurtbewoners aan. Het Gehandicapten Platform Venray spant zich in om in onze gemeente ook handen en voeten te geven aan het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. En in ontmoetingscentrum De Tol verzorgen Venrayse vrijwilligers tal van activiteiten voor andere – kwetsbare en mindervalide – inwoners van onze gemeente.

Geld en schulden
Als extraatje vindt u in de krant ook nog enkele pagina's met tips en adviezen voor het voeren van een gezonde financiële huishouding. Heeft u problemen met geld of schulden? Vraag dan onze medewerkers van Schuldhulpverlening gerust om advies en hulp.

Krant niet bezorgd?
'Samen pakken we het aan in Venray' is huis aan huis bezorgd in de week na 10 mei, echter niet in brievenbussen met een Nee/Nee-sticker. Hebt u de krant niet ontvangen? Dan kunt u er een afhalen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Of lees de krant op www.themanieuws.nl (zoek op gemeente Venray).

Wmo, jeugdhulp en participatie, bent u tevreden?

Zo'n 2.400 inwoners van Venray krijgen over een paar weken een brief van de gemeente met de vraag om mee te doen aan een cliëntervaringsonderzoek. Het gaat om Venraynaren die in 2016 ondersteuning kregen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of de Participatiewet. Met de resultaten wil de gemeente de ondersteuning waar mogelijk verbeteren.

We vragen in de enquête of inwoners tevreden zijn met de ondersteuning die ze kregen. En of ze vinden of het goed geregeld was. Of niet. De vragenlijst wordt met de post bezorgd maar u kunt hem ook op internet invullen. Aan kinderen en jongeren vragen we ook mee te doen aan het onderzoek. Tot en met 12 jaar krijgen ouders of verzorgers de brief. Jongeren vanaf 12 jaar krijgen zelf een uitnodiging om de enquête in te vullen.

Doe mee
Deelnemen aan het onderzoek is vrijwillig, maar we hopen dat veel inwoners meedoen. Als we veel reacties krijgen op de enquête, weten we beter wat u van de ondersteuning vindt. En wat we kunnen verbeteren. We behandelen de gegevens vertrouwelijk en anoniem. De uitkomsten uit het onderzoek verschijnen in de zomer.

Gemeentehuis en milieustation gesloten

Met Hemelvaart
Op donderdag 25 mei (Hemelvaart) en vrijdag 26 mei is het gemeentehuis gesloten.
Het milieustation is alleen op 25 mei gesloten. Op 26 mei kunt u daar wél weer terecht.

Tweede Pinksterdag
Op maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) zijn het gemeentehuis en het milieustation gesloten.

20 mei Dag van de Bouw

Op zaterdag 20 mei is de Dag van de Bouw. U bent tussen 10 en 16 uur welkom bij Mooder Maas, de aannemer van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Kom naar het kantoor in Wanssum en de uitvoeringslocatie in Broekhuizenvorst. Entree vrij!

In Wanssum ziet u de laatste stand van het ontwerp en proefstukken van de toekomstige brugwanden. Ook draaien er korte films over onder meer de ontploffing van gevonden explosieven bij Blitterswijck en beelden van de toekomstige rondweg.

Ooijen-Wanssum fietsroute
Bezoekers die van locatie naar locatie willen fietsen kunnen gebruik maken van de Ooijen-Wanssum fietsroute, langs tal van belangrijke plaatsen van de gebiedsontwikkeling. Deze is te downloaden via www.ooijen-wanssum.nl.

20 mei waterwandelingen

In het kader van de Week van Ons Water organiseert Waterschap Limburg op zondag 21 mei op vier verschillende locaties in Limburg waterwandelingen.

Één van de wandelingen gaat langs de Oostrumse Beek bij Geijsteren (6,5 km - startpunt Café het Trefpunt). U kunt ook wandelen door natuurgebied 't Sohr en de Klimaatbuffer in de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De wandeling door natuurgebied 't Sohr volgt een deel van de Oude Maasarm, een 10 kilometerlange aftakking van de Maas. De gidsen van de gebiedsontwikkeling geven tekst en uitleg over het gebied en de toekomstige ontwikkelingen. De wandeling van 5,2 kilometer begint om 10.30 uur. Startpunt is de parkeerplaats bij de visvijver Swolgen, aan de Lissevenweg (veldweg tussen de Legert en de Kasteelweg). Aanmelden per e-mail: info@ooijen-wanssum.nl.

Wie verdient volgens u een koninklijke onderscheiding in 2018?

Tijdens de Lintjesregen in april ontvingen 5 inwoners uit Venray een lintje. Mensen die zich meestal onopvallend en op de achtergrond inzetten voor de samenleving. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Kent u zo iemand? U kunt voor hem of haar voordragen voor een koninklijke onderscheiding.

Bijvoorbeeld uw buurvrouw die al meer dan 15 jaar meegaat met de Zonnebloem om mensen een fijne dag te bezorgen. Maar die ook al zo lang in het bestuur van de KBO zit en wekelijks op stap gaat met bewoners van het zorgcentrum in de buurt en ook nog eens voorleesoma is op de basisschool.

Neem voor informatie over de procedure contact op de gemeente. Aanvragen voor Koningsdag 2018 dient u uiterlijk 1 juli in. De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Er zijn twee momenten van uitreiking mogelijk. Het eerste moment is de Algemene Gelegenheid of de 'Lintjesregen'. Dit is de laatste werkdag vóór Koningsdag. Een andere mogelijkheid is uitreiking tijdens een Bijzondere Gelegenheid zoals een jubileum of afscheid. Dit is gekoppeld aan de belangrijkste activiteit.

Meer informatie
Aan het aanvragen van een koninklijke onderscheiding zijn geen kosten verbonden. Meer achtergrond informatie vindt u op www.venray.nl (zoek op onze website: aanvraag koninklijke onderscheiding) of op www.lintjes.nl.

Inzameling textiel

Op 23 mei wordt kleding, schoeisel en huishoudtextiel ingezameld. U kunt deze in een gesloten plastic zak vóór 8.30 uur op de stoep plaatsen.

Buitengebied

Bewoners van het buitengebied kunnen hun zak in de dorpskern op de stoep zetten.

Ysselsteyn grijpt de titel

Ysselsteyn pakte na de overtuigende 4-0 zege op Olympia'18 het kampioenschap in de vierde klasse F. Foto: Lotte Kamphuis

Ysselsteyn-Olympia'18 4-0 (0-0).

Doelpunten: 46. Bas Janssen (eigen doel) 1-0; 69. Paul Jeurissen 2-0; 85. Gijs Dinghs 3-0; 95. Dennis Teunissen 4-0. Scheidsrechter: Diebels (Venray). Toeschouwers: 500. Gele kaart: Ronnie Bovee (Ysselsteyn), Levi Meulensteen, Jochem Zwaan en Mustafa Yilmaz (Olympia).

Ysselsteyn: Swinkels; Koonings (83. Spreeuwenberg), Gommers (80. Bouwman), Bovee (71. Martijn Janssen) en Willem Janssen; Geerets, Bouten, Jeurissen en Versteegen; Teunissen en Dinghs.

Door Henk Willemssen

YSSELSTEYN | Op de slotdag greep Ysselsteyn het kampioenschap in de vierde klasse F. Op een feestelijk sportpark De Vlies klopte de ploeg van trainer Ruud Jenneskens concurrent Olympia'18 in een rechtstreeks titelgevecht met 4-0. Voor de tweede keer in de 88-jarige clubhistorie stapt Ysselsteyn de derde klasse binnen.

De eerste keer was in 1989. Toen duurde het verblijf in de derde klasse slechts één seizoen. De hoofdrolspelers van toen, aanvoerder Mart Verlijsdonk en topschutter Geert van Dijck, denken dat de huidige ploeg meer overlevingskansen heeft. "Het is een heel uitgebalanceerd elftal", meent Verlijsdonk. "Met een goede mix van jong en oud. Dat hadden wij 28 jaar geleden ook wel. Alleen hebben we er toen te lang over gedaan om kampioen te worden. Als deze groep bij elkaar blijft, dan kan ze volgend jaar geschiedenis schrijven." Na het titelfeest in 1989 begon Ysselsteyn gehavend aan het avontuur in de derde klasse. "Ik heb alleen de eerste en de laatste wedstrijd meegespeeld", vertelt spelbepaler Verlijsdonk die kampte met een rugblessure. Keeper Geert van Gassel liep vlak voor het kampioenschap een dubbele beenbreuk op. Het centrale duo achterin viel ook al snel weg. John van Ass kreeg een auto-ongeval en Frank Marcellis ging bij de commando's. "Zo was ineens de complete as uit het elftal weg", zegt Geert van Dijck. Hij was met negentien treffers topscorer in het kampioensjaar. Een jaar later bleef hij op vijf goals steken. "We kregen het lastig op het hogere niveau. Dat viel ook wel te verwachten. We kwamen telkens net tekort." Geert van Dijck ziet perspectief in de huidige groep. "Met de snelheid voorin en deze manier van spelen kan Ysselsteyn erin blijven. Ik denk zelfs voor meerdere jaren."

Olympia'18 moest winnen om Ysselsteyn te achterhalen en om zo nog een beslissingsduel uit het vuur te slepen. De Boxmeerse ploeg startte voortvarend. Na elf minuten kwam de thuisclub goed weg toen een vrije trap op de paal belandde. Bij de eerste de beste Ysselsteynse aanval was het raak, maar Gijs Dinghs werd teruggevlagd en gefloten voor buitenspel. Na een halfuur ebde het overwicht van Olympia weg. Ysselsteyn kwam gevaarlijk opzetten en was enkele keren dicht bij de openingstreffer. Een kopbal van Gijs Dinghs trof de lat en Paul Jeurissen strandde op keeper Sjors Janssen.

Tijdens de rust zat de bestuurskamer stampvol met verslaggevers, fotografen, officials en bestuursleden van Olympia. De twee vlaaien die op tafel kwamen werden snel verorberd. De Venrayse leidsman Giebels liet al om 15.26 uur aftrappen voor de tweede helft. Veel supporters misten de 1-0 die na veertig seconden viel. Dennis Teunissen zocht met zijn voorzet vanaf links de opgerukte Stan Bouten. Voordat Bouten bij de bal kon schoot de Boxmeerse verdediger Bas Janssen pardoes in eigen doel: 1-0. Dat was een welkome meevaller. Halverwege de tweede helft kwam de assist opnieuw op links van Teunissen. Met een schitterende kopbal zette captain Paul Jeurissen het sportpark vuur en vlam: 2-0. "Kampioenen! Kampioenen!", galmde het vanaf het overvolle terras bij de kantine. Ysselsteyn leefde in een roes en Olympia'18 was verslagen. Tien minuten voor tijd werd Wout Gommers gewisseld. Hij stond op het punt voor de tweede keer vader te worden. In zijn voetbalplunje rende hij direct het sportpark uit om snel thuis te zijn. Gommers zag niet meer hoe Gijs Dinghs de 3-0 scoorde en dat in extra tijd Dennis Teunissen de titel nog meer glans gaf: 4-0.

4-4 remise bij Venray-Deurne

Venray-Deurne 4-4 (1-3).

Doelpunten: 1. Ruhendry Martina 0-1; 4. Ruhendry Martina 0-2; 38. Ruhendry Martina 0-3; 45. Abe Stiphout 1-3; 52. Dimitris Touratzidis 2-3; 58. Ron Kleuskens 3-3; 60. Dimitris Touratzidis 4-3; 80. Stefan van der Werf 4-4.

Rode kaart: 20. Parfait Luwawa (Deurne) na forse overtreding; 70. Frank Gielens (Venray) na twee keer geel.

SV Venray: Strumpen; Egelmeers (46. Kersten), Koenen, Gielens en Van der Waerden; Pelzer, Van Mil (46. Kleuskens) en Stiphout; Deenen, Touratzidis en Shala.

VENRAY | Venray speelde op de slotdag van de competitie thuis met 4-4 gelijk in de derby tegen Deurne in de eerste klasse D. Beide ploegen waren al veilig en konden vrijuit voetballen.

Bij Venray keerde aanvoerder Angelo van Mil terug van een schorsing. Achterin verving Frank Gielens in het centrum Ruud Keijzers en in de voorhoede stond Wesley Deenen weer in de basis na zijn blessure.

De rood-witten kwamen slecht uit de startblokken en lieten zich overrompelen in de openingsminuten. Binnen vier minuten leidde Deurne al met 0-2. Na ruim een halfuur voltooide Ruhendry Martina zijn hattrick de 0-3. De Brabanders stonden op dat moment al met tien op het veld. Aanvaller Parfait Luwawa kreeg direct rood na een forse overtreding. Op slag van rust verkleinde Abe Stiphout de achterstand tot 1-3.

Trainer Stef Sijbers paste tijdens de theepauze een dubbele wissel toe. Met Bram Kersten en Ron Kleuskens binnen de lijnen begon de Venraynaren voortvarend aan een inhaalrace. Al vrij snel scoorde Dimitris Touratzidis de aansluitingstreffer: 2-3. Deurne raakte van slag en met een prachtig doelpunt bracht Ron Kleuskens na een solo de stand in evenwicht: 3-3. De rood-witten drukten door en Dimitris Touratzidis zette met zijn veertiende competitietreffer de thuisploeg zelfs op voorsprong: 4-3. Even later kwam ook Venray met tien man te staan. Frank Gielens ontving zijn tweede gele kaart en dus rood. In de slotfase kwam Deurne nog op gelijke hoogte door een kopbal van Stefan van der Werf: 4-4. Bij Venray nam leider Ron Clevers afscheid van het eerste elftal.

Met 34 punten finishte Venray na een wisselvallig jaar op de achtste plaats. Het is een kleine verbetering ten opzichte van vorig seizoen. Toen eindigden de rood-witten als tiende met eveneens 34 punten.

SSS'18 neemt met winst afscheid

Geldrop-SSS'18 3-4 (1-2).

Doelpunten: Koen Verlinden (2x), Paul Janssen (strafschop) en Bas Joosten.

SSS'18: Massop; Wijenberg, Wout Janssen, Paul Janssen (Rutten) en Kuenen (Rommen); Voesten, Teun van Bree, Koen van Bree en Lucassen; Verlinden en Joosten (Beckers).

GELDROP | Het al gedegradeerde SSS'18 nam met een 3-4 uitzege op Geldrop afscheid van de eerste klasse D.

De thuisploeg kwam het beste uit de startblokken. Na een kwartier opende Sidney Gakpo de score: 1-0. Een paar minuten later was Koen Verlinden de Geldropse verdedigers te slim af en hij scoorde de 1-1 gelijkmaker. De Overloners waren vlak daarna weer gevaarlijk toen Bas Joosten over rechts doorbrak. Maar er was niemand voor het doel om de voorzet af te ronden.

In het verdere verloop van de eerste helft ging het duel gelijk op. Zowel de Overloonse doelman Thomas Massop als thuisclubkeeper Rick van den Oever moest enkele keren in actie komen om een treffer te voorkomen.

Vlak voor rust kreeg SSS'18 een strafschop toen Bas Joosten werd gevloerd binnen de beruchte lijnen. Routinier Paul Janssen benutte de penalty koeltjes en zo leidden de geel-zwarten halverwege met 1-2.

Ook na de pauze opende Geldrop weer de aanval. Dat resulteerde na een kwartier in de 2-2 gelijkmaker. Daarna nam SSS'18 weer het initiatief over. Met mooie combinaties vanaf het middenveld werd het Geldropse doel bestookt. Halverwege de tweede helft zette Bas Joosten de bezoekers weer op voorsprong: 2-3. Een paar minuten later haalde Koen Verlinden vanaf achttien meter verwoestend uit en hij bracht de stand op 2-4. Het was alweer zijn elfde competitietreffer.

Geldrop probeerde nog terug te komen maar kwam niet verder dan een rake kopbal van Coen Jansen: 3-4. In de slotfase kreeg Paul Janssen een publiekswissel. Hij neemt afscheid van de Overloonse hoofdmacht. Naast trainer Ales Jurcik stoppen ook elftalleider Frank Vloet en verzorgster Laura Huisman. Door de 2-4 overwinning kwam hekkensluiter SSS'18 op negentien punten. Opvallend is dat slechts drie punten op het eigen sportpark De Raay (drie gelijke spelen) werden behaald. Liefst zestien punten werden buitenshuis verzameld.

In het komende jubileumjaar wagen de Overloners een poging om het verloren gegane terrein weer te herwinnen.

Leunen onderuit bij Achates

Achates-Leunen 3-2 (1-1).

Doelpunten: Pim Weijs en Mateusz Arcimowicz.

OTTERSUM | Leunen, dat al veilig was, verloor de slotwedstrijd in de vierde klasse F met 3-2 bij Achates.

Het was een open duel tussen twee teams die weinig meer te winnen of te verliezen hadden.

Pim Weijs, de laatste weken goed op schot, zette de oranje-witten na elf minuten op een 0-1 voorsprong. De Leunse ploeg combineerde vlot in de openingsfase. De bezoekers kregen nog een paar kansen maar de 0-1 bleef op het scorebord staan. Vlak voor de pauze maakte Achates gelijk: 1-1. Leunen kwam na de thee niet goed uit het kleedlokaal. Binnen vier minuten nam de thuisploeg een 3-1 voorsprong omdat de organisatie even helemaal weg was in de Leunse defensie. Daarna pakten de bezoelers het duel weer goed op. Tien minuten voor tijd viel leider John Litjens nog in. Zo kon hij nog even samenspelen met Gijs Mooren die zijn slotwedstrijd voor Leunen speelde.

In de voorlaatste minuut bracht Mateusz Arcimowicz, op aangeven van Erik Beelen, de eindstand op 3-2.

Holthees sluit af met overwinning

St.Hubert-Holthees 2-4 (0-3).

Doelpunten: Robin van Es (2x), Denny Loenen en Stef Janssen.

ST. HUBERT | Holthees won de uitwedstrijd tegen St. Hubert met 2-4 in de vijfde klasse G. Het was de laatste wedstrijd van trainer Hans Winkelhag die na twee periodes (2007-2010 en 2015-2017) afscheid neemt van de club uit Holthees-Smakt.

Een jaar geleden haalde Holthees nog de nacompetitie. Na het wegvallen van enkele belangrijke spelers was dit seizoen niet meer dan een bescheiden rol in de middenmoot weggelegd voor de blauw-witten.

Na de 3-1 winst op Sambeek van vorige week wilde Holthees het seizoen op bezoek bij St. Hubert goed afsluiten.

Na twaalf minuten brak Robin van Es de score open: 0-1. Halverwege de eerste helft scoorde Robin van Es opnieuw: 0-2. De opgekomen Denny Loenen bracht na ruim een halfuur de stand op 0-3. Het was tevens de ruststand Een kwartier na de pauze kwam St. Hubert door een penalty op 1-3. Tien minuten later scoorde de thuisploeg uit een vrije trap: 2-3. Het slotakkoord was voor Holthees. Op aangeven van Tim van Houdt kopte Stef Janssen in de slotfase de 2-4 binnen.

Sporting ST eindigt slecht jaar in stijl

Sporting ST-Kessel 1-3 (0-1).

Doelpunt: Dave van Rijswick.

SWOLGEN | Hekkensluiter Sporting ST ging in de laatste wedstrijd in de vijfde klasse E thuis met 1-3 onderuit tegen Kessel.

De ploeg van vertrekkend trainer Piet Hoebergen had bijna de gehele competitie de rode lantaarn in handen. Tien punten uit 26 duels is een heel magere score voor de fusieclub uit Swolgen-Tienray.

Ditmaal verdedigde Peter Cox, keeper van het derde elftal, het Sporting-doel. Aanvoerder Tim van Rijswick ontbrak vanwege een blessure en Ramon Rutten verbleef voor zijn werk in Barcelona.

De thuisploeg wist aanvankelijk goede tegenstand te bieden. Toch leidde Kessel halverwege met 0-1. Vlak na de pauze verdubbelden de bezoekers de voorsprong: 0-2. Door een prachtige vrije trap van Dave van Rijswick vanaf twintig meter kwam Sporting ST terug tot 1-2. Nadat twee keer een doelpunt van Kessel werd afgekeurd vanwege buitenspel, viel vlak voor tijd toch de 1-3.

Oostrum mist veel te veel kansen

Oostrum-SVEB 3-3 (0-1).

Doelpunten: Marwin Hermans (2x) en Chris Wilschut.

OOSTRUM | Oostrum sloot de competitie thuis af tegen SVEB met een 3-3 remise in de vierde klasse F. Daardoor zakte de Oostrumse ploeg naar een teleurstellende zevende plaats.

Half maart bezette de ploeg van trainer Ron Spruit nog de tweede plek. De vele blessures hebben de rood-witten opgebroken. Ook liet Oostrum te veel punten liggen tegen de lagere clubs.

In de eerste helft brak een gebrek aan doeltreffendheid de thuisclub op. Oostrum liet goed spel zien maar verzuimde keer op keer de kansen te benutten. Dat kwam de ploeg vlak voor rust duur te staan. Uit een afgeslagen corner nam SVEB zowaar de leiding: 0-1.

Marwin Hermans scoorde vlak na de pauze de 1-1. Door een eigen goal van Cas Wilmsen kwamen de bezoekers drie minuten later toch weer op voorsprong: 1-2. Weer vier minuten later was de stand alweer in evenwicht. Op aangeven van Cas Wilmsen schoot Chris Wilschut de 2-2 binnen.

SVEB nam na een snelle omschakeling voor de derde keer de leiding: 2-3. Marwin Hermans, die zelden of nooit mist, zag zijn strafschop gekeerd door de SVEB-doelman. In de 80e minuut maakte Hermans zijn misser goed door uit een voorzet van Chris Wilschut de 3-3 binnen te schieten.

"Dit is echt balen!"

Rob Houwen was bij vlagen ongrijpbaar voor de defensie van Astrantia. Foto: Henk Lammen

SVOC'01-Astrantia 1-1 (1-0). Doelpunt SVOC'01: Danny Houwen (strafschop).

Oirlo | SVOC'01 greep zondag naast de titel in de vijfde klasse G. Op eigen veld kwamen de tricolores niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Astrantia. Heijen, dat voorafgaand aan het duel op gelijke hoogte stond met SVOC'01, won thuis met 3-1 van De Zwaluw en pakte daarmee de titel.

Door Henk Lammen

"Dit is echt balen", aldus Maikel Wismans, de 28-jarige routinier. "We hebben vandaag teveel kansen laten liggen. Als we na de snelle 1-0 ook 2-0 maken dan is de wedstrijd beslist." Wismans sloeg daarmee de spijker precies op zijn kop. Al na drie minuten legde scheidsrechter Es-Sayedi de bal na een handsbal in het strafschopgebied op de stip. Spits Danny Houwen schoot koel raak: 1-0. Voor rust kreeg de thuisploeg nog verschillende goede mogelijkheden om de score op te voeren, maar slaagde er niet in het duel voortijdig te beslissen. Ook in de tweede helft kreeg SVOC'01 volop kansen om de winst veilig te stellen. In de 64e minuut kreeg de ploeg van trainer Toon Bongers de rekening gepresenteerd. Na een aanval over rechts schoot Kay van Lier van dichtbij de 1-1 binnen. In de slotfase ging SVOC'01 op jacht naar de bevrijdende treffer, maar werd niet beloond. Als nummer twee van de ranglijst is SVOC'01 nu veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse.

Na afloop gingen de kopjes bij het verlaten van het veld omlaag. Een groot applaus van het publiek, het We are the champions uit de geluidsboxen, talloze schouderklopjes en opbeurende woorden mochten niet baten. Aangeslagen als een bokser in de twaalfde ronde liepen de voetballers van SVOC'01 richting kleedlokaal. Een eerste blad bier vond nog wel gretig aftrek, maar gaf niet de troost na een klusje dat niet was geklaard. "Dit komt hard aan", verwoordde Wismans perfect het gevoel bij van zijn ploeggenoten. "We hadden het gewoon zelf af moeten maken, dan hadden we tegen Heijen uit kunnen maken wie de kampioen zou worden. En die ploeg ligt ons wel. Nu wachten ons nog twee zware wedstrijden in de nacompetitie. Het seizoen is al lang met 24 wedstrijden, je merkt dat de inspanningen hun tol eisen."

SVOC'01 was zondag murw gebeukt, maar is nog lang niet verslagen. Wismans: "We waren er dichtbij, maar ook blij dat we zo ver zijn gekomen. Onze doelstelling was de nacompetitie halen. Dat hebben we geflikt. We gaan nu de accu opladen. En laten ons niet gek maken. We hebben een stoïcijnse groep die wel tegen een stootje kan." Al snel verschijnt er weer een glimlach op zijn gezicht. "En we kunnen toch ook niet kampioen worden op de dag dat Feyenoord de titel pakt!" Trots pakt hij zijn zoontje op die hem misschien onbedoeld troost geeft.......

Op zondag 21 mei start SVOC'01 de nacompetitie tegen vijfdeklasser Ulysses. Het duel op sportpark De Heuvel in Megen begint om 14.30 uur. Afhankelijk van de uitslag van dit duel speelt SVOC'01 op zondag 28 mei of pinkstermaandag 5 juni thuis tegen vierdeklasser Mariahout. De beste twee van dit drieluik zijn volgend seizoen vierdeklasser.

Scheidsrechter eist hoofdrol op

Oirlo | Scheidsrechter Es-Sayedi eiste voor en tijdens het duel SVOC'01-Astrantia een hoofdrol voor zich op.

De arbiter arriveerde op sportpark De Heesakker met de mededeling dat hij het duel Heijen-Astrantia moest fluiten. Door de leider van Astrantia werd hij erop gewezen dat hij op het sportpark van SVOC'01 was. Es-Sayedi verliet daarop het sportpark om richting Heijen te gaan. Daar werd hem ingefluisterd dat die ploeg tegen De Zwaluw speelde. Verwarring alom dus bij de arbiter. SVOC'01 had inmiddels de noodlijn van de KNVB gebeld met het verzoek voor een nieuwe scheidsrechter. ES-Sayedi was echter weer op weg naar De Heesakker. Uiteindelijk besloot de bond dat hij de wedstrijd alsnog zou gaan fluiten. En dat deed hij niet al te best. Om tien over drie uur gaf hij het eerste fluitsignaal om al na drie minuten de bal op de stip te leggen. Nog in de eerste helft sommeerde hij grensrechter Van Lier van de gasten om de vlag neer te leggen.

Merselo flink op schot tegen HRC

Merselo-HRC'27 8-0 (4-0).

Doelpunten: Camiel Kroonen (2x), Ahmad Qurishi (4x), Bas Litjens en Daan Hendriks

MERSELO | Merselo lijkt klaar voor de nacompetitie die zondag 21 mei van start gaat met de uitwedstrijd tegen FC de Rakt in Uden. Merselo zit in een poule van drie. Vierdeklasser Keldonk is de andere deelnemer. De drie clubs spelen een halve competitie. De eerste twee ploegen promoveren naar de vierde klasse. Merselo speelt thuis tegen Keldonk op zondag 28 mei of op pinkstermaandag 5 juni.

De geel-zwarten wonnen in het slotduel in de vijfde klasse G met liefst 8-0 van het zwakke HRC'27. Het was tevens de afscheidswedstrijd van de routiniers Niels de Klerk en Bas Litjens. Ook George Melskens en elftalleider Noud Gielens zijn komend seizoen niet meer actief bij de geel-zwarte hoofdmacht.

Voor aanvang kreeg de trouwe aanhang een bloemenhulde van de spelers die nog een galavoorstelling in petto hadden. Camiel Kroonen opende na twintig minuten het doelpuntenfestival met een rake kopbal uit een voorzet van Pim Vermunt: 1-0. Twee minuten later gaf Daan Hendriks een lage voorzet waaruit Ahmad Qurishi de bal ineens op zijn slof nam: 2-0. Weer drie minuten bracht Niels de Klerk aanvaller Qurishi in stelling: 3-0. Nog binnen het halfuur leidden de ontketende Merselonaren met 4-0. Daan Hendriks speelde zich op rechts vrij en gaf de bal op maat naar Bas Litjens die in twee pogingen de doelman verschalkte.

In het laatste kwartier van de eerste helft en het eerste kwartier na rust bleven doelpunten uit. In 63e minuut bracht Camiel Kroonen met een afstandschot vanaf 25 meter de doelmachine weer in werking: 5-0. Een kwartiertje later kwam wederom het voorbereidende werk van Daan Hendriks. Uit zijn voorzet schoot Ahmad Qurishi hard en onhoudbaar raak: 6-0. Bij de 7-0 was het vijf minuten later hetzelfde scenario. De assist kwam van Daan Hendriks en ditmaal trof Ahmad Qurishi met een bekeken rollertje doel. Tom Michels liet in de slotminuut nog een verraderlijke schuiver los die de HRC-doelman niet klemvast kon pakken. Daan Hendriks bekroonde zijn puike optreden met de achtste en laatste treffer: 8-0.

Volharding moet stapje terugdoen

Volharding-Someren 0-1 (0-1).

Doelpunt: 34. Salim Zeroual 0-1. Scheidsrechter: Toonen (Oostkapelle). Toeschouwers: 300. Rode kaart: 90. Roel Gerrits (Volharding) vanwege natrappen. Gele kaart: Daan Albers, Jeroen Schepens, Joep Beurskens, Marc van Rens (Volharding) en Koen de Louw (Someren).

Volharding: Wieleman; Evers, Gerrits, Kessels en Van Kempen (49. Albers); Verstegen (81. Lenkens), Blenckers en Beurskens; Schepens, Tissen en Van Rens (73. Reijnders).

VIERLINGSBEEK | Tot de laatste wedstrijddag had Volharding alles nog in eigen hand onderin in de eerste klasse D. Aan een gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Someren hadden de Vierlingsbekers genoeg om directe degradatie te ontlopen. Maar het liep anders. Door het 0-1 verlies zakte Volharding onder de rode streep en bereikte Someren de nacompetitie voor klassenbehoud.

Na een jaar in de eerste klasse moet Volharding weer een stapje terugdoen. De kampioen van vorig seizoen keert terug in de welhaast vertrouwde omgeving van de tweede klasse. Na het kampioenschap moest Volharding kwaliteit inleveren door het vertrek van Bram Jacobs (Gemert) en Pepijn van Geenen (TOP) terwijl Rob Branje stopte.

Vrijwel de gehele competitie vertoefde de ploeg van trainer Sjoerd van der Coelen in de onderste regionen. Opvallend is dat Volharding geen enkele keer kon winnen van de directe concurrenten. De derby tegen SSS'18 eindigde beide keren in een 2-2 remise. Van Someren (0-3 en 0-1) en De Valk (0-3 en 1-2) werd tweemaal verloren. Terwijl de Vierlingsbekers wel zes punten pakten van de grote rivaal Venray en ook van Deurne. Het was een bewogen seizoen waarin Volharding op zijn tenen liep en veel tegenslagen moest overwinnen.

Thuis in het beslissende duel met Someren werd de geschorste topscorer Tim Brouwer node gemist. De Vierlingsbekers leken bevangen door de spanning. Someren, dat moest winnen, leek beter met de druk om te kunnen gaan.

Het was een typisch degradatieduel op sportpark Soetendaal. Met veel spanning en matig voetbal. In het eerste halfuur had het nerveuze Volharding het lastig. Toch was de eerste grote kans voor de thuisploeg maar Marc van Rens trof de paal. Aan de overzijde had Salim Zeroual meer geluk. Hij raakte de bal verkeerd maar het projectiel verdween toch achter doelman Gerben Wieleman: 0-1. Vlak voor rust werd een treffer van Rick Tissen afgekeurd omdat Marc van Rens een duwfout zou hebben begaan.

Volharding probeerde na de pauze het tij te keren. Maar de echte overtuiging ontbrak. Marc van Rens miste een grote kans op de gelijkmaker. Gerben Wieleman verrichtte een uitstekende redding op een uithaal van Thijs Cortenbach. In de 83e minuut leek de bevrijdende gelijkmaker toch te vallen. Maar de inzet van Mark Blenckers werd ternauwernood van de lijn gekopt door een Somerense verdediger. De spanning was om te snijden, maar Volharding slaagde er niet meer in een treffer te scoren. Wel pakten de Vierlingsbekers in de slotfase nog enkele kaarten uit frustratie. Roel Gerrits incasseerde de rode kaart vanwege natrappen.

Stijn van Gassel treft Roda JC

HELMOND | Doelman Stijn van Gassel uit Ysselsteyn treft met Helmond Sport eredivisionist Roda JC in de tweede ronde van de play-offs.

Vanavond (donderdag) spelen de Helmonders thuis om 18.30 uur. De return in Kerkrade is op zondag 21 mei om 12.30 uur. De winnaar plaatst zich voor de finale.

De Helmonders schakelden in de eerste ronde FC Almere City uit. Na de 4-2 thuiswinst wonnen de Helmonders vrijdag de return in Almere met 0-2. Keeper Van Gassel hield met twee uitstekende reflexen zijn doel schoon.

Stijn van Gassel verdedigt vanaf eind maart het doel van Helmond Sport. Hij verving de ervaren keeper Ferhat Kaya die inmiddels hersteld is van een handblessure. Maar trainer Roy Hendriksen handhaafde de goed presterende Ysselsteyner in het doel.

.

BVV'27 wint derby van SV United

BVV'27-SV United 1-0 (0-0).

Doelpunt: Jimmy Lucassen

BLITTERSWIJCK | BVV'27 won voor de tweede keer dit seizoen de derby tegen SV United in de vijfde klasse G. Na de 0-3 zege in Wanssum wonnen de geel-zwarten thuis met 1-0.

Vorig seizoen won SV United op de slotdag met 2-1 van de Blitterswijckers, waardoor de fusieclub nog net boven BVV'27 eindigde. Bij een derbywinst hadden de blauw-witten opnieuw de buurman kunnen passeren op de ranglijst. Maar ditmaal lukte het niet. Vertrekkend trainer Bjorn Poels miste door blessures en schorsingen zes spelers. BVV'27 hield door de zege de vijfde plaats vast en SV United eindigde als achtste.

In de gelijkopgaande eerste helft overheersten de defensies. Max van der Heijden had de beste kans voor de bezoekers uit een vrije trap van Michal Kolodziejski. Maar zijn kopbal strandde op BVV-doelman Davey Engels.

Na de pauze deden de Blitterswijckers er een schepje bovenop. Het werd een typische derby met veel strijd. De winnende treffer viel na tien minuten. Op aangeven van Ward van de Water schoot Jimmy Lucassen de bal in de verre hoek: 1-0. Lucassen kreeg nog een kans maar zijn doelpoging belandde op de lat.

"We zijn een echt team"

De bekerwinnaars van Set Up. Foto: Henk Lammen

Set Up-Next Volley Dordrecht 2: 3-2. Setstanden: 23-25, 23-25, 25-9, 25-17 en 16-14.

Sint Anthonis | In een zinderende finale wonnen de volleybalsters van Set Up zaterdag de bekerfinale tegen Next Volley Dordrecht 2. In de Activia sporthal in Sint Anthonis won de Meerlose ploeg in vijf sets de eindstrijd om de regiobeker met 3-2.

Door Henk Lammen

"Dit is echt een overwinning van het team. En verdiend! We zijn er in blijven geloven, ook na twee sets achterstand. Maar wat was het spannend", aldus een dolblije aanvoerster Mirthe Brands die na afloop van een ware volleybalthriller de beker in ontvangst mocht nemen. Teamgenote Janne Peelen was eveneens door het dolle heen: "Ik denk dat we nog nooit met zoveel passie en enthousiasme gespeeld hebben."

De Activia sporthal was zaterdagavond voor eventjes in bezit van alles en iedereen die Set Up een warm hart toedraagt. Luide aanmoedigingen en tromgeroffel van de talrijke supporters stuwden de Meerlose volleybalsters naar grote hoogten. Toch zag het er in de eerste twee sets niet naar uit dat het team van coach Bart Schmeits de beker zou pakken. Next Volley Dordrecht 2 won die sets beide keren met 23-25. Het sein ging daarmee op rood aan de zijde van Set Up. Het was vijf voor twaalf, want bij een derde setwinst van Next Volley Dordrecht 2 zou er snel een einde komen aan de bekerfinale. "We hadden echt iets van dit kan niet. Het zal toch niet. Dit gaat niet gebeuren. We wisten dat we aan de bak moesten in de derde set. We hebben het keigoed opgepakt", glunderde Brands na afloop nog steeds met een stralende glimlach. De aanvoerster zei met die woorden niet teveel. Het begin van de derde set betekende 'the moment of fame' voor Sil Crins. Met tien rake klappen op rij sloopte zij in haar eentje de Dordrechtse muur: 10-0. Pas bij haar elfde servicebeurt had de tegenstander een antwoord. Met 25-9 ging de set gemakkelijk naar Set Up. In de vierde set liep de Meerlose ploeg via 4-8, 9-15 en 11-18 naar 17-25 en bracht daarmee beide ploegen op gelijke hoogte: 2-2.

In de vijfde en beslissende leek Set Up alsnog de winst uit handen te geven. Next nam brutaal een 7-2 voorsprong, waarna Melanie Deenen de hoofdrol voor zich opeiste. Met zes krachtige servicebeurten draaide zij de set volledig om: 7-8. Bij ieder punt sprong Deenen steeds hoger van vreugde. Toen uiteindelijk in een zinderende slotfase, via 14-13 en 14-14 werd het uiteindelijk 16-14, de zege werd gepakt leek Deenen het plafond van de sporthal aan te tikken.

"Wat een ontlading, maar dit is wel dik verdiend. We zijn er altijd in blijven geloven", zuchtte ze na afloop. Ze moest nog bij komen, maar haar prachtige lach zei meer dan 1000 woorden. "Dat we dit mee mogen maken, met een bijna geheel nieuw team. Dit is fantastisch. Al die supporters die zo hebben meegeleefd. Super vet!" En weg was Melanie. In de feestende massa. Kusjes, gelukwensen, handjes schudden en uiteindelijk als climax de overhandiging van de beker. Janne Peelen nam het slotakkoord van een lange dag voor haar rekening. "Het mooie is dat het team nu compleet bij elkaar blijft. Daar ben ik heel blij mee. Maar nu is het tijd om een feestje te gaan vieren. Party-time."

Joy Koenen wint Schijnwerper op

Binnenkort prijsuitreiking

Venray | Joy Koenen van Venray is de winnaar van de rubriek De Schijnwerper op. Hij eindigde voor Sid Peeters en Johan Gommans van SVOC'01.

Zondag werd de voetbalcompetitie afgesloten. Bram Pingen behaalde met zijn voorspellingen tien punten en eindigde met dat aantal op de gedeelde derde plaats. De redactie van Peel en Maas zette ook in het voetbalseizoen 2016-2017 wekelijks een speler, trainer of ander 'voetbaldier' van een amateurvereniging in de schijnwerpers. De gastspeler voorspelt net als de voetbalkenners van het nieuwsblad ook nu weer de uitslagen van tien amateurduels. Zijn de voorspellingen van de gastspeler beter, dan wint hij een bal voor de jeugdafdeling van zijn voetbalvereniging. De hoofdprijzen worden binnenkort, samen met de ballen, uitgereikt door hoofdsponsor Danny Caelen van Teamwearwinkel.nl.

Uitslag

1) Joy Koenen (Venray) 12 punten

2) Sid Peeters en Johan Gommans (beiden SVOC'01) 11 punten

4) Wilco Stiphout, Bram Pingen (beiden Holthees) 10 punten

6) Robin Arts (Oostrum) en Jessie de Kok (Leunen) 8 punten

8) Rick Egelmeers (SV Venray) 7 punten

9) Nick van Well (Sporting ST), Stef Koonings (Ysselsteyn), Dennis Nohlmans (Oostrum) 6 punten

12) Tim Brouwer en Daan Albers (beiden Volharding), Jesse Rommen (SSS'18) en Bas Philipsen (Merselo), Jari Wijnhoven, Rik van de Pasch 5 punten

18) Mark Hendrix (Leunen) en Tom Michels (Merselo) 4 punten

20) Martijn Janssen (Ysselsteyn), Roel Verkoijen (BVV'27), Stef van Berlo (SV United) 3 punten.

Teamklassement

1. Merselo        80

2. Ysselsteyn        76

3. SVOC'01        69

4. SV United        67

5. Holthees        53

6. Oostrum        51

7. Venray        47

8. BVV'27        45

9. Volharding        40

10. SSS'18        37

11. Leunen         33

12. Sporting ST        25

Individueel klassement

1. Bas Litjens (Merselo)        26

2. Dennis Teunissen (Ysselst.)        25

3. Michal Kolodziejski (SV United)        23

4. Ser van Es (Holthees)        22

5. Danny Houwen (SVOC'01) en Rob Houwen (SVOC'01)        18

7. Marwin Hermans (Oostrum) en Rik van de Pasch (United)        16

9. Gijs Dinghs (Ysselsteyn)        15

10. Dimitris Touratzidis (Venray) en Ahmad Qurishi (Merselo)        14

12. Indy Philips (SV United)        13

13. Tim Brouwer (Volharding) en Camiel Kroonen (Merselo)        12

15. Koen Verlinden (SSS'18)        11

16. Marthijn Coppers (SVOC)        10

17. Armend Shala (Venray) en Chris Wilschut (Oostrum)        9

19. Kenny Lommen (Oostrum), Paul Jeurissen (Ysselsteyn) en Egzon Grguri (BVV'27)        8

22. Robin Arts (Oostrum), Wout Gommers (Ysselsteyn), Frank Jespers (Ysselsteyn), Sjimmie Smeets (BVV'27), Daan Hendriks (Merselo) en Kevin Koolhof (SV United)        7

Geen finales Lake Valley op NK

Venray | De twee zaalvoetbalteams van Lake Valley uit Venray hebben zondag tijdens de nationale kampioenschappen voor jeugdteams in de sporthallen Zuid in Amsterdam geen finaleplaats weten te bereiken.

Het 0-13 team speelde verdienstelijk gelijk tegen FC Eindhoven en verloor van HV/Veerhuys uit Hoorn en tegen de latere landskampioen ZSW uit Wijchen. Het 0-17 team was er erg dicht bij de finale. Allereerst verloren zij nipt met 0-1 van de latere landskampioen HZV Vennewater uit Heiloo. Daarna speelden zij met 2-2 gelijk tegen FC Eindhoven. In de laatste wedstrijd tegen WSV/ Apeldoorn moest er gewonnen worden voor een plek in de finale. In een wedstrijd waarin Lake Valley tot de laatste minuut op 1-1 stond, ging de Venraynaren in de slotminuut alsnog onderuit: 1-2.

Koploper verslaat SVOC'01

SVOC'01-De Horst 4-5 (3-2). Doelpunten SVOC'01: Sofie de Mulder (2x), Rian Willems en Fleur de Mulder.

Oirlo | In de overgangsklasse A verloren de korfbalsters van SVOC'01 nipt van koploper De Horst: 4-5. De thuisploeg weerde zich kranig tegen de sterke gasten en ging met een 3-2 voorsprong de rust in. In de tweede helft scoorde De Horst meteen na de pauze de gelijkmaker. Vervolgens werd de marge op 3-5 gebracht, waarna het SVOC'01 nog wel lukte om de 4-5 te scoren, maar verder kwam het thuisteam niet. Voor SVOC'01 scoorden Sofie de Mulder (2x), Rian Willems en Fleur de Mulder de doel-
punten.

Op zondag 21 mei spelen de beide middenmoters Avanti en SVOC'01 tegen elkaar. Het duel in Schijndel begint om
13.00 uur.

De laatste etappe

Drie generaties fietsen Peter Winnen Classic

Lei Marcellis met Tom en Bart en kleinzoon Dave. Eigen foto

ysselsteyn | Op 28 mei is het weer zover. Dan fietst Lei Marcellis met drie generaties de tiende Peter Winnen Classic (PWC) in Ysselsteyn. Lei: "Mijn zoon Bart was een verdienstelijk amateurwielrenner. Ik was er vaak bij om hem als trotse supporter aan te moedigen. Toen is het fietsvirus ook op mij overgeslagen en ben ik ook op het ijzeren ros gestapt en niet meer afgestapt. Met mijn zoons Tom en Bart en met mijn kleinzoon Dave hebben we diverse leuke tochten gemaakt in de afgelopen jaren. Daarom stappen we zondag 28 mei wederom gezamenlijk op."

Lei zelf is aan zijn laatste etappe bezig. Drie jaar geleden is er bij hem darmkanker vastgesteld met uitzaaiingen naar lever en longen. Er is direct gestart met de chemokuur.

"Nu gaat het goed, mede door mijn goede conditie van het fanatieke fietsen. Verder geniet ik van paardensport, werken op een boerenbedrijf en vooral van mijn kleinkinderen. De agrarische sector is altijd mijn ding geweest. Thuis waren we boer, maar er was voor mij geen plek op de boerderij. Dus ben ik na de landbouwschool bij een boer gaan werken. Na tien jaar ben ik bij de bedrijfsverzorging gaan werken. Die stond toen nog in de kinderschoenen en moest nog volledig ontwikkeld worden. Dit werk was prachtig. Je kwam op diverse bedrijven en ik kon overal in de stal en in de keuken kijken. Hierdoor kwam ik contact met geweldige ondernemers maar ook familiedrama's waren onderdeel van het repertoire. Vooral het persoonlijke aspect sprak me erg aan."

Na diverse jaren maakte hij de switch naar de Houbensteyn Groep. "Hier heb ik ook nog vele jaren met plezier gewerkt. Bij Houben was ik een van de eerste medewerkers en heb ik de ontwikkeling tot een geweldig concern meegemaakt. De slogan 'Van zaadje tot karbonaadje' werd letterlijk uitgevoerd. Maar we waren de tijd te ver vooruit. De markt was nog niet klaar voor merkvlees. Nu ik met pensioen ben, werk ik nog regelmatig op een melkvee-geitenbedrijf in Brabant. Heerlijk werk, zonder enkele druk. Daarnaast zien ze me vaak bij paardenevenementen. Deze sport blijft me altijd intens boeien. De combinatie van ruiter en paard in de sport is geweldig", zegt Lei.

Over enkele weken is het weer zover. "Dan bestijg ik het 'ijzeren ros' om de PWC te fietsen. Zeker dit jaar doe ik mee, omdat dit keer Matchis als goede doel is gekozen. Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Als chemokuren en bestralen onvoldoende is, dan is een stamceltransplantatie nog het enige redmiddel. Vorig jaar zijn er 420 stamceltransplantaties geweest, waarvan vier procent met Nederlandse donoren. Dit beschamende getal van vier procent moet omhoog door meer Nederlandse donoren te werven. Nu zijn er 150.000 donoren en in 2019 moeten dit er 250.000 zijn. Dus fiets op 28 mei de PWC en meld u aan als donor. U geeft de zieke medemens een grote kans op extra levensjaren", besluit Lei Marcellis

Hockeysters onderuit: 1-4

Venray-Geldrop 6 1-4 (0-3). Doelpunt Venray: Danjelle Creemers.

Venray | De hockeysters van Venray, uitkomend in de reserve vierde klasse, bogen zondag in eigen huis verrassend het hoofd voor laagvlieger Geldrop 6. De thuisploeg ging met ruime cijfers (1-4) onderuit, na een 0-3 ruststand. Voor Venray, dat met zes invaller speelde, scoorde Danjelle Creemers de eretreffer. Ondanks de nederlaag blijft Venray derde op de ranglijst. Op zondag 21 mei wacht Venray een zware klus, de uitwedstrijd tegen het ongeslagen Horst 5, dat met de maximale score van 21 punten uit zeven duels aan kop staat. Het duel begint om 10.30 uur.

Judoka's succesvol

Venray | Tijdens een drietal Internationale judotoernooien behaalden judoka's van de Venrayse Judo Vereniging goede resultaten.

Op het toernooi in het Belgische Lummen mochten slaagden zes judoka's erin om een plaats op het erepodium te bereiken. Jente Rossen, Marit Woertman, Floris Haumann en Bora Soysal behaalden een gouden medaille en zilver was er weggelegd voor Kevin Olieslagers en Floris Woertman. Ook was de club dit jaar weer present op het toernooi van Judoclub Kyodai in Riga-Letland. Dit altijd goed bezette toernooi, met judoka's uit zestien verschillende landen waaronder vele sporters uit onder andere de Baltische Staten en Rusland, werd na een twee uur durende vliegreis bezocht door zeven judoka's vanuit de Venrayse judovereniging. Na een lange wedstrijddag was het maximaal haalbare resultaat twee keer een vijfde plaats door Marit Woertman en Indy Spee. Afgelopen zondag waren de judoka's wederom actief en wel op het toernooi van Judoteam Hermee in België. Eerste plaatsen op dit toernooi behaalden Marit Woertman, Vince van Vegchel, Silvan van de Ligt, derde werden Bora Soysal en Indy Spee.

Leunen Jo-11 kampioen

Foto: Henk Lammen

Leunen | SV Leunen JO11-1 is ongeslagen kampioen geworden en heeft de finale bereikt van het Zwaluwen jeugdbekertoernooi Regio 3 tegen Swalmen JO11-1 op zaterdag 20 mei.

Dagzege Romé Huibers

Juup Tax (Wanssum) eindigde opnieuw op het podium bij het NK MX 2 junioren. Foto: Maycel de Bruijn

Reusel | Romé Huibers (Oirlo) heeft tijdens wedstrijden in Reusel (MON) zijn tweede dagzege van het seizoen gepakt bij het NK quads inters. Hij won zowel de eerste als de tweede manche. Johan Gommans (Oirlo) knokte zich naar een zesde plaats in het dagklassement.

Juup Tax (Wanssum) blijft het goed doen bij het NK MX 2 junioren. Tax reed de eerste manche lang aan de leiding, maar evenals vorige week in Lottum moest hij de manchezege laten aan Luc van Thiel (Heesch). In de tweede manche werden alle rijders gediskwalificeerd na een melding dat er door verschillende rijders 'doorgesprongen' werd onder de gele vlag. Hierdoor was de uitslag van de eerste manche ook de daguitslag.

Bij het NK MX open senioren reed Mark van de Ven (Ysselsteyn) twee solide manches. Hij behaalde een derde en een vijfde plaats in de manches en werd hiermee vierde in het dagklassement. Maik Hubers (Venray) werd zevende in deze klasse. Jules Deenen (Wanssum) had een goede start in de eerste manche van het NK MX 2 nationalen.

Lang lag Deenen in de top drie. Uiteindelijk moest hij tevreden zijn met een vijfde plaats in de eerste manche. Met een negende plaats in de tweede manche werd hij zevende in het dagklassement.

Bart Pijpers (Wanssum) profiteerde bij de MX 2 inters van het uitvallen van enkele concurrenten en behaalde een negende plaats.

Bij de jeugd reed Diego Hanen (Venray) een sterke wedstrijd bij de quads standaard.

Hanen reed beide manches van start tot finish op een knappe derde plaats. In de 85cc grote wielen vochten Amber Simons (Well), Britt Jans-Beken (Wanssum) en Nick van Loon (Meerlo) een onderlinge strijd uit.

Simons bleek uiteindelijke meteen vierde plaats het sterkste en eindigde met een vierde plaats net buiten het podium.

Uitslagen motorcross:

Emmen (KNMV):

NK cup MX 2: 14. Jules Deenen (Wanssum)

ONK 65cc grote wielen: 17. Sidney van der Aa (Leunen)

ONK 85cc grote wielen: 26. Joey van der Zanden (Wanssum). 30. Nick van Loon (Meerlo). 35. Kimberly van der Aa (Leunen)

Reusel (MON): NK quads standaard: 3. Diego Hanen (Venray)

NK 85cc grote wielen: 4. Amber Simons (Well). 5. Nick van Loon (Meerlo). 6. Britt Jans-Beken (Wanssum)

NK MX 2 jeugd: 17. Juup Tax (Wanssum)

NK MX 2 junioren: 2. Juup Tax (Wanssum). 32. Dave Thielen (Veulen). 35. Lynn Hubers (Overloon). 36. Stan Bongers (Castenray)

NK MX open senioren: 4. Mark van de Ven (Ysselsteyn). 7. Maik Hubers (Overloon). 22. Mischa van de Brand (Overloon). 40. Marijn Steffers (Oostrum)

NK MX 2 nationalen: 7. Jules Deenen (Wanssum)

NK MX open nationalen: 23. Jop Koopmans (Holthees)

NK MX 2 inters: 9. Bart Pijpers (Wanssum)

NK quads inters: 1. Romé Huibers (Oirlo). 6. Johan Gommans (Oirlo).

Foto's zijn gemaakt door: Maycel de Bruijn

Jeugd Red Stars

Venray | In heel Limburg zijn jeugd play-off wedstrijden gespeeld.

In al deze wedstrijden waren teams van Red Stars vertegenwoordigd met goede resultaten. In Venray speelden Red Stars 6, 8 en 9 hun wedstrijden met succes. Klasse 2 had bij de laatste vier Red Stars 6 Eline Smeets en Gijs Vreugdenhil. Zij maakten het spannend in de eerste partij tegen Venlo 1 door nipt te winnen met 3-2. In de finale moest gespeeld worden tegen Wap-in 1 uit Wannsum en ook deze partij was spannend. Tot de laatste partij was het niet zeker of Red Stars 6 als winnaar uit de bus kwam. Vreugdenhil liet de supporters tot de vijfde game in spanning, maar uiteindelijk werd via zijn winst Red Stars 6 winnaar van de play-off ronde en dus geplaatst voor de Limburgse finale. Klasse 5 bestond uit Red Stars 8 en 9 naast Westa 8 uit Wessem en Destatec 5 uit Swalmen.

In de eerste ronde maakten de Venrayse teams erg spannend, maar uiteindelijk plaatsten beiden zich via overwinningen voor de finale tegen elkaar. In deze broederstrijd werd er tegen elkaar geknokt voor de winst. Uiteindelijk wisten Red Stars 9 Pieter en Thomas Zwiers de eerste plaats met een 3-2 zege te behalen. Op de tweede plaats eindigden Esmeé Eeren, Maud Arts en Isa Engels.

Met deze zege plaatsten zich ook voor de Limburgse finale Red Stars 9. Zaterdag 20 mei zijn er clubkampioenschappen jeugd, senioren en recreanten vanaf 10.00 uur. Op zondag 21 mei spelen er een tiental jeugdleden van Red Stars in Venray in de Wetteling de finale van de Limburgse Jeugd Masters vanaf 10.00 uur.

HSV 't Alvertje

Oostrum | De jeugdviscursus start op 31 mei. De verdere cursusdagen zijn op 7, 14 en 17 juni. Om mee te doen aan deze cursus hoeven kinderen geen lid te zijn van het Alvertje. Ze krijgen zelfs een gratis jeugdvispas waarmee ze het hele jaar mogen vissen. Aanmelden tot 27 mei via e-mail info@hsvhetalvertje.nl. Uitslag derde wedstrijd van dwoensdagmiddagcompetitie: 1) Twan Verhaegh. 2) Peter Gerrats. 3) Antoon Sanders. 4) Piet Beijersbergen. 5) Wiel Janssen. De laatste wedstrijd om de lentekoningstitel is gevist. De einduitslag: 1) Jos Janssen. 2) Antoon Sanders. 3) Piet Beijersbergen. Op woensdag 24 mei is de laatste wedstrijd van de woensdagmiddagcompetitie voorjaar. Er wordt gevist in vijver 4 van 12.00 tot 16.00 uur. Loting om 11.00 uur. Aanmelding kan tot donderdag voorafgaande aan de wedstrijd, 20.00 uur, bij Henk Theeuwen, telefoon (0478)571311 of via e-mail henk.theeuwen@home.nl. Nieuwe leden kunnen voor een vispas terecht bij Van de Ligt Allicht in Wanssum en bij dierenspeciaalzaak XXL in Venray. Wie lid wil worden kan contact opnemen met Pieter Kunen via e-mail info@hsvhetalvertje.nl of telefoon (077)3662920.

Motorcross MAC Wanssum

Wanssum | In het weekeinde van 20 en 21 mei zijn ronkende motoren te horen in Wanssum.

Veel rijders van Motorsport Organisatie Nederland komen strijden om de punten die meetellen voor het Nederlands kampioenschap. De wedstrijden wordt verreden op sportpark De Meulebèèk.

MAC Wanssum is volop bezig met de voorbereidingen om er een prachtig evenement van te maken. Onder motorcrossers is het circuit in Wanssum erg bekend. Iedereen is ervan onder de indruk dat het jaar in, jaar uit weer mogelijk is om de voetbalvelden om te toveren tot een circuit. Het gegeven dat het circuit zich in de kern van het dorp bevindt, is uniek. Ook dit jaar worden er hekken geplaatst voor de veiligheid. Het circuit mag enkel overgestoken worden op de daarvoor aangegeven plaatsen tussen de manches door. Op zaterdag wordt afgetrapt met de jeugdklassen. Vanwege het afnemen van het aantal jeugdrijders zullen er klassen samen rijden. Zo rijden bijvoorbeeld de 65cc kleine wielen hun wedstrijd samen met de 65cc grote wielen.

Rijders vanaf 6 jaar gaan het tegen elkaar opnemen tijdens de achtste wedstrijd in het kampioenschap. Uiteraard rijden er ook leden van MAC Wanssum mee, die door hun eigen publiek aangemoedigd hopen te worden. De klasse waar het allemaal in zal gaan gebeuren is de 85cc grote wielen.

Britt Jans-Beken, Amber Simons, Kevin Simons, Nick van Loon en Joey van der Zanden nemen het tegen elkaar op. Alle vijf rijden zij een sterk seizoen tot nu toe en strijden volop mee in de top 5. Juup Tax maakte dit jaar de overstap naar een grotere machine, namelijk een 125cc. Hij verschijnt dan ook aan het starthek in de MX2 jeugdklasse. Op deze zaterdag staan ook beide klassen (MX2 en Open) van de Junioren op het programma staan. Zij rijden normaal gezien op zondagen, vandaar dat deze wedstrijd dan ook niet telt voor het NK.

Dave Thielen en Stan Bongers van MAC Wanssum gaan in de MX2 klasse hun best doen. Tot slot is er een vrije klasse waar wederom veel lokale rijders te zien zijn, ook zullen hier eigen leden aan de start komen als voorbereiding voor hun wedstrijd van zondag. Zondag komen de zogeheten nationale klassen aan de start. Motoren die hier aan het starthek verschijnen variëren in cilinderinhoud van 125cc tot 450cc. Op het programma is ruimte voor 6 klassen. De dag begint met de Veteranenklasse, gevolgd door de MX2 Senioren. Daarna is het de beurt aan de MX Open Senioren, waarin Marijn Steffers en Koen Pijpers zullen deelnemen. Jules Deenen behaalde vorig jaar bij de MX2 Nationalen een tweede plaats. Hij nam daarmee plaats op het 'eigen' podium en wil deze prestatie dit jaar zeker proberen te evenaren. Ook Bart Pijpers en Tino Broere verschijnen achter het starthek.

Zij laten zien wat zij kunnen bij de MX2 Inters. Er wordt afsloten met een quadklasse. MAC Wanssum-leden Job en Wout Smits behaalden in het kampioenschap 2016 de eerste en tweede plaats. Zij promoveerden naar een hogere klasse, de Quads Nationalen/Inters, waarin zij zo hoog mogelijk proberen te scoren. Beide dagen beginnen de wedstrijden rond de klok van 11.00 uur. Voor degenen die de trainingen ook willen zien; deze beginnen om 9.00 uur.

Het circuit is gelegen in het centrum van het dorp Wanssum, bij sportpark de Meulebèèk.

ISBV Venray e.o.

Lochem | Zes tafeltennissers van de Invaliden Sport- en BelangenVereniging Venray e.o. hebben deelgenomen aan het tafeltennistoernooi van ALTC de Toekomst in Lochem.

Dit ter voorbereiding op het NK tafeltennis voor mensen met een beperking op zaterdag 3 juni in Rotterdam. Alleen Kelly Creemers wist in klasse 5 tot de volgende ronde door te dringen. In de kwartfinale moest ze het opnemen tegen Wouter Verhoeven van GSV Rijssen. De eerste game had ze weliswaar gewonnen, maar daarna kon ze het niet meer bolwerken en verloor met 1 – 3. In de strijd om de derde en vierde plaats tegen Martijn Heijmans van TTV Bentelo kwam ze met 0 – 3 duidelijk te kort en een vierde plaats was het maximaal haalbare voor Creemers. Uitslagen: klasse 4 Marie-Louise Theeuwen 8 punten, Antonio Bovee 9 punten en Stefan van Bergen 10 punten. In klasse 5 Ankie Muijsers 9 punten en Kelly Creemers 14 punten. In klasse 6 tenslotte kwam Harrie Jacobs tot 11 punten.

De sjoelers van de Invaliden Sport- en BelangenVereniging Venray e.o. hebben geen hoofdrol kunnen spelen bij de finale om de Limburg Bokaal van het sjoelseizoen 2016/2017 in Sittard. Kopman Mat Klaassens wist in het dagklassement in klasse A de tweede plaats in de wacht te slepen met een gemiddelde van 134,80. Bas Pastors kon in klasse G zijn normale niveau niet halen en werd na een teleurstellend toernooi 10e en laatste met een gemiddelde van 105,65. Jan Pijpers eindigde in klasse I met een gemiddelde van 100, 15 op de 5e plaats. In klasse J ging Marjan Litjens aan de haal met de 1e plaats door een gemiddelde van 98,05. Voor de eerste keer bleef zij daarmee haar teamgenoot Piet Hermans voor die met een matig gemiddelde van 97,10 toch nog de 2e plaats wist te behalen. Leo Janssen viel net buiten de prijzen met gemiddeld 91,95. Alle acht toernooien van het afgelopen seizoen 2016/2017 samen leverden de volgende eindrangschikking op: Mat Klaassens Klasse A 1e plaats. Bas Pastors Klasse G 10e plaats. Jan Pijpers Klasse I 4e plaats. Frans van Soest Klasse I 11e plaats. Marjan Litjens Klasse J 1e plaats. Piet Hermans Klasse J 3e plaats. Leo Janssen Klasse J 4e plaats. Leo Reintjes Klasse J 7e plaats. Hans Ottenheim Klasse J 8e plaats. Marly Vervoort Klasse J 9e plaats. Winnaar van de Limburg Bokaal 2016/2017 met de meeste bonuspunten werd Willy Hendriks van SV Mergelland uit Heerlen.

Jeugdbowlen

Oostrum | De huisleague van de jeugdafdeling van Bowlingvereniging Venray is op de laatste speeldag, waar de spanning om te snijden was, toch beslist in het voordeel van het team Pokehunter, bestaande uit Sjoerd Jansen en Giel van Gorp.

Pokehunter begon als koploper aan de laatste speeldag met een vijf punten voorsprong op Strike Stars en zes punten op M&M's. Winnaar van de dag werd verrassend het Gangsters-team, dat in Wouter Opbroek zijn sterkste speler had met een serie van 529 en tweemaal 153 als hoogste game. Mede door zijn sterke spel wist The Gangsters alle vier wedstrijd winnend af te sluiten. Dat was jammer voor M&M's met een goed spelende Maddy Jansen met een 560- serie en 161 als hoogste game, want door de nederlaag tegen The Gangsters en driemaal winst (zes punten) in de resterende wedstrijden, ging te titel aan hun neus voorbij.

Ook Strike Stars had nog kansen, maar liep na een overwinning in de eerste wedstrijd tegen The Gangsters eveneens verlies en dat gebeurde vervolgens tegen M&M's nog een keer. De laatste wedstrijd werd dan nog wel gewonnen, maar dat bleek niet voldoende en werden er slechts vier punten aan deze speelronde overgehouden. Furious Pins boekte alleen winst tegen de koploper Pokehunter (twee punten) en verloor de overige drie partijen. In de eindstand leverde dat het volgende resultaat op: Pokehunter kampioen op basis van pinfall: 54 – 17867, gevolgd door M&M's, dat met 54 – 17729 Strike Stars met 53 - 17558 passeerde en naar de derde plaats verwees. Ondanks de ultieme poging van The Gangsters bleef het team mede door de overige resultaten op de vierde plek met 49 – 17840. Furious Pins handhaafde zich op de vijfde plaats met 30 – 17032. De beste speler bij de jongens was Sjoerd Jansen met 568 / 159. Maddy Jansen werd de beste bij de meisjes. Zaterdag 20 mei wordt om 10.00 uur de laatste Harrie Claessens-League gespeeld.

Ploegentijdrit

Venray | Venray kan zich dit jaar gaan opnamen voor twee wielerevenementen. Naast de finish van de eerste etappe van de BinckBank Tour op kermismaandag 7 augustus wordt op zaterdag 26 augustus van 15.30 tot 19.30 uur de tweede editie van de Venrayse ploegentijdrit gehouden.

Aan de eerste uitgave in september 2016 namen ruim dertig teams deel. Het evenement vindt in 2017 plaats op zaterdag 26 augustus, de laatste zaterdag van de zomervakantie. Er wordt dit keer een inschrijfbedrag van 20 euro per team van vier personen gevraagd. Belangstellende teams van vier personen, deelnemen als individu is niet mogelijk, kunnen zich aanmelden bij Sjaak Cuppen via e-mail jacquescuppen@hetnet.nl.

Outdoor Soccer Tournament 2017

Vierlingsbeek | ZVV Concordia in Vierlingsbeek houdt op zondag 4 juni het Tiki Taka Concoria's Outdoor Soccer Tournament 2017.

Technische voetbalhoogstandjes van jong tot oud zijn die dag zeker weer te bewonderen op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek bij hoofdsponsor Zalencentrum Concordia voor de deur. Vooral lokale en enkele regionale voetbalkunstenaars tonen in een kleine opblaasbare piste met 'boarding' weer hun vaardigheden. De aftrap van ZVV Concordia's Outdoor Soccer Tournament is om 9.00 uur aan de jeugdteams, grotendeels zijn dit F- tot en met C-junioren, tot 14.00 uur. De rest van deze sportieve dag en avond is gereserveerd voor de B- en A-junioren, senioren en vriendenteams van 14.00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan bij Marc Oudenhoven via e-mail marc.oudenhoven@mar-oil.nl of telefoon 06-22201989 of bij Sander Oudenhoven, e-mail s.oudenhoven@gmail.com of telefoon 06-46388013 óf via e-mail zvvconcordia@gmail.com.

26 / 32

Veldvoetbal

Eerste klasse D

Uitslagen

Geldrop-SSS'18         3-4

De Valk-SC Susteren        0-1

ZSV-Bekkerveld         1-6

Minor-Meerssen         1-6

Venray-Deurne         4-4

Volharding-Someren        0-1

Schaesberg-Wittenhorst         3-2

Stand

Meerssen (K)        26-59 (67-26)

SC Susteren (P)         26-48 (59-32)

Wittenhorst        26-48 (43-31)

Bekkerveld (P)         26-47 (60-27)

Schaesberg (P)        26-41 (48-53)

Geldrop         26-37 (60-62)

ZSV        26-35 (43-46)

Venray         26-34 (47-60)

Deurne         26-33 (40-43)

Minor        26-28 (40-56)

De Valk (NC)        26-27 (41-50)

Someren (NC)        26-25 (27-42)

Volharding (D)         26-23 (40-71)

SSS'18 (D)        26-19 (37-57)

Vierde klasse F

Uitslagen

Meterik-DSV        1-2

Oostrum-SVEB         3-3

Ysselsteyn-Olympia'18         4-0

Melderslo-Resia         2-4

Achates-Leunen         3-2

EWC'46-DEV Arcen        2-0

Stand

Ysselsteyn (K)        24-56 (76-18)

Olympia'18 (P)         24-50 (63-22)

DSV (P)         24-46 (59-32)

EWC'46         24-44 (51-39)

Meterik         24-40 (47-41)

Achates         24-39 (43-35)

Oostrum         24-38 (51-43)

Resia        24-31 (43-52)

Melderslo        24-29 (41-50)

Leunen         24-22 (33-59)

SVEB (NC)        24-19 (36-73)

DEV-Arcen (NC)        24-16 (34-72)

Montagnards (D)         24-10 (21-62)

Vijfde klasse E

Uitslagen

Neerkandia-RKDSO        6-1

Lottum-Helenaveen        1-2

VCH-Egchel        3-3

Koningslust-Kronenberg         7-5

Hegelsom-America        1-0

Grashoek-Reuver        2-3

Sporting ST-Kessel        1-3

Stand

Neerkandia (K)         26-61 (73-28)

Reuver (P)        26-59 (60-21)

Hegelsom (P)        26-54 (68-40)

America (P)        26-46 (71-40)

Grashoek         26-46 (63-37)

Kessel        26-44 (62-33)

Koningslust        26-43 (70-56)

Egchel        26-36 (55-61)

Lottum        26-30 (43-40)

Kronenberg        26-30 (49-56)

RKDSO        26-20 (34-66)

VCH        26-20 (26-84)

Helenaveen        26-16 (38-72)

Sporting ST        26-10 (25-94)

Vijfde klasse G

Uitslagen

Sambeek-SVS 4-1

Menos-VIOS'38         1-0

St.Hubert-Holthees        2-4

Merselo-HRC'27         8-0

BVV'27-SV United        1-0

Heijen-De Zwaluw        3-1

SVOC'01-Astrantia        1-1

Stand

Heijen (K)        26-56 (76-33)

SVOC'01 (P)        26-54 (69-42)

Merselo (P)        26-52 (80-39)

De Zwaluw (P)         26-51 (59-45)

BVV'27         26-41 (45-35)

Sambeek         26-40 (61-47)

Astrantia         26-38 (54-41)

SV United        26-37 (67-56)

VIOS'38         26-35 (38-33)

Holthees         26-33 (53-69)

Menos        26-23 (41-62)

HRC'27         26-19 (38-85)

SVS        26-15 (25-66)

St.Hubert         26-14 (34-86)

Hockey

Dames reserve 4e klasse

Uitslag

Venray-Geldrop 6        1-4

Stand

Horst 5        7-21 (48-7)

Deurne 2        7-15 (19-15)

Venray        7-9 (17-22)

Bakel 2        6-7 (8-21)

Geldrop 6        7-4 (10-29)

Nova 3        6-3 (14-22)

Zondag 21 mei

Horst 5-Venray        10.30

Heren 3e klasse

Uitslag

Venray-Scoop        1-6

Stand

Apeliotes        18-44 (72-30)

Scoop        18-43 (82-32)

Nuth        18-31 (57-42)

Boxmeer        18-31 (69-59)

Civicum        17-30 (60-49)

Meerssen        18-26 (46-61)

Wijchen        18-24 (49-51)

Don Quishoot        17-21 (40-48)

Tegelen        18-18 (44-61)

Venray        18-13 (49-78)

Horst        18-12 (50-76)

Deurne        18-7 (28-59)

Zondag 21 mei

Wijchen-Venray        14.45

Korfbal

Hoofdklasse D

Uitslag

De Peelkorf-Heumen        14-14

Spes-Oranje Wit        15-5

Stand

Spes        12-22 (187-105)

Alitor        12-17 (142-127)

De Peelkorf        12-14 (169-147)

Heumen        12-13 (154-154)

Oranje Wit        12-9 (119-131)

Klick'15        12-8 (118-150)

Corridor        12-8 (119-153)

Bladella        12-5 (110-151)

Zondag 21 mei

Klick'15-De Peelkorf        12.30

Corridor-Oranje Wit        13.00

Overgangsklasse A

Uitslag

SVOC'01-De Horst        4-5

Stand

Astrantia/ONA        12-18 (142-101)

De Horst        12-18 (126-104)

ODIO        12-16 (109-105)

Avanti        12-15 (143-123)

SVOC'01        12-13 (128-105)

BMC        12-8 (104-130)

SCMH        12-6 (110-141)

JES        12-2 (89-142)

Zondag 21 mei

Avanti-SVOC'01        13.00

Eerste klasse C

Uitslag

Merselo-MKV        6-13

Stand

Oxalis        12-21 (186-117)

Flamingo's        12-21 (180-110)

HBSV        12-15 (135-111)

MKV        12-12 (136-141)

Lottum        12-9 (108-126)

Merselo        12-7 (104-157)

SVO        12-7 (106-148)

Eyckelkorf        12-4 (109-154)

Zondag 21 mei

Eyckelkorf-Merselo        11.30

Zangers van St. Frans

Repetitie op vrijdag 19 mei om 19.15 uur voor alten en sopranen. Om 20.15 uur komen de bassen en tenoren erbij om samen te zingen tot 21.15 uur. Daarna gaan de mannen nog door tot 22.30 uur. Dinsdag 23 mei om 19.00 uur repetitie voor de alten en sopranen tot 20.00 uur. Daarna komen er nog enkele mannen voor de stemvorming tot 20.30 uur. Zondag 28 mei zingen in de Paterskerk. Jongens en meisjes vanaf 8 jaar, die graag zingen, zijn welkom bij het koor. Kom gerust binnen in de Galmhut aan de Langeweg 92 in Venray op dinsdag of vrijdag rond 19.30 uur om eens te kijken hoe het er aan toe gaat. Ook tieners tot 19 jaar zijn van harte welkom. Afmelden kan bij A. de Vries via telefoon 06-53807921.

Ars Musica

Het koor kan aanvulling gebruiken zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 40 tot 60 jaar. De repetities worden dinsdag van 20.00 tot 22.15 uur gehouden in De Kemphaan aan het Kennedyplein 1 in Venray. Voor meer informatie: voorzitter Jo van Lieshout, telefoon (0478)512905. Afmelden kan bij Sylvia Hudales via telefoon (0478)568561. Zie ook http://www.arsmusicavenray.nl.

Crescendo

Crescendo is een koor voor 50-plussers die met plezier zingen. Wie ook graag zingt is van harte welkom om tijdens een repetitie kennis te komen maken met het koor. Het koor repeteert iedere woensdag van 18.00 tot 19.30 uur in De Galmhut aan de Langeweg 92 in Venray. Voor meer informatie: Toon Koonings, telefoon (0478)5817290.

Kemmerekoor

Op donderdag 18 mei begint een project koorscholing onder leiding van Petra Reintjes uit Vianen. Wekelijks is een andere stemgroep aan de beurt. Deze training wordt gegeven voor behoud en verbetering van stemkwaliteit en zangtechniek. Interesse? Stuur een berichtje naar info.kemmerekoor@gmail.com of kijk op www. kemmerekoor.nl.

Venray's Mannenkoor

Geluidsopnames Schouwburg donderdag 18 mei 19.30 uur. Donderdag 25 mei geen repetitie. Vrijdag 26 mei 19.30 uur generale repetitie Lindenholzhausen. Repetities elke donderdag van 19.30 tot 22.15 uur in De Witte Hoeve aan de Gasstraat 5 in Venray. Afmelden voor repetities via e-mail afmeldenvmk@ziggo.nl of telefoon 06-28159568. Mannen die lid willen worden, kunnen vrijblijvend binnenlopen om een repetitie bij te wonen. Ook kunnen ze zich melden bij een van de koorleden of via e-mail info@venraysmannenkoor.nl. Oud papier kan naar de VMK-container bij de Welkoop aan de Zuivelweg in Leunen worden gebracht. Voor meer informatie omtrent het koor en andere activiteiten kijk op www.venraysmannenkoor.nl.

Kamerkoor Venray

Wie een passie voor muziek heeft is van harte welkom bij het kleine enthousiaste koor. Alle stemmen, maar vooral sopranen, alten en tenoren zijn van harte welkom. Het repertoire varieert van klassiek tot modern. Kom eens vrijblijvend naar een repetitie op maandag van 20.15 tot 22.15 uur in de Galmhut aan de Langstraat 92 in Venray. Voor aanmeldingen en meer informatie: Hans van Aalst, telefoon 06-55388680.

Venray's Gregoriaans Koor

Zingen in de kapel van de Smakt zondag 21 mei om 14.00 uur. Dit bij gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van een koorlid. Zangers in uniform aanwezig zijn om 13.30 uur. Maandag 22 mei repetitie in het repetitielokaal van de Grote Kerk om 18.30 uur. Donderdag 25 mei zingen in de kerk van Oostrum om 9.30 uur. Zangers in uniform aanwezig zijn om 9.00 uur. Het koor bestaat uit 23 mannen die het Gregoriaans zingen. Het koor staat onder leiding van Ad Voesten en repeteert in het repetitielokaal van de Grote Kerk. Belangstellenden en nieuwe zangers zijn van harte welkom. Voor meer informatie: Ad Voesten, telefoon (077)3662479 of bij Chrit Janssen, telefoon (0478)585621. Afmelden kan bij Aldert Lukken via telefoon (0478)585189.

Gemengd koor Het Zonnelied

Zingen bij de Lourdesgrot op vrijdag 19 mei. Om 18.45 uur aanwezig zijn. Op donderdag 25 mei om 11.00 uur zingen van de mis in de Paterskerk. Inzingen om 10.30 uur. Maandag repetitie om 20.00 uur in de Paterskerk. Afmelden kan bij Lies Geuijen via telefoon 582985. Voor informatie: A. van Steen, telefoon 588131, bezoek een repetitie op maandagavond of e-mail gemengdkoorhetzonnelied@gmail.com.

Confetti

Confetti is een close harmony groep bestaande uit een twintigtal dames en heren. De repetities op woensdag zijn van 20.15 tot 22.15 uur in het gebouw van Omroep Venray aan de Langeweg. Confetti is nog op zoek naar mannenstemmen. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.confetti-venray.nl of even langskomen op woensdag.

Uitvaartkoor Paterskerk

Repetitie maandagen 22 mei en 19 juni van 10.00 tot 11.30 uur in de Galmhut aan de Langeweg. Maandag 5 juni geen repetitie. Nieuwe leden zijn van harte welkom op een van de repetities. Voor informatie: André van Steen, telefoon 588131 of e-mail avansteen@home.nl.

Op 't Nipperke

Programma verenigingswijkgebouw Op 't Nipperke. Maandag 22 mei 14.00 uur kienen Ooma's. Zaal is open om 13.15 uur. Dinsdag 23 mei 10.45 uur volksdansen, 13.30 uur fietsen en soosmiddag met kaarten en sjoelen, 18.00 uur Ton Toon djembe voor kinderen, 20.00 uur Ton Toon djembe voor volwassenen. Woensdag 24 mei 10.00 uur koersballen, 19.30 uur Green River countrydansgroep. Donderdag 25 mei 9.30 uur gymnastiek voor ouderen, 19.30 uur geen inloopavond. Vrijdag 26 mei 19.30 uur Ton Toon djembe.

De Springplank

De kinderen vanaf vijf jaar tot en met groep 5 van de basisschool houden op maandag 22 mei van 18.15 tot 19.30 uur teamspellen. Dinsdag 23 mei van 18.30 tot 20.00 uur clubavond voor de jeugd van de groepen 6, 7 en 8. Op het programma staat Wedden dat.

Den Hoender

Het programma van Den Hoender voor de komende week. Donderdag 18 mei 14.00 uur koersbal VVO Noord-West, 19.30 uur jaarvergadering Wijkraad Noord-West.

Maandag 22 mei 20.00 uur clubavond sjoelclub Den Hoender. Dinsdag 23 mei 19.00 uur counrtyline/danscollectief Venray. Woensdag 24 mei 9.30 uur internationale dans, 11.00 uur quigong bewegen, 13.00 uur volksdansen/danscollectief Venray, 14.00 uur countryline/danscollectief Venray en handwerken handwerkgroep Den Hoender, 18.30 uur countryline/danscollectief Venray.

Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray

De schutterij nam deel aan de derde schietwedstrijd van de Schutterscombinatie Noord-Limburg bij schutterij Sint Martinus in Maasbree. Het A-zestal behaalde 66 punten (8e plaats), de B 67 punten (6e plaats), de C1 zorgde met 790 punten voor een Venrays succes en behaalde de (gedeelde) eerste prijs. De C2 behaalde 64 punten (vijfde prijs). Donderdag beginnen de oefensessies op de donderdagen. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom om oefenschoten te lossen. Zaterdag 20 mei is koningsreceptie bij schutterij Ons Genoegen Siebengewald. De receptie vindt plaats van 19.00 tot 20.00 uur in het schuttersgebouw aan de Gochsedijk 15a. Vertrek is om 18.30 uur vanaf 't Trumke. Zondag 21 mei is er om 10.30 uur een oefensessie voor het schieten op de schuttersweide.